Från Kansliet

Officiellt kungörelseorgan
Förbundsmötet har beslutat att förbundets officiella kungörelseorgan ska utgöras av endast hemsidan med adress www.sbf.se. Beslutet gäller med omedelbar verkan.
Detta innebär att beslut som publiceras på hemsidan börjar gälla med omedelbar verkan om inte annat anges. Tidigare har beslut börjat gälla först när de publicerats både på hemsidan www.sbf.se och IB Motorsport.

Förbundsmötesdatum år 2006
Förbundsstyrelsen har beslutat att år 2006 ska Förbundsmötet genomföras den 2 april.

RM i långloppsracing
Förbundsstyrelsen har beslutat att tilldela ett RM till långloppsracing 2005, enligt de regler som gäller för SLC. Racingutskottets detaljutformar reglerna.

Anmälarlicens
Tänk på att kopia på anmälarlicens inte gäller som giltig licens vid tävling. Behövs fler anmälarlicenser beställs extra kort hos SBF. Extra kort kostar 25 kr/st utöver de 5 kort som ingår i priset på 1700 kr (nationell anmälarlicens).

Årsavgift & Årsrapport
Inbetalningskort och årsrapporter för 2005 har skickats ut till alla SBF-klubbar.
Senast den 1 maj måste avgift och rapport vara SBF tillhanda för att klubben ska undvika en förhöjd årsavgift.
Klubben ska använda det referens- och PG-nummer som finns angivet på inbetalningskortet vid inbetalning.
En lista över registrerade avgifter och rapporter finns på hemsidan under knappen ”klubbnytt”.

publicerad: 2005-04-21


Från Kansliet

Årsavgift & Årsrapport
Inbetalningskort och årsrapporter för 2005 har skickats ut till alla SBF-klubbar.
Senast den 1 maj måste avgift och rapport vara SBF tillhanda för att klubben ska undvika en förhöjd årsavgift.
Klubben ska använda det referens- och PG-nummer som finns angivet på inbetalningskortet vid inbetalning.

Svenska Bilsportförbundets Årsmöte äger rum söndagen den 10 april kl 09.00 på Hotell Scandic Upplands Väsby, Hotelvägen 1, (ej Infra City).


publicerad: 2005-04-08


Regler

Regler
Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt senaste möte att godkänna förslag till revidering av Gemensamma regler. Reglerna gäller från och med 1 april 2005.
Förbundsstyrelsen beslutade samtidigt att godkänna regler för Karting avseende tävlingsregler, tekniska regler, SM-regler samt RM-regler.

publicerad: 2005-03-29


Från Förbundsstyrelsen

Regler
Vid senaste styrelsemötet beslutade Förbundsstyrelsen godkänna regler för:
Crosskart
Dragracing, JSM
Dragracing, SM Pro Modified
Offroad, tävlingsregler och tekniska regler för Challenge, Formula Offroad, Moster Race samt Trial.
Racing, tävlingsregler
Racing, SM Formel Ford
Radiostyrd Bilsport, tävlingsregler och tekniska regler
Radiostyrd Bilsport, SM, RM och NoM
Kompletta regler finns att hämta på SBF:s hemsida www.sbf.se.


HANS-hjälmsystem
Vid senaste styrelsemötet beslutade Förbundsstyrelsen att tillåta användningen av HANS-system inom all bilsport i Sverige. Används systemet skall det kompletta regelverket enligt FIA vara uppfyllt, inkl bälten, stol, m.m. Beslutades även att tillåta att enskilt utskott begränsar användningen inom sin sportgren om det finns särskilda skäl för detta.
FIA bulletin nr 406 som utgavs januari 2005 innehåller kompletta regler. Reglerna finns även på FIA:s hemsida www.fia.com

JTCC
Vid senaste styrelsemötet beslutade Förbundsstyrelsen att den nya klassen vid STCC-tävlingarna benämnes JTCC.

publicerad: 2005-03-11


Svenska Bilsportförbundets Årsmöte

Svenska Bilsportförbundets Årsmöte äger rum 9-10 april 2005.
Plats meddelas senare.

publicerad: 2005-02-10


Från Förbundsstyrelsen

JSM i Dragracing
Förbundsstyrelsen har beslutat godkänna regler för JSM i Dragracing.
Drifting
Förbundsstyrelsen har även beslutat att godkänna regler för Drifting att gälla en försöksperiod under 2005. Försöket ska utvärderas under hösten 2005, ör beslut om fortsättning 2006

publicerad: 2005-01-27


FIA Yearbook

Nu finns FIA årsboken och Bulletinen att beställa. Detta gör man inte genom oss utan de beställs genom FIA:s hemsida och deras direktlänk www.eshop.fia.com.

publicerad: 2005-01-27


Svenska Bilsportförbundets Årsmöte äger rum 9-10 april 2005.

Plats meddelas senare.
Se Distriktens årsmöten nedan.

publicerad: 2005-01-27


Katastrofen i Sydostasien

Styrelsen för Svenska Bilsportförbundet har diskuterat konsekvenserna och storleken av hjälpbehovet som följer efter katastrofen i Sydostasien.

Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att sätta in 50.000.- kronor på Röda korsets postgiro 900 800 – 4.

Styrelsen bedömer att vi ännu bara är i början av ett scenario som kommer att påverka oss alla i stor utsträckning framöver och uppmanar därför alla våra medlemmar, klubbar, distrikt, förare, team, sponsorer, samarbetspartners och alla andra att med summor, efter varje enskild eller organisations möjlighet, bidra i denna för oss alla viktiga angelägenhet.

På vår hemsida www.sbf.se kan du berätta om vad du eller ni har gjort, och med vilket belopp, och även löpande följa resultatet av vår gemensamma insats.

Vi tackar för din medverkan och omtanke.
Förbundsstyrelsen Svenska Bilsportförbundet

publicerad: 2005-01-13


Svenska Bilsportförbundets Årsmöte.

Svenska Bilsportförbundets Årsmöte äger rum 9-10 april 2005.
Plats meddelas senare.

publicerad: 2005-01-13


Nya regler.

Nya regler att hämta på SBF:s hemsida www.sbf.se
FIA-Regler, Appendix J 2005
Tävlingsreger Rally 2005
Tävlingsreger Rallycross/Backe 2005
Tävlingsregler FOLKRACE (OBS! G är ej klara ännu!)
Tävlingsregler Bil-O (OBS! G är ej klara ännu!)

publicerad: 2005-01-13


Öppettider Kansliet

Kansliet hålls öppet ”normala” arbetsdagar vid kommande helger, men med begränsad personalstyrka. En extra uppmaning från licensavdelningen är att se till att förnyelsen av licensen görs i god tid inför säsongen 2005.

Förbundet har även i år beslutat om att inte skicka julkort, vi sätter däremot in en summa på Ronnie Peterson Minnesfond Postgiro nr 35 23 00-8.
God Jul och ett Gott Nytt År till er alla från oss alla som jobbar på kansliet!

publicerad: 2004-12-23


Årsmöte

Svenska Bilsportförbundets Årsmöte äger rum 9-10 april 2005.
Plats meddelas senare.


Från Förbundsstyrelsen
Backe, SM-regler 2005
Förbundsstyrelsen har beslutat att tilldela klass 3 och klass 4 RM samt fastställt reglerna för Back-SM 2005.

Bilorientering, regler 2005
Förbundsstyrelsen har fastställt reviderade regler för Bilorientering 2005.

Crosskart, SM-regler
En upprevidering av SM-reglerna i Crosskart har införts att gälla från 2005.

Folkrace, regler 2005
Förbundsstyrelsen har beslutat fastställa reviderade regler för Folkrace 2005.

Karting, RM sport 2000
Förbundsstyrelsen har beslutat att införa RM i klass Sport 2000 från och med 2005.

Offroad, RM-regler trial
Förbundsstyrelsen har beslutat om RM-reglerna i Bil-Trial 2005.

Rally - ytterligare ett RM
Förbundsstyrelsen har beslutat att tilldela rally RM-status i klassen 4WD. Motiveringen för detta är att tävlandet i 2WD och 4WD har helt olika förutsättningar, varför ett sammanslaget RM-tecken inte är naturligt.

Rally, regler 2005
Förbundsstyrelsen har fastställt reviderade tävlingsregler och tekniska regler för Rally 2005.

Rally, regler SM 2005
Förbundsstyrelsen har fastställt regler för rally-SM 2005.

Rallycross, SM
Förbundsstyrelsen har fastställt reglerna för Rallycross-SM för 2005.

Rallycross, klass 2150 för juniorer på distriktsnivå
Förbundsstyrelsen har fastställt regler för juniorer att tävla med 2150 på distriktsnivå.
Reglerna kommer att gälla från 1 jan 2005 och till regelperiodens slut 31 dec 2006.

Rallycross, tekniska regler Standard Nationell max 2400
Förbundsstyrelsen har fastställt tekniska regler för Standard Nationell max 2400.

Besiktningskostnader för bilar
Nytt för 2005 är avgifter vid besiktningar av historiska bilar samt racing/rallycross-bilar.

Avgifter och regler publiceras på www.sbf.se.

publicerad: 2004-12-23


Svenska Bilsportförbundets Årsmöte

Svenska Bilsportförbundets Årsmöte äger rum 9-10 april 2005. Plats meddelas senare.

publicerad: 2004-12-09


Miljöpolicy

Miljöpolicy
Reviderad och antagen / 2004

Medlem i till Svenska Bilsportförbundet ansluten klubb förbinder sig att följa Svenska Bilsportförbundets miljöpolicy och att sprida kännedom om denna.
Bilsportens tävlande och ledare förbinder sig
• att vid all verksamhet visa respekt för vår miljö
• att om möjligt använda bränslen som uppfyller kretsloppsprincipen
• att starkt begränsa bullerstörningar och tomgångskörning
• att välja utrustning och reservdelar med hänsyn till miljöpåverkan
• att handskas miljöriktigt med bränsle, oljor och andra vätskor liksom batterier och uttjänta bildelar
• att efter tävling lämna förbrukat materiel vid kommunala miljöstationer eller arrangörens miljöstation
• att vid arbete på och med tävlingsbilar se till att miljöpåverkan ej kan uppstå
Svenska Bilsportförbundet förbinder sig
• att vid framtida regelskrivningar väga in miljömässiga aspekter såsom miljöbränslen, HA-oljefria däck, begränsning av bränsleförbrukning, skadligt/störande ljud etc.
• att genom utbildning och miljöcertifiering öka miljöengagemanget för såväl tävlande/föreningar som administrationen
• att aktivt arbeta med frågor inom miljöområden som kan ha betydelse för bilsportens utövare samt delta i samhällets miljödebatt

publicerad: 2004-11-25


Bemanning av utskott .

Förbundsstyrelsen diskuterade bemanningen av utskott och beslutade om följande bemanning: LÄNK

publicerad: 2004-11-25


Bilsportgalan på Bilsportmässan i Älvsjö den 20 november!

Avslutningen av tävlingssäsongen 2004 manifesterar vi på Bilsportmässan med en pampig avslutningsfest och prisutdelning. Stora och små ceremonier varvas under hela lördagen på mässans stora scen och klockan 19.30 öppnar dörrarna för Bilsportgalan i Victoriahallen.
Där delas ut ytterligare flera utmärkelser och medaljer, som exempelvis Bilsport Award m.fl. Alla pristagare får sin välförtjänta uppmärksamhet.
Inbjudan och anmälan för pristagare kommer att finnas på www.sbf.se under Knappen Bilsportforum/Bilsportgalan.
Bilsportmässan är ett samarbete mellan Förlags AB Albinsson & Sjöberg, Stockholmsmässan och Svenska Bilsportförbundet. Väl mött på ett spännande evenemang 19-21 november 2004.

publicerad: 2004-10-14


Utmärkelser

Det är nu dags att söka utmärkelserna Ronnie Petersons Minnesfond och Årets Bilsportkvinna.
Information om och ansökningshandlingar för utmärkelserna finns på vår hemsida, www.sbf.se. Sök under Blanketter och därefter Stipendier, utmärkelser m.m.

publicerad: 2004-10-14


Handslaget

Projektanställd för Handslaget
Svenska Bilsportförbundet hälsar en ny medarbetare välkommen.
För administration och närliggande frågor gällande projektet Handslaget har Annemo Friberg anställts året ut.
Annemo kan nås via vår växeltelefon 08-626 33 00 eller på mobil 070-55 411 70, E-post till Annemo kan postas via forum@sbf.se.
Annemo ska hjälpa oss och alla er där ute att driva Handslaget framåt. Ta fram informationsmaterial, ge råd vid ansökan samt var tillgänglig för träffar. Hon ska även arbeta med Bilsportforum och framtidsdokumentet.
För mer information om hur man söker medel för klubbars diskussionsträffar, besök vår webbadress www.sbf.se/bilsportforum.html . Observera att det är endast klubbar som kan söka medel från Handlaget.

publicerad: 2004-09-16


Bilsportmässan

Svenska Bilsportmässan har utvecklats i rekordfart och snart är hela C-hallen på 23.500 kvadratmeter fyllt med utställare.
En sista chans ges här till alla team och klubbar som är intresserade att boka monterplats i mässan, kontakta Lasse Theander, projektledare för Svenska Bilsportmässan, telefon 036-371120.

Förutom att bilsportfolk i dagarna tre få tillfälle att besöka denna stora Bilsportmässa så finns det tillfällen att träffa hela motoreliten då även prisutdelningar och seminarier kommer att anordnas på mässan. För mer information besök gärna bilsportmässans egna hemsida www.bilsportmassan.se

publicerad: 2004-09-16


Information om FIA North European Zone (NEZ)

Nu finns information om FIA North European Zone på SBFs hemsida. Ni finner den via länken "FIA NEZ" under menyn "Info". Sidan kompletteras i takt med att verksamheten i NEZ expanderar.

publicerad: 2004-08-31


Klubbar - ställ ut på Svenska Bilsportmässan 19-21 november 2004!

Äntligen en stor bilsportmässa i Stockholm! Svenska Bilsportmässan fyller ett behov som många bil entusiaster känner. Besök gärna www.bilsportmassan.se.
Förlags AB Albinsson & Sjöberg och Stockholmsmässan i samarbete med Svenska Bilsportförbundet borgar för ett komplett spännande evenemang 19-21 november 2004.

Klubbar erbjuds möjlighet att hyra monter yta till kraftigt reducerat pris, där matta, el och väggar samt ett begränsat antal entrébiljetter ingår. Kontakta Anders Sjöholm 08-749 44 56, anders.sjoholm@stofair.se eller Per Östman, 042-18 50 80, per.ostman@bilsport.se.

publicerad: 2004-07-22


Semestertider även på Svenska Bilsportförbundet

Under perioden V27-V35 har de flesta semester, även vi på SBF. Under vecka 31 (26-30/7) kommer varken Lillemor eller Janette att vara på plats. Därför är det viktigt att alla med licensärenden är ute i god tid för att undvika problem. För övrigt är kansliet bemannat hela sommaren, dock med begränsad personalstyrka. Personalen på kansliet önskar trevlig Bilsportsommar!

publicerad: 2004-07-22


SBF-shopen

Nu finns den nya SBF-shopen färdig och inlagd på vår hemsida. SBF-shopen är i första hand ämnad för våra klubbar och distrikt att beställa profilprodukter ifrån. På samma sida finns även möjlighet att beställa av våra fina SMSC-produkter. Kolla in!

publicerad: 2004-07-08


Semestertider även på Svenska Bilsportförbundet

Under perioden V27-V35 har de flesta semester, även vi på SBF. Men kansliet är bemannat hela sommaren, dock med begränsad personalstyrka. Var ute i tid!

publicerad: 2004-07-08


Semestertider även på Svenska Bilsportförbundet

Under perioden V27-V35 har de flesta semester, även vi på SBF. Men kansliet är bemannat hela sommaren, dock med begränsad personalstyrka.
Var ute i tid!

publicerad: 2004-06-24


Gemensamma Regler 2004

Gemensamma Regler 2004 finns nu att hämta på SBF´s hemsida.

publicerad: 2004-04-16


Årsavgift/Årsrapport

Fakturor för Årsavgifter samt en ny Årsrapport har skickats till alla SBF-klubbar.
Observera att senast den 1 maj ska både årsavgifter och årsrapport vara SBF tillhanda.
Även på SBFs hemsida under "Blanketter" finns en Årsrapport som kan användas.

publicerad: 2004-04-16


Bokning av tävlingsdatum 2005

Det är åter dags att boka tävlingsdatum, denna gång för alla Nationella tävlingar, DM etc. 2005.
En blankett har skickats till alla klubbar/distrikt samt lagts ut på SBFs hemsida under "Blanketter".
Senast den 1 maj ska alla "Bokningar" vara inlämnade till respektive distrikt.
Observera att det nu är samma blankett som används för de som senast den 1 september
ska inlämna bokning av tävlingsdatum för SM-tävlingar etc 2006.

publicerad: 2004-04-16


NEAFP 2004

NEAFP-arrangörer 2004 som önskar byta tävlingsdatum måste ansöka om detta via SBF.
Det räcker alltså inte att i samråd med distrikt etc ändra tävlingsdatum, ändring av datum
måste även ansökas hos FIA via SBF mot en avgift på 10% av NEAFP-avgiften.
De tävlingar som har registrerats som NEAFP finns angivna i kalendern på SBFs hemsida.

publicerad: 2004-04-16


Svenska Bilsportförundets Förbundsårsmöte

Svenska Bilsportförundets Förbundsårsmöte äger rum söndagen den 28 mars på Nova Park i
Knivsta.

publicerad: 2004-03-19


FIA Regler

Nu finns uppdaterade FIA-Reger i 2004, Appendix J, Mars 2004, finns nu att hämta på SBF´s hemsida.

publicerad: 2004-03-19


Nu har den kommit - FIA YearBook 2004

Boken kan beställas per telefon 08-626 33 50, eller e.-post janette.johansen@sbf.se till en kostnad av 850;- + porto + postförskott, eller betala direkt in på Pg 352300-8, märk tydligt mottagaradress och att det gäller "FIA YearBook 2004".

publicerad: 2004-03-19


Svenska Bilsportförundets Förbundsårsmöte

Svenska Bilsportförundets Förbundsårsmöte äger rum söndagen den 28 mars på Nova Park i Knivsta.

publicerad: 2004-02-06


Svenska Bilsportförundets Förbundsårsmöte

Svenska Bilsportförundets Förbundsårsmöte äger rum söndagen den 28 mars i Stockholm.

publicerad: 2004-01-23


Ansökan för Resestipendiet resektive Bertils Kanna

Nu är det åter dags att komma in med ansökningar för Resestipendiet resp Bertils Kanna, vilka kommer att delas ut vid vårt Förbundsårsmöte, datum ovan.

För SBFs resestipendium gäller följande:
- Resebidraget avser att hedra en ledare vars insatser verksamt bidragit till den svenska bilsportens utveckling.
- Varje resestipendium ska utgöras av ett belopp tillräckligt för stipendiaten att tillsammans med någon (anhörig) kunna besöka valfi motortävling i Europa. Resmål och beloppets storlek bestämmes från fall till fall.
- Bilstyrelsen avgör om inget, ett eller flera stipendium ska delas ut.

För Bertils Kanna gäller följande:
Bertils Kanna utdelas varje år till den arrangörsklubb/arrangemang som under det gångna året gjort sig förtjänt till utmärkelsen. Med andra ord: Årets arrangör

Ansökningshandlingar finns att hämta på vår hemsida: www.sbf.se under blanketter.
Bägge ansökningshandlingarna skall vara Svenska Bilsportförbundet tillhanda senast den 1 februari 2004.

publicerad: 2004-01-23


GOD JUL och GOTT NYTT BILSPORTRÅR önskar vi alla!

Svenska Bilsportförbundets Förbundsårsmöte äger rum söndagen den 28 mars 2004 i Stockholm. Plats meddelas senare.

Ansökan för Resestipendiet resp Bertils Kanna
Nu är det åter dags att komma in med ansökningar för Resestipendiet resp Bertils Kanna, vilka kommer att delas ut vid vårt Förbundsårsmöte datum ovan.

För SBFs resestipendium gäller följande:
- Resebidraget avser att hedra en ledare vars insatser verksamt bidragit till den svenska bilsportens utveckling.
- Varje resestipendium ska utgöras av ett belopp tillräckligt för stipendiaten att tillsammans med någon (anhörig)
kunna besöka valfi motortävling i Europa. Resmål och beloppets storlek bestämmes från fall till fall.
- Bilstyrelsen avgör om inget, ett eller flera stipendium ska delas ut.

För Bertils Kanna gäller följande:
Bertils Kanna utdelas varje år till den arrangörsklubb/arrangemang som under det gångna året gjort sig förtjänt till utmärkelsen. Med andra ord: Årets arrangör

Ansökningshandlingar finns att hämta på vår hemsida: www.sbf.se under blanketter. Bägge ansökningshandlingarna skall vara Svenska Bilsportförbundet tillhanda senast den 1 februari 2004.

publicerad: 2003-12-19


Till alla Bilsportvänner!

När jag nu vid årsskiftet efter 36 ½ år slutar på SBFs kansli vill jag på det varmaste tacka alla för en mycket fin och trevlig tid i ”glada vänners lag”. Det har varit ett privilegium att få arbeta med motorsport, som även på fritiden varit mitt stora intresse, och alla härliga människor runt omkring.
Särskilt tack vill jag sända till alla Bilsporttjejer och det fina trollet jag fick i samband med Bilsportgalan i Stockholm.
Än en gång stort tack – ingen glömd! Ni finns alltid i mitt minne!

Kram från Anne-Catherine Rosén

publicerad: 2003-12-19


Bilsportgalan 2003

Årets Bilsportgala äger rum lördagen den 22 november på München Bryggeriet, Söder Mälarstrand i Stockholm. Medaljer delas ut i samtliga dicipliner med RM, SM, NoM, EM och VM status där vi har pristagare (dock ej i diciplin Rally RM, som redan delats ut och Radiostyrd Bilsport, som delas ut vid annat tillfälle).
Inbjudan till pristagare mfl har skickas ut. Alla är välkomna att festa, så passa på, bjud med hela teamet, sponsorer, samarbetspartners, arrangörer etc. Middag med underhållning 595:-/per kuvert, betalas in i förväg. Har Du inte fått inbjudan gå in på www.sbf.se och maila in Dina uppgifter under Banners´en Bilsportgalan 2003.
Var ute i tid och boka hotellrum och glöm inte att våra licenser är kopplade till Sportkortet (titta på licensen) vilket ger en hel del förmåner på bland annat Scandic Hotel. I Stockholm finns flera Scandic Hotel. Scandic Hotels har egen centralbokning med telefonnummer är 08-517 517 00. Mer information om Sportkortet finns på www.pool2tusen.se/Projekt/Sportkortet/index.htm.
För ytterligare info kontakta gärna Anne-Catherine Rosén 08-626 33 15 eller Titti Ågren 08-626 33 08.

publicerad: 2003-11-06


Dags för redovisning av sålda RaceLotter

Nu är tiden inne för redovisning av försålda RaceLotter. Hur redovisningen går till står angivet i det brev som klubbarna fått under de närmaste dagarna.
Som lotteriansvarig på SBF, säger Tomas Johansson, att det går bra att köpa loss de sista osålda lotterna som ev finns på klubbarna. Lotten lämpar sig bra att dela ut som exempelvis uppmuntran, julklapp eller dylikt till funktionärer, samarbetsparner etc.
Vinsterna måste lösas in innan årsskiftet!
Än en gång., ett stort tack till alla klubbar som deltagit i vår SMSC-satsning, en investering för framtiden!

publicerad: 2003-11-06


Nominera kandidater till Fair Play-priset och vinn 50 000 kronor.

Rent spel är ett av idrottens fundament. När någon fuskar blir vi upprörda, ibland riktigt förbannade. Vem minns inte Maradonas ”Guds hand” som ingrep i fotbolls-VM 1986? Vem har glömt Glenn Strömbergs filmning som gav straffen mot Tjeckoslovakien 1985? För att inte tala om det planerade fusket med doping som inte bara är omoraliskt utan också livsfarligt.
Fair Play-priset premierar tre typer av insatser:
· idrottsutövare, lag eller ledare som offrar sin seger eller sitt sportsliga resultat i en handling som visar prov på föredömlig sportsmanna-anda.
· en person som under hans/hennes idrottskarriär alltid på ett extraordinärt sätt utmärker sig för en känsla av rent spel, lojalitet, respekt för motståndare och domare, skrivna/eller oskrivna regler.
· en person eller organisation som utför aktiviteter för att understödja rent spel och sportsmanna-anda (t ex kampanjer, utbildning och föreläsningar, artiklar eller uttalanden i massmedia).
Specialidrottsförbund, distriktsidrottsförbund, specialdistriktsidrottsförbund, idrottsförening eller medlemmar i SSF har rätt nominera kandidater.
Vinnaren får en vacker glasskål samt ett diplom. Det förbund eller den förening som nominerat vinnaren får 50 000 kronor för att främja rent spel bland sina ungdomar. Vinnaren anmäls som kandidat till den internationella rent spel-tävlingen, The Pierre de Coubertin International Trophy for Fair Play.
Läs mer om Fair Play-priset, bl a tidigare vinnare, på www.rf.se under ”stipendier”.

Många prisvärda insatser sker ute bland bilsportfolket, men kommer ofta inte till allmän kännedom. Gör därför slag i saken och nominera någon av dina kompisar som gjort en berömvärd insats genom att ha agerat på ett sportsligt riktigt sätt.
Skicka era förslag senast 1 december till Kristina Wiberg, Riksidrottsförbundet, Idrottens hus, 123 87 Farsta eller e-posta till: kristina.wiberg@rf.se. Anmälningsblanketter kan också hämtas på www.rf.se.

publicerad: 2003-11-06


Robert Essebro Minnesfond

Ansökningstiden för anslag från Robert Essebro Minnesfond har förlängts från den 1 november till den 10 november.
Robert Essebro´s Minnesfond har till ändamål att främja och stödja kartingsporten.
Årligen delar fonden ut ett anslag på minst ett basbelopp till någon eller några av de som söker och bäst uppfyller kraven.
Information om fonden samt ansökningsblankett finns att hämta på SBFs hemsida under rubriken Blanketter/Stipendier och Utmärkelser.
Fonden är öppen för ytterligare donationer för de som i fondens anda önskar stödja kartingsporten. Nya medel insätts på Svenska Bilsportsförbundet PG 35 23 00-8 märkt med "Robert Essebro´s minnesfond".

publicerad: 2003-11-06


Dags att ansöka om Utmärkelser och Stipendier

Vi har alla regler och ansökningar om Stipendier och Utmärkelser på vår hemsides adress www.sbf.se under Blanketter/Utmärkelser. Bekanta Dig med dessa, missa inte fina tillfällen att ansöka om Stipendier och Utmärkelser. Flera av dessa har sista dag för ansökan den 1 november, så missa inget!!!!
Anmälan och förslag på samtliga utmärkelser lämnas på särskild blankett som finns att hämta på nätet adress ovan (finns även att rekvirera från förbundet) och vara försett med utförlig motivering.

publicerad: 2003-10-24


Bilsportgalan 2003

Årets Bilsportgala äger rum lördagen den 22 november på München Bryggeriet, Söder Mälarstrand i Stockholm. Medaljer delas ut i samtliga dicipliner med RM, SM, NoM, EM och VM status där vi
har pristagare (dock ej i diciplin Rally RM, som redan delats ut och Radiostyrd Bilsport, som delas ut vid annat tillfälle).
Inbjudan till pristagare mfl har skickas ut. Alla är välkomna att festa, så passa på, bjud med hela teamet, sponsorer, samarbetspartners, arrangörer etc. Middag med underhållning 595:-/per kuvert, betalas in i förväg.
Var ute i tid och boka hotellrum och glöm inte att våra licenser är kopplade till Sportkortet (titta på licensen) vilket ger en hel del förmåner på bland annat Scandic Hotel. I Stockholm finns flera Scandic Hotel. Scandic Hotels har egen centralbokning med telefonnummer är 08-517 517 00. Mer information om Sportkortet finns på www.pool2tusen.se/Projekt/Sportkortet/index.htm.
För ytterligare info kontakta gärna Anne-Catherine Rosén 08-626 33 15 eller Titti Ågren 08-626 33 08.

publicerad: 2003-10-24


Allemansrätten och publikavgifter

Vid senaste Uddeholm Swedish Rally diskuterades i media om bilsporten har rätt att ta betalt av rallypubliken eller om Allemansrätten ger åskådarna rätt att titta gratis.
Frågan har utretts inom Förbundet, vilket lett till följande slutsatser:
 Allemansrätten gäller endast naturen, alltså inte t.ex. i stadsmiljö. Där kan alltid publikavgift tas ut. Det är endast i naturen allemansrätten kan hävdas.
 Publikavgift kan tas ut, i naturen, inom avgränsade områden där service ges till publiken. Det kan exempelvis vara fråga om avgränsningar för speciellt iordningställda publikplatser som sådana. Det kan också vara publikplatser med högtalaranläggningar, resultatservice, mat och dryck, vägövergångar, nattbelysning, bekvämlighetsinrättningar eller liknande. Det behöver inte vara fråga om märkvärdiga anläggningar eller iordningställanden. Det krävs dock att platsen i någon mening har iordningställts för en publik.
Det finns dock inget rättsfall vad som kan menas med ”iordningställt för publik”. Vad avser om ett enstaka snöskoterspår eller en avspärrning med ”ATA-band” innefattas i det går alltså inte att exakt bestämma eftersom ännu inget rättsfall hanterats i denna fråga.
SBF finner att arrangör kan ta ut publikavgifter enligt ovan. Dock rekommenderar vi att vara restriktiva med avgifter i de fall där tveksamhet enligt ovan råder så att inte förfarandet kan uppfattas som stötande.

publicerad: 2003-10-09


Övriga utmärkelser och Stipendier

Vi har lagt in alla regler och ansökningar på vår hemsida under Blanketter/Utmärkelser. Bekanta Dig med vår hemsida, missa inte fina tillfällen för ansökan om Utmärkelser och Stipendier.

Anmälan och förslag på samtliga utmärkelser (ovan) lämnas på särskild blankett som finns att hämta på nätet : www.sbf.se under Blanketter/Utmärkelser (finns även att rekvirera från förbundet) och vara försett med utförlig motivering

publicerad: 2003-10-09


Ronnie Petersons Stipendium 2003

Härmed ledigförklaras Ronnie Petersons Stipendium för år 2003. Ansökan ska vara
förbundet tillhanda senast den 1 november 2003.
Förslag för erhållande av stipendium kan avges av SBFs styrelse och dess utskott och
kommittéer, distriktsstyrelse samt av förbundets klubbar.
Ändamålet med Ronnie Petersons Minnesfond är att hedra minnet av Ronnie Peterson som person och gärning genom att främja och stödja bilsporten, särskilt ungdomsverksamheten inom Gokart.
Förslag insändes till Svenska Bilsportförbundet, Bilsportens Hus,
Bergkällavägen 31 A, 192 79 Sollentuna, märkt ”Ronnie Petersons Stipenium 2003” eller via mail: annecatherine.rosen@sbf.se.

publicerad: 2003-10-09


Årets Bilsportkvinna 2003

Nu är det åter dags att lämna in förslag till ”Årets Bilsportkvinna”.
Nedanstående kvinnor/tjejer har hitintills fått denna fina utmärkelse:

Nr 1/86 Susanne Kottulinsky- ÅhlinNr 10/95 Lena Sterner
Nr 2/87 Monica ÖbergNr 11/96 Sofia Lassbo
Nr 3/88 Nettan Lindgren- JanssonNr 12/97 Viveka Averstedt
Nr 4/89 Lotta LundqvistNr 13/98 Pernilla Walfridsson
Nr 5/90 Tina ThörnerNr 14/99 Carina Hermansson
Nr 6/91 Lotta HellbergNr 15/00 Susanne Larsson
Nr 7/92 Eva ZetterströmNr 16/01 Christina Lundqvist
Nr 8/93 Ingela EricssonNr 17/02 Pernilla Christensson
Nr 9/94 Susann Bergvall 

Utmärkelsen tilldelas årligen en kvinna, aktiv förare eller ledare, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat utvecklingen för kvinnor inom bilsporten eller svensk bilsport som helhet.
Förslaget sändes därefter till Svenska Bilsportförbundet, Bilsportens Hus, Bergkälla-
vägen 31 A, 192 79 Sollentuna, med påskrift "Årets Bilsportkvinna" eller via mail:
annecatherine.rosen@sbf.se och vara SBFs kansli tillhanda senast den 1 november 2003.

publicerad: 2003-10-09


Bilsportgalan 2003

Årets Bilsportgala äger rum lördagen den 22 november på Münchenbryggeriet, Söder Mälarstrand i Stockholm.
Inbjudan till pristagare mfl kommer att skickas ut inom de närmaste veckorna. Var ute i tid och boka hotellrum, glöm inte att våra licenser är kopplade till Sportkortet (titta på licensen) vilket ger en del förmåner på bland annat Scandic Hotel. I Stockholm finns flera Scandic Hotel. Mer information om Sportkortet finns på www.pool2tusen.se/Projekt/Sportkortet/index.htm

publicerad: 2003-10-09


Stora Grabbars Märke

Du har väl inte glömt bort att det är hög tid att även söka om Stora Grabbars Märke.
Regler och ansökan finns att hämta på SBF:s hemsida www.sbf.se under Blanketter/Utmärkelser. Ansökan skall vara insänd senast den 1 november till Svenska Bilpsortförbundet.

publicerad: 2003-10-09


Årets BILSPORTGALA

Årets BILSPORTGALA (Medaljutdelning) äger rum lördagen den 22 november i Stockholm. Var vi skall festa återkommer vi om inom kort.
Värt att notera i almanackan, att den helgen är reserverad för bilsportfest. Passa även på att boka hotellrum i tid och glöm inte att Du via Din licens har specialpris på Scandic Hotel. Läs mer om Sportkort erbjudanden på: http://www.pool2tusen.se/Projekt/Sportkortet/index.htm

publicerad: 2003-09-25


BILSPORTGALA

Årets BILSPORTGALA (Medaljutdelning) äger rum lördagen den 22 november i Stockholm. Var vi skall festa återkommer vi om inom kort.
Värt att notera i almanackan, att den helgen är reserverad för bilsportfest. Passa även på att boka hotellrum i tid och glöm inte att Du via Din licens har specialpris på Scandic Hotel. Läs mer om Sportkort erbjudanden på: http://www.pool2tusen.se/Projekt/Sportkortet/index.htm

publicerad: 2003-09-19


CL-kurser Nova Park hösten 2003.

4-5 oktober SM-Konferens Rally-utskottet
25-26 oktober Rekryteringskom. SGA-träff
25-26 oktober FR-utskottet, Banbesiktn.kurs
25-26 oktober Tekn.kom. Reg.bes.män. RA/RC obs. end. inbjudna
25-26 oktober Karting-utskottet, SGA-träff
25-26 oktober Säkerhetsgruppen
15-16 november Rally-utskottet, SGA-träff
15-16 november Karting-utskottet, CL-kurs, Tekn.Dom.TL.
15-16 november Tekn.kom. CL-kurs Tek.RA/RC/RY
15-16 november FR-utskottet, SGA-träff

publicerad: 2003-08-28


SMS Challenge Roadshow.

Under sommaren har SBF åkt runt på turné med SMS Challenge på flera stora tävlingar och evenemang runt om i Sverige och turnén fortsätter;
Representanter från kansliet och SMS Challenge finns på plats i anslutning till ett stort blått
tält någonstans i depån, oftast i anslutning till den övriga "marknadsplatsen". Vi går även runt bland publiken och säljer "Sveriges snabbaste lott" RaceLotten. Även en del snygga SMS produkter finns till försäljning i tältet.
Passa på att besöka oss, den resterande delen av turnéplanen ser ut enligt följande:
15-17 augusti   Karlskoga, STCC
23-24 augusti   Mantorp Park, Ferrari Challenge
29-31 augusti   Strängnäs, Rallycross SM och Knutstorp, STCC
05-07 september   Köping, Rally SM FINAL och Anderstorp, ETCC
13 september   Götene, Rallycross FINAL
27-28 september   Mantorp Park, STCC FINAL

publicerad: 2003-08-14


Till Klubbar

Tjäna pengar till klubbkassan och bidrag till morgondagens svenska bilsportframgångar.
Vi har tidigare informerat om möjligheten för klubbarna att tjäna pengar på att sälja RaceLotter. För varje såld lott går 20:- kronor till klubben och resterande delen av överskottet till SMS-satsningen. Försäljningstiden är t.o.m sista oktober 2003.
Exempel; om ni säljer 200 lotter så tjänar klubben alltså 200 x 20 = 4.000 kr!
Ring eller faxa genast in beställning av lotter på telefonnummer 08-704 64 50 alt. fax 08-704 30 65 eller maila in beställningen till info@lottericentralen.se.

publicerad: 2003-08-14


Vår nya telefonväxel

Den nya växeln är nu installerad, men som vanligt så ställer det till en del problem såhär i början.
Vi hoppas Ni har/haft överseende med detta och tillsammans med oss, ser fram emot en
modern och fungerande telefonkontakt med oss. Givetvis har semestrarna också ställt till det eftersom bemanningen på kansliet inte är 100%ig men vi har naturligtvis kansliet öppet hela
sommaren.
Trevlig Bilsportsommar!

publicerad: 2003-07-02


SMS Challenge Roadshow

SBF kommer att åka ut på ”turné” med SMS Challenge under sommaren. Representanter från kansliet och SMS Challenge kommer då att finnas på de flesta större arrangemangen.
Vi kommer att stå med ett tält i anslutning till tävlingsområden/marknadsplatsen och säljer RaceLotten (Sveriges snabbaste lott) samt snygga SMS Challenge produkter. Ibland med celebert sällskap av SMS Challenge Jordan X3 F1.
Turnéplanen började redan på Karlskoga STCC tävlingen i juni och slutar inte förrän i september på STCC finalen Mantorp park.

Passa på at besöka oss. En utförlig turnéplan kan fås hos SBF:s kansli eller på vår hemsida www.sbf.se.

publicerad: 2003-07-02


Kontroll av klubbtillhörighet

Det förekommer olika uppfattningar om vad som gäller för kontroll av klubbtillhörighet. Vi vill därför beskriva vad som gäller enligt våra regler.
Gemensamma regler
G7 Licenser
G7.1 Tävlingslicenser
Ansökan & utfärdande av tävlingslicens
Kontroll av klubbtillhörighet
Kontroll av att licensinnehavare är medlem i SBF-ansluten klubb sker genom att alla klubbar under hösten erhåller en datalista över dem som har centralt utfärdad licens för respektive klubb. Klubben kontrollerar att alla som finns upptagna på datalistan är medlemmar i klubben. Om man finner att någon inte är medlem meddelas detta till SBF som då inte utfärdar ny licens påföljande år. Klubben meddelar omgående SBF när föraren betalt sin medlemsavgift.
Det innebär att kontroll av klubbtillhörighet sker en gång per år genom att den enskilda klubben kontrollerar och meddelar SBF vilka förare som ska ha licens.
Utöver detta finns inga regler om kontroll av klubbtillhörighet.

publicerad: 2003-06-12


Ny telefonväxel på kansliet

Under vecka 24 är det planerat att kansliets telefonväxel ska bytas ut. Under installationen och utbildningen av det nya telefonsystemet kommer kansliet helt eller delvis att vara stängt.
Mer information om detta kommer senare.

publicerad: 2003-06-12


Kontroll av medlemskort vid tävling

Kontroll av medlemskort skall ej ske vid tävling. Det finns flera skäl för detta.
Vid tidigare Förbundsmöten/Rådsmöten har motioner om kontroll av medlemskort på tävling förekommit. Vid samtliga dessa tillfällen har dessa motioner avslagits.
Orsaken till detta står att finna i RF:s stadgar vad gäller klubbtillhörighet samt även respektive klubbs stadgar. I de allra flesta fall står i klubbarnas stadgar att underlåtenhet att betala medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår innebär att medlemmen anses ha begärt sitt utträde ur klubben. Utöver det kan medlem uteslutas ur klubb av andra skäl, som finns angivet i stadgarna. Men det kräver då separat styrelsebeslut.

Så länge en förare är medlem i en klubb har han också möjlighet att inneha licens.
Utöver de rent formella skäl finns en del praktiska problem.
Licenser utfärdas från 1 januari under det att medlemsavgift oftast ska betalas till klubben senast sista februari eller sista mars.
En del klubbar skriver inte ut medlemskort alls, andra utfärdar s k familjekort där inte enskild familjemedlems namn finns upptaget.

publicerad: 2003-06-12


Ny telefonväxel på kansliet

Under vecka 24 är det planerat att kansliets telefonväxel ska bytas ut. Under installationen och utbildningen av det nya telefonsystemet kommer kansliet helt eller delvis att vara stängt.
Mer information om detta kommer senare

publicerad: 2003-06-05


Svenska Bilsportförbundet har utsett 2003 till funktionärernas år

Förbundet har utlyst 2003 som funktionärernas år och med anledning av detta har vi startat upp en mängd aktiviteter för att stötta denna ovärderliga grupp.
Drygt 230 klubbar arrangerar under 2003 en eller flera av de 1 200 biltävlingar som genomförs i landet. För den insatsen vill jag framföra min stora uppskattning, trots motigheter i vår omvärld har Sverige en blomstrande biltävlingsverksamhet.
Som ett litet tack för klubbens insatser skickade Svenska Bilsportförbundet fem Racelotter till klubbarna ovan. Lotteriet är en viktig del i SMS Challenge-projektet. Använd lotterna för att visa er uppskattning till fem funktionärer som har gjort en insats utöver det vanliga.
Jag vill passa på och skicka en hälsning och tacka alla Er som gör att tävlingarna går att genomföra.
Med bästa bilsporthälsningar
SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
Ordförande Håkan Junfors

publicerad: 2003-06-05


Ny telefonväxel på kansliet

Under vecka 24 är det planerat att kansliets telefonväxel ska bytas ut. Under installationen och utbildningen av det nya telefonsystemet kommer kansliet helt eller delvis att vara stängt.
Mer information om detta kommer senare.

publicerad: 2003-05-30


Svenska Bilsportförbundet har utsett 2003 till funktionärernas år

Förbundet har utlyst 2003 som funktionärernas år och med anledning av detta har vi startat upp en mängd aktiviteter för att stötta denna ovärderliga grupp.
Drygt 230 klubbar arrangerar under 2003 en eller flera av de 1 200 biltävlingar som genomförs i landet. För den insatsen vill jag framföra min stora uppskattning, trots motigheter i vår omvärld har Sverige en blomstrande biltävlingsverksamhet.
Som ett litet tack för klubbens insatser skickade Svenska Bilsportförbundet fem Racelotter till klubbarna ovan. Lotteriet är en viktig del i SMS Challenge-projektet. Använd lotterna för att visa er uppskattning till fem funktionärer som har gjort en insats utöver det vanliga.
Jag vill passa på och skicka en hälsning och tacka alla Er som gör att tävlingarna går att genomföra.
Med bästa bilsporthälsningar
SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
Ordförande Håkan Junfors

publicerad: 2003-05-30


Gemensamma regler

Gemensamma regler
I utgåvan av gemensamma regler daterad "Januari 2003" har en av Förbundsstyrelsen tidigare beslutad ändring inte kommit med. Följande text gäller alltså enligt beslut av Förbundsstyrelsen §95 2002, tidigare publicerad i officiella meddelanden 020517:
G 7.1 Tävlingslicenser

Ansvar
Endast förare och/eller anmälare enligt ovan har rätt att anmäla ekipage till tävling. Om anmälaren är en juridisk person eller en person som ingår i bilens besättning, övertar den förare som anges först på anmälningssedeln anmälarens ansvar. Detta med avseende på åligganden, förpliktelser samt rättigheter att föra ekipagets talan. Den som uppgivit kommersiell anmälare och inte kan visa upp giltig kommersiell anmälarlicens, men som ändå vill starta, får deltaga mot erläggandet av en tävlingsavgift. Om tävlingsavgiften är uppdelad i anmälningsavgift och startavgift ska avgiften vara summan av båda dessa avgifter.
Avgiften tillfaller den arrangerade klubben.

publicerad: 2003-05-23


SBFs VIP-kort

Giltighetstiden för SBF:s VIP-kort 2002 har förlängts, med en månad, till 2003-05-31.
Vi ber därför VIP-korts innehavare och arrangörer beakta detta i samband med tävlingar under maj månad.

publicerad: 2003-05-16


Svenska Bilsportförbundets årsmöte den 6 april

Efter Svenska Bilsportförbundets årsmöte den 6 april ser sammansättningen av förbundsstyrelsen ut enligt följande:

Ordförande Håkan Junfors
V.Ordförande Sören Johansson
Ledamot Mats Norsdström
Ledamot Tomas Johansson
Ledamot Kåge Schildt
Ledamot Maj-Lis Svensson, nyval
Ledamot Bertil Örtenstrand

Kontaktuppgifter på styrelsemedlemmarna finns på www.sbf.se under rubriken Info.

Samtidigt antogs på förbundsårsmötet nya stadgar för förbundet, dessa kan läsas i sin helhet på vår hemsida. Årsmötet kunde konstatera att förbundets ekonomi fortfarande är god och att budgeten för 2003 ger utrymme för ytterligare satsningar inom vår verksamhet.

publicerad: 2003-04-24


Svenska Bilsportförbundets Förbundsmöte Söndagen den 6 april 2003

Svenska Bilsportförbundets Förbundsmöte Söndagen den 6 april 2003, kl 08.00, Nova Park Knivsta.

publicerad: 2003-03-27


Årets FIA-kalender

FIA-årskalendern kan rekvireras från förbundet. Priset är: 650.- plus porto. Tel: 08-626 33 15 eller mail: annecatherine.rosen@sbf.se

publicerad: 2003-03-27


Årets FIA-kalender har kommit

Årets FIA-kalender har kommit och kan rekvireras från förbundet. Priset är: 650.- plus porto.
Tel: 08-626 33 15 eller mail: annecatherine.rosen@sbf.se

publicerad: 2003-03-13


Svenska Bilsportförbundets Förbundsmöte Söndagen den 6 april 2003

Svenska Bilsportförbundets Förbundsmöte Söndagen den 6 april 2003, kl 08.00,
Nova Park Knivsta

publicerad: 2003-03-13


Svenska Bilsportförbundets Förbundsmöte Söndagen den 6 april 2003,

CL – Kurser 2003, Nova Park

Våren

8 – 9 mars DR-utskottet SGA-träff
Rekryteringskom, Årskonferens
Karting-utskottet, Tekniker, Domare, TL.
Racing, CL-kurs, Jönköping

12–13 april Tillståndsgivarträff
Karting-utskottet, SGA-träff och Banbesiktningsträff
Rekryteringskom. Ungdomskurs + Rekrytering
FR-utskottet, SGA-träff
Säkerhetsgruppen, för Säkerhetsrådgivare,

Hösten

25–26 okt Karting-utskottet , SGA-träff
Rekryteringskommittén ungdoms och ledarkurs, Etik- och moral inom motorsporten
FR-utskottet, Banbesiktningskurs
Tekniska Kommittén, Reg.bes.män RA/RC, end. inbjudna

15 – 16 nov Tekniska Kommittén, CL-kurs för Tekniker RA/RC/RY
FR-utskottet, SGA-träff
Rally-utskottet, SGA-träff
Karting-utskottet CL-kurs

publicerad: 2003-02-28


Svenska Bilsportförbundets Förbundsmöte Söndagen den 6 april 2003

Svenska Bilsportförbundets Förbundsmöte
Söndagen den 6 april 2003,Nova Park Knivsta

SDFens Årsmöten för verksamhetsåret 2002
1. Upplands BF Onsd 12.2 Uppsala
2. Östergötlands BF Fred 14.2 Linköping
3. Mellannorrlands BF Lörd 15.2 Sollefteå
4. Nedre Norra BF Lörd 15.2 Gävle
5. Övre Norra BF Sönd 16.2 Överkalix
6. Stockholms BF Torsd 20.2 Stockholm
7. Söderm/Västm BF Fred 21.2 Västerås
8. Gotlands BF Lörd 22.2 Visby
9. Smålands BF Lörd 22.2 Gislaved
10. Södra BF Lörd 22.2 Hässleholm
11. Västra BF Lörd 22.2 Skövde
12. Göteborgs BF Onsd 26.2 Kviberg

publicerad: 2003-02-13


Svenska Bilsportförbundets Förbundsmöte Söndagen den 6 april 2003

SDFens Årsmöten för verksamhetsåret 2002

1. Upplands BF Onsd 12.2 Uppsala
2. Östergötlands BF Fred 14.2 Linköping
3. Mellannorrlands BF Lörd 15.2 Sollefteå
4. Nedre Norra BF Lörd 15.2 Gävle
5. Övre Norra BF Sönd 16.2 Överkalix
6. Stockholms BF Torsd 20.2 Stockholm
7. Söderm/Västm BF Fred 21.2 Meddelas senare
8. Gotlands BF Lörd 22.2 Visby
9. Smålands BF Lörd 22.2 Gislaved
10. Södra BF Lörd 22.2 Hässleholm
11. Västra BF Lörd 22.2 Skövde
12. Göteborgs BF Onsd 26.2 Kviberg

publicerad: 2003-01-24


Svenska Bilsportförbundets Förbundsmöte Söndagen den 6 april 2003

Från Distrikten

SDFens Årsmöten för verksamhetsåret 2002
1. Upplands BF Onsd 12.2 Uppsala
2. Östergötlands BF Fred 14.2 Linköping
3. Mellannorrlands BF Lörd 15.2 Sollefteå
4. Nedre Norra BF Lörd 15.2 Gävle
5. Övre Norra BF Sönd 16.2 Överkalix
6. Stockholms BF Torsd 20.2 Stockholm
7. Söderm/Västm BF Fred 21.2 Meddelas senare
8. Gotlands BF Lörd 22.2 Visby
9. Smålands BF Lörd 22.2 Gislaved
10. Södra BF Lörd 22.2 Hässleholm
11. Västra BF Lörd 22.2 Skövde
12. Göteborgs BF Onsd 26.2 Kviberg

publicerad: 2003-01-15


Kansliet har stängt

Kansliet kommer att vara stängt 23 och den 27 december. Bemanning har vi, dock med begränsad personalstyrka den 30 december samt den 2 och 3 januari.

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt år önskar SBF-personalen

publicerad: 2002-12-19


Bilsportgalan

Bilsportgalan
Nästa års Bilsportgala genomförs lördagen den 22 november. Plats meddelas senare under året.

publicerad: 2002-12-19


Kansliet tar jullov

Kansliet tar jullov under vecka 52 och har således helstängt . Vi är åter tillbaka måndagen den 30 december 2002 dock med reducerad personalstyrka och har öppet även den 2 och 3 januari 2003.

publicerad: 2002-11-18


Bilsportgalan 2002 - en kväll där alla är stjärnor!

Årets Medaljutdelning - Bilsportgalan - hålls i Vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm lördagen den 30 november.

Årets Medaljutdelning - Bilsportgalan - hålls i Vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm lördagen den 30 november.

Inbjudningar till samtliga pristagare i bilsportgrenar med RM, SM, NoM, EM och VM-status har skickats ut. Prisutdelningen kommer att ske under pågående middag i ett par akter med underhållande överraskningar från kl 18.oo till 01.oo.
Är Du pristagare, saknar Du inbjudan, kontakta då med det snaraste oss, Anne-Catherine Rosén 08-626 33 15 eller Titti Ågren 08-626 33 08.

publicerad: 2002-11-04


Några Hotelltips

Scandic Hotels Centralbokning tel 08-517 517 00 (glöm inte att utnyttja Sportkortspriser, som Du har inbakat i licensen, gäller enbasrt Scandic), Radisson Centralbokning tel 020-79 75 92, Rica Hotels tel 08-723 72 72, Choice Hotels Centralbokning tel 020-666 000, Best Western Hotels tel 020-79 27 52, Sweden Hotels Centralbokning 020-77 00 00 mfl......

publicerad: 2002-11-04


Ny telefontid

Fr.o.m 1 november infördes ny telefontid på licensadvdelningen. Den nya telefontiden är mellan 09.00-12.00, telefonnummer 08-626 33 05.

publicerad: 2002-11-04


Ny SBF Flagga

Vi har tagit fram en ny SBF-flagga SBF-ratten i gult och blått på vit botten.
Storleken är något större än den tidigare nämligen 180 x 300. Kostar 775.- och finns att rekvirera hos förbundet via mail: annecatherine.rosen@sbf.se, eller telefon: 08-626 33 15.

publicerad: 2002-11-04


Försvarsmaktens policy och riktlinjer för utlåning av mark för biltävlingar

Försvarsmakten har tagit fram bestämmelser för hur de i framtiden ska hantera utlåning av mark till bland annat biltävlingar. Dokumentet kallas: Policy och riktlinjer avseende tillfällig utlåning av övnings- och skjutfält till försvarsmaktsextern verksamhetsutövare samt till vissa frivilligorganisationer för bedrivande av motorfordonsverksamhet.
Dokumentet beskriver efter vilka principer försvaret kommer att låna ut sin mark för bland annat bilsportverksamhet. Det är dock viktigt att veta att dokumentet beskriver vad som gäller OM de lånar ut sin mark. De är INTE skyldiga att låna ut marken. Avgörandet ligger alltid hos den markansvarige för respektive markområde OM de vill låna ut mark för bilsportverksamhet.
Avgörande för att detta dokument tagits fram är den nya Miljöbalken, som mycket tydligt lägger ansvar för miljöfrågor även på markägaren och inte bara på verksamhetsutövaren.
Samtliga Specialdistriktsförbund (SDF) har erhållit dokumentet och kan hjälpa er med hur ni ska gå tillväga om ni vill låna ett militärt område. Kontakta alltså ert SDF när det blir aktuellt med att låna militära områden.

publicerad: 2002-11-04


Medaljutdelning

Dags att boka datumet den 30 november för årets Medaljutdelning som äger rum på Grand Hotel i Stockholm.
Mer information och inbjudan kommer inom kort till samtliga medaljörer i dicipliner med RM, SM, NoM, EM och VM status. Tag även för vana att läsa nyheter på vår hemsida www.sbf.se

publicerad: 2002-10-18


Ny SBF Flagga

Vi har tagit fram en ny SBF-flagga SBF-ratten i gult och blått på vit botten.
Storleken är något större än den tidigare nämligen 180 x 300.
Kostar 775.- och finns att rekvirera hos förbundet via mail: annecatherine.rosen@sbf.se,
eller telefon: 08-626 33 15.

publicerad: 2002-10-18


Ny telefontid

Fr.o.m 1 november införs en ny telefontid på licensadvdelningen. Den nya telefontiden är mellan kl 09.oo - 12.oo, telefonnummer 08-626 33 05.

publicerad: 2002-10-18


Nationella tävlingar med utländskt deltagande år 2003

Det internationell bilsportförbundet FIA har ändrat reglerna för utländskt deltagande i nationella tävlingar i rally, rallycross, racing, karting och dragracing från och med 1 januari 2003. Anmälan om sådan tävling måste ske senast 28 oktober.
Arrangörer av tävlingar i dessa grenar ombedes att omgående kontakta sitt distriktsförbund, SDF, för ytterligare information.
Övriga sportgrenar berörs EJ av denna ändring.

publicerad: 2002-10-18


Dags även att ansöka om medel från Robert Essebro Minnesfond.

Robert Essebro´s Minnesfond har till ändamål att främja och stödja kartingsporten. Årligen delar fonden ut ett anslag på minst ett basbelopp till någon eller några av de som söker och bäst uppfyller kraven. Fonden är öppen för ytterligare donationer för de som i fondens anda önskar stödja kartingsporten. Anslag för tävlingssäsongen 2003 delas ut på SBFs Medaljutdelning november 2002, se datum ovan.
Nya medel insätts på Svenska Bilsportsförbundet PG 35 23 00-8 Robert Essebro´s minnesfond. Mer information och ansökningblankett finns att hämta på SBFs webbsida; www.sbf.se under rubriken Minnesfonder.

Samtliga ansökningsblanketter kan man ju finna på vår hemsida.

publicerad: 2002-10-07


Förbundsdirektör Jan Jättne slutar

Jan Jättne har meddelat att han lämnar
sin tjänst som Förbundsdirektör.
Svenska Bilsportförbundet kan bara med
beklagande konstatera att vi inte
lyckas behålla honom hos oss. Janne har
erbjudits ett arbete som vice
koncernchef i ett konsultbolag och VD i
ett av bolagen. Han återgår till den
bransch varifrån han kom till förbundet.
Styrelsen har kommit överens med Janne
att han jobbar med full fart fram till
och prisutdelningsfesten den 30
november. Därefter disponerar förbundet
ytterligare ett antal arbetsdagar av
Janne för att få en bra överlämning
till den person som tar över efter honom.
Vi önskar Janne lycka till i det nya jobbet.

Förbundsordförande Håkan Junfors

publicerad: 2002-10-04


Medaljutdelning

Dags att boka datumet den 30 november
för årets Medaljutdelning som äger rum
i Stockholm.
Mer information och inbjudan kommer
under hösten. Inbjudan till
medaljörerna i RM, SM, NoM, EM och VM
kommer att skickas ut under vecka 43.
Tag även för vana att läsa nyheter på
vår hemsida www.sbf.se.

publicerad: 2002-10-04


Medaljutdelning

Dags att boka datumet den 30 november
för årets Medaljutdelning som äger rum
i Stockholm.
Mer information och inbjudan kommer
under hösten. Tag även för vana att
läsa nyheter på vår hemsida www.sbf.se.

publicerad: 2002-09-27


Dags att påminna om ansökningar till/från:

Årets Bilsportkvinna och Ronnie
Petersons Stipendium som skall vara
inne hos Svenska Bilsportförbundet senast den 1.11.
Fyller Du även kriterierna för att
ansöka om utmärkelsen "Stor Grabb" (läs
mer om poängen i ansökningsblanketten)
så bör även den vara inne hos SBF till
1.11 för att sedan kunna utdelas på vår
Medaljutdelning.

publicerad: 2002-09-27


Dags även att ansöka om medel från Robert Essebro Minnesfond.

Robert Essebro´s Minnesfond har till
ändamål att främja och stödja
kartingsporten. Årligen delar fonden ut
ett anslag på minst ett basbelopp till
någon eller några av de som söker och
bäst uppfyller kraven. Fonden är öppen
för ytterligare donationer för de som i
fondens anda önskar stödja
kartingsporten. Anslag för
tävlingssäsongen 2003 delas ut på SBFs
Medaljutdelning november 2002, se datum
ovan.
Nya medel insätts på Svenska
Bilsportsförbundet PG 35 23 00-8 Robert
Essebro´s minnesfond. Mer information
och ansökningblankett finns att hämta
på SBFs webbsida; www.sbf.se under
rubriken Minnesfonder.

Samtliga ansökningsblanketter kan man ju finna på vår hemsida

publicerad: 2002-09-27


Medaljutdelning

Dags att boka datumet den 30 november för årets Medaljutdelning som äger rum i Stockholm.
Mer information och inbjudan kommer under hösten. Tag även för vana att läsa nyheter på vår hemsida www.sbf.se

publicerad: 2002-09-20


Dags att påminna om ansökningar till/från:

Årets Bilsportkvinna och Ronnie Petersons Stipendium som skall vara inne hos Svenska Bilsportförbundet senast den 1.11.
Fyller Du även kriterierna för att ansöka om utmärkelsen "Stor Grabb" (läs mer om poängen i ansökningsblanketten) så bör även den vara inne hos SBF till 1.11 för att sedan kunna utdelas på vår Medaljutdelning

publicerad: 2002-09-20


Dags även att ansöka om medel från Robert Essebro Minnesfond.

Robert Essebro´s Minnesfond har till ändamål att främja och stödja kartingsporten. Årligen delar fonden ut ett anslag på minst ett basbelopp till någon eller några av de som söker och bäst uppfyller kraven. Fonden är öppen för ytterligare donationer för de som i fondens anda önskar stödja kartingsporten. Anslag för tävlingssäsongen 2003 delas ut på SBFs Medaljutdelning november 2002, se datum ovan.
Nya medel insätts på Svenska Bilsportsförbundet PG 35 23 00-8 Robert Essebro´s minnesfond. Mer information och ansökningblankett finns att hämta på SBFs webbsida; www.sbf.se under rubriken Minnesfonder.

Samtliga ansökningsblanketter kan man ju finna på vår hemsida.

publicerad: 2002-09-20


Bilsportforum

På Nova Park den 12-13 oktober! Inbjudan utskickad till berörda. Anmälan till Anne-Catherine Rosén senast den 10 september, e-mail: annecatherine.rosen@sbf.se

publicerad: 2002-09-06


Medaljutdelning

Medaljutdelning

Dags att boka datumet den 30 november för årets Medaljutdelning som äger rum i Stockholm.
Mer information och inbjudan kommer under hösten. Tag även för vana att läsa nyheter på vår hemsida www.sbf.se.

publicerad: 2002-08-30


Medaljutdelning

Dags att boka datumet den 30 november
för årets Medaljutdelning som äger rum i Stockholm på Grand Hotel. Mer information och inbjudan kommer under hösten. Tag även för vana att läsa på vår hemsida www.sbf.se.

publicerad: 2002-08-23


Licensavdelningen har semesterstängt vecka 30-31.

Inga licenser, anmälarlicenser, läkarhandligar etc utfärdas under dessa två veckor.

publicerad: 2002-07-18


Svenska Bilsportförbundets Rescue - Bilar

SBF har i drygt ett års tid kunnat förse i första hand alla Rally SM-arrangörer, men även andra i mån av tillgång, med Rescue-bilar, med avsikt att förstärka säkerheten på våra tävlingar.
För ytterligare information om dessa bilar, hur man hyr dom, vad de kostar etc, besök vår hemsida www.sbf.se och på startsidan finner Du en gul platta med rubriken SBF Rescue Car, klicka på den.

publicerad: 2002-05-30


Svenska Bilsportförbundets Rescue - Bilar

SBF har i drygt ett års tid kunnat förse i första hand alla Rally SM- arrangörer, men även andra i mån av tillgång, med Rescue-bilar, med avsikt att förstärka säkerheten på våra tävlingar.
För ytterligare information om dessa bilar, hur man hyr dom, vad de kostar etc, besök vår hemsida www.sbf.se och på startsidan finner Du en gul platta med rubriken SBF Rescue Car, klicka på den.

publicerad: 2002-05-23


Avgift för ej uppvisad kommersiell anmälarlicens

Till bilstyrelsen har anmälts att osant intygande om kommersiell anmälarlicens allt oftare förekommer vid tävlingsanmälan. I reglerna finns angivet att fastställd avgift skall utgå om uppgiven anmälarlicens ej kan uppvisas. Bilstyrelsen har beslutat att avgiften utgörs av en tävlingsavgift. Om tävlingsavgiften är uppdelad i anmälningsavgift och startavgift skall avgiften vara summan av båda dessa avgifter.
Regel träder i kraft 1 september 2002. Före detta datum kan ovanstående text betraktas som en rekommendation.

publicerad: 2002-05-17


FIA-boken

FIA-boken finns att köpa hos förbundet, Anne-Catherine Rosén till ett pris av 600.-.

publicerad: 2002-05-17


Påminnelse till alla klubbar

Senast 1 maj ska rapporten och den årliga medlemsavgiften finnas hos SBF.
Glöm inte bort att fylla i antalet medlemmar i rapporten.
Alla felaktiga rapporter returneras.

publicerad: 2002-04-26


FIA-kalendern

Årets upplaga av FIA-kalendern har kommit och går att rekvirera från
förbundet. Priset är även i år: 600.-
Om Du vill beställa 1 ex går det bra antingen via mail:
annecatherine.rosen@sbf.se eller på fax 08-626 33 20 .

publicerad: 2002-03-15


SBFs Årsmöte

Den 14.4 har Svenska Bilsportförbundets sitt Förbundsmöte på Nova Park, Knivsta.

publicerad: 2002-03-15


SDFens Årsmöten för verksamhetsåret 2001

13/2 Upplands BF Uppsala
15.2 Östergötlands BF Linköping
16.2 Nedre Norra BF Söderhamn
16.2 Västra BF Alingsås
16.2 Övre Norra BF Skellefteå
17.2 Mellannorrlands BF Sundsvall
20.2 Göteborgs BF Göteborg
21.2 Stockholms BF Stockholm
22.2 Söderm/Västm BF Eskilstuna
23.1 Gotlands BF Visby
23.2 Smålands BF Kalmar
23.2 Södra BF Trelleborg
14.4 Svenska Bilsportförbundets Förbundsmöte - Nova Park, Knivsta

publicerad: 2002-03-01


CL-Kurshelgerna på Nova Park under våren.

9 mars FR-utskottet : Vagnboksutfärdar-träff
9 mars Gokart-utskottet: SGA-träff
16 mars FR-utskottet Domare
16-17 mars RC/B-utskottet: SGA-träff
16-17 mars Gokart-utskottet CL-kurs, Dom.+TL.+Tekn.
23-24 mars DR-utskottet Tekn.+Tävlledn.
23-24 mars Tjejkommittén Årskonfererns

publicerad: 2002-03-01


Förlängt ansökningsdatum - SBFs Resestipendium 2001

Förslag på kandidater för erhållande av SBFs resestipendium, som avser att utdelas vid rådsmötet ska vara SBFs kansli tillhanda senast den 1 mars 2002.
För SBFs resestipendium gäller bl a följande:
- Resebidraget avser att hedra ledare vars insatser verksamt bidragit till den
svenska bilsportens utveckling.
- Varje resestipendium ska utgöras av ett belopp tillräckligt för stipendiaten
att tillsammans med någon (anhörig) kunna besöka valfri motortävling i Europa. Resmål och beloppets storlek bestämmes från fall till fall.
- Bilstyrelsen avgör om inget, ett eller flera stipendium ska delas ut.
SBFs stipendium har tidigare utdelas till:
1975 Alvar Schlegel SMK Arboga
1976 Bengt Reander SMK Hedemora
1977 Gustav Larsson Götene MK
1978 Sven Tidfors KAK Göteborg
1979 Karl Erik Andersson Laxå MK
1980 Nils Samulesson Enköpings MK
1981 Johan Påhlsson Trelleborgs MK
1982 Bertil Lundberg KAK Göteborg
1983 Tage Andersson Wäxjö MS
1984 Roland Edlund Hallsbergs MK
1985 Håkan Junfors KAK Göteborg
1986 Bo Runbjörk Anderstorp RC
1987 Hans Zetterqvist Stockholms Dragracing Club
1988 Lars Rahmqvist Nora MK
1989 Nils Elfwing Jönköpings MK
1990 Sven Larsson MK Gutarna
1991 Bo Pettersson Stockholms SVK
1992 Sven Pettersson Trelleborgs MK
1993 Kennet Ericson SHRA Jönköping
1994 Lars-Olof Angfjord Skepptuna MK
1995 Sievert Lindqvist Norrköpings MK
1996 Lars Österlind SMK Sundsvall
1997 Hans Hillebrink Järfälla MK
1998 Anders Lindén / Rasbo MK
Lars Svensson Stockholms SVK
1999 Ronny Ragnarsson Skene MS
2000 Håkan Kujahn Solna MS

Förslaget sökes på särskild blankett (finns att rekvireras från SBFs hemsida www.sbf.se ) och vara försett med utförlig motivering.
Förslaget insändes sedan till Svenska Bilsportförbundet, Bilsportens Hus,
Bergkällavägen 31 A, 192 79 Sollentuna, märkt SBFs Resestipendium eller via mail till
annecatherine.rosen@sbf.se.

publicerad: 2002-03-01


SDFens Årsmöten för verksamhetsåret 2001

13/2 Upplands BF Uppsala
15.2 Östergötlands BF Linköping
16.2 Nedre Norra BF Söderhamn
16.2 Västra BF Alingsås
16.2 Övre Norra BF Skellefteå
17.2 Mellannorrlands BF Sundsvall
20.2 Göteborgs BF Göteborg
21.2 Stockholms BF Stockholm
22.2 Söderm/Västm BF Eskilstuna
23.1 Gotlands BF Visby
23.2 Smålands BF Kalmar
23.2 Södra BF Trelleborg
14.4 Svenska Bilsportförbundets Förbundsmöte - Stockholm

publicerad: 2002-02-08


Robert Essebro´s Minnesfond

Till minne av Robert Essebro som tillsammans med åtta vänner i Team Anecto Racing under hemresa från den andra deltävlingen i Industricupen i Parma, omkom i SAS-olyckan i Milano den 8 oktober 2001, har etablerats en minnesfond.

Fonden är grundad av Roberts föräldrar och har initialt med donationer tillförts medel del av dessa och dels av alla de som i samband med Roberts begravning donerade en penninggåva till fonden.
Fonden ägs, förvaltas och administreras av Svenska Bilsportförbundet (SBF). Dess ändamål är att hedra Robert Essebro genom att främja och stödja gokartsporten och medverka till att förarbegåvningar ges förbättrad ekonomisk förutsättning att nå toppskiktet i klass Intercontinental A och/eller Formel A.

Anslag ur fonden kan sökas av SBF licensierad gokartförare som det kalenderår anslaget avser kommer att köra Intercontinental A och/eller Formel A eller de klasser som dessa alternativt kan komma att bytas till enligt beslut av CIK/SBF.
Första gången kommer anslag att utdelas vid SBF:s Förbundsmöte den 14 april 2002 och avser säsongen 2002. Anslag kan komma att beviljas flera än en sökande.

Ansökan skall vara SBF tillhanda senast 1 mars 2002. Ansökan gällande säsongen därefter skall vara SBF tillhanda senast 31 augusti 2002 o.s.v.

Ansökningsblankett finns på SBF:s hemsida www.sbf.se under rubriken Blanketter och så småningom även hos alla våra Gokartklubbar. Har Du inte tillgång till Internet kan Du kontakta SBF:s kansli, så skickar vi över blanketten.

Nya fondmedel /donationer för de som i fondens anda önskar stödja gokartsporten, insättes på Svenska Bilsportförbundet PG 000 00 00 -0 märkt med "Robert Essebro´s Minnesfond".

Läs mer om Robert Essebro´s Minnesfond i IB.

publicerad: 2002-02-08


Uppdat. regelböcker kommer att finnas på SBF:s hemsida vecka 3 -02

Uppdaterade regelböcker kommer att finnas tillgängliga på SBF:s hemsida vecka 3 2002.

publicerad: 2001-12-28


GEMENSAMMA REGLER

G 8 Dopning, alkohol, läkemedel
Generellt Doping - Dopning.
Kapitlet justerat, bl a finns nu bestämmelser på RF:s hemsida www.rf.se.


G 13 Officiella legitimationshandlingar
Nya bilder på legitimationer tillkommer.

publicerad: 2001-12-28


$#0000ff;Svenska Bilsportförbundets Medaljutdelning 2001$

$*Ronnie Peterson Minnesfond$
Formel Ford Förarföreningen, 15.000:-
Jimmy Lindberg, Kalmar MK, 15.000:-
Emma Andersson, Luleå MS, 5.000:-
Christoffer Frohm, GKC Team 13, 5.000:-
Andreas Lindgren, Västerås GK, 5.000:-

$*BACKE$
SM - Rallybilar 2WD
1 Mikael Lundberg SMK Gävle
2 Niklas Hägg SMK Hälsinge
3 Roger Enlund Enköpings MK

SM - Super Nationell
1 Fredrik Enholm Teknis MC
2 Geir Paulsen NAF Gjövik, Norge
3 Per-Anders Johansson MK Team Westom

$*BIL-O$
SM
1 H-E Haraldsson Ljungby MK
Mikael Andersson Degerfors RC
2 Michael Holmgren Almunge MK
Mattias Holmgren Almunge MK
3 Göran Källström Almunge MK
Anders Källström Almunge MK
RM-lag
1 Rasbo MK
2 Almunge MK
3 SMK Västerås
NoM-lag
1 Finland
2 Danmark
3 Kenneth Lannermo,
Ulf Andersson Rasbo MK
Älmhults MK
Yvonne Carlsson
Ola Carlsson Kolsva MS
Kolsva MS
Per Lennart Andersson
Peter Andersson Älmhults MK
Mellansjö MK
Kjell Carlsson
Torbjörn Johansson Nora MK
Nora MK
Björn Henriksson
Claes Nideborn Ludvika MS
Ludvika MS
Per Hellander
Jonas Hellander Ludvika MS
Ludvika MS
Sölve Eklund
Jesper Eklund Rasbo MK
Rasbo MK
CROSSKART
SM-500 cc
1 Peter Andersson Falköpings MK
2 Rikard Björk Tomelilla MK
3 Per Bergström Munkfors MC
SM-250 cc
1 Stefan Nohrstedt SMK Hedemora
2 Thor-Björn Widmark Degerfors RC
3 Peter Gillberg SMK Arboga
SBF Junior Cup 125 cc
1 Andreas Thornadtsson MSK Hammaren
2 Santosh Berggren Falköpings MK
3 Tobias Johansson Falköpings MK
NoM 500 cc
1 Peter Andersson Falköpings MK
2 Joakim Cedergren Strängnäs AMS
3 Per Bergström Munkfors MC
NoM 250 cc
1 Thor-Björn Widmark Degerfors RC
2 Stefan Nohrstedt SMK Hedemora
3 Henrik Fredriksson Munkfors MC

$*DRAGRACING$
SM Pro Modified
1 Michael Gullqvist SHRA Stockholm
2 Patrick Wikström SHRA Göteborg
3 Håkan Nilsson SHRA Malmö
EM-Pro Stock
1 Niclas Andersson SHRA Nyköping
2 Michael Malmgren SHRA Helsingborg
3 Jacob Ferrer Jakobsbergs BSF
EM-Top Methanol Funny Car
1 Leif Andreasson Borlänge DR Club
2 Ulf Leanders Night Cruisers Färnäs MF
3 Mikael Kågered SHRA Mantorp


$*GOKART$
SM - ICA
1 Martin Svendsen Bohus RC
2 Tomas Olson SMK Örebro
3 Tommy Hero Åmåls MK
SM - NC ICC
1 Rickard Bengtsson KS Klippan
2 Stefan Olsson Sollentuna BK
3 Håkan Jansson Järfälla MK
SM - Formula A
1 Sonny Persson KS Klippan
2 David Frodelius GKRC Team 13
3 Fredrik Danielsson Bohus RC
JSM - ICA Junior
1 Mikael Granberg Bohus RC
2 Christian Kronegård GKRC Team 13
3 Jonatan Hertzberg Kristianstads KK
NoM - ICC
1 Stefan Olsson Sollentuna BK
2 Rickard Bengtsson KS Klippan
3 Daniel Johansson Jönköpings KC

NoM - Formel A
1 Finland
2 Sonny Persson KS Klippan
3 Finland
NoM - ICA
1 Danmark
2 Martin Svendsen Bohus RC
3 Tommy Hero Åmåls MK
NoM - ICA Junior
1 Jimmy Lindberg Kalmar MK
2 Danmark
3 Mikael Granberg Bohus RC
NoM - Formel E/Supercart 250cc
1 Bobo Westman Järfälla MK
2 Anders Landberg Järfälla MK
3 Ulf Lock Järfälla MK
EM - Formel C
1 Italien
2 Milton Ryttarbris Södertälje KRC
3 Spanien

$*IS-RACING$
SM - Is-racing, Klass 1 (Långnabb)
1 Mikael Jansson Morjärvs MS
2 Lennart Lindqvist Umeå AK
3 Per Ohlson SHRA Sundsvall
SM - Is-racing, Klass 2 (Kortnabb)
1 Robert Johansson Överkalix MK
2 Kjell Holma BK Dundret
3 Rikard Niva Luleå MS
SM - Is-racing, Klass 3 (Rally)
1 Michael Wikström NMS Boden
2 Kurt Rönnlund Morjärvs MS
3 Bo Gunnar Öhman Kalix MK
RM - Is-racing, Volvo Original Cup
1 Jan Sundqvist Offerdals MK
2 Stefan Olsson Vännäs MK
3 Peter Lundell Tomelilla MK

$*OFFROAD$
RM-Klass Original
1 Micael Valberg Haninge MK
2 Rolf Johansson Konga Mud Drivers
3 Tony Karlsson OR Kättilstorp

RM-Klass Standard
1 Mads Zimmerman Norge
2 Bengt Söderlund Haninge MK
3 Sven Falck Älmhults MK
RM-Klass Modifierad
1 Per Larsson SSO
2 Mikael Larsson SORK
3 Rickard Larsson SORK
RM-Klass Prototyp
1 Lars Dahl Skene MS
2 Mats Skarped SORK
3 Rolf Bengtsson NSOR

$*Racing$
SM - STCC
1 Roberto Colciago Italien
2 Jan "Flash" Nilsson Munkfors MC
3 Jens Edman Tjust MK
STCC Märkesmästerskap
1 Audi Audi Sverige AB
2 Volvo Volvo Personbilar Sverige AB
3 Nissan Nissan Sverige AB
SM - GTR
1 Henrik Roos Vara MK
2 Mats Lindén KAK Motorsport
3 Thed Björk Örebro BMCK
JSM - Formel Ford Zetec
1 Alexander Storckenfeldt Uddevalla KK
2 Edward Sandström SMK Motala
3 Stefan Söderberg SMK Gävle
JSM - JTCC
1 Daniel Haglöf Borlänge MK
2 Daniel Andersson Ludvika MS
3 Mårten Sahlström Kalmar MK
NoM - Formel Ford
1 Finland
2 Andreas Hansson Kullings MS
3 Sebastian Hohenthal Mora MK
2001 FIA E Lurani Trophy for Formula Junior Cars Class B
1 England
2 Ingvar Malm Racerhistoriska Klubben
3 Japan

$*Brittiska Mästerskapet - Formel Ford Zetec$
1 Robert Dahlgren Skellefteå MS

$*FIA Sportscar Championship$
1 Thed Björk
Larry Oberto Örebro BMCK
USA

$*Radiostyrd Bilsport$
SM - 1:8 OR
1 Mikael Pålsson Furulunds RCK
2 Fredrik Mathiesen MSK Kvarnvingarna
3 Linus Thern Staffanstorps HS
SM - 1:8 TR
1 Joakim Olsson MHF/U i Skarpnäck
2 Mikael Bengtsson SMK Trollhättan
3 Mikael Fransson Wäxjö MS
SM - 1:10 OR, 4WD MOD
1 Jonas Andersson Arlöv MC
2 Otto Ausfelt SMK Helsingborg
3 Peter Andersson Varbergs MK
SM - 1:12 TR EL
1 Mikael Nilsson Staffanstorps HS
2 Mikael Fransson Wäxjö MS
3 Andreas Myrberg Mölndals MK
RM - 1:10 OR, 2WD MOD
1 Henrik Teinvall SMK Helsingborg
2 Peter Andersson Varbergs MK
3 Viktor Vilck Väst 8 Göteborg
NoM - 1:12 TR
1 Mikael Fransson Wäxjö MS
2 Mikael Nilsson Staffanstorps HS
3 Finland
NoM - 1:10 Touring
1 Jonas Andersson Arlöv MC
2 Jonas Nyrén Uppsala RC
3 Danmark
NoM - 1:8 OR
1 Mikael Pålsson Furulunds RCK
2 Jim Davis Vätterbygdens MRK
3 Jonas Larsson Stenungsunds MS
NoM - 1:8 TR
1 Joakim Olsson MHF/U i Skarpnäck
2 Finland
3 Mattias Eriksson MHF/U i Skarpnäck

$*RALLY$
SM - Grp N+ 0-2000cc
1 Roger Andersson SMK Valdemarsvik
Thomas Carlsson Katrineholms MK
2 Mats Bergeå Östernärkes RMC
Mattias Andersson SMK Örebro
3 Joachim Nilsson SMK Arboga
Mattias Olofsson SMK Arboga
SM - Grp N+ >2000cc
1 Kenneth Bäcklund Vara MK
Tord Andersson Vara MK
2 Stig-Olof Walfridsson MK Ratten
Lars Bäckman MK Ratten
3 Mikael Lindqvist SMK Östgöta
Mats Lindqvist SMK Östgöta
SM - Grp A 0-2000cc
1 Per Svan Borlänge MK
Johan Olson MK Ratten
2 Jonas Kruse Karlstads MC Bil
Leif Fredriksson Björkviks MC
3 Andreas Ericsson MK Speed
Patrich Henriksson MK Speed

SM-Grupp H, 4WD
1 Mats Jonsson Forshaga MC
Johnny Johansson SMK Linde
2 Mats Thorszelius Almunge MK
Mikael Nilsson Rasbo MK
3 Dick Wicksell SMK Uppsala
Sten Owe Olsson SMK Söderhamn

SM-Grupp H
1 Thomas Thunström Ludvika MS
Robert Thunström Ludvika MS
2 Stefan Erixon Skepptuna MK
Staffan Lindberg Skepptuna MK
3 Olof Eljas Vansbro MK
Joakim Gevert Kils MK
JSM - Grp N+ 0-2000cc
1 Jimmy Joge SMK Motala
John Stigh SMK Motala
2 Jonas Ericsson Kolsva MS
Henrik Lundh Eskilstuna MK
3 Rickard Karlsson Katrineholms MK
Johan Karlsson Katrineholms MK
RM- Tjejer
1 Charlotta Henningsson Svärdsjö MK
Marie Abrahamsson SMK Dala
2 Mari Ekström Thor Östernärkes RMC
Anna Ekström Larsen Östernärkes RMC
3 Fia Nordgren Östhammars MK
Lotta Karlsson Films MK

$*RALLYCROSS$
SM - Div 1
1 Michael Jernberg Skene MS
2 Per Eklund MK Team Westom
3 Kenneth Hansen Götene MK
SM - Div 2
1 Magnus Hansen Götene MK
2 Ronny Larsson Götene MK
3 Harald Sachweh Norge
SM-Super Nationell
1 Kjell Arne Smerud Norge
2 Mikale Stark Team Västervik RRC
3 Lars Jonsson Finnskoga MK
JSM - 1400cc
1 Peter Hedström MK Ratten
2 Andreas Magnusson Nya Anderstorp RC
3 Kim Andersson Vetlanda RRC
EM - Div 1
1 Kenneth Hansen Götene MK
2 Norge
3 Per Eklund MK Team Westom
EM - Div 2
1 Belgien
2 Magnus Hansen Götene MK
3 Norge

$*UTMÄRKELSER$

$*Årets Bilsportkvinna$
tilldelades Christina Lundqvist, Svenska Rallyt

$*Stora Grabbar$
169 Joakim Olsson, MHF/U i Skarpnäck
170 Mikael Gustafsson, Hyllinge MS
171 Kenneth Bäcklund, Vara MK
172 Leif Andreasson, Borlänge DR Club
173 Niclas Andersson, SHRA Nyköping
174 Kurt Rönnlund, Morjärvs MS
175 Stefan Olsson, Sollentuna BK
176 Henrik Petersson, Staffanstorps HS
177 Per-Anders Johansson, MK Team Westom
178 Jonas Andersson, Arlövs MK
179 Peter Andersson, Falköpings MK

$*Rallyförarföreningens pris$ till ung lovande rallyförare
tilldelades Jimmy Joge

Motorfederationerna tillsammans med Sollentuna Mässan delar årligen ut en utmärkelse till den förare i motorsport som gjort bra tävlingsresultat under året. I år tilldelades utmärkelsen till Kenneth Hansen för sin heroiska bedrift under säsongen i såväl Rallycross SM som EM - allt med frejdigt humör trots åtskilliga motgångar - som utdelaren Bengt Östervall påpekade i sitt tal till Kenneth.

publicerad: 2001-12-17


Svenska Bilsportförbundets Medaljutdelning 2001 äger rum lördagen den 1 december

på World Trade Center, Kungsbron 1, Kungsgatan brevid Oscarsteatern i Stockholm.
Du har väl inte glömt att anmäla Dig till festen???

Alla bilsportvänner är välkomna till festen, team, sponsorer, arrangörer media mfl. Kontakta annecatherine.rosen@sbf.se eller titti.agren@sbf.se alt. tel 08-626 33 15 och 08-626 33 08
för upplysningar.

publicerad: 2001-12-17


Studera och träna vid Bosöns Idrottsfolkhögskola

Bosön är samlingsplatsen för svensk idrott och mitt i denna intensiva idrottsmiljö finns Bosöns Idrottsfolkhögskola. Huvudman är SISU Idrottsbildarna, som är idrottens utbildningsorganisation. Folkhögskolan har två utbildningar som spänner över ett eller två år: Idrottslinjen och Idrottskonsulentlinjen. Här hålls också ett stort antal korta kurser i samverkan med idrottsförbunden.
Utbildningen är öppen för alla idrotter och är lämplig för dig som kan tänka dig att i framtiden vara yrkesverksam inom bilsporten i en mängd olika roller.
Är du intresserad av detta bör du gå in på Bosöns hemsida där du kan få mycket fyllig information om alla möjligheter som finns. Adressen är www.boson.nu. Där går du vidare in på ”Utbildning” och sedan ”Idrottsfolkhögskolan”. Där hittar du all information om utbildningsmöjligheterna på Bosön inklusive ansökningshandlingar.

publicerad: 2001-12-17


Regler Volvo Original Cup

Volvo 940
Det är nu tillåtet att använda även 940-modellen i Volvo Original Cup, både på bana och i rally. För 940-modellen gäller att 740-reglementet ska följas på varje punkt.

VOC Arena
Från och med 2002 kommer VOC Racing att byta reglemente och går från och med nästa säsong över på VOC-Arena-reglementet.
Gällande Arena-reglemente justeras just nu och kommer att publiceras snarast.

Nya dämpare VOC 240
Volvo R Sport-dämparna är slutsålda och tillverkningen har upphört. VOC har därför tagit fram Bilstein-dämpare avsedd för 240 VOC. De första satserna finns nu framme. De lagerhålls av Din Rallyboutique i Västra Ämtervik, tel 0565 50 041 (Erik Waldenström).
Dämparna har VOC-märkning och fasta värden, som inte får ändras.
Tidigare godkända dämpare för VOC 240 får användas även fortsättningsvis. (Se reglemente 2000-2001).

publicerad: 2001-10-25


Vi välkomnar följande nya personer till sportgrensutskotten:

Gokartutskottet:
Stefan Larsson (ersätter Ingrid Bohman)
Racingutskottet;
Claes Göran Elofsson (ersätter Christer Johansson)
Bilorienteringsutskottet:
Stig Oscarson (nytt eget utskott)
Tjejkommittén:
Birgitta Erlandsson (ersätter Malena Lundgren)
Kungliga Medaljkomittén:
Lars Edvall

Kontaktuppgifterna på dessa personer finns att hämta på www.sbf.se (under Utskotten).

publicerad: 2001-10-25


Stipendier & Utmärkelser

Vi söker kandidater till följande utmärkelser:

Årets Guldgosse 2001
Vi söker killen som är den som jobbar för att göra bilsporten mer jämställd och "öppnar dörrar" för tjejer in i bilsporten. Har du/ni någon så skriv ett brev med motivering och skicka förslaget till: Svenska Bilsportförbundet, Bergkällavägen 31 A, 192 79 Sollentuna eller via mail till: annecatherine.rosen@sbf.se.

Årets Bilsportkvinna 2001
Utmärkelsen tilldelas årligen en kvinna/tjej, aktiv förare eller ledare, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat utvecklingen för kvinnor inom bilsporten eller svensk bilsport som helhet. Blankett finns att hämta på vår hemsida: www.sbf.se under Blanketter/Utmärkelser eller kan även rekvireras från förbundet.

Ronnie Petersons Stipendium 2001
Ändamålet med Ronnie Petersons Minnesfond är att hedra minnet av Ronnie Peterson som person och gärning genom att främja och stödja bilsporten, särskilt ungdomsverksamheten inom Gokart.
Blankett finns även här att hämta på vår hemsida: www.sbf.se under Blanketter/Utmärkelser eller kan beställas från förbundet.

Samtliga ansökningar ska vara förbundet tillhanda senast den 1 november 2001.

publicerad: 2001-10-25


Svenska Bilsportförbundets Medaljutdelning 2001 äger rum lördagen den 1 december

på World Trade Center, Kungsbron 1, Kungsgatan brevid Oscarsteatern i Stockholm. Reservera dagen/helgen i almanackan och boka hotellrum/resa NU!

Alla bilsportvänner är välkomna till festen, team, sponsorer, arrangörer media mfl.
Anmälan görs via mail till annecatherine.rosen@sbf.se eller titti.agren@sbf.se alt.
telefon 08-626 33 15 och 08-626 33 08.
Buffén kostar 350:- och skall vara inbetald senast den 12 november, viktigt att det klart framgår vem som är avsändare och antal personer.

Samtliga medaljörer har fått sig speciella inbjudan läs nedan.

På programmet:
Hyllning av årets Medaljörer kl 18.oo och intervjuer av kända och okänt bilsportfolk.
Middag ca kl 20.oo
Underhållning ca kl 22.3o med gruppen "Blue Moon"
Därefter "kör" Discjockeyn igång
Kvällens konferencier: Andreas Odén Fullständiga rättigheter!

Inbjudan med anmälan/inbetalningskort (för Meny/Buffé á 350:-) har skickats ut till förare/-kartläsare som erhåller guld, silver och bronsmedalj i diciplinerna med RM, SM, NoM, EM och VM-status.

För bokning av Hotellrum glöm inte att tävlingslicensen har inbakat SPORTKORTET som berättigar bland annat till rabatter hos Scandic Hotellkedjan. Scandics Centrala boknings-kontor har telefon nr: 08-517 517 00 .

Några exempel på hotell i närheten: Scandic Hotel Continental, Vasagatan tel: 08-517 342 10, Comfort Hotel Kungsbron tel: 08-566 222 00, Nordic Hotel - Nordic Light och Nordic Sea på Vasagatan tel: 08-50 56 30 00, Hotel Sheraton, Tegelbacken 6, tel: 08-412 35 00.

publicerad: 2001-10-25


JTCC JSM 2002

Junior-SM klassen JTCC fortsätter även kommande år. Från och med år 2002 kommer klassen att köras inom SSK-serien, åldersgräns är 16-25 år och tekniskt reglemente oförändrat.
Kalender och tävlingsreglemente utarbetas av SSK i samråd med klassföreningen och bör vara klart för offentliggörande i november 2001.

publicerad: 2001-10-11


IS-SM 2002

Reglemente för Is-SM 2002 finns nu att hämta på www.sbf.se under Regler.

publicerad: 2001-10-11


Rättelse:

Det skall alltså vara:
Nya svenskt rekord i Drag Racing noterat vid tävlingen FHRA Finals,
Alastaro Finland, 20/8 - 1/9.
201 m
Super Stock
SS/EA
Björn Bondesson/ Appelgren Motorsport, SHRA Uppsala
6,21 Sek 175 Km/h

402 m
Super Stock
SS/EA
Björn Bondesson/ Appelgren Motorsport, SHRA Uppsala
9,83 Sek 216 Km/h

Svenska rekord Drag Racing noterade vid tävlingen Autumn Championships,
Pite Dragway, 25 -26/8
1/4-mile (402,3 m)
STOCK
B/SA Per-Anders Lindström, SHRA Umeå 10,61 Sek 199 Km/h
E/SA Mats Bäckman, SHRA Umeå 11,38 Sek 185 Km/h

SUPER STOCK
SS/FA Jan Wickström, SMF Dorotea 10,29 Sek 206 Km/h

Svenska rekord Drag Racing noterade vid tävlingen European Finals,
Santa Pod GB, 14-16/9
TOP METHANOL FUNNY CAR
1/8-mile (201,1 m)
Mikael Kågered/ Team Kågered/ Bacho Tools/ Quaker State, SHRA
Mantorp 3,84 Sek 317 Km/h

1/4-mile (402,3 m)
Mikael Kågered/ Team Kågered/ Bacho Tools/ Quaker State, SHRA
Mantorp 5,79 Sek

publicerad: 2001-10-11


Gokartutskottet inbjuder säljare

Gokartutskottet inbjuder säljare i branschen till konferens , Lördagen den 27 oktober 2001, kl. 09.30 – 16.30 på Nova Park Hotel, Knivsta. Kostnad 650:- per person inkl. lunch och kaffe. Inbet. till Svenska Bilsportförbundet, pg 35 23 00-8 (ange Gokart 27/10) . Anmälan senast 18 oktober till Monica Möller 042-296803 eller Christer Åman 08-550 387 79.

publicerad: 2001-10-11


På Scandic Järva krog Stockholm, OBS!!!!!!!

30 november SGA-träff,
1-2 december RB Konferens 2001
Anmälan till Stefan Andersson, e-mail: stefan.e-mail@telia.com eller adress: Skolgatan 14F, 795 31 Rättvik.

publicerad: 2001-10-11


SBF:s CL-Kurser på Nova Park i höst

27-28 oktober Rallycrossutskottet SGA-träff
17 november Rallycrossutskottet SM-arrangörer
18 november Rallycrossutskottet Tävlingsledning och Domare
8 december Gokartutskottet SGA-träff
Anmälan i samtliga fall via e-mail till; anita.astrand@sbf.se, eller fax 08-626 33 20.

publicerad: 2001-10-11


Regler för RALLY-SM och RALLY-RM 2002

Efter Finalen i RALLY SM 2001 finns nu uppdaterade Regler för RALLY-SM och RALLY-RM 2002 på SBF´s hemsida samt att rekvirera från kansliet. Gällande utgåva: OKTOBER 2001.

publicerad: 2001-09-27


Nya svenskt rekord

Nya svenskt rekord i Drag Racing noterat vid tävlingen FHRA Finals,
Alastaro Finland, 20/8 - 1/9.
201 m
Super Stock
SS/AE
Björn Bondesson/ Appelgren Motorsport, SHRA Uppsala 6,21
Sek 175 Km/h

402 m
Super Stock
SS/AE
Björn Bondesson/ Appelgren Motorsport, SHRA Uppsala 9,83
Sek 216 Km/h

publicerad: 2001-09-27


Slutställning i `Tjej-RM-Rally

Charlotta Henningsson 69p
Mari Ekström 62p
Fia Nordgren 55p
Carina Hermansson 47p
Marie Ellner 39p
Lena Ekström 22p
Carina Olsson 13p
Linda persson 12p
Helene Sandberg 11p
Jennie-Lee Hermansson 11p
Ann-Louise Gabrielsson 10p
Ulrica Andersson 2p
Ramona Karlsson 2p

publicerad: 2001-09-17


Flyttad tävling

Klassiska Rallycupen har blivit tvingade att flytta sista deltävlingen från den 6/10 Boxholm till den 27/10 Marknadsnatta i Skänninge.

publicerad: 2001-09-17


Kurs

Den 27-28 oktober anordnas en kurs för Kvinnliga Rallyförare på Bergbybanan i Uppland.
För ytterligare info och intresseanmälan kontakta Peter Kurtén tel 0705-345224 alt. 031-203763.

publicerad: 2001-09-17


Dubbla poäng i SM-finalen

På förekommen anledning upprepas vad som skrevs i IB nr 4 angående dubbla poäng i SM-finalen, här i något förenklad form:

För att få SM poäng för dag 1 och dag 2 måste man finnas med i officiella, slutliga resultatlistan. Resultaten enligt denna ger SM-poäng för dag 2 precis som vanligt. SM-poäng för dag 1 räknas ut enligt placeringen efter dag 1 för de förare som finns med i samma slutliga resultatlista, inkl ev bestraffningar (som kan ha missats på första dagens preliminära resultatlista). Anledningen till detta är att de som ska få SM-poäng måste genomgå alla tävlingsjuridiska processer, typ teknisk efterkontroll eller protester.

publicerad: 2001-09-17


RM regler

Nu finns riksmästerskapsreglerna för Grupp H/ Nationell Special på hemsidan eller att rekvirera från SBF.

publicerad: 2001-09-17


Dispens för Suzuki MK 1 i JSM

Rallyutskottet har beslutar att tillåta denna bilmodell i JSM även under 2002.

publicerad: 2001-09-17


Krav på praktik för C-licens i rally

Utskottet vill förtydliga de praktiska kraven för att få ut en C-licens i rally. Ifall både förare och kartläsaren genomgått utbildningen för C-förare, och innehar körkort, kan båda två tillgodoräkna sig praktisk merit vid debuttävling oavsett vem som är förare

publicerad: 2001-09-17


SBFs CL kurser hösten 2001

För närvarande klara Kurser på Nova Park.
27-28 oktober
Folkraceutskottet. Banbesiktningsmän
Tekniska Kommittén. CL-kurs för RA/RC/RY
Rallycrossutskottet. SGA-träff
17 november
Folkraceutskottet. SGA-träff
17-18 november
Tekniska Kommittén. Reg.bes.män. RA/RC (endast inbjudna)
Gokartutskottet. Domare/TL, Tekniker,Sekretariat
Rallycrossutskottet. SM-arrangörer och Domare/Tävlingsledning

publicerad: 2001-09-17


Höstens CL-kurser

Nu är det hög tid att planera höstens Centrala Kurser på Nova Park, Knivsta .
Vilka utskott som skall ha kurserna då, är inte klart ännu, men detta kommer vi att publicera senare. Det viktigaste är att planera in i almanackan att dessa två helger är avsedda för SBF:s CL-kurser.

Våra kurshelger är alltså:
27 – 28 oktober
17 – 18 november
Inbjudan till kurserna kommer att skickas elektroniskt samt via hemsidan under hösten.

publicerad: 2001-09-06


Medaljutdelning 2001

Årets Medaljutdelning kommer att äga rum lördagen den 1 december i Stockholm.
Närmare information och inbjudningar till medaljörer kommer under hösten.
Alla bilsportens vänner är välkomna!

publicerad: 2001-09-06


Yamaha

Av säkerhetsskäl vill Gokartuskottet uppmana de förare i Yamaha klassen som byter till hårdare bromsbelägg att samtidigt byta den bult som håller bromspedalen till en som har bättre hållfasthet.

Micro
På förekommen anledning vill utskottet påpeka att det är tillåtet att tillverka egna packningar så länge dessa överensstämmer med original beträffande tjocklek och material.
Mellan förgasare, distans, strypbricka och isolerfräns skall det endast finnas packningar med originaltjocklek tillverkade av papper.

publicerad: 2001-08-30


Dags för bokning av SM, NoM, EM, VM-tävlingar år 2003!

Dags för bokning av SM, NoM, EM, VM-tävlingar år 2003!

publicerad: 2001-08-30


Ansvarsfrågan i Rally

På förekommen anledning vill rallyutskottet tydliggöra ansvarsfrågan på en rallytävling. Ansvaret ligger på den arrangerande klubben och ytterst hos tävlingsledaren. Se tävlingsregler rally RY 2.2. Ansvaret för tävlingen kan alltså inte läggas på domarna eller notskrivaren.

publicerad: 2001-08-23


Ändring av index i klass Competition Gäller från 13 aug. 2001

Nya index.
1/4-mile 1/8-mile
Klass: E/A 8,80 5,58
Klass: CT/A 8,58 5,45

publicerad: 2001-08-23


Mästerskapstävlingar 2002

Gokart
V 28-30 Viking Trophy GKC Team 13
19-21 juli SM Linköpings MS

Bil-Orientering
31 augusti NoM Älmhults MK
14 sept SM Team Westom Arvika

Racing
4-5 maj SM STCC
19-20 maj SM STCC
1-2 juni SM STCC
15-16 juni SM STCC
6-7 juli SM STCC
3-4 augusti SM STCC
17-18 aug SM STCC
31 aug - 1septSM STCC
14-15 sept SM STCC
Vilka banor arrangemangen kommer köras på presenteras senare.

Rally
4-5 jan SM, JSM, RM Bergslagsrallyt, Hällefors
1-2 mars SM, JSM, RM North Swedish Rally, Vännäs
24-26 maj SM South Swedish Rally, Växjö
28-29 juni SM, RM Midnattsolsrallyt, Östersund
9-10 augusti SM, JSM, RM Vakant
6-7 sept SM, JSM, RM Östgötarallyt, Linköping

Crosskart
25 maj SM SMK Sala
15 juni SM Laxå MK
10 aug SM SMK Trollhättan
24 aug SM Falköpings MK
14 sept SM Strängnäs AMS

Nordiska Mästerskapet körs i Danmark

publicerad: 2001-08-23


Officiella rekord i Drag Racing.

Nya officiella rekord i Drag Racing noterade vid tävlingen Midnight Sun
Internationals, Pite Dragway, 13 -15/7
PRO MODIFIED
201 m (1/8 mile)
4,197 Sek Patrick Wikström/ Outlaw Racing/ Xilinx/ Nokia,
SHRA Göteborg
402 m (1/4 mile)
6,46 Sek Patrick Wikström/ Outlaw Racing/ Xilinx/ Nokia,
SHRA Göteborg

Nya officiella rekord i Drag Racing noterade vid tävlingen Sko Uno Drag
Festival, Mantorp Park, 27-29/7
PRO MODIFIED
201 m (1/8 mile)
4,195 Sek Patrick Wikström/ Outlaw Racing/ Xilinx/ Nokia,
SHRA Göteborg
402 m (1/4 mile)
6,45 Sek Patrick Wikström/ Outlaw Racing/ Xilinx/ Nokia,
SHRA Göteborg

Nya officiella rekord i Drag Racing noterade vid tävlingen Drag
Challenge, Gardermoen Norge, 3-5/8
201 m (1/8 mile)
COMPETITION
E/A 5,23 Sek 210,5 Km/h Michael Callin, Jakobsbergs BSF
402 m (1/4 mile)
COMPETITION
E/A 8,24 Sek Michael Callin, Jakobsbergs BSF

publicerad: 2001-08-16


Ändring av index i klass Competition

Nytt index.
1/4-mile 1/8-mile
Klass: E/A 8,89 5,64

Gäller från 30 juli 2001

publicerad: 2001-08-16


Skyddsnät på sidoruta Rallycrossbilar i Sverige.

Pga av leveransproblem med fönsternät flyttas kravet om
införande av nät fram till den 2001-08-31.

Förtydligande Katalysatorer i Junior 1400 Rallycross
Katalysator skall finnas på bilen enligt något av följande alternativ.
1. Original katalysator från någon serietillverkad bil.
2. ONS katalysator avsedd för den cylindervolym som bilen tillhör.

publicerad: 2001-08-02


RC / Katalysatorer på 1400 ccm

Ska finnas en katalysator på bilen, 1400 ccm, original från någon serie
tillverkad standardbil eller en av FIA´s godkänd katalysator (ONS) för den
motorvolymen.
Sommarhälsningar från
RC utskottet

publicerad: 2001-08-02


Chikan

Regler för hur Chikan ska göras finns att ladda ner här.

publicerad: 2001-08-01


Nya officiella rekord

Nya officiella rekord i Dragracing noterade vid tävlingen Aros Nat´s 9,
Västerås 30/6 - 1/7
201 m (1/8 mile)
STOCK
F/SA 7,66 sek 141,9 Km/h Fredrik Ambros, SHRA Eskilstuna
402 m (1/4 mile)
STOCK
F/SA 12,08 sek 174,4 Km/h Fredrik Ambros,
SHRA Eskilstuna

Nya officiella rekord i Dragracing noterade vid tävlingen Summer Nat´s,
Gardermoen Norge, 6 - 8/7
201 m (1/8 mile)
PRO MODIFIED
4,223 sek Håkan Nilsson/ Nilsson Motorsp/ Veidec Racing, SHRA
Malmö
402 m (1/4 mile)
PRO MODIFIED
6,48 sek Håkan Nilsson/ Nilsson Motorsp/ Veidec Racing, SHRA
Malmö

publicerad: 2001-08-01


Dags för bokning av SM, NoM, EM, VM-tävlingar år 2003 !!

publicerad: 2001-08-01


SM reglemente

SM reglementet för rally-SM 2002 finns nu utlagt
på SBF;s hemsida.

publicerad: 2001-07-19


Tävlingskalender Rally-SM 2002

Nr Datum Arrangör/Tävlingsort
1 4-5/1 Bergslagsrallyt, Hällefors, SM, JSM
2 1-2/3 North Swedish Rally, Vännäs, SM, JSM
3 24-26/5 South Swedish Rally, Växjö, SM
4 28-29/6 Midnattsolsrallyt, Östersund, SM
5 Augusti Vakant, SM, JSM
6 6-7/9 Östgötarallyt, Linköping, SM, JSM

publicerad: 2001-07-19


Grupp N parkeringsbroms

På grund av oklarheter gällande parkeringsbroms i Grupp N bilar repeteras vad som gäller enligt Appendix J art. 254.6.5.1.
”Den mekaniska parkeringsbromsen får ersättas med ett hydrauliskt system, som skall vara homologerat i Grupp N. I detta fall är det obligatoriskt med ett diagonalt s.k. X bromssystem.”
Med detta menas att bilens hydrauliska bromledningar skall ha en diagonal funktion s.k. X system.
För att kunna använda detta i en Grupp N bil, skall dessa detaljer vara homologerade och alla delar ingående i systemet finnas angivna i Grupp N handlingen som ett VO-tillägg.

publicerad: 2001-07-19


Grupp N/A rally

I FIAs säkerhetsbestämmelser Appendix J art. 253.11. föreskrivs det att rallybilar i Grupp N och A, obligatoriskt skall montera genomskinlig färglös film på sidofönster.
Denna film är endast avsedd att binda ihop glasrutan vid en ev. avkörning/olycka.
När en Grupp N/A homologerad bil deltager i andra nationella tävlingar är det fortfarande tillåtet att använda denna säkerhetsfilm på fönster

publicerad: 2001-07-19


Skyddsnät i samtliga rallycrossbilar

Samtliga Rallycross bilar som tävlar i Sverige skall ha ett skyddsnät
monterat enligt följande:
I rallycross är det obligatoriskt med att montera ett fönsternät på
förarsidan, det ska vara monterat i skyddsburen. Nätet ska ha en bandbredd
på 19 mm, min maskstorlek 25x25 mm, max maskstorlek 60x60 mm, och skall
täcka fönsteröppningen fram till och med ratten. Enligt FIA Appendix J, art
253.
Gäller från den 30/6 2001 i samtliga Rallycross klasser.

publicerad: 2001-07-19


FR-T 0.2

Tillägg till gällande bränslebestämmelser.
Diesel miljöklass 1 är tillåtet att använda vid tävling

publicerad: 2001-07-19


NM i Crosskart körs den 30 juni i Norge. Arrangör är KNA Eiker, Hokksund.

Det är andra året man kör Nordiska Mästerskapet och i fjol avgjordes dessa i Sverige. Mästerskapet avgörs i en enda tävling.

Följande svenska förare ställer upp i Norge:
500 cc: Peter Andersson, Falköping, Peter Bergström, Munkfors, Raymond Björk, Falköping, Jocke Cedergren, Strängnäs, Håkan Lind, Teknis, Daniel Gillberg, Arboga och Christer Holm, Trollhättan.
250 cc: Jimmy Kopp, Falköping, Peter Gillberg, Arboga, Henrik Fredriksson, Munkfors, Torbjörn och Leif Widmark, Degerfors, Stefan Nohrstedt, Hedemora, Björ och Jenny Stålhammar, Storfors.
125 cc: Santosh Berggren, Falköping, Gustav Carlsson, Arboga, Kim Lövstrand, Degerfors, Alexander Cruse, Kil, Philip Andersson, Tomelilla och Robin Olsson, Torsby

publicerad: 2001-07-05


Licensavdelningen har semesterstängt vecka 30.

publicerad: 2001-07-05


Klargörande gällande Svensk o Norska Mästaerskapet 2002

Klargörande till säsongen 2002 gäller följande för SM och
Svensk-Norska Mästerskapet
För att deltaga
28 st. direktkvalificerade från årets resultat i Svensk/Norska Mästerskapet
2 st. Wildcard finns, ska beslutas före den 31/12, om dessa ej utnyttjas
träder de 2 följande placeringarna (29-30) in.
Dessa Wildcard beslutas av SBF RC Utskott.

Införd i IB 14/01

publicerad: 2001-06-25


Direktkvalificerade till Svenska o Norska Mästerskapet

I serien SM / Svensk Norskt Mästerskap i Rallycross har de
direktkvalificerade utökats med följande.
Super Nationell:
Lars Jonsson och Fredrik Tiger som ersätter Ola Stenwall och Magnus
Johansson
Div1:
Martin Schanche, Jan-Artur Iversen och Lasse Larsson.


Införd i IB 14/01

publicerad: 2001-06-25


Radiokommunikation

Under pågående tävling/heat är endast radiokommunikation med
tävlande och TV 4 tillåten.


Införd i IB nr 14/01

publicerad: 2001-06-25


FIA B-seedning

FIA har beslutat tilldela följande fem förare FIA B-seedning i rally:
Kenneth Bäcklund
Daniel Carlsson
Mats Jonsson
Jonas Kruse
Per Svan

Källa:
IB nr 14/01

publicerad: 2001-06-21


Formel Ford Zetec

Ljudmätning från och med kommande tävling på Falkenberg sker enligt SBFs Tekniska regler.
Ej enligt Ford´s internationella regelverk, som hittills tillämpats.
Max ljudnivå 100 dBA.

Införd i IB 14/01

publicerad: 2001-06-21


Filmkamera i tävlingsbil

På förekommen anledning har Rallyutskottet och Tekniska kommittén beslutat att upprepa beslut som publicerades förra året avseende filmkamera i tävlingsbil.

-Generellt gäller förbud att montera kamera i rallybil. Men en enskild arrangör kan besluta om tillåtelse vid sin tävling. Om kamera i sådant fall monteras, skall kameran med sin fastsättningskonstruktion kontrolleras av tävlingens besiktningspersonal.

Tekniska kommittén
Källa:
IB nr 12/01

publicerad: 2001-06-14


Bränslebestämmelser GK-T 3.2

Tyvärr har det insmugit sig ett fel i tekniska regler under bränslebestämmelser (GK-T 3.2 sid.17) Det är inte tillåtet att använda metanol som bränsle inom gokart.

publicerad: 2001-06-14


Uppklassning av debutlicens

För uppklassning av debutlicens gäller endast meriter från nationell tävling.

publicerad: 2001-06-14


SM 2002

Till SM arragngör 2002 har Gokartutskottet utsett Linköpings MS.

publicerad: 2001-06-14


Start av motorer i depå.

I och med införandet av vattenkylda motorer har antalet ekipage som startas upp i tävlingsdepå ökat. Vi finner detta vara en olägenhet som ställer till med problem för övriga tävlingsdeltagare. Med anledning av detta har Gokartutskottet beslutat att all start och varmkörning av motorer i tävlingsdepå är förbjudet.
Som kompensation för att denna möjlighet försvinner ska förare i klasserna ICA, FA och ICC vid tävling i samband med tidskörning, heat och finaler erhålla ett extra uppvarmningsvarv före start. Beslutet tillämpas omgående. Överträdelse skall bestraffas med tävlingsböter.

publicerad: 2001-06-14


Raket 85

De cylindrar som eventuellt kan vara gradade i portar har levererats från Radne motor under hösten 2000. (Justeringen är utförd på den smala fasning 0,3 - 0,8 mm som finns runt portarna). Den som köpt en Micro eller Mini motor ny under hösten förra året och misstänker att cylindern kan vara felaktig, kontakta Radne Motor för att få cylindern kontrollerad och om så behövs utbytt. Något undantag i från det allmänna berarbetningsförbudet finns inte.

publicerad: 2001-06-14


Anmälan till internationell tävling

Det måste alltid finnas en anmälare (Entrant or Competitor) med anmälarlicens angiven på anmälningsblanketten för internationell tävling för underåriga förare. Anmälarlicens söks hos SBF av förälder, ansvarigledare eller team chef.

publicerad: 2001-06-14


Främre båge, hjulmuttrar

Dessa två punkter har uppmärksammats vid årets första internationella tävlingar, främre bågens höjd över marken, vilken skall vara minimum 20 centimeter, samt att man inte använderder hjulmuttrar med låsning.

publicerad: 2001-06-14


Anmälan till SM i Bohus

För att anmälan till SM i klasserna ICA juior och ICA skall godkännas krävs att resultatlisor från 3 tävlingar i klassen bifogas anmälan, kravet gäller ej förare med SM nummer från Lycksele 2000.

publicerad: 2001-06-14


Reedmotorer i FA vid SM

För tävlande med reedmotorer i klass FA vid SM i Bohus gäller det som står i nationella/internationella regler för klassen i fråga vilket innebär att de reedmotorer som är homlogerade för FA 2001 - 2003 kan användas. För motorer från föregående homoligeringsperiod tillämpas i förekommande fall dispens som söks hos Gku.

publicerad: 2001-06-14


Ändring i Däcklista A1

Följande däck tillföres lista A1 med omedelbar verkan.
Michelin N 19/57 - 15.
Däckslista A1 kommer att uppdateras snarast.

Källa
IB nr 11/01

publicerad: 2001-05-31


SM-reglemente:

Detta reglemente gäller för år 2001.
Mästerskapet är ett öppet Svenskt Mästerskap.
Bilar enligt reglemente för Pro Modified Eliminator.
Mästerskapet körs som en serie med tre deltävlingar samt en finaltävling.
Minst 8 kvalificerade bilar fordras för att finalen skall räknas som SM-tävling.
Medaljer delas ut för 1:a plats, Guld, 2:a plats, Silver, samt 3:e plats, Brons.

Poängsystem för SM-deltävling:
Stegstorlek (fordon) 1-2 3-4 5-8 9-16
1:a omgångens förlorare 20 20 20
2:a omgångens förlorare 40 40
3:e omgångens förlorare 60
Runner-up 20 40 60 80
Winner 40 60 80 100

Ytterligare poäng delas ut enligt följande:
10 poäng till alla tävlande – en kvalrunda krävs.
5 poäng för tävlingens lägsta tid.
Kvalpoäng enligt följande:
1:a placering 8 poäng
2:a placering 7 poäng
3:e placering 6 poäng
4:e placering 5 poäng
5-6:e placering 4 poäng
7-8:e placering 3 poäng
9-12:e placering 2 poäng
13-16:e placering 1 poäng

Kvalificering och genomförande av SM-serie med final:
1. De sex bäst poängplacerade förarna efter sista deltävlingen i SM serien är automatiskt kvalificerade till SM Finalen. Dessa skall placeras in på respektive plats i elimineringsstegen vid finaltävlingen.
2. De övriga två kvalplatserna vid finalen ges till de två bäst placerade förarna (utöver ovan nämnda sex) efter fredagens kval på Drag Festival 2001-07-27.
3. Skulle en eller flera av de sex bästa (enligt punkt 1) ej deltaga vid finaltävlingen skall befintliga förare flyttas upp i kvalplats. Därefter skall sista plats ges till nästa bäst placerade förare (enligt punkt 2) o s v, tills alla åtta finalplatserna i elimineringsstegen är fyllda.
4. Svenska mästerskapsfinalen körs lördagen 2001-07-28 på Mantorp Park.
5. Körning om 3:e- och 4:e-plats körs innan finalen.
Elimineringsstege skall upprättas enligt Tävlingsbestämmelser Dragracing DR 4.3.

Efterbesiktning:
SM-vinnare ska genomgå noggrann teknisk efterbesiktning, främst med avseende på vikt, slagvolym och drivmedel.

Inställd/avbruten tävling:
Om en deltävling blir avbruten före någon kvalificering körts ges 10 poäng vardera till de förare som genomgått godkänd besiktning.
Om en deltävling blir avbruten efter första kvalificeringsomgången ges endast kvalade förare kvalpoäng samt första omgångens förlorarpoäng enligt ovanstående poängsystem. Ej kvalade förare erhåller inte några poäng.
Om en deltävling blir avbruten före eller under en elimineringsomgång skall alla förare, som fortfarande var kvar i eliminering före början av den omgången, erhålla denna omgångs förlorarpoäng.
Om finaltävlingen blir avbruten innan elimineringen nått finalomgång skall hela tävlingen köras om i sin helhet.
Om endast final och körning om 3-4:e plats återstår skall den ursprungliga stegen köras färdig vid ett annat tävlingstillfälle. Vid det nya tävlingstillfället skall tävlande ges möjlighet till minst en testkörning före den fortsatta elimineringen. Finalomgången får ingå som kvalkörning i den ordinarie tävlingen.

publicerad: 2001-05-31


Svenskt Mästerskap 2001

Tävlingar:
12-13/5 Mantorp Park, 8-10/6 Alastaro Finland, 14-15/7 Piteå. Final på Mantorp Park 27-28/7 med SM final på lördagen den 28/7 under Drag Festival.

publicerad: 2001-05-31


Tävlingar

MHF Kungsbacka meddelar att NoM i 1:10 OR har blivit inställd beroende på för få deltagare.
Staffanstorps HS meddelar att tävlingen i 1:8 OR, som skulle körts 2-3 juni, har flyttats till 14-15 juli. Tävlingen ingår i Sverige Cupen

publicerad: 2001-05-31


Juniorer i Långloppsracing

Racingutskottet har beslutat tillåta tävlande med juniorlicens att deltaga i långlopp fr.o.m det kalenderår vederbörande fyller 16 år, med bilar prestandamässigt sett av typ Volvo Original och S40 (JTCC).
Teamet måste innehålla minst 1 rutinerad förare. Max körtid 45 min/körpass.

Införd i IB 12/01

publicerad: 2001-05-25


REGELFÖRTYDLIGANDE

RB 9.9
Kvalificeringssystem (1:8 OR)
Texten i sista stycket gällande särskiljning av förare med samma poäng kan vara svår att tolka. Texten skall vara enligt följande:
Om två eller flera förare efter kvalomgångarna erhållit samma antal poäng avgör nästa bästa poäng förarens placering. Om det fortfarande är omöjligt att skilja förarna åt med resultatet från nästa bästa kvalomgången ….
……/bästa tid.

publicerad: 2001-05-25


FRAMFLYTTAD TÄVLING 1:8 OR

Sverige-cup tävlingen i 1:8 OR den 2-3 juni får tyvärr flyttas fram då Staffanstorp meddelar att deras bana inte kommer att vara färdigombyggd till aktuellt datum. Utskottet återkommer med nytt datum inom kort.

publicerad: 2001-05-25


Radiostyrd Bilsport förtydligar regel

Förtydligande av regel för Radiostyrd Bilsport.
RB-T 10.1!
Cylinderblocket ska vara gjutet i ett stycke. Toppen tillåts vara avtagbar.

publicerad: 2001-05-25


NATIONELLA GEMENSAMMA TEKNISKA REGLER GT

Artikel. GT 5.6.2. Bilbälten Montering.
Som första mening i stycket skall tilläggas: Det är inte tillåtet att montera bältesinfästningar i stolen eller stolsfästen.

Artikel. GT 5.20. Fönsternät.
Texten i sista stycket skall ändras till följande: Dessa nät skall ha följande specifikation: Bandbredd 19 mm, min. maskstorlek 25 x 25 mm, max. maskstorlek 60 x 60 mm, och skall täcka fönsteröppningen fram till och med ratten.

publicerad: 2001-05-25


INETRNATIONELLA TEKNISKA BESTÄMMELSER FIA APPENDIX J

Artikel 252.7.6. Stryk ordet batterier.

Artikel 253.7.1. I slutet på sista meningen ändras art.269.14 till 259.14.

Artikel 253.7.2.1. Ändra texten till följande: Alla bilar skall vara utrustade med ett FIA homologerat brandsläckningssystem enligt Technical list nr. 16.

Artikel 254.6.3. Grupp N. Ta bort hela meningen i andra stycket efter rubriken stötdämpare.

Artikel 254.6.5.1. Grupp N. Ersätt sista meningen med följande text: I detta fall är det obligatoriskt med ett diagonalt s.k. X bromssystem.

Artikel 254.6.6.2.3. Grupp N. Ersätt nuvarande text med följande: Det är tillåtet att ta bort ljudisolerande material från dörrarna, förutsatt att detta inte förändrar deras form/utseende.
Det är även tillåtet att ersätta original dörrklädsel och original krockskydd med en sidopanel i kompositmaterial. Denna panel skall minst överensstämma med ritning 255.14.
Ovanstående regler gäller även för paneler nedanför bakre sidorutan i 2-dörrars bilar.
Minimihöjden på ovanstående sidoskyddspaneler är att de skall sträcka sig nedre kanten på dörren och upp till sidoskyddssträvans maximala höjd.

Artikel 255.5.3.6. Grupp A. Ta bort hela andra stycket.

publicerad: 2001-05-25


Bränsle i Formel Ford Zetec

Racingutskottet har beslutat att med omedelbar verkan tillåta bränsle enligt SBFs Gemensamma Tekniska Regler Racing GT2.
IBnr:09/01

publicerad: 2001-05-10


Hjälmar

Observera att i internationella mästerskapstävlingar tillåter inte FIA
längre att hjälmar som inte godkänts enligt FIAs normer används.
I klartext innebär det att de som avser delta i SSR (inte Sydrallyt) måste använda internationellt godkänd hjälm. Vår vanligaste lätta svenska hjälm är inte godkänd.

Rallyutskottet
IBnr:09/01

publicerad: 2001-05-10


Frågor gällande Gokart

Ställs i första hand till sportgrensansvarig (SGA) i det egna distriktet.
Gotland - Leif Pettersson, Visby
Göteborg - Find Svendsen, Kungälv
Mellan Norrland - Arne Sjölander, Arnäsvall
Nedre Norra - Hans Emerén, Vikarbyn
Småland - Magnus Gustavsson, Väckelsång
Stockholm - Anders Lundsjö, Vällingby
Södermanl. Västmanl. - Vakant
Södra - Carl-Erik Torphage, Bjuv
Uppland - Rune Jansson, Uppsala
Västra - Lilian Persson, Kumla
Östergötl. - Jörgen Carlström, Linköping
Övre Norra - Anders Jonsson, Rosvik
Frågor gällande banbesiktning ställs till:
Hasse Jansson, Stockholm
Jan Johannesson, Malmö
Berndt Nyman, Lycksele

Frågor gällande inomhushallar ställs till:
Lennart Lundberg, Göteborg

Adresser, e-post och tel.nr. finns på SBF:s hemsida www.sbf.se
IBnr:09/01

publicerad: 2001-05-10


Tävlingsregler 2001

Under GK 8.1 2:a raden, har varning har ramlat bort. Det skall vara varning, böter tidstilägg, uteslutning o.s.v.
IBnr:09/01

publicerad: 2001-05-10


Påminnelse

Anmälan till Vikning trophy som körs i Hanstholm den 29-30 juni skall sändas under maj månad.
IBnr:09/01

publicerad: 2001-05-10


Enkätsvar YAMAHA-Bromsar

38 svar har inkommit på den enkät som utskottet tidigare skickat ut till samtliga gokartklubbar, för vidarebefordran till deras Yamaha-förare.
Svaren på de tre ställda frågorna visar 50-50. Vid utvärdering av de personliga kommentarerna, framgår tydligt att problemet är bromsklotsarna.
Med anledning av resultatet från enkätundersökningen har utskottet beslutat att släppa bromsklotsarna fria.
Utskottet emotser rapport från Yamaha-förarna i slutet av juni.I rapporten bör framgå hur beslutet med fria bromsklotsar påverkat deras tränings- och tävlingskörning."
IBnr:09/01

publicerad: 2001-05-10


Träningsdäck

Förare som deltar i EM-serien i klasserna Formel A och ICC kan hos Radne Motor hämta ut ett sett däck. Fördelningen av resterande däck meddelas senare.
IBnr:09/01

publicerad: 2001-05-10


Raket 85

De cylindrar som eventuellt kan vara gradade i portar har levererats från Radne motor under hösten 2000. Den som köpt en Micro eller MIni motor ny under hösten förra året och misstänker att cylindern kan vara felaktig, kontakta Radne Motor för att få cylindern kontrollerad och om så behövs utbytt. Något undantag i från det allmänna berarbetningsförbudet finns därmed inte längre.
IBnr:09/01

publicerad: 2001-05-10


SM, Svensk/Norskt Mästerskap 2002

Till säsongen 2002 gäller följande för SM och den gemensamma Nordiska serien

För att deltaga
28 st. direktkvalificerade från årets resultat i Svensk/Norska Mästerskapet
2 st. Wildcard finns, ska beslutas för den 31/12, om dessa ej utnyttjas
träder de 2 följande placeringarna (29-30) in.
Dessa Wildcard beslutas av SBF RC Utskott.

Rallycrossutskottet
IBnr:09/01

publicerad: 2001-05-10


Förare och Arrangörer

Nu går startskottet för funktionen: ”Anmälan till tävling via Internet”.

Systemet är upplagt på följande sätt:

– Arrangörer presenterar sin inbjudan på den nya hemsidan som finns under Sportgren - Folkrace på SBF´s hemsida: www.sbf.se. Klicka där på knappen ”ANMÄLAN ONLINE”. P.S. Där finns även en länk till folkracesportens egen hemsida.

Förare läser på samma sida en tävlingskalender som är sorterad distriktsvis eller hela riket, väljer därefter den tävling som är aktuell att anmäla sig till och klickar på denna tävling. Därefter kommer inbjudan fram.

Längst ner finns knappen ”ANMÄL MIG NU”, klicka här och en till hälften ifylld anmälningsblankett kommer fram. Komplettera ifyllnaden av blanketten och klicka på knappen ”SKICKA” längst ner på blanketten, anmälan går nu automatiskt iväg till arrangörens e-postadress som finns angiven i inbjudan.

Första gången måste arrangör och förare registrera sig som användare av systemet, vilket sker vid förstasidan genom att klicka på ”REGISTRERA ANVÄNDARE”. Du väljer själv inloggningsnamn och lösenord som skall användas vid inloggning framledes. För arrangörer gäller det att man först hos SBF skall bli godkänd användare vilket tar några dagar.

IB nr 08/01

publicerad: 2001-04-26


Bränsle Metanol

Från och med den 20 april 2001 är det förbjudet att använda Metanol som bränsle i samband med träning och tävling i Crosskart.

IB nr 08/01

publicerad: 2001-04-26


Säkerhetsbälten

Ytterligare ett säkerhetsbälte har godkänts för Crosskart. Från och med fredagen den 20 april 2001 får man använda säkerhetsbälte med centrallås av typ Nascar.

IB nr 08/01

publicerad: 2001-04-26


Bakaxeldimensioner

GK-T 1.1.2 Bakaxel i Tekniska Regler Gokart skall ej tillämpa i klasserna Cadetti, Micro, Mini och Yamaha.
Tabellen är avsedd för internationella klasser.

IB NR 08/01

publicerad: 2001-04-26


Däcklista Sommardäck

B2

publicerad: 2001-04-12


Kolvarna slut hos Volvo!

Kolvarna är slut, därför tillåter vi även andra likadana.
Det är definitivt slut på Volvos kolvar med 0,6 överdimension till B23E-motorn. Det gör att VOC-ledningen tagit beslut att från och med 2 april 2001 även godkänna kolvar från andra leverantörer. Detta under förutsättning att dessa kolvar motsvarar standardkolven och att den ursprungligen producerats för att ersätta Volvos standardkolv med 0.6 överdimension.

IB nr 07/01

publicerad: 2001-04-12


Nationell homologering i Grupp N

Tekniska kommittén har tillsammans med rallyutskottet beslutat tillåta bilfabrikant, generalagent eller någon av dessa behörig person/företag att nationellt få tilläggshomologera detaljer enligt nedan i Grupp N, med avseende på de nya Appendix J reglerna 2001.

Möjligheten till nationell homologering gäller överåriga bilar. För bilar med kvarvarande klassning hänvisas dessa till FIA;s klassningsförfarande.

Nedanstående tilläggshomologeringar skall utgå från bilmodellens grundhandling eller tilläggshandlingar (VO) i Grupp A:
- En växellådsutväxling med fem växlar framåt och en backväxel. Monterat i obearbetat originalhus. Utväxlingsförhållande och kuggantal skall specificeras.
- En slutväxelutväxling. Monterat i originalhus. Där utväxlingsförhållande och kuggantal skall specificeras.
- En mekanisk differential. Monterat i originalhus.


Beslutet gäller med omedelbar verkan.


IB nr 07/01

publicerad: 2001-04-12


Förgasare ICC

Dell´Orto VHSH 30mm kommer att börja levereras ut från fabriken i slutet av april.
Förgasaren finns i två utföranden R9301 och R9302.

IB nr 07/01

publicerad: 2001-04-12


Nordiska Mästerskapen

För uttagning till årets NoM tävling i klasserna ICA Junior, ICA, FA, ICC samt Nordic Yamaha Trophy för F-Yamaha svarar Gokartutskottet.
Utskottet kommer att finnas på plats vid tävlingar i Uddevalla-Bohus-Göteborg den 12-13 och 24-27 maj och vid övriga tävlingar där möjlighet ges.
Vi uppmanar tävlingsarrangörer under april och maj månad att kontakta Gokartutskottet för att vi på bästa sätt ska få möjlighet att bedöma förarnas prestationer.
Efter 1 juni kommer uttagningar att ske av 7 förare i varje klass, den 8:e utses efter SM finalen.


IB nr 07/01

publicerad: 2001-04-12


Viking Trophy

Förare i klasserna ICA och ICA Junior som har för avsikt att ansöka om eller klassa upp internationell tävlingslicens uppmanas delta i Viking Trophy. Tävlingen körs i år den 30/6 – 1/7 på Thy banan i Hanstholm, Danmark. Anmälningsblankett kan hämtas från FIA:s hemsida eller rekvireras från SBF.

IB nr 07/01

publicerad: 2001-04-12


Sport 2000

Åldersdispens beviljas rutinerade förare som tidigare tävlingskört i annan gokartklass.
Dispens kan erhållas från det år föraren fyller 20 år och gäller under 2 år.
Dispens utfärdas av Gokartutskottet.

IB nr 07/01

publicerad: 2001-04-12


Fälgar Yamaha

Som ett komplement till de dyra originalfälgarna har Gku godkänt fälgar av fabrikat FreeLine ch130 (fram) dh210 (bak). Pris för en sats med 4 fälgar 1.200:- (Forsman Motor).

IB nr 07/01

publicerad: 2001-04-12


Tändspole Cadetti

Förtydligande angående tändspole, två olika utförande finns. Den första som levererades med Cadetti motorn var Svart med gul/grön jordkabel, det senare utförandet är Grön utan jordkabel
Båda har reservdelsnummer 94115201.

IB nr 07/01

publicerad: 2001-04-12


Cadetti

När Cadetti deltager vid nationell tävling rekommenderas att förarna startar från depå och får köra visst antal minuter istället för att som tidigare startas med startflagga vid start/mål linjen.

IB nr 07/01

publicerad: 2001-04-12


Raket 85

På förekommen anledning meddelas att viss grading av kanter i portar på raketcylinder har skett från tillverkaren Mahle. Vid eventuella efterkontroller skall hänsyn tas till detta.

IBnr 07/01

publicerad: 2001-04-12


Viktprotokoll:

Med anledning av att vissa viktproblem förekommit uppmanas tävlingsarrangör att upprätta viktprotokoll för klasserna Micro, Mini, Yamaha, ICA Junior, ICA, Sport 2000 och ICC/NC
Protokollsblankett finns att hämta på SBF:s hemsida.

IB nr 07/01

publicerad: 2001-04-12


Utbildning:

Ljudmätarutbildning kommer fortsättningsvis att ingå i den ordinarie funktionärsutbildningen.
För information och utbildningsmaterial kontakta Gokartutskottet.


IB Nr 07/01

publicerad: 2001-04-12


Anmälningsblankett:

Anmälningsblanketten finns nu på hemsidan. Utskriftstiden har förkortats. Samtliga fält är ifyllbara. Blankettsatsen består av tre blad, samtliga insänds till arrangören.
Även den gamla anmälningsblanketten är godkänd och finns att beställa från förbundet.

IB NR 07/01

publicerad: 2001-04-12


Reglemente

Reglementet försenat på hemsidan. För information kontakta din klubb.
Klubbarna erhåller komplett förhandsutgåva av regelverket från den sportgrensansvarig
i sitt distrikt.

IB nr 07/01

publicerad: 2001-04-12


SBF:s RÄDDNINGSBILAR

Under sen hösten 2000 och i början på 2001 färdigställdes fyra SAAB 9.5 att användas som räddningsbilar inom bilsporten i Sverige. Nu har de använts under två rallytävlingar, Svenska Rallyt och Rally-SM i Sveg. Efter utvärdering av dessa två tävlingar känner vi oss mogna att hyra ut bilarna även till andra arrangörer som kan uppfylla nedanstående krav.

Vi börjar med uthyrningen den 12 maj, eftersom vi utvecklar bilarna ytterligare under april och delar av maj.

Arrangören måste uppfylla följande krav spec. på de tre personer som skall finnas i respektive bil;
·en anestesiutbildad person som har Landstingets akutväska
·två brandmän, som arbetar minst halvtid och är utbildad vid någon av Räddningsverkets skolor

1. Ring Anders Wikström på SBF Motorsport AB 08-626 33 12 för bokning och övrig information.
2. Bilen/arna hämtas i Björklinge utanför Uppsala hos Anders Norstedt, 070-593 01 28, i god tid före tävlingen.
3. Om klippverktyget Power Cutter från Celsius Bofors ska medfölja måste en utbildning genomföras vid hämtningen av bilen/arna hos Anders Norstedt. Då måste det vara någon av de brandmännen som skall medverka som hämtar bilen/arna.
4. Bilarna måste parkeras inomhus på ett säkert plats mellan tävlingsdagarna.
5. Vid återlämningen av bilen/arna till Anders Norstedt ska de vara fulltankade. Är så inte fallet tankar vi upp bilen/arna och lägger på besinkostnaden på fakturan, med bifogat kvitto.
6. Arrangören är ansvarig för att bilen/arna återlämnas i samma skick som de hämtades.
Bilarna är helförsäkrade plus att en sakförsäkring finns för utrustningen. Skulle någon olycka inträffa får arrangören stå för självrisken.

Pris 1 875 kronor/bil och tillfälle plus bensinkostnader alt transportkostnader med Motortransport.

IB nr: 07/01

publicerad: 2001-04-12


SUPER NATIONELL

De tio första från 2000 års resultatlista och 10 norska förare (utvalda av NBF) är direktkvalificerade till 2001. Övriga svenska och norska förare måste ringa SBF 08-626 33 09/12 alt NBF 23 05 45 00 för att få startnummer och inbjudan.

Ib nr 06/01

publicerad: 2001-04-04


DIV 2

De åtta första från 2000 års resultatlista är direktkvalificerade till 2001. Övriga svenska och norska förare måste ringa SBF 08-626 33 09/12 alt
NBF 23 05 45 00 för att få startnummer och inbjudan.

publicerad: 2001-04-04


DIV 1

De tio första förarna från 2000 års resultatlista är direktkvalificerade till 2001. Övriga svenska och norska förare måste ringa SBF 08-626 33 09/12 alt NBF 23 05 45 00 för att få startnummer och inbjudan.

publicerad: 2001-04-04


Ny arrangör i Svensk Norska Mästerskapet i rallycross 2001

Ny arrangör i Svensk Norska Mästerskapet i rallycross 2001
Järbo MK blir ny backarrangör i Svensk Norska Mästerskapet i rallycross
den 28 juli efter det att Järvsö avsagt sig arrangörsskapet. Backen är bygg i
skidanläggningen Kungsberget utanför Sandviken. Backen är ca 1800 meter
lång och består av 100 % asfalt.

Rallycross
Anmälan till
Svensk Norska Mästerskapet och
SM 2001

publicerad: 2001-04-04


Ändringar Regelbok år 2001

GK 0.1 Definitioner:
Internationell tävling öppen för tävlande av olika nationalitet, enligt CIK/FIA;s regler.

GK 4.3
Inbjudan skall alltid godkännas av domarordföranden
Tas bort: ,före ansökan om tävlingstillstånd och biläggas denna.

GK 5.2
Svart och vit diagonalt delad
Varning.
Flaggan visas tillsammans med tävlandes nummer, Tas bort: vitt nummer på svart botten.
GK 8.1 Definitioner
För att ge tävlingen en sportslig rättvisa finns följande tävlingsbestämmelser. Brott mot dessa regler kan medföra olika bestraffningar Ändras till: från böter, tidstillägg, uteslutning ur heat, tävling samt anmälan till förbundsbestraffning.

2. Förare får ej köra på medtävlare vare sig bakifrån eller från sidan.
Ändras till: Det är förbjudet att köra på medtävlare vare sig bakifrån eller från sidan.

4. Förare får ej värma däcken s k "slingerkörning" (gäller ej vid tidkörning)
Ändras till: Det är förbjudet att värma däcken s k "slingerkörning" (gäller ej vid tidkörning)

6. Om förare under tävling släpper ratten med båda händerna, kan detta medföra böter.
Ändras till: Det är förbjudet att under tävling släppa ratten med båda händerna.

8. Det är ej tillåtet att köra utanför banmarkering där fördel vinns, eller hindra medtävlare vid återinkörning på banan.
Ändras till: Det är förbjudet att köra utanför banmarkering där fördel vinns, eller hindra medtävlare vid återinkörning på banan.

9. Det är ej tillåtet att överskrida markeringslinje för bandepå.
Ändras till: Det är förbjudet att överskrida markeringslinje för bandepå.

16. Förare vars bil under pågående tävling konstaterats bryta mot de tekniska bestämmelserna, eller ej överensstämmer med gällande Homologeringshandling
kan medföra uteslutning ur heat eller tävling, beroende på förseelsens art.
Om förseelsen anses som grov kan domarordförande anmäla förare/mekaniker till
Det SDF:et i det distrikt han/hon har sin klubbtillhörighet, för så kallad förbundsbestraffning.
Ändras till: Förare vars bil under pågående tävling konstateras bryta mot tekniska bestämmelser, eller avvika från gällande Id och Homologeringshandling skall av domarjuryn omgående stoppas och som lägsta bestraffning medföra uteslutning ur
heat eller tävling.
Om förseelsen anses grov, skall domarordförande anmäla förare/mekaniker till förbundsbestraffning

18. Ingen annan än föraren får utföra reparationer på karten inom banområdet, utom
då den befinner sig i bandepån där mekaniker kan hjälpa till.
Ändrats till: Det är förbjudet för någon annan än föraren att utföra reparationer på karten inom banområdet, utom då den befinner sig i bandepån där mekaniker kan hjälpa till

GK 8.9.1 Plastkonor vid start
Om plastkonor används vid masterstart skall dessa stå före startlinjen, Tas bort: och placeras enligt skissen

GK 8.9.2 Startprocedur, rullande start
Respektive förare får påbörja omkörning så snart start-linjen har passerats.
Ändras till: föraren passerat startlinjen.

Han/hon måste lägga sig längst bak i fältet. Läggs till: Placeringen längst bak skall behållas oavsett antal omstarter..

GK 8.12.1 Poängberäkning/transpondersystem
Ny text: Arrangören ansvarar alltid för att transponder tillhandahållen av arrangören fungerar. I de fall där förare använder egen transponder övertas ansvaret för att den fungerar av den tävlande.
Transponderhållaren monteras av den tävlande enligt de instruktioner arrangören lämnat.
Ingen förare kan uteslutas ur tidskörning, heat eller final om det visar sig att transponder inte fungerar.

GK 9.1 Reglemente
Cadetti är ingen tävlingsklass utan en introduktions och uppvisningsklass för de yngsta. Cadetti klassen skall utbilda och förbereda förarna inför tävlingsdebuten i klass Micro.

1 Kalenderår gäller som åldersgräns.
2 Förare genomgår förarutbildning och erhåller debutlicens. Debutlicens för Cadetti är ej uppklassningsbar
3 Erfarna Cadettiförare kan träna tillsammans med Micro.
4 Cadettiförare får träna på valfi bana och deltaga i lägerTräningsmöjlighet kan ges för Cadettiförare i samband med lokal eller nationell tävling. Vid båda dess alternativ gäller att man bara får vara 10 stycken samtidigt på banan.
5 Nationella tekniska reglementet gäller.En maximal toppfart på 55 km/tim gäller för Cadetti klassen.


CADETTI (60 cc)
UTVÄXLING: Fast, 11/90 ändrat till 11/92
FORMEL MICRO (85 cc)
FÖRGASARE: Tillotson serie HS, venturi 17,7 mm med original chokespjäll och luftfilter alternativt CIK homologerad insugningsljuddämpare med insugstrattar på max 22 mm. Förgasare får ej justeras under körning
SPORT 2000
ÅLDER: Från 25år till 22 år-
VIKT: Minimum från 155kg till 165 kg

INTERCONTINENTAL A JUNIOR (100 cc)
Restrictor med en max. håldiameter på 18 mm, min. 3 mm tjock. (drawing n°5)
Minimimått på 91 mm från centerlinje i cylinder till bakkant på restrictor.
Vid 5000 rpm skall kopplingen ha gripit in fullständigt. (tidigare 6000 rpm)
INTERCONTINENTAL A (100 cc)
ÅLDER: 15 år-
MINIMIVIKT: Från 140 kg till 145 kg
FORMULA A (100 cc)
ÅLDER: 15 år-
MINIMIVIKT: Från 140 kg till 145 kg
INTERCONTINENTAL C (125 cc med växellåda)
AVGASBEGRÄNSNING: Tas bort: Enligt CIK/FIA;s homologeringhandling för respektive motor, tolerans +2º
Läggs till: Maximal öppningstid avgasport 199°
VOLYM FÖRBRÄNNINGSRUM: Minimum 11 cc,
Tas bort: tolerans enligt respektive motors homologeringshandling.
Läggs till: Mätmetod enligt Appendix n°1

FÖRGASARE:
Läggs till: All bearbetning förbjuden, förgasaren skall vara helt original.
Endast justering/byte av nål, spridare munstycken tillåten. Ändras till:
Endast inställning/byte av trottel, nål, spridare och munstycke tillåten.
Läggs till: För motorer homolograde perioden 2001-2003 tillåts endast förgasare Dellorto VHSH 30 BS REG.9301 med ovan angivna begränsningar.


GK-T 1.1.2 Bakaxel
Maximal ytterdiameter på bakaxel 50 mm, minimum vägg-tjocklek på 1,9 mm. Väggtjockleken måste uppfyllas längs hela bakaxeln utom i kilspåret.

Tabell: Bakaxelns ytterdiameter – min. väggtjocklek.
Ytter diam. Min. tjocklek Ytter diam. Min. tjocklek
50 1,9 37 3,4
49 2,0 36 3,6
48 2,0 35 3,8
47 2,1 34 4,0
46 2,2 33 4,2
45 2,3 32 4,4
44 2,4 31 4,7
43 2,5 30 4,9
42 2,6 29 5,2
41 2,8 28 FULL
40 2,9 27 FULL
39 3,1 26 FULL
38 3,2 25 FULL

GK-T 9.3.1 Ballast
All form av ballast skall sitta säkert och fast monterat på karten med minst 2 förskruvningar per enhet.

GK 8.4
Besiktning
Vid den tekniska kontrollen skall föraren närvara. Hjälm, overall, skor, handskar,
och glasögon skall finnas med vid besiktningen.

GK-T 3.3 Kylsystem
Vid användning av vattenkylda motorer, får kylaren ej monteras framför föraren. Kylmedlet skall bestå av enbart vatten utan några som helst tillsatser.

GT-T 4.1 Ljudmätning Gokart

TIDSTILLÄGG: Vid överskridande av gällande ljudregler (110.5 dB/A) under tidskörning tillämpas följande bestraffningsskala:
110,6 dB/A ® 0.25 sekunder
111.1 dB/A ® 0,5 ”
111.6 dB/A ® 1,0 “
112,1 dB/A ® 2,0 ”
112.6 dB/A ® 4,0 ”
113,1 dB/A ® 4.0 ”
113,6 dB/A ® UTESLUTNING
Hjälmar
På förekommen anledning ber vi besiktningspersonal att nogrant kontrollera
hakbandens låsning på alla hjälmar.

Sport 2000
Parilla Leopard har homologerats nationell och kan nu användas i klassen.

Besiktning
Förbudet på att flytta och bygga om pedaler på Cadetti har tagits bort, vi
vill därför uppmarksamma tekniker och besiktningspersonal på att det är av
yttersta vikt att ombyggda och flyttade pedaler och pedalkonstruktioner
kontrolleras nogrant. Tävlingsfordon med undermåliga, bristfälliga eller
farliga konstruktioner skall inte tillåtas träna eller uppvisningsköra.
Det är också viktigt att kontollera hur debutanter och nya Cadettiförare
sitter i Gokarten, benen skall inte vara raka utan böjda.
För Cadett gäller också att föraren skall nå kortslutningsknappen för att
stänga av motorn från sin normala körposition.

IB nr 06/01

publicerad: 2001-03-29


Ändringar i Racingregler enligt följande

RA 5.2 DOMARE
Överskriften i andar stycket - Domarorförande - skall bort.
Såsom - att - satsen på sidan 8 bort, skall stå följande:
att avgöra protester, bestraffa förare som gjort sig skyldig till oskickligt uppträdande, ojust körning eller annan osportslig handling.

RA 7.3 FÖRARLICENSER
Tillägg:
Åldersgräns är kalenderår, (dvs det år man uppnår stipulerad ålder).

RA 8.1 TÄVLINGSKÖRNING
Sidoruta på förarsidan skall vara stängd under all körning på banan. Finns nät monterat skall rutan vara helt nedvevad, vill säga ej till hälften eller mindre.

Vid avkörning skall föraren stanna kvar vid av funktionär hänvisad plats samt se till att löstagbar ratt är fastsatt på rattstång samt att sekventiell växellåda är urlagd i friläge.

Textändring:
Tävlande som efter bandepåbesök... parkeringsdepå bort, bandepå uppnåtts.

RA 8.1.1 BESTÄMMELSER FÖR DEPÅER
Brandsläckare... depåplats i parkeringsdepå.

RA 8.11 TÄVLINGSBESTRAFFNINGAR
Se ven G 14
Allmänt
Vid tävling kan följande bestraffningar utdelas:
· Varning
· Tävlingsböter
· Tidstillägg eller motsvarande (Se även RA 8.7.1)
· Uteslutning ur tävling eller heat
· Avstängning
· Diskvalifikation
Bestraffningar kan utdelas av domarjuryn, vid varning, tidstillägg eller motsvarande och uteslutning ur heat, även av enskild domare och av tävlingsledaren. Före beslut om straff enligt de tre sista punkterna ska vederbörande part höras och ges tillfälle att personligen försvara sig.
Beslut om bestraffning ska alltid snarast delges den bestraffade skriftligt.

Varning
Utdelas för mindre förseelse. (resten i detta stycke tas bort)

Tidstillägg eller motsvarande
Sista meningen tas bort: (Mer detaljerade regler........)

Resten OK.

IB nr 06/01

publicerad: 2001-03-29


Säkerhetsbälten

FIA har beslutat att med omedelbar verkan återkalla sitt godkännande på nedanstående säkerhetsbälten.
Dessa bälten är således inte godkända att användas där krav om FIA godkända bälten föreligger:

Momocorse srl (Italy)
· 6 PUNTI FORMUULA FIA D-142.T/98
· RALLY LUSSO 3" FIA B-143.T/98
· CINTURA 3" 6 P.TI FIA D-153.T/98
· CINTURA 3" 5 P.TI FIA C-154.T/98

Ovanstående beslut gäller med omedelbar verkan.

IB nr 06/01

publicerad: 2001-03-29


Ersättningsförgasare Opel Ascona A/B i Grupp E

Solex originalförgasare till Opel Ascona A art.nr. 82 50 43 och Opel Ascona B art.nr. 82 50 99 har utgått ur reservdelssortementet. Opel ersätter dessa förgasare med ett antal olika Weberförgasare. Regelgruppen för Grupp E har antagit Weber 36/36 som ersättning för ovanstående Solex förgasare."

IB NR:05/01

publicerad: 2001-03-15


Säkerhetskurs

för räddnings- och brandpersonal i banracing, rally och rallycross på Scandinavian Raceway i Anderstorp den 31 mars - 1 april.
Kurskostnad 800:-. Upplysningar och skriftlig anmälan till Nya Anderstop RC, tel 031-16170, Box 180, 334 24 Anderstorp.


IB NR.05/01

publicerad: 2001-03-15


Säkerhetskurs

för räddnings- och brandpersonal i banracing, rally och rallycross på Scandinavian Raceway i Anderstorp den 31 mars - 1 april.
Kurskostnad 800:-. Upplysningar och skriftlig anmälan till Nya Anderstop RC, tel 031-16170, Box 180, 334 24 Anderstorp.


IB NR.05/01

publicerad: 2001-03-15


Säkerhetskurs

för räddnings- och brandpersonal i banracing, rally och rallycross på Scandinavian Raceway i Anderstorp den 31 mars - 1 april.
Kurskostnad 800:-. Upplysningar och skriftlig anmälan till Nya Anderstop RC, tel 031-16170, Box 180, 334 24 Anderstorp.

IB NR.05/01

publicerad: 2001-03-15


1:10 Touring Cars

Godkända däck för asfalts säsongen 2001.
Slicks:
Corally Take Off SSA
Corally Take Off SSB
Mönstrat:
Pit Shimizu V20 Radial
Se gällande regler RB-T 9.4 för däcksförfarande.

IB NR.05/01

publicerad: 2001-03-15


Tävlingslicenser 2001

För uppklassning av tävlingslicenser gäller följande under 2001:
Förare som innehar debutlicens söker själv uppklassning till Nationell licens.
Ansökan görs på blankett för licensuppklassning som finns att hämta från SBF.se/blanketter eller från din klubb.
Fr.o.m årsskiftet 2001-2002 sker automatisk uppklassning från Debut till Nationell licens

IB NR. 05/01

publicerad: 2001-03-15


Regeländringar

RB-T 10.1 Motor
Endast encylindriga 2 eller 4 takts motorer med max 23 cm 3 cylindervolym och magnapullstart är tillåtna.
Maximalt fyra portar exklusive avgasporten och max 13 mm innerdiameter på förgasaren är tillåtet.
Motorerna ska vara fläkt kylda med fläkten driven av svänghjulet. All form av överladdning (T.ex. turbo eller kompressor) på insuget är förbjudet. Cylindern ska vara gjuten i ett stycke, inga lösa foder tillåts.
Endast magnet tändning som är fast vid körning är tillåtet. Insugs box (dämpare) är obligatoriskt. Wankel motorer är ej tillåtna.
Max 2 st. motorer är tillåtna per tävling.

RB-T 10.5 Däck
Max fälg diameter: 107 mm
Max fälg/däck* diameter: 136 mm
Max fälg/däck* bredd fram: 75 mm
Max fälg/däck* bredd bak: 80 mm
* Mätt med däcket monterat på fälg.
Däcken får inte prepareras eller rengöras med någon form av så kallad "däcksoppa". Däcken måste vara luftfyllda gummidäck och till färgen svarta, helgjutna eller sponge däck är ej tillåtet. Designen på profilen är fri.

RB-T 10.6 Broms och koppling
Alla bilar ska vara utrustade med broms och koppling så att bilen kan hållas stilla med motorn igång. En mekanisk "fail-safe" måste vara monterad så att trotteln stänger vid radio problem eller haveri på trottelns länkage. Elektronisk failsafe på radiostyrningen är obligatorisk. En säkerhetsbrytare för tändningen måste finnas och vara märkt med ett rött E (Höjd 20 mm) på vit botten monterad på karossen. Strömbrytaren ska vara åtkomlig genom bakrutan.

RB-T 12.7 Broms och koppling
Den bakre bromsen (tvillingskivor) får bytas till singel glasfiber- eller metallskiva nr 7497 eller 8449.
Alla bilar skall vara justerade så att bilen kan hållas stilla med motorn igång.
Elektronisk fail-safe funktion skall finnas och fungera.

IB nr 05/01

publicerad: 2001-03-15


Skyddsburar

På förekommen anledning påminner Tekniska kommittén om vad som gäller avseende homologerade/certifierade skyddsburar.
Dessa skyddsburar skall tillverkas och slutmonteras av en godkänd tillverkare.
Det betyder att man kan inte köpa en sådan skyddsbur i byggsats och sedan montera/svetsa den i bilen.
En skyddsbur som inte är överensstämmande med detta, är att anse som ej godkänd och får inte användas i tävlingssammanhang.
Regler om vad som gäller för denna typ av skyddsburar finns att läsa i FIA Appendix J art. 253.8.4.

IB Nr 05

publicerad: 2001-03-15


Dubbla poäng I Rally-SM, sista deltävling

Bland de som fullföljer hela tävlingen kommer poäng att fördelas enligt följande: Poäng utdelas enligt de fullföljandes placering i officiell resultatlista inklusive ev bestraffningar efter dag 1. Ny omgång poäng utdelas enligt samma resultatlista efter dag 2. Observera att resultatlistan som framställs efter dag 1 och används för uträkning av omstartlista för dag 2 enbart är en preliminär lista. Poängen för dag 1 resp. dag 2 fördelas alltså efter de tider inklusive bestraffningar som finns i den slutliga, officiella listan

publicerad: 2001-03-01


Tjejernas Årskonferens

Samtliga Tjejansvariga i distrikten, klubbar och övriga intresserade
Nu är det snart dags igen för vår årliga Tjejkonferens.
Vi träffas, går igenom vår verksamhet, får tips och idéer av varandra.
Vad har vi gjort, vad kan vi göra?
Alla tjejer är välkomna!
Datum 17-18 mars
Kursledning SBF:s Tjejkommitté
Plats Nova Park Knivsta
Kurskostnad 1150:- inkl mat och logi i med plats i dubbelrum.
Enkelrum mot tillägg 200:-

Upplysning och anmälan snarast, Ann-Sofie Hanéll SBF:s Tjejkommitté
Skogsvägen 1, 280 60 BROBY
Tel dag 044-46 291
Tel Kv 044-402 40 eller 409 60
Fax 044-402 40
mobil 070-53 402 40
sbftjejer.annsofie@swipnet.se

publicerad: 2001-03-01


Sponsorkurs steg 1

För dig kille och tjej, som är på väg in i motorsporten
och vill få lite tips i jakten på sponsorer.
Vad bör man tänka på? Hur tänker Företaget/Sponsorn?
Hur "tar jag hand om" mina sponsorer, och andra viktiga saker.
Kursen har endast plats för 15 deltagare.
Datum 31 mars-1april
Kursledare Kenneth Karlsson
Plats Nova Park Knivsta
Kurskostnad 1150:- inkl mat och logi med plats i dubbelrum.
Enkelrum mot tillägg 200:-

Upplysning och anmälan senast 000309
Ann-Sofie Hanéll SBF:s Tjejkommitté
Skogsvägen 1
280 60 BROBY
Tel dag 044-46 291
Tel Kv 044-402 40 eller 409 60
Fax 044-402 40
mobil 070-53 402 40
sbftjejer.annsofie@swipnet.se

publicerad: 2001-03-01


Radiokommunikation

Verbal radiokommunikation EJ tillåtet vid racingtävling kortare än 60 minuter. F.n dispens endast för Super Touring.

publicerad: 2001-03-01


Klassrepresentant GTR-klassen

Reine Wermelin har efter betänketid accepterat att vara talesman för GTR, vilket han enhälligt valdes till vid GTR-mötet i Jönköping 27 januari.

publicerad: 2001-03-01


Skyddsbur i historiska bilar

På förekommen anledning har Racingutskottet i samråd med Tekniska Kommittén beslutat om följande NATIONELLA TILLÄGG för täckta historiska bilar enl. Appendix K.
”Det är tillåtet att lägga till ett löstagbart (ej svetsat) tvärstag på huvudbågen i golvnivå. Det är inte tillåtet att fästa ett tvärstag i kaross/golv”.

publicerad: 2001-03-01


Fasta startnummer

För samtliga tävlanden år 2001 vill vi informera om att det även i år är fasta startnummer och de fås i samband med anmälan till säsongen senast den 15 februari av crosskartansvarig Morgan Björk, telefon 0511-601 84.

publicerad: 2001-03-01


SM-deltävling

Det är dags att söka en SM-deltävling i Crosskart och det skall vara Morgan Björk tillhanda innan den 15 mars.

publicerad: 2001-03-01


Körkortsutbildning i gymnasiet

Johan Torén, känd som bilsportens stora vän, kanske framförallt från sitt program RACE i SVT, har länge arbetat med ett projekt för körkortsutbildning i gymnasiet. Han har presenterat projektet för Svenska Bilsportförbundet och söker stöd för detsamma. Bilstyrelsen har konstaterat att Johans verksamhet väl överensstämmer med förbundets stadgar och vill härmed ge sitt stöd till Johans projekt i samråd med våra motorklubbar.
Vi önskar härmed att klubbarna stöttar projektet och ställer sig positiva till de förfrågningar från de skolor som arbetar med körkortsundervisning.
För ytterligare info i ärendet, kontakta Lars Edvall, 08-626 33 14.

publicerad: 2001-03-01


Förbundslegitimationer

Förbundet har förnyat sina förbundslegitimationer vilket innebär att såväl Hederslegitimation, VIP-kort, Förbunds- och Medialegitimation, samtliga har fått nytt utseende.
Distribueringen av dessa har påbörjats, varför vi vill uppmärksamma samtliga Distrikt/Klubbar att notera detta. Vi beräknar att alla berörda fått sina nya legitimationer innan den sista april, alltså efter förbundets Rådsmöte. De gamla legitimationerna slutar således att upphöra i och med detta.
De nya legitimationerna kommer att presenteras i bild på förbundets hemsida (inom kort) under INFO.

publicerad: 2001-03-01


Regelböcker

En del sportgrenars regler finns nu publicerade på förbundets hemsida www.sbf.se. Vid beställning av regler i dessa sportgrenar kommer leveransen i fortsättningen att ske i en tryckt utgåva i A4 format, ur Internetutgåvan. Beställningsrutiner och kostnader är inte förändrade utan beställningar ska ske på samma sätt som tidigare.
När samtliga sportgrenar är färdiga med sina Internetutgåvor av reglerna kommer nya rutiner att införas. Vi återkommer till dessa förändringar i god tid innan förändringarna träder i kraft.

publicerad: 2001-03-01


Registrerade vinterdäck och dubb

LISTA A

Registrerade vinterdäck och dubb som får användas enligt SBFs regler för däck och dubb i rally, under perioden 15.10.2000 – 1.5.2001. (nyheter i fet stil).

Fabrikant / Generalagent, däck Produkt

A-däck AB/Klisterlappen Lappi WM2 E
Tel: 0960-21929 Lappi WM3

EMMA AB AVON W77
Tel: 0302-22849 AVON W-XE

MICHELIN Michelin C alternativ märkning C 10
Tel: 08-7090773 Michelin G alternativ märkning GA (alt. F40975 eller F41022 + en
bokstav inbränt i däcket)

PIRELLI / JF Motorsport Pirelli ASW 1 (både med och utan
betäckningen Y35)
Tel: 021-805260 Pirelli ASW 3
Pirelli WR 3
Pirelli ASW 4

Gullabo Däckfynd Black Rocket BR 80
Tel: 0486-31110

YOKOHAMA Yokohama A 040
Tel: 08- 445 78 88 Yokohama F 700

Fabrikant / Generalagent, dubb Produkt

Wingmark & Co AB Sting, Sting R, Sting i, Sting n,
Tel: 08-918150 Sting Beta, Lappi 20.

Lennerex AB Rex 195-15, Rex 195-20, Rex 9-20
Tel: 08-7228460

JF Motorsport AB J 20 Max, J 18, J 20, Wing, JX20,
Tel: 021-805260 X1, Joki JR 7 19, 20mm, J7 Ice
J7-60, J7-70, J8-60,65,70,75,
J10, J11, J12.
Svenska Fälg
Tel: 0381-66 22 00 RA9-18, RA9-20

Däckproffsen DPW 2000
Tel: 0470-47003

publicerad: 2001-02-15


Kallelse.

SGA i Rallycross/Backe kallas till möte den 17/3 i Knivsta. Program kommer
att skickas ut till berörda.

Arrangörer Svensk-Norskt Mästerskap Rallycross samt SM Rallycross och Backe
kallas till möte den 18/3 i Knivsta. Anmälan görs till Anita Åstrand 08-626 33 04.

publicerad: 2001-02-15


Kallelse

Arrangörer Svensk-Norskt Mästerskap Rallycross samt SM Rallycross och Backe
kallas till möte den 18/3 i Knivsta. Anmälan görs till Anita Åstrand 08-626 33 04.

publicerad: 2001-02-15


Kallelse.

SGA i Rallycross/Backe kallas till möte den 17/3 i Knivsta. Program kommer
att skickas ut till berörda

publicerad: 2001-02-15


Backe

2000-års SM-reglemente i Backe kommer att gälla även 2001. Ev. kan smärre
förändringar komma att ske.
Nytillkomna arrangörer kommer att presenteras på SBF.s hemsida inom kort.
Vissa tävlingsdatum kommer att ändras.

publicerad: 2001-02-15


Tekniska regler distrikt

Som tidigare meddelats på SBF.s hemsida gäller följande:
Samtliga tekniska reglementen och tillåtna bilklasser på distriktsnivå som
var gällande den 1/1 2000 förlängs till att gälla t.o.m. 2003.
Några nya modifieringar tillåts ej utan godkännande av Rallycrossutskottet.
Detta innebär att motor skall vara av samma varumärke som bilens kaross i
Klass 1 Super Nationell

publicerad: 2001-02-15


Klassiska Rally Cupen är inte en bilklass.

På förekommen anledning vill rallyutskottet reda ut de förvecklingar som uppstått mellan Klassiska Rally Cupen (KRC) och Historiska Rallybilar (enl Appendix K).
KRC är en cup och inte en bilklass. Cupen kan jämföras med andra cuper i Sverige så som ex. WV cupen, Seat cup mm.
I reglerna för KRC (finns på SBF;s hemsida) beskrivs vad som gäller för att få tillgodose sig poäng i cupen. Cupen har ett antal deltävlingar. Övriga tävlingar som inte ingår i Klassiska Rally Cupen bjuder in, om så önskas, till historiska rallybilar enligt ovan. Då gäller samma regler som för övriga bilklasser i tävlingen.

publicerad: 2001-02-15


Tjejernas Årskonferens

Samtliga Tjejansvariga i distrikten, klubbar och övriga intresserade
Nu är det snart dags igen för vår årliga Tjejkonferens.
Vi träffas, går igenom vår verksamhet, får tips och idéer av varandra.
Vad har vi gjort, vad kan vi göra?
Alla tjejer är välkomna!
Datum 17-18 mars
Kursledning SBF:s Tjejkommitté
Plats Nova Park Knivsta
Kurskostnad 1150:- inkl mat och logi i med plats i dubbelrum.
Enkelrum mot tillägg 200:-

Upplysning och anmälan senast 000223, Ann-Sofie Hanéll SBF:s Tjejkommitté
Skogsvägen 1, 280 60 BROBY
Tel dag 044-46 291
Tel Kv 044-402 40 eller 409 60
Fax 044-402 40
mobil 070-53 402 40
sbftjejer.annsofie@swipnet.se

publicerad: 2001-02-15


Sponsorkurs steg 1

För dig kille och tjej, som är på väg in i motorsporten
och vill få lite tips i jakten på sponsorer.
Vad bör man tänka på? Hur tänker Företaget/Sponsorn?
Hur "tar jag hand om" mina sponsorer, och andra viktiga saker.
Kursen har endast plats för 15 deltagare.
Datum 31 mars-1april
Kursledare Kenneth Karlsson
Plats Nova Park Knivsta
Kurskostnad 1150:- inkl mat och logi med plats i dubbelrum.
Enkelrum mot tillägg 200:-

Upplysning och anmälan senast 000309
Ann-Sofie Hanéll SBF:s Tjejkommitté
Skogsvägen 1
280 60 BROBY
Tel dag 044-46 291
Tel Kv 044-402 40 eller 409 60
Fax 044-402 40
mobil 070-53 402 40
sbftjejer.annsofie@swipnet.se

publicerad: 2001-02-15


Kurs för Chefsfunktionärer

Racingutskottet arrangerar en kurs för Tävlingsledare/Domare inför den kommande STCC säsongen.
Kusen hålles på Hotel John Bauer i Jönköping den 10-11 mars. Anmälan senast den 1 mars till SBF, Marie Bäck
08-626 33 01. Samtidigt skall deltagaravgiften som är 1.400:-/person vara insatt på SBFs postgiro nr 802000-3425.
Deltagarantalet är begränsat till max 25 personer. För ytterligare info kontakta Bo Pettersson, racingutskottet, tel 08-742 17 18.

publicerad: 2001-02-15


Fasta startnummer

För samtliga tävlanden år 2001 vill vi informera om att det även i år är fasta startnummer och de fås i samband med anmälan till säsongen senast den 15 februari av crosskartansvarig Morgan Björk,
telefon 0511-601 84

publicerad: 2001-02-15


SM-deltävling

Det är dags att söka en SM-deltävling i Crosskart och det skall vara Morgan Björk tillhanda innan den 15 mars.

publicerad: 2001-02-15


Regeländringar för RB 2001

Ändringarna finns att hämta på SBFs hemsida under Regler/Radiostyrd Bilsport. Samt som länk från RBs hemsida.

publicerad: 2001-02-15


Kurs för Chefsfunktionärer

Racingutskottet arrangerar en kurs för Tävlingsledare/Domare inför den kommande STCC säsongen.
Kusen hålles på Hotel John Bauer i Jönköping den 10-11 mars. Anmälan senast den 1 mars till SBF, Marie Bäck
08-626 33 01. Samtidigt skall deltagaravgiften som är 1.400:-/person vara insatt på SBFs postgiro nr 802000-3425.
Deltagarantalet är begränsat till mx 25 personer. För ytterligare info kontakta Bo Pettersson, racingutskottet, tel 08-742 17 18

publicerad: 2001-01-31


Följande regeländringar gäller för 2001.

DR 4.15 Startförfarande.
Tillägg i texten:
Intervallen skall mellan de gula och den gröna lampan för Super Street vara 0,5 sek, för Super Gas och Super Comp skall intervallen vara 0,4 sek.


DR 4.13 Burn out-bestämmelser.
Tillägg i texten:
Dessa bilar får korsa startlinjen 1 gång, men burn outens längd, i tid och sträcka, skall vara skälig och samstämmig med den andra tävlanden.


SC 10.7 Skyddskläder
Ny text:
Öppna frontmotorbilar med lustgas, kompressor eller turbo.
Föraroverall enligt SFI Spec. 3.2A/15, handskar och skor/stövlar enligt SFI Spec. 3.3/5 obligatoriskt.


A 10.8 Skyddskläder
Ny text:Alla Altereds med en automatlåda i förarutrymmet.
Föraroverall enligt SFI Spec. 3.2A/15 och handskar samt skor/stövlar enligt SFI Spec. 3.3/5 obligatoriskt.Täckta frontmotor Altereds med kompressor, turbo eller lustgas.
1) Utan original eller stålbrandvägg:
Föraroverall enligt SFI Spec. 3.2A/15 och handskar samt skor/stövlar enligt SFI Spec. 3.3/5 obligatoriskt.
2) Med original eller stålbrandvägg:
Föraroverall enligt SFI Spec. 3.2A/5 och handskar samt skor/stövlar enligt SFI Spec. 3.3/1 obligatoriskt.
Öppen frontmotor Altereds med kompressor, turbo eller lustgas
1) Med metanol som bränsle:
Föraroverall enligt SFI Spec. 3.2A/20 och handskar samt skor/stövlar enligt SFI Spec. 3.3/5 obligatoriskt.
2) Med annat bränsle:
Föraroverall enligt SFI Spec. 3.2A/15 och handskar samt skor/stövlar enligt SFI Spec. 3.3/5 obligatoriskt.
Motor utan kompressor, turbo eller lustgas
Föraroverall enligt SFI Spec. 3.2A/5 och handskar samt skor/stövlar enligt SFI Spec. 3.3/1 obligatoriskt.


PM 0.3 Klassindelning
Ny text:
Minimumvikt på lustgasbilar 1.077 kg. Minimumvikt på kompressorbilar 1.202 kg. Vikterna kan justeras av SBF:s DR-utskottet när som helst om en speciell motortyp får markant för- eller nackdel.


PM 2.1 Koppling, svänghjul, svänghjulsskydd.
Ny text:
Svänghjulsskydd enligt SFI Spec. 6.3 obligatorisk för alla bilar och koppling enligt SFI Spec. 1.2 eller 1.4 maximalt tre lameller. Alla ändringar av svänghjulsskyddet skall göras av tillverkare eller av SBF godkänd person. Koppling av ”lockup”-typ är förbjuden. Kopplingen skall vara manövrerad av förarens fot, inga elektroniska, pneumatiska, hydrauliska etc. hjälpmedel får på något sätt påverka kopplingsreglaget. I varje bil skall finnas någon form av frilägen även utan föraren i bilen. Se DRT 2.3, 2.5, 2.6 och 2.9.

publicerad: 2001-01-31


Tillägg i reglemente 2000-2001, sid 12 (3.1.6)

Tillägg beträffande pluggning av puls-air hål på utbytestoppar med gjutnummer 405 och 531 på motor B23 E årsmodell 79-80:
Det är också tillåtet att använda original puls-airrör i stället för pluggar. Röret skall då svetsas ihop på betryggande sätt, så det blir tätt. Tillägget gäller med omedelbar verkan.

publicerad: 2001-01-31


Fälgdiameter i gr.N

Enligt ett tidigare beslut tillåts gr.N bilar med vinterdäck på nationella tävlingar att tävla med fälgdiameter enligt FIA reglern som gäller för gr.A bilar. Detta förutsätter att fälgdiameter inte medför modifiering av kaross/chassie eller andra homologerade detaljer som måste finnas enligt bilens ID handling.
From vintersäsongen 2001/2002 kommer FIA regel appendix J 254.6.4.1 att gälla fullt ut dvs homologerad maximum diameter på fälg gäller.

publicerad: 2001-01-31


Bilar försäkrade i utlandet

Trafikförsäkring är obligatorisk för alla bilar som deltar i rallytävlingar i Sverige. De bilar som är försäkrade i utlandet måste kunna styrka detta genom ett internationellt försäkringskort (Carte Internationale d´Assurance Automobile) som erhållits i hemlandet (sk Green Card).

publicerad: 2001-01-31


Fasta startnummer

För samtliga tävlanden år 2001 vill vi informera om att det även i år är fasta startnummer och de fås i samband med anmälan till säsongen senast den 15 februari av crosskartansvarig Morgan Björk,
telefon 0511-601 84.

publicerad: 2001-01-31


Noter-kostnader

Utskottet har efter diskussion med Gunnar Barth godkänt ändrade notkostnader enligt nedan:

Upp till 60 km SS 300:-
Mellan 60 till 100 km SS 400:-
Över 100 km SS, tvådagars, SM 600:-

Visst är det höjda kostnader! Men vi sitter i en ny situation. Vi har en notskrivare som åtar sig att förse alla som vill ha noter med sådana. Beskrivande och siffer, utskrivna med alla hjälpuppgifter i form av avstånd och kommentarer.
Utskottet kommer i samband med vårens SGA-träff, planerad till 7/4, att diskutera hur vi går vidare. Kontakta gärna ditt distrikts rally-SGA och för fram åsikter.

Utskottet anser att bla följande frågor måste beaktas från olika synvinklar:
- Att göra noter vid ett enstaka tillfälle kan vara roligt och möjligt att framställa mer eller mindre ideellt. Den tid som läggs ner spelar kanske mindre roll, bara det blir bra. Att skriva noterna i Word, både siffer och beskrivande, tar tid och båda måste kontrolleras, men vad gör det.
- Att göra noter på flera tävlingar under året, en 8-10 st, kräver mer. Det behövs utrustning av något slag, mycket tid går åt, bil och däck slits.
- Vem ska avgöra vem som ska få noter? Ska vi ha så många notskrivare att det alltid finns någon som tar på sig uppgiften? Vem bestämmer isåfall priset när den som kan skriva kanske bor långt bort och vill ha mer betalt för körning och övernattningar?
- Kvaliteten. Vilket ansvar lägger vi på notskrivaren vad gäller säkerhet, val av varningar, uppbromsningssträckor, mållinjens lämplighet vad gäller placering etc?
- Annat?

Vi ser ett mönster i frågan ideellt-kommersiellt. Gör man något ideellt är det frivilligt för den som gör det, han eller hon väljer när och om man vill och när. Ställer någon upp på att åstadkomma något med högt ställda krav, där fritiden inte räcker till utan det handlar om arbetstid, måste det handla om att få betalt. Det känns som att antingen gör många personer ett fåtal noter om året ideellt eller så får ett fåtal göra mycket, så mycket att det blir del av eller hela levebrödet. Ett mellanting ter sig inte helt enkelt utifrån denna infallsvinkel och det är där vi är idag.
Utskottet är överens med Gunnar att detta är frågor som måste belysas, han kommer att ställa upp på SGA-träffen för diskussioner och beslut. För alltså fram förslag och diskutera med SGA på era förarmöten och annat. Under tiden är det fruktsammare om inte alla misstänkliggör Gunnar utan låter honom koncentrera sig på att framställa noter som vi andra, både arrangörer och tävlande, har glädje av. Avpersonifiera debatten, prata sakligt i sakfrågan, använd fakta så lyckas vi säkert med detta också.

Janne Rydh
Ordf rallyutskottet

publicerad: 2001-01-31


Rallycross Junior Team Sweden

Rallycrossutskottet har vid möte den 10/1 2001beslutat utse Peggy
Dicksdotter
Hermansson som ansvarig för Rallycross Junior Team Sweden att efterträda
Maria
Björk som fått andra uppgifter.


Peggy kommer även att handha frågor som gäller Rallycross Junior av mer
allmän
karakär.


Hon träffas på följande telefonnummer:
Mobil: 070 603 80 36
Hem: 0416 51 18 91

publicerad: 2001-01-29


Klassiska Rallycupen

Första deltävlingen den 13 januari blev inställd men här kommer följande tävlingar:
20 januari Treske MK, Mekonomenrallyt
03 februari Grängesberg/Ludvika MK, Dan Anderssons Minne
17 februari Järbo/Åshammar/Ockelbo MK, Gästrikekannan

publicerad: 2001-01-18


Brandsläckare.

Beträffande fasta brandsläckningssystem i GrN-GrA gäller följande, efter den 1/1 2001 skall det finnas fast brandsläckningssystem monterat i samtliga rally-bilar i dessa klasser enligt FIA.s bestämmelser, då det visat sig vara problem med leverans av system har Rally-Utskottet och Tekn-Kom. beslutat att nationellet sjkuta fram datumet till den 1/7-2001. Samma datum gäller också för de som eventuellt fått vagnboksanmärkng på grund av saknat system. Detta rekommenderas även i Gr-H.

publicerad: 2001-01-18


Tjejernas Årskonferens

Samtliga Tjejansvariga i distrikten, klubbar och övriga intresserade
Nu är det snart dags igen för vår årliga Tjejkonferens.
Vi träffas, går igenom vår verksamhet, får tips och idéer av varandra.
Vad har vi gjort, vad kan vi göra?
Alla tjejer är välkomna!
Datum 17-18 mars
Kursledning SBF:s Tjejkommitté
Plats Nova Park Knivsta
Kurskostnad 1150:- inkl mat och logi i med plats i dubbelrum.
Enkelrum mot tillägg 200:-

Upplysning och anmälan senast 000223, Ann-Sofie Hanéll SBF:s Tjejkommitté
Skogsvägen 1, 280 60 BROBY
Tel dag 044-46 291
Tel Kv 044-402 40 eller 409 60
Fax 044-402 40
mobil 070-53 402 40
sbftjejer.annsofie@swipnet.se

publicerad: 2001-01-18


Sponsorkurs steg 1

För dig kille och tjej, som är på väg in i motorsporten
och vill få lite tips i jakten på sponsorer.
Vad bör man tänka på? Hur tänker Företaget/Sponsorn?
Hur "tar jag hand om" mina sponsorer, och andra viktiga saker.
Kursen har endast plats för 15 deltagare.
Datum 31 mars-1april
Kursledare Kenneth Karlsson
Plats Nova Park Knivsta
Kurskostnad 1150:- inkl mat och logi med plats i dubbelrum.
Enkelrum mot tillägg 200:-

Upplysning och anmälan senast 000309
Ann-Sofie Hanéll SBF:s Tjejkommitté
Skogsvägen 1
280 60 BROBY
Tel dag 044-46 291
Tel Kv 044-402 40 eller 409 60
Fax 044-402 40
mobil 070-53 402 40
sbftjejer.annsofie@swipnet.se

publicerad: 2001-01-18


RM-isracing VoC

VOC har för säsongen 2001 tilldelats RM-tecken i samband med is-SM-serien.

publicerad: 2000-12-19


Förhandsanmälan is-sm

De som ännu inte skickat in, kan göra detta senast 1 februari. Avgiften är 1 000 kr betalas till SBF postgiro 352300-8 eller bankgiro 995-8617, med uppgiften ”Is-SM, klass....” Avgiften går oavkortat till prispengar i respektive klass.

publicerad: 2000-12-19


GTR

Svenska Bilsportförbundets Racingutskott och Tekniska kommitté har beslutat om följande regeländringar/förtydligande gällande racingklassen GTR att gälla för säsongen 2001.
- Samtliga deltagande bilar i GT2 och GT3 skall vara utrustade med en viktlåda avsedd för placeringsvikter. Viktlådans utformning skall vara enligt bildbilagan i tekniska reglementet utgåva 2 2000 jan. Placeringen av viktlådan skall vara på bilens golv i passagerarutrymmet.
Lådans vikt ingår i bilens grundvikt.
- Samtliga bilar som i samband med registreringsbesiktningen blir klassificerade som GT2/ Spec.Saloon skall till sin minimivikt (enligt viktskalan i tekniska reglementet utgåva 2 2000 jan.) lägga till 90 kg. Placering av ev. ballastvikter enligt art. 4.1. GT-reglementet.
- Bilar som är försedda med ABS-bromsar och som inte tillåts använda ABS eller ej har för avsikt att använda detta. Skall demontera all utrustning som tillhör ABS, dock får kablage tillhörande ABS bibehållas.
- På förekommen anledning kommer Racingutskottet och Tekniska kommittén under den närmaste tiden att utarbeta en bildbilaga avseende hur reglerna för aerodynamikens utformning skall vara utformad.
- Dessutom har SBF beslutat om att tillsätta en klasstekniker, som före säsongsstart skall registreringsbesiktiga samtliga deltagande bilar. Under SM-tävlingssäsongen kommer utsedd person att sköta tävlingsbesiktningen tillsammans med tävlingsarran-görens personal.
Racingutskottet och Tekniska kommittén har till detta uppdrag utsett:
- Boy Beckert , Oxelgatan 7
310 41 GULLBRANDSTORP
035-53913, 0705-613462
e-mail: boy.beckert@swipnet.se

publicerad: 2000-12-19


Ändrat datum IS-SM

SMK Söderhamn flyttad från 17 februari till 18 februari.

publicerad: 2000-12-19


Projekt VÄXA

Lördagen den 23 september startade SBF:s Tjejkommitté igång ett nytt mentorprojekt. Kick-off gick av stapeln i Bilsportens Hus. Då lades en plattform för adepter och mentorers fortsatta arbete.
Syftet med mentorprojektet är att:
• Bredda rektryteringsbasen för nya ledare inom bilsporten.
• Främja jämställdheten.
• Utveckla ledare, ledarskap inom bilsporten.
• Bidra till föryngringen inom bilsporten.
• Skapa kontakter inom och utanför förbundet.
• Ge kunskap i arbeten på olika nivåer inom SDF/SBF.
I projektet ingår åtta adepter och lika många mentorer. Dessa ska under 15 månader jobba tillsammans med den planering de har lagt upp.
Under den tiden kommer det att ske två träffar utöver ”kick-offen” där adepter, mentorer och projektledare samlas. Projektledaren kommer också ha kontinuerlig telefonkontakt med deltagarna. Projektledare är Malena Lundgren SBF:s Tjejkommitté och Ann-Cathrine Rosén, adjungerad.


Deltagare:
Adepter Mentorer
Charlotta Henningsson Gudrun Thenander
Svärdsjö Borlänge

Birgitta Erlandsson Per-Olof Leandersson
Oskarshamn Orrefors

Kerstin Lindén Christer Johansson
Tollarp Växjö

Mikael Lindkvist Lars Pettersson
Hallstahammar Eskilstuna

Andreas Johansson Bertil Örtenstrand
Kungsängen Tyresö

Peggy Dicksdotter Bengt-Göran
Hermansson Grenander
Sjöbo Tomelilla

Maria Björk Lena Sterner
Ludvika Falun

Lars Karlsson Bo Runbjörk
Hultsfred Anderstorp

publicerad: 2000-12-19


Tävlingar på asfalt

Rallyutskottet vill påminna om att det förbud om rallytävling på asfalt, som Bilstyrelsen beslutat om, gäller tills vidare. Arrangör som planerar att i en framtid köra rally på asfalt ombedes kontakta sitt SDF. SDF:ens tillståndsgivare har det detaljerade beslutet.

publicerad: 2000-12-19


Förbundstekniker i Rally SM 2001

Svenska Bilsportförbundet har till säsongen 2001 beslutat att utse följande förbundstekniker i rally-SM.
12-13 jan Rally Nordvärmland Ylve Johansson
2-3 mars Sveg MK
Raymond Johansson
17-19 maj South Swedish Rally Ingvar Lundh
1-3 juni Öresundsrallyt Ylve Johansson
31aug-1sept Eskilstuna Mk Bengt Persson
21-22 september Kolsva MS Ingvar Lundh

publicerad: 2000-12-19


TEKNISKT REGLEMENTE NATIONELL SPECIAL 2001

Tillåtna bilar:
Kategori A
Bilar med fyrhjulsdrift ( 4WD) som är eller har varit klassade i Grupp A eller Grupp N, för rally.
Kategori B
Bilar med tvåhjulsdrift ( 2WD) som är eller har varit klassade i Grupp 3-4, eller Grupp A/N med överladdning
Vissa Grp B-bilar kan komma i fråga efter särskild prövning.
För båda kategorierna gäller att bilens grundhomologering i A/N skall vara minst 5 år gamla, innan de får homologeringsbesiktigas till Nationell Special.

Tekniskt reglemente:
Bilarna skall i grunden överensstämma med gällande Grupp A/N reglemente (för grupp 3-4 enl grupp H), förutom de kompletteringar och ändringsmöjligheter som fortsättningsvis anges nedan. Samt vara homologeringsbesiktigade för

Nationell Special.
MOTOR
Motor skall vara den för bilen homologerade
Fodring av cylinderlopp i block är tillåtet på en eller flera cylindrar ur reparationssynpunkt
2 WD
4 WD
Borrning: Max 1,1mm eller upp till klass-
Max 1,1mm över homologerad diam. gräns.
Motorer skall följa sina ordinare klass-
Trimmning enl gällande regler förningshandlingar betr.utförande och Nationella klassen
RY-T 5.5.1
cylindervolym.
Turbo får tas bort och då skall Sugmotorer trimmas enl RY-T.5.5.1
Motorn kan vara försedd med turbo och skall då vara försedd med en restriktor.Restriktor 34 mm.
Turboaggregatet behöver inte vara homologerat dock skall alltid homologerat avgasgrenrör användas. Detta grenrör får i sin tur modifieras / kompletteras med nödvändiga infästningspunkterenbart för turbons fastsättande.
Intercooler är fri till utformning, storlek, material och placering. Dess placering får dock inte innebära några utvändigt synliga förändringar av bilens utseende (flyttning av stötfångare. Breddning eller dylikt).
För samtliga motorer gäller följande:
Kolvar, kolvbult, kolvringar och vevstakar är fria.
Insprutningssystem och förgasare : FRITT

TRANSMISSION:
Växellåda, bakaxel och drivaxlar får fritt utbytas eller byggas om, likaså får transmissionsdelar och tillbehör från annat bilfabrikat användas.
Inga restriktioner betr. Utväxlingsförhållande.
Egna fabrikat är tillåtet under förutsättning att placering och teknisk funktion är samma som det Homologerade. Antal växlar är max 6 framåt, eller enligt homologeringshandling.
Växellägenas placering är fritt.
KAROSS:
Klassen omfattas inte av viktrestriktioner.
Om motsvarande klasser i framtiden blir viktklassificerade kan detta även komma att i fråga för Nationell Special.
Grundhomologerad vikt angivens i bilens homologeringshandling kan komma att tillämpas.
Det är tillåtet att utbyta stötfångare, spoilers, belysningsdetaljer, blinkers och motsvarande detaljer från tidigare eller nyare modell av samma kaross.

BROMSAR:
Enligt RY-T 5.5.

ÖVRIGT:
Alla bilar som tidigare homologeringsbesiktigats för Nationell Special med andra tekniska regler än ovan angivna, äger rätt att utan teknisk ändring fortsättningsvis deltaga i resp. klass 2WD /4WD under förutsättning att SBFs homolog.bes ägt rum före 1998-12-31.

publicerad: 2000-12-19


Nytt Nationell Special Reglemente

Rallyutskottet och Tekniska Kommittén har beslutat att dela på 2 WD och 4 WD i Nationell Special enligt nedanstående reglemente. De tvåhjulsdrivna bilarna kan därmed tävla parallellt med Grupp H (Grupp H 2 WD). Alltså skall ingen ytterligare ny bilklass tillföras.

publicerad: 2000-12-19


Publiksäkerhet

Bilstyrelsen har beslutat att med omedelbar verkan rekommendera nedanstående regler samt att reglerna gäller fullt ut fr o m 1 januari -01

RY 03T Publiksäkerhet
* Märk ut lämpliga publikplatser på tävlingskartan
* Avlys om möjligt vissa anslutningsvägar till specialsträckorna för att styra publiken till de säkraste platserna.
* Använd skyltar av ”Publikfri Zon” och ”Publikfritt område” flitigt.
* Använd ATA-band med eftertanke, tänk på att dessa kan ge en falsk säkerhet
* Publikvärdar och vägvakter skall bära västar.
* Se till att publikvärdarna är på plats före publiken
* Visselpipor skall användas av publikvärdar och vägvakter.
* Annonsera i program och press med säkerhetsinfo enligt standardmodell och med bilder.
* Leta efter ”naturliga läktare”. Kontakta markägaren för att om möjligt röja buskar och dylikt.
* Arrangera om möjligt publikplatser. Bjud gärna publiken på ett mervärde i form av resultatservice, speaker, servering, etc..
* Säkerhetsinfo med nedanstående text i A2 format skall anslås vid samtliga infarter där publik kan komma in på sträckan.

DIN SÄKERHET
- stå ej på farliga ställen, dvs. de ställen dit bilar kan nå.
- stå upp och följ tävlingsbilarna med blicken
- ha respekt för bilarnas fart
- respektera skyltar och avspärrningar
- respektera funktionärernas anvisningar
- var uppmärksam på Ditt barn
- använd Ditt sunda förnuft och hjälp andra att stå rätt
Tävlingsledningen

publicerad: 2000-12-19


Nytt Grupp H reglemente

Fr o m 1 januari 2004 kommer det att införas en minimum vikt relaterat till bilarnas motorprestanda (modell lika SSK i racing) i Grupp H klassen.
Inga tidigare nationella homologeringar kommer att dras tillbaka.
Under våren kommer ett antal vägningar på tävlingar att genomföras för att till halvårsskiftet 2001 kunna publicera en exakt viktkofficient till beräkningsformeln.

publicerad: 2000-12-19


Arrangörsnoter

Två system är tillåtna, Beskrivande System och Sifferbaserat System.
Noter på annat språk än svenska kan erhållas.
Strykningar i arrangörsnoter är tillåtet.
Justering av arrangörsnoter är tillåtet:
- när en tävling tillåter genomkörning; eller
- då en sträcka körs mer än en gång i samma tävling, får justeringen göras inför nästa gång sträckan köres.

publicerad: 2000-12-19


ÄNDRADE ÖPPETTIDER

Svenska Bilsportförbundet har ändrat öppettiderna mellan jul-nyår och trettondagshelgen.

DECEMBER 27, 28, 29
Licensavdelningen är öppen endast för licensärenden.
Tel: 08-626 33 05
Övriga kontoret är stängt

JANUARI 2, 3, 4, 5
Öppet med reducerad personalstyrka
Vi ber samtliga som har ärende till kontoret att vara ute i god tid så att vi kan få god tid på oss att tillmötesgå alla önskemål. Framför allt gäller detta licenser och registerkort, som oftast skaffas i sista stund.
Vänligen kontakta oss i tid.

Vi önskar Er alla en
God Jul och Gott Nytt År

publicerad: 2000-12-19


Ändrade öppettider jul-nyår och trettondagshelgen

Svenska Bilsportförbundet har ändrat öppettiderna mellan
jul-nyår och trettondagshelgen.

DECEMBER 27, 28, 29
Licensavdelning ÖPPET endast licensärenden 08-626 33 05

Övriga kontoret STÄNGT

JANUARI 2, 3, 4, 5 ÖPPET men med reducerad personalstyrka

Vi ber samtliga som har ärende till kontoret att vara ute i god tid så att vi kan få god tid på oss att tillmötesgå alla önskemål, framför allt gäller detta licenser och registerkort, som oftast skaffas i sista stund.

Vänligen kontakta oss i tid.

Vi önskar Er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År

publicerad: 2000-12-12


Slutställningen i tjej-RM 2000

1) Charlotta Henningsson, Svärdsjö MK Volvo 240 15 (13) 15 13 15 58
2) Ann-Louise Gabrielsson, SMK Nyköping Peugeot 205 GTi 13 12 (11) 11 11 47
3) Marie Ellner, SMK Kungsör Opel Ascona 13 12 12 37
4) Fia Nordgren, Östhammars MK Volvo 240 12 (2) 10 9 2 33
5) Carina Hermansson, Skepptuna MK Toyota Corolla 16v 2 15 15 32
6) Mari Ekström, Östernärkes RMC Ford Escort/Volvo240 (2) 2 12 2 13 29
7) Jennie-Lee Hermansson, Vansbro MK Suzuki GTi 10 9 19
8) Eva Haak, Haninge MK Toyota Starlet 2 10 12
9) Birgitta Ekström, Östernärkes RMC Ford Escort Mk2 2 8 10
10) Elisabeth Larsson, MK Scandia Toyota Starlet 9 9
11) Monia Magnusson, Avesta BK Volvo 142 2 2

publicerad: 2000-12-06


Tjej-RM 2001

Tjejernas nya koordinator Peter Kurtén har jobbat hårt med att få ihop en perfekt tävlingskalender för år 2001. Såhär ser den ut med reservation för eventuella ändringar.
27/1 SMK Gävle,
Gästrikland Runt
11/3 Lima MS
05/5 Enköpings MK,
Bra Bil-Volvo Pokaler
16/6 Kullings MS,
Kullings Trofén
25/8 Wäxjö MS, Dackefejden
08/9 SMK Motala, T-Turen
reserv
20/10 SMK Örebro, ASG Rallyt
Kontakt med Peter får Ni på telefon 070-534 52 24, 031-203 763 eller e-post p.kurten@ebox.tninet.se

publicerad: 2000-12-06


Tekniska regeländringar i dm och cuper i hela Sverige

Klass 1. Super Nationell.
Motor behöver ej vara av samma varumärke som bilens kaross, under förutsättning att karossen ej är äldre än 1989 års modell. I övrigt enligt reglementet för Super Nationell och enligt resp. distrikts reglemente.
Obs. Gäller ej SM-tävlingar och SM-cuper.
Syfte. Att skapa utrymme för fler bilmärke i klassen, nyare bilar och ett billigare alternativ för föraren.

publicerad: 2000-12-06


Ny regelbok i rally fr o m 2001

Vid årskiftet utkommer det en ny regelbok i rally. Ett mindre antal detaljer som påverkar den aktive och arrangörer har ändrats/ tillkommit. I de nya reglerna finns alla ändringar markerade, på utgåvan på hemsidan med röd text och i den tryckta versionen som understruken text.
För att ingen skall känna sig tagen på sängen publiceras här de viktigaste ändringarna att känna till.

Personskadeskylt
Alternativ till personskadeflagga tillåts en personskadeskylt. Denna skylt skall vara av minst A4 storlek. På den ena sidan skall det finnas ett färgat kors och på den andra texten "OK" i grönt.

Bälteskniv
Rekommendationen att ha bälteskniv ändars till krav.

Solskyddsfilm
Alla former av solskyddsfilm är förbjudet.

Text på bakre sidorutor
Ifall namnen på föraren/Co-drivern finns på bakre sidofönstren gäller att dessa finns på båda sidor, har Helvetica fet stil samt en maxhöjd på bokstäverna av 10 cm. Ingen annan text eller reklam får finnas på rutan annat än nationsflaggor.

Vagnboken
Vagnboken skall behållas i samband med förbesiktningen och återlämnas till den tävlande efter genomförd tävling. Om ekipaget bryter tävlingen ska anledningen meddelas tävlingssekretariatet innan vagnboken återfås.

Tävlingsnummer
Vid användandet av tävlingsnummer av självhäftande plastmaterial, ska dessa anbringas på framdörrarna.

Justering av arrangörsnoter
Om en sträcka körs mer än en gång i samma tävling, får justering göras inför nästa gång sträckan köres.

Brandskydd
Min. 6 kg pulver eller kolsyre släckare skall finnas vid start- och mål- platsen för SS samt vid särskilt riskfyllda platser.

Säkerhetskommunikation
Mobiltelefon får ej användas till säkerhetskommunikation.
För rallyutskottet Claes Pettersson

publicerad: 2000-12-06


Rally

Rallyutskottet vill påminna om att det förbud om rallytävling på asfalt, som Bilstyrelsen beslutat om, gäller tills vidare. Arrangör som planerar att i en framtid köra rally på asfalt ombedes kontakta sitt SDF. SDF:ens tillståndsgivare har det detaljerade beslutet.

publicerad: 2000-12-06


SM reglementet Rally-2001

Det nya reglementet finns att hämta hem under Regler - Rally. Det går även att beställa från kontoret av Anne-Catherine Rosén, tel 08-626 33 15 eller e-post: annecatherine.rosen@sbf.se
Ny text till rally-reglerna
RY 03T Publiksäkerhet
* Märk ut lämpliga publikplatser på tävlingskartan
* Avlys om möjligt vissa anslutningsvägar till specialsträckorna för att styra publiken till de säkraste platserna.
* Använd skyltar av ”Publikfri Zon” och ”Publikfritt område” flitigt.
* Använd ATA-band med eftertanke, tänk på att dessa kan ge en falsk säkerhet
* Publikvärdar och vägvakter skall bära västar.
* Se till att publikvärdarna är på plats före publiken
* Visselpipor skall användas av publikvärdar och vägvakter.
* Annonsera i program och press med säkerhetsinfo enligt standardmodell och med bilder.
* Leta efter ”naturliga läktare”. Kontakta markägaren för att om möjligt röja buskar och dylikt.
* Arrangera om möjligt publikplatser. Bjud gärna publiken på ett mervärde i form av resultatservice, speaker, servering, etc..
Säkerhetsinfo med nedanstående text i A2 format skall anslås vid samtliga infarter där publik kan komma in på sträckan.

DIN SÄKERHET

– stå ej på farliga ställen, dvs. de ställen dit bilar kan nå.
– stå upp och följ tävlingsbilarna med blicken
– ha respekt för bilarnas fart
– respektera skyltar och avspärrningar
– respektera funktionärernas anvisningar
– var uppmärksam på Ditt barn
– använd Ditt sunda förnuft och hjälp andra att stå rätt

Tävlingsledningen

publicerad: 2000-11-23


Nästa års Tjejårskonferens

Nästa års Tjejkonferens kommer att äga rum på Nova Park Hotel helgen 17-18 mars 2001. Mer info kommer senare.

publicerad: 2000-11-23


IS-SM 2001

Förhandsanmälan till Is-SM-2001 sker enligt reglementet till Svenska Bilsportförbundet alltså sista dag för anmälan 1 december 2000.
Anmälningsavgiften 1000:- insättes på postgiro 352300-8, OBS! viktigt att ange deltagandes namn och ”Is-SM-2001”.

publicerad: 2000-11-23


Tävlingsdatum 2000 SM/NoM i bilorientering

NoM
21/4 Aarhus, Danmark
26/5 Östergyllens RC
4/8 Vaasa, Finland
18/8 Kristiansand, Norge

SM
5/5 Films MK
1/9 SMK Västerås
22/9 Ludvika MS

publicerad: 2000-11-23


Segrare i Rallycross Junior Team Swedens tips- och dataspeltävling på Bilsportpe

Här nedan presenterar vi vinnarna i Tipstävling om miljöfrågor och bilsport:
Mattias Uhlander Karlstad 2 VIP-biljetter EM Rallycross Höljes 2001
Catarina Carlsson Karlstad 2 inträdesbiljetter SM Finalen Rallycross Götene2001
C-O Petersson Jönköping 2 inträdesbiljetter SM Finalen Rallycross Götene2001
Karina Karlsson Vetlanda 1 inträdesbiljett SM FInalen Rallycross Götene2001

BTCC Dataspel
Niklas Lennartsson Finspång 2 VIP-biljetter EM Rallycross Höljes 2001
Johan Landgren Köping 1 VIP-biljett EM Rallycross Höljes 2001
Staffan Hulth Nyköping 2 inträdesbiljetter SM Finalen Rallycross Götene2001
Joakim Lindström Oskarström 2 inträdesbiljetter SM Finalen Rallycross - ” -
Christer Larsson Forshaga 1 inträdesbiljett SM Finalen Rallycross Götene2001.

publicerad: 2000-11-23


Reglemente Rallycross

Det nya reglementet för klass Super Nationell finns att läsa under rubriken Regler/ Rallycross.

publicerad: 2000-11-23


SM 2002

Gokartutskottet har beslutat att förlänga ansökningstiden för sökande till SM 2002. Ansökningstiden går ut den 31 december 2000.

publicerad: 2000-11-23


Stipendieansökningar

Dags att söka stipendier.
Prins Bertil och Prinsessan Lilians Idrottsstiftelse senast 30 november.
Folksams Stipendie senast den 9 december.
Båda stipendierna är avsedda att sökas av ledare och instruktörer. Folksams kan även sökas av aktiva.
Blankett kan rekvireras av SBF:s kontor, tel. 08-626 33 00.

publicerad: 2000-11-23


Nya Utskott och utskottsledamöter

Såväl crosskart som offroad har blivit egna utskott.
Vi önskar även Lena Vestman ny ledamot i folkraceutskottet och Bengt Hedström i crosskartutskottet välkomna.

publicerad: 2000-11-23


Licensavd stängd 1/12

Licensavdelningen har stängt fredagen den 1 december.
Var ute i god tid så att du inte missar nåt på grund av detta.

publicerad: 2000-11-23


Stolens/Stolars placering

På förekommen anldening vill SBF påpeka stolens/stolarnas placering i förhållande till huvudbågens placering i bilen. Enligt skiss.

publicerad: 2000-11-09


Tävlingar: SM, JSM

1. Tävlingar: SM, JSM
I rally-SM ingår totalt 6 deltävlingar.
Nedanstående tabell visar ingående tävlingar för respektive mästerskap.
SM = 6 deltävlingar
JSM = 4 deltävlingar

Nr Datum Arrangör/Tävlingsort SM JSM
N /A N > 2000 Gr H/ N < 2000
< 2000 H4WD
1 12-13/1 Helmia Rally Nordvärmland, Sunne X X X X
2 2-3/3 Härjedalsbrickan, Sveg X X X X
3 18-20/5 South Swedish Rally/Sydrallyt, X X X
Kristianstad
4 1-3/6 Öresundsrallyt, X X X
Köpenhamn-Hässleholm
5 31/8-1/9 GJ BilPokalen, Eskilstuna X X X X
6 21-22/9 Hans Persson Pokalen, Köping X X X X
2. Reservdatum SM, JSM
Rallyutskottet beslutar i alla frågor angående flyttningar/reservdatum/reservtävlingar efter ev. behov.
För att inställande av tävling ska beviljas av Rallyutskottet fordras särskilt vägande skäl. Exempel på detta kan vara extremt få anmälda, myndigheter vägrar utfärda tillstånd för tävling eller någon typ av force majeure. I undantagsfall kan ny arrangör utses.
3. Deltagare
SM:Förare samt codriver med svensk nationell/internationell licens samt utländsk förare och codriver med EU-licens äger rätt att tävla om SM.
JSM: Förare till och med kalenderåret man fyller 25 år samt codriver oavsett ålder, med svensk nationell/internationell licens äger rätt att tävla om JSM.
4. Deltagande bilar
Endast bilar som deltar i mästerskapet tillåts ingå i tävlingen. Se punkt 11.
5. Anmälan och gallring
Anmälningstiden ska utgå fredagen två veckor före tävling. Anmälan och anmälningsavgift ska vara arrangören tillhanda senast det datum anmälningstiden utgår för att medtagas i lottning. Samtliga berättigade att deltaga i tävling om SM ska beredas tillfälle att deltaga i möjligaste mån. När antalet anmälda överstiger maximalt antal tillåtna startande, ska gallring ske. Företräde ges i första hand till dem med SM-poäng. Utskottet ansvarar för resultatet av ev. gallring.
Bortgallrade förare kan medtagas som reserver för eventuella återbud. Anmälningslista (utan startnummer) läggs ut på Resultatservice hemsida.
Anmälningar gjorda efter anmälningstidens utgång får ej mottagas.

6. Svenska mästare: SM, JSM
SM: N2 Gr N <2000 En mästare
F2 Gr A <2000 - ” -
N4 Gr N >2000 - ” -
Gr H - ” -
Gr H 4WD - ” -
JSM: N2 Gr N <2000 En mästare

7. Internationella regler
Deltävlingarna arrangeras enligt bifogade internationella regler som direkt ersätter motsvarande regler i svenska regelboken.
Tidtagning ska ske på tiondels sekund med skrivande klockor på mållinjen. Fotoceller eller motsvarande rekommenderas.
8. Startordning/Seedning
Rallyutskottet är ytterst ansvarig för startordningen och ska ha godkänt anmälningslista före publicering/utskick. Följande startordning gäller under 2001.
* N2 juniorer i sammanhållen klass med långsammaste ekipage först.
* N2 övriga i sammanhållen klass med långsammaste ekipage först.
* Internationella bilklasser med snabbaste ekipage först.
* Nationella bilklasser med snabbaste ekipage först.
I anmälningslista, startlista omstartlista och program ska ovanstående fyra klasser klart kunna identifieras.
Startordning på första etappen seedas av resp. tävlings seedningskommitté med rallyutskottet som huvudansvarig. Startordning på andra etappen efter omseedning med samma startordning som ovan. Beroende på utveckling i startantal kan någon form av elitseedning komma att tillämpas i någon klass, så att de ur SM-synpunkt intressantaste ekipagen inte kommer orimligt långt från varandra i startfältet.
Domarjuryn kan på förslag från tävlingsledningen av säkerhetsskäl flytta tävlande i omstartlistan.
Tidpunkt och plats för anslag av startlista och omstartlista ska framgå av tidplanen i inbjudan.
9. Däcksbegränsning/Regler SM, JSM
Gäller ej vid internationella mästerskapstävlingar.
Sommar:
Max 6 däck vid SS-längd tom 60 km
Max 8 däck vid SS-längd tom 100 km
Max 10 däck vid SS-längd tom 150 km
Max 12 däck vid SS-längd över 150 km
Med SS-längd avses längden på SS med grusunderlag. Antalet däck för asfalt är fritt.

Vinter:
Max 6 däck vid SS-längd tom 80 km
Max 8 däck vid SS-längd tom 120 km
Max 10 däck vid SS-längd över 120 km

Arrangör kan tillåta användande av transportdäck, för tävlingen icke inmärkta däck på transportsträckor.
10. Poängberäkning: SM, JSM
Generellt för alla SM-tävlingar gäller att förare med samma sluttid erhåller medelvärdet av de poäng de erövrat.
För SM (ej JSM) erhålls dubbla poäng i sista deltävlingen genom att poäng delas ut efter resultatet av etapp 1 och nya poäng utdelas efter resultatet av etapp 2.
10.1 Poängskala
SM, JSM:15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5 ,4, 3, 2, 1
10. 1. 2 Poäng typ 1: Gr N >2000, Gr H, Gr H 4WD
Poäng utdelas i placeringsordning enligt poängskalan.
10.1.3 Poäng typ 2: Gr A < 2000 och Gr N < 2000
Poäng utdelas i placeringsordning i cylindervolymsklassen enligt poängskala. De tre snabbaste i mästerskapsklassen erhåller dessutom bonuspoäng; 3, 2, 1. Vid mindre än fem startande i någon klass flyttas denna (vad gäller SM-poänguträkningen) till närmast större cylindervolymklass. Flyttning sker alltid med början från minsta cylindervolymklass med mindre än fem startande, tills klass innehåller minst tre startande. Vid mindre än fem startande i största cylindervolymklassen får deltagarna här poäng motsvarande de placeringar de skulle fått om klassen under flyttats upp. Skulle poäng uträknat på totalplacering i mästerskapsklassen ge högre poäng för något ekipage, används detta.
10.1.4 Poängtyp 3: Gr H 4WD i SSR/Sydrallyt
Då vissa Gr 4WD-ekipage kommer att starta i SSR (internationella tävlingen) och andra i Sydrallyt (nationella delen) kommer poängsammanräkningen att ske enligt följande:
Poäng utdelas i placeringsordning enligt punkt 10.1.2 för de delar av tävlingsbanan som blivit gemensamt genomförda för både SSR och Sydrallyt.

11 Mästerskapsklasser
Fem mästerskapsklasser för SM, en för JSM.
SM, JSM: Gr N <2000, Två cylindervolymklasser
0 - 1400
1401 - 2000

SM: Gr N+ >2000

SM: Gr A <2000, Två cylindervolymklasser
0 - 1600
1601 - 2000

SM: Gr H 4WD, Tre bilklasser
Gr A >2000
WRC
Nat.Spec.

SM: Gr H

12. Slutplacering SM, JSM
Främst placeras den som samlat flest poäng av resp. typ. Varje förare får för slutpoäng tillgodoräkna sig poäng enligt följande:
SM:
Samtliga 6 deltävlingar räknas i slutresultatet.
Om mindre än 4 tävlingar genomföres, inställes SM
Om flera tävlande har lika sammanlagd poäng, avgörs inbördes placering tom 10:e plats enligt följande ordning till särskiljning sker:
a) Främst placeras den som har flest antal första totalplaceringar, därefter andraplaceringar osv. i sin mästerskapsklass.
b) Främst placeras den som har erövrat högsta poängsumma i klassens sista SM-tävling, därefter näst sista osv.
c) Skulle ovanstående inte ge utslag ska berörda förare dela placeringen.
JSM:
Samtliga 4 deltävlingar räknas i slutresultatet.
Om mindre än 2 tävlingar genomföres inställes JSM.
Om flera förare har lika sammanlagd poäng avgörs inbördes placering enligt samma princip som SM enligt ovan, där texten "SM" ersätts med "JSM".

13 Premier: JSM
De förare som erhåller fria tävlingsavgifter* enligt dessa bestämmelser, kan endast utnyttja dessa om inte bilimportörer står som anmälare.
1. De tre medaljörerna berättigas till fria tävlingsavgifter i samtliga RS och Rallytävlingar i Sverige under påföljande kalenderår.
De förare som resp. år erhållit premier publiceras årsvis i SBF:s officiella organ.
* OBS! Fri tävlingsavgift för start i tävling där anmälan gjorts på sådant sätt att lägsta avgift tillämpas inkl ev. servicepaket, ex EJ eventuell förhöjd avgift efter visst datum eller kostnader för noter.
14 Prisutdelning
Prisutdelning ska vara förlagd så att alla har möjlighet att delta utan särskilda biljetter eller entréer. Tidpunkten för prisutdelning ska framgå av tidplanen i inbjudan.
Priser ska finnas till de tre snabbaste i varje mästerskaps/cylindervolymklass för SM
(7 klasser) samt motsvarande för JSM (2 klasser), förutsatt att så många startar/kommer i mål. Om färre, pris till dessa. Priser utdelas enbart i resp. klass.
Närvaro av förare och codriver på prisutdelningen krävs av de tre första i varje klass enligt ovan. I annat fall riskerar ekipaget att dess SM-poäng inte utfaller. Rallyutskottet beslutar i varje enskilt fall efter skriftlig anmälan från arrangören.
Ovanstående ersätter texten i RY 8.14.1, "Riksnivå".
15 Information
Inbjudan, PM 1, anmälningslista, resultatlista ska skickas till Rallyutskottets medlemmar för information samtidigt som det skickas till domarna.
16 Inbjudan, tävlingsnamn
Tävlingens namn liksom inbjudan ska ha godkänts av både Rallyutskottet och Förbundsdomaren före offentliggörandet.

Domare Rally-SM 2001
Då 2001 års rally-SM delvis kommer att genomföras efter det internationella reglementet har rallyutskottet beslutat att ha en gemensam domarordförande på samtliga SM-tävlingar.
Därutöver har utskottet utsett två domare till domarjuryn på respektive deltävling.

Domarordförande Lars Mattsson

Rally Nordvärmland Torbjörn Johansson
Peter Kurtén

Härjedalens AK Bertil Nilsson
Joakim Berg

South Swedish Rally Ingemar Örjes
Håkan Kujahn

Öresundsrallyt Erik Wahlqvist
Ulf Johansson
Eskilstuna MK C-G Wilke
Michael Johansson
Kolsva MS Kristina Karlsson
Pia Nilsson
Samtliga har fått en personlig förfrågan.

publicerad: 2000-11-09


Tävlingskalender 2001

NM
30 juni KNA Eiker, NORGE
SM
26 maj Vimmerby MS
16 juni Laxå MK
11 aug SMK Trollhättan
8 sept Strängnäs AMS
29 sept Tomelilla MK - Final
Sv. Cupen/Sprintcupen
24 april Kungsbacka MA/
Fjärås MK Sv. Cupen
5 maj SMK Valdemarsvik Sv. Cupen
20 maj Films MK Sv. Cupen
7 juli Storfors MK Sv. Cupen
8 juli Storfors MK Sprintrace
28 juli SMK Sala Sv. Cupen
18 aug. MSK Hammaren Sv. Cupen
25 aug. Falköpings MK Final - Sv. Cupen.
26 aug. Falköpings MK Sprintrace

publicerad: 2000-11-09


Fasta startnummer

Även under 2001 kommer det att vara fasta startnummer i Crosskart. Förare som skall tävla under 2001 tar kontakt med Morgan Björk på telefon 0511-60184, 070-7870544 för att få ut sitt startnummer.

publicerad: 2000-11-09


Nya blanketter för Folkrace

Den gamla anmälningsblanketten i dess tredelade utförande kommer att utgå. (får naturligtvis användas så länge det finns några kvar)
De nya blanketterna som är framtagna, finns för beställning på SBFs kontor, men givetvis går det att hämta hem från internet för den som har möjlighet till det.
Blanketterna är tre till antalet.
1) Anmälningsblanketten kan med fördel användas antingen som elektronisk anmälan eller för de förare/klubbar som inte har den möjligheten, på det vanliga traditionella sättet, via postgången.
2) Startbekräftelsen skall användas för meddelande till den tävlande. För den som är nöjd med att på arrangörens hemsida ta del av startlistan, meddelar detta vid anmälningstillfället.
Startbekräftelsen skall användas vid anbudsförfarandet. För den tävlande som inte får denna via postgången, kan få sitt ex tävlingsdagen.
3) Besiktningsprotokoll blanketten kan med fördel användas vid besiktningen, i övre delen anges st nr, i nedre delen signerar föraren.
Arrangörer. Ni som arrangör och har tillgång till ny teknik, använd er av den så långt som möjligt. Ange i inbjudan och i annonser av er tävling. Tänk bara på att det finns många som inte har tillgång till elektronisk hantering av anmälnings förfarandet ännu. Dessa ska ges samma förutsättningar som tidigare, med traditionell anmälan.
På sikt ser vi fram emot att tävlingskalendern med hänvisning till klubbarnas tävlingsinbjudningar ska finnas på vår hemsida.
Vår förhoppning är även att klubbarna ska få en lättare och billigare hantering av resultatlistan då även den skall finnas på klubbens hemsida.

publicerad: 2000-11-09


ISBANE-SM 2001

17/2 SMK Söderhamn
25/2 Umeå AK
17/3 MK Nordjämten
24/3 Morjärvs MS
31/3 Överkalix MS

publicerad: 2000-10-26


ARRANGÖRER EFTERLYSES

Folkraceutskottet efterlyser arrangörer som under år 2001 vill vara med att fira Folkracens 20-årsjubileum.
Utskottet har för avsikt att med klubbarnas hjälp genomföra ett antal jubileumsarrangemang under 2001.
Förhoppningsvis ett speciellt arrangemang i varje distrikt. Arrangemanget ska vara något speciellt, med annorlunda upplägg och inriktning på propaganda, bredd samt rekrytering.
Alla idéer mottages med tacksamhet av utskottet. Vi kommer sedan att på olika sätt stötta de arrangörer som blir utsedda till jubileumsarrangörer.

publicerad: 2000-10-26


RALLY-SM 2001

Kompletta SM-regler för rally-SM 2001 finns på SBF:s hemsida eller att rekvirera från kontoret fr o m vecka 44.

Nr Datum Arrangör/Tävlingsort SM JSM
N/A N>2000 Gr H/ N<2000
<2000 H4WD
1 12-13/1 Helmia Rally Nordvärmland, X X X X
Sunne
2 2-3/3 Härjedalsbrickan, Sveg X X X X
3 18-20/5 South Swedish Rally/ X X X
Sydrallyt, Kristianstad
4 1-3/6 Öresundsrally, X X X
Köpenhamn-Hässleholm
5 31/8-1/9 GJ Bil Pokalen, Eskilstuna X X X X
6 21-22/9 Hans Persson Pokalen, Köping X X X XTillåtna vinterdäck och dubb
Lista A
Registrerade vinterdäck och dubb som får användas enligt SBF:s reg-ler för däck och dubb i rally, under perioden 15/10-2000 - 1/5-2001 (nyheter i kursiv stil).

Fabrikant/generalagent Däck

A-däck AB/Klisterlappen Lappi WM2 E
Tel: 0960-219 29 Lappi WM3

Emma AB AVON W77
Tel: 0302-228 49 AVON W-XE

Michelin Michelin C alternativ märkning C 10
Tel: 08-709 07 73 Michelin G alternativ märkning GA
(alt. F40975 eller F41022 + en
bokstav inbränt i däcket)

Pirelli/JF Motorsport Pirelli ASW 1 (både med och utan
Tel: 021-80 52 60 betäckningen Y35)
Pirelli ASW 3
Pirelli WR 3
Pirelli ASW 4

Gullabo Däckfynd Black Rocket BR 80
Tel: 0486-311 10

Yokohama Yokohama A 040
Tel: 08- 445 78 88 Yokohama F 700

Fabrikant/generalagent Dubb

Wingmark & Co AB Sting, Sting R, Sting i, Sting n,
Tel: 08-91 81 50 Sting Beta, Lappi 20

Lennerex AB Rex 195-15, Rex 195-20, Rex 9-20
Tel: 08-722 84 60

JF Motorsport AB J 20 Max, J 18, J 20, Wing, JX20,
Tel: 021-80 52 60 X1, Joki JR 7 19, 20mm, J7 Ice,
J7-60, J7-70, J8-60,65,70,75,
J10, J11, J12.

Svenska Fälg RA9-18, RA9-20
Tel: 0381-66 22 00

Däckproffsen DPW 2000
Tel: 0470-470 03

Lista B
Tidigare godkända däck och dubb som får slutanvändas enligt SBF:s regler för däck och dubb i rally, under perioden 15/10-2000 - 1/5-2001.

Fabrikant/generalagent Däck

Candaco AB Scason Acxor RallyM+S3, radial 155-R
Tel: 08-540 879 80 Scason Acxor RallyM+S3,diagonal 155
Acxor AX4, radial 155-R
Acxor AX4, diagonal 155
Acxor AX5

Gullabo Däckfynd Black Rocket BR 41
Tel: 0486-311 10 Black Rocket BR 100 Rally
Black Rocket BR 200 Snow

Joki Rallyteknik AB Joki 10, Joki 20, Joki 40, Joki 50,
Tel: 021-80 52 60 Joki 60

Emma AB Avon B3, Avon B5, Avon W6
Tel: 0302-228 49 Avon W6 version 2, Avon W7

A-däck AB/Klisterlappen Lappi W2, Lappi W3
Tel: 0960-219 29

Fabrikant/generalagent Dubb

Candaco AB RB 20, RC 20, RD 20, RK 20
Tel: 08-540 879 80

Däckproffsen, Växjö RC 20, DPS 95-20
Tel: 0470-470 03

Lennerex AB BR 4,5 P, BR 4,5 L-2,5
Tel: 08-722 84 60

Gullabo Däckfynd Gullabodubben, BR-dubben, Rally 20
Tel: 0486-311 10

publicerad: 2000-10-26


DISPENS FÖR GAMLA BILAR

FIA world council har vid sitt ordinarie möte den 4 oktober, beslutat följande gällande rally: Bilar homologerade i Grupp A och Grupp N vars homologering upphört att gälla internationellt, får för ytterligare en period på 4 år tillåtas deltaga i internationella rallytävlingar, dock ej i rally-VM.
Exempel: A/N-5466 Ford Escort RS Cosworth med en giltig homologering till 31/12 2000 får deltaga i internationella tävlingar t o m 31/12 2004

publicerad: 2000-10-26


NYTT REGLEMENTE 2001

Rallyutskottet har beslutat att Grupp N-bilar enligt det nya reglementet 2001 tillåts att delta i rallytävlingar redan fr o m 1/11-2000 förutsatt att arrangör/tillståndsgivare så tillåter.

publicerad: 2000-10-26


MEDALJUTDELNING

Svenska Bilsportförbundets Medaljutdelning hålles i år lördagen 2 december på Scandic Infra City i Upplands Väsby! Klockslag publiceras senare i IB och på vår hemsida http://www.sbf.se.
Samtliga medaljörer som erhåller guld-, silver- eller bronsmedalj i RM, SM, NoM, EM eller VM kommer att få en speciell inbjudan. Givetvis önskar vi alla bilsportens vänner välkomna till årets medaljfest som avslutas med middag och underhållning. Kom och träffa dina idoler!
Menybiljetter beställes genom att sätta in 450 kronor/meny på förbundets postgiro nt 35 23 00-8. Det är viktigt att Du anger Ditt namn och antal biljetter. Biljetterna skickas inte till dig utan de hämtas ut vid ankomst till Medaljutelningen. För bokning av hotelrum (dubbelrum 710 kr), ring direkt till Scandic Hotel 08-517 344 00 ange kod: 021200.
För ytterligare upplysningar kontakta Anne-Catherine Rosén på förbundet, tel 08-626 33 15, eller Titti Ågren, 08-626 33 08.

publicerad: 2000-10-26


ÅRETS BILSPORTKVINNA

Förslag på kandidater för erhållande av utmärkelsen ”Årets Bilsportkvinna”, ska vara SBF:s kansli tillhanda senast den 10 november.
Utmärkelsen tilldelas årligen en kvinna, aktiv förare eller ledare, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat utvecklingen för kvinnor inom bilsporten eller svensk bilsport som helhet.
Förslag lämnas på särskild ansökan (finns att rekvirera från förbundet) och vara försett med utförlig motivering.
Förslaget insändes till SBF märkt ”Årets Bilsportkvinna 2000”.

Tidigare ”bilsportkvinnor”
1986 Susanne Kottulinsky-Åhlin
1987 Monica Öberg
1988 Nettan Lindgren-Jansson
1989 Lotta Lundqvist
1990 Tina Thörner
1991 Lotta Hellberg
1992 Eva Zetterström
1993 Ingela Ericsson
1994 Susann Bergvall
1995 Lena Sterner
1996 Sofia Lassbo
1997 Viveka Averstedt
1998 Pernilla Walfridsson
1999 Carina Hermansson
Samtliga tre ansökningar ska vara SBF:s kansli tillhanda senast den 10 november! Utdelning ser på Medaljutdelningen 2 december på Scandic Infra City i Upplands Väsby.

publicerad: 2000-10-26


RONNIE PETERSONS STIPENDIUM

Härmed ledigförklaras Ronnie Petersons Stipendium för år 2000.
Ansökan ska vara förbundet tillhanda senast den 10 november 2000. Förslag för erhållande av stipendium kan avges av SBF:s styrelse och dess utskott och kommittéer, distriktsstyrelse samt av förbundets klubbar.
Ändamålet med Ronnie Petersons Minnesfond är att hedra minnet av Ronnie Peterson som person och hans gärning genom att främja och stödja bilsporten, särskilt ungdomsverksamheten inom gokart.
Förslag lämnas på särskild ansökan (finns att rekvirera från förbundet) och vara försett med utförlig motivering.
Förslag insändes till SBF märkt ”Ronnie Petersons Stipenium 2000”.

publicerad: 2000-10-26


ÅRETS GULDGOSSE

Nu är det dags för anmälningar till uttagningen av Årets Guldgosse 2000. Vi söker killen som är den som jobbar för att göra bilsporten mer jämställd och ”öppnar dörrar” för tjejer in i bilsporten.
Har Du någon som bör äras och är värd denna speciella utmärkelse, så skicka genast in förslaget med motivering. Märk kuvertet ”Årets Guldgosse 2000”. Tjejkommittén fungerar som enväldig jury.

publicerad: 2000-10-26


CL-kurs Tekniker/Besiktare och träff för SGA

Denna kurs/träff, som leds av dragracingutskottet, vänder sig till funktionärer med teknisk licens (DR) samt distriktens sportgrensansvariga.
På programmet bl a:
* Utvärdering av årets säsong
* Regeländringar
* Regeltolkningar
* Diskussion om tävlingsserier
* Utvecklingen i distrikten
* Allmän diskussion
Kursen hålls 11-12 november på Nova Park Hotel Ar i Knivsta (mellan Arlanda och Uppsala). Lördag 09.30 - söndag ca 15.00.
Pris: 1 150 kr inkl logi med plats i dubbelrum. Enkelrum + 200 kr.

I priset ingår kaffe, lunch och middag på lördag samt frukost, lunch och kaffe på söndag.
Avgiften ska betalas i förskott med inbetalningskort på pg 35 23 00-8 och talongen ska märkas med kursnamn samt uppgifter om deltagare. Om faktura önskas ska det tydligt anges på kursanmälan tillsammans med fakturaadress. Vid fakturering tillkommer en avgift på 100 kr.
Resor för SGA: Enligt beslut av Bilstyrelsen (§15/00) ska förbundet stå för alla reskostnader för deltagande i SGA-träffar med utskottet. Tåg- och/eller flygresor bokas genom SBF, Ann-Cathrine Rosén, 08-626 33 15. För övriga resor får ni en reseräkning att fylla i när ni kommer till träffen.
Anmälan görs senast 25 oktober.
Förfrågningar om anmälan/boende kan du göra till Anita Åstrand, tel 08-626 33 04. Frågor om kursinnehåll besvaras av Rolf Lundberg, 013-29 97 52.

publicerad: 2000-10-12


Nya Index

Nya index i Competition Eliminator.
Klass: 1/4-mile 1/2-mile
B/A 7,73 4,92
D/D 7,97 5,07
Gällande från 26 september 2000.

Officiellt svenskt rekord noterat vid tävlingen Sko Uno Drag Festival, Mantorp Park 2000-07-28-30
Top Methanol Funny Car
Leif Andreasson/ Kamasa TOOLS, Borlänge DR, 399,68 km/h.
Nya officiella rekord norterade vid tävlingen European
Finals, Santa Pod England, 00-09-08-10
1/4 mile (402,33 m)
Pro Modified
Håkan Nilsson/ Nilsson Motorsports, Veidec Racing, SHRA Malmö, 6,49 sek, 350,6 km/h
1/8 mile (201,16 m)
Pro Modified
Håkan Nilsson/ Nilsson Motorsports, Veidec Racing, SHRA Malmö, 280,4 km/h

publicerad: 2000-10-12


Regelförtydligande

RB 2.2.4 Intresseanmälan internationellt
Intresseanmälningar för EM och VM skall på avsedd blankett vara SBF tillhanda senast 20 oktober året före avsedd tävling. Hela anmälningsavgiften skall vara inbetald på SBF:s postgiro för att anmälan skall behandlas. Avgiften återbetalas senast 31/12 samma år i de fall där plast ej erhållits.

Metanol
1:8 Off Road EM Concarneau Frankrike 11-15/7
1:8 Track B-EM Rucphen Holland 25-27/5
EM40+ Turkheim Tyskland TBA
VM Sydney Australien 15-23/9
1:10ic Track EM Apeldoorn Holland TBA
1:5 Track EM Lugano Schweiz 20-22/7
VM Ettlingen Tyskland 11-19/8
Electric
1:10 Off Road EM Saint-Gaudens Frankrike 24-29/7
VM Pretoria Sydafrika Oktober
TBA
1:10 Touring
Cars EM Hemsteede Holland TBA
1:12 Track EM Tyskland TBA Mars/TBA
Datum märkt TBA fastställs vid EFRA AGM 4-5 november.

publicerad: 2000-10-12


Inget Formel 3-Sm 2001

SM-tecknet för Formel 3-klassen har inför kommande säsong dragits bort efter beslut av Racingutskott och Bilstyrelse. Nordiska Bilsportmötet har dock beslutat att ett NM skall köras för F3 2001.

publicerad: 2000-10-12


Formel Ford Zetec 2001

Formel Ford-klassen, vilken bestått av JSM för förare 16-25 år samt en cup för resterande förare, blir 2001 en ren SM-klass för samtliga FF Zetec 1800-förare.
Förutom SM-tecken erhåller slutsegraren dessutom en Ford Puma personbil. Mer information om klassen och förmånerna genom Ford Sveriges engagemang lämnas av förarföreningen.

publicerad: 2000-10-12


Medaljutdelning

Svenska Bilsportförbundets Medaljutdelning hålles i år lördagen 2 december på Scandic Infra City i Upplands Väsby! Klockslag publiceras senare i IB och på vår hemsida http://www.sbf.se.
Samtliga medaljörer som erhåller guld, silver eller brons i RM, SM, NoM, EM eller VM kommer att få en speciell inbjudan.
Givetvis önskar vi alla bilsportens vänner välkomna till årets Medaljfest som avslutas med middag och underhållning. Kom och träffa dina idoler!
Menybiljetter beställes genom att sätta in 450 kronor/meny på förbundets postgiro nr 35 23 00-8. Det är viktigt att Du anger Ditt namn och antal biljetter. Biljetterna skickas inte till dig utan de hämtas ut vid ankomst till Medaljutelningen.
För bokning av hotellrum (dubbelrum 710 kr), ring direkt till Scandic Hotel, 08-517 344 00, och ange kod: 021200.
För ytterligare upplysningar kontakta Anne-Catherine Rosén på förbundet, tel 08-626 33 15, eller Titti Ågren, 08-626 33 08.

publicerad: 2000-10-12


Extra - Förarlicens 2000

Åren går, även för en vilande licens! De förarlicensinnehavare som inte på fem år löst ut sin licens har i dagarna fått ett brev från förbundet, där vi påminner om att licensen upphör att gälla vid årsskiftet.
Motorintresset har du säkert kvar och vill behålla licensen.
Vi erbjuder därför 50 procents rabatt på ordinarie licensavgift för år 2000. Några tävlingar hinner du väl med?
Detta erbjudande gäller givetvis alla som vill ta ut licens i år. Passa på, missa inte chansen!
Tänk på att medlemskap i en motorklubb är obligatoriskt.
Ring, faxa eller maila till licensavdelningen och beställ din licens. Uppge namn och personnummer. Vi har mailadress: lotta.eriksson@sbf.se, lillemor.mossberg @sbf.se. Telefon: 08-626 33 05, fax 08-626 33 22.

publicerad: 2000-10-12


Arbetsgruppen "Säkerhet i rally"

För att strukturera upp det mycket omfattande ämnet har gruppen delat in detta i följande huvudgrupper
* Förare
* Fordon
* Publik
* Vägar/Hastighet
* Funktionärer
* Tävlingsorganisation
* Säkerhetsplan

Gruppen ämnar tillkänna ge diverse delmål under arbetets gång för att ha en slutlig sammanställning till årskiftet. Gruppen är mycket tacksam för allas synpunkter i ämnet.
Arbetsgruppen består av följande personer:
Tommy Lindh tommy.falkoping@svenskfast.se
Sören Johansson nsl.johansson@telia.com
Claes Pettersson claesp@swipnet.se
Janne Rydh j.rydh@swipnet.se
Nils-Erik Axelsson n-e.axelsson@ydre.mail.telia.com
Märkning på sommardäck
Michelin har registrerat ett mönster på sommardäckslistan som benämns Z. Det finns ett antal däck som saknar denna betäckning, men som har detta mönster. Dessa däck har inbränt en sifferkombination där siffrorna 1062 eller 1063 finnas med.
Däck med 1062 eller 1063 i sifferkombination är godkända.

publicerad: 2000-09-28


Reglerna för IS-SM 2001

Reglerna för iS-SM 2001 finns nu att hämta här.
OBS! Sista dag för intresseanmälan för deltagande i is-SM 2001 är 1 december.

publicerad: 2000-09-28


Konferens för SGA och tekniker

Folkraceutskottet inbjuder till sportgrenskonferens för SGA samt distriktstekniker.
Kursen hålls lördag-söndag 18-19 november på Nova Park i Knivsta.
Konferensen innehåller bl a framtidsfrågor samt synpunkter gällande folkrace hämtade från den kommande ”Bilsportsforum 2000” som arrangeras nu i oktober.
Se inbjudan hos respektive SGA samt ert distriksförbund.

publicerad: 2000-09-28


Konferens för domare

Folkraceutskottet inbjuder till central domarkonferens lördag- söndag 28-29 oktober på Nova Park i Knivsta.
Konferensen innehåller: domarens agerande, regeltolkningar, bestraffningar mm.
Gästföreläsare Lars Österlind, internationell domare mm.
Se inbjudan hos respektive SGA samt ert distriktförbund.

publicerad: 2000-09-28


Aktuella kurser

• 18 november SGA-träff för rallycross/backe.
• 9-10 december årskonferens för radiostyrd bilsport.
Båda kurserna hålls på Nova Park i Knivsta.

publicerad: 2000-09-14


Nya rekord

Officiella svenska rekord noterade vid Semcon Drag Finals på Mantorp Park 1-3 september.
402,33 m
C/TA Sören Andersson, SHRA Skellefteå 7,94 sek/69,8 km/h.
201,16 m
C/TA Sören Andersson, SHRA Skellefteå 5,01 sek/222,3 km/h.

publicerad: 2000-09-14


Gokart konferens

Gokartutskottet inbjuder SGA och gokarthandlare till gokartkonferens den 29 oktober på hotel Nova Park i Knivsta.
Anmälan görs till Anita Åstand, telefon 08-626 33 04.

publicerad: 2000-09-14


Nya jeansskjortor att beställa

Vi har fått hem nya mellanblå jeansskjortor med tjejloggan i vit brodyr. Skjortan kostar 280 kr.
Vi har även svart v-ringad T-shirt med tjejloggan i lila tryck. Pris: 60 kr.
Dessa två plagg går att beställa via postgiro 35 23 00-8 eller per telefon: 08-626 33 15, Anne-Catherine Rosén
Glöm inte ange vilken storlek Du vill ha.

publicerad: 2000-09-14


Rally-SM-Arrangörs- och domarkonferens

SM-arrangörerna i rally år 2001 och förbundsdomarna kallas och arrangörerna för år 2000 inbjuds till konferens i Jönköping 13-15 oktober med start fredag eftermiddag och avslut söndag eftermiddag.
Särskild kallelse kommer vecka 37. Arrangörer med ambition att arrangera SM-tävlingar i framtiden hälsas också välkomna och kontaktar utskottet för mer information.

publicerad: 2000-09-14


Ny klubb

SHRA Avesta, med totalt 25 medlemmar har den 25 september invalts i Svenska Bilsportförbundet.
Klubbens adress är: Mälby 3210, 730 70 VÄSTERFÄRNEBO.
Klubben hälsas välkommen och vi hoppas på ett gott samarbete.

publicerad: 2000-09-14


Bilsportforum 2000

Var med och utforma framtiden för Svenska Bilsportförbundet – delta i framtidskonferensen den 7 oktober i Stockholm.
Målet med framtidsarbetet är att skapa ett dokument som pekar ut den väg som förbundet ska ta i början av 2000-talet. Det gäller till exempel frågor som mål & syfte, föreningsarbete, elit–bredd, ideellt–kommersiellt, SM, miljö & säkerhet och nyrekrytering.
Vi välkomnar alla intresserade från till exempel klubbar, förarföreningar, team och arrangörer.
Mer information finns här.

publicerad: 2000-09-14


Ändrade datum för KRC

Den 2 september SMK Trollhättan, Strömkarlen, ändrat till 9 september
Den 7 oktober Norrahammars MK, Vätternrallyt, flyttad till SMK Hedemora, Älgjakten.

publicerad: 2000-09-01


Tävlingar Med Klassiska Rallybilar

Samtliga Appendix K-godkända bilar får delta i tävlingar där klassiska rallybilar bjuds in.

publicerad: 2000-09-01


Däcksvärmare

Med anledning av rally-SM på asfalt i Sandviken har frågan uppkommit om däcksvärmare är tillåtet i rally. Rallyutskottet vill förtydliga att däcksvärmare är tillåtet där service tillåts. Däcksvärmning genom mekanisk friktion ex. körning på mekaniska rullar, vingling på allmän väg eller ”burn outs” är inte tillåtna.
Utskottet följer utvecklingen under år 2000 för att skapa underlag för framtida beslut i ärendet.

publicerad: 2000-09-01


Yamaha

Ändringar av text i blad 3:9 ID- och homologeringshandling. Riktas snett uppåt skall tas bort. Följande innebär att alla homologerade insugnings ljuddämpare är tilllåtna utom modeller som har trattarna riktade rakt framåt.

publicerad: 2000-09-01


Micro, Mini

Ändringar av text i blad 1:3 och 2:3 ID- och homologeringshandling. Packbox:fabrikat och modell fritt

publicerad: 2000-09-01


Resebidrag

Förare som deltar i Tyska serien i klasserna ICA junior, ICA samt FA erhåller vid ett tillfälle resebidrag med 3000 kronor. Bidraget utbetalas till förare födda 1975 eller senare och verifieras genom resultatlista eller annat deltagarbevis. Ansökningsblankett hämtar du här, eller beställ på tel. 08-626 33 00.

publicerad: 2000-09-01


Ny adress

Christina Boström, sekreterare DR-utskottet, Järvedsvägen 42 C, 891 77 JÄRVED. Tel 0660-585 86.

publicerad: 2000-09-01


Competition Eliminator

Nytt Index.
Klass: 1/4-mile 1/8-mile
D/A 8,71 5,53
Gällande från 14 aug. 2000.

publicerad: 2000-09-01


Däcklista, Sommardäck Rally-2000, A1

2000-05-16
Klassade däck är obligatoriskt i samtliga rallytävlingar sommartid fr o m 2000-03-15 till 2000-12-01.
Undantag: Internationella mästerskapstävlingar ( VM / EM ), Bil-O samt lokaltävling.

Michelin Dimension
N 16/57-14, 18/58-15, 20/58-15, 20/61-16,
17/63-17, 20/63-17, 20/65-17, 20/65-18
Z 17/65-15
T 20/65-17, 20/65-18
TA/TE 16/57-14, 20/58-15, 18/58-15, 20/61-16,
17/63-17, 20/63-17
FB 15/64-15, 17/65-15
M 14/60-14, 14/60-15
L 14/62-15, 15/65-15
Pirelli
ASG-Z (K) 195/65-15. 205/65-15
RS 190/580-14. 190/580-15, 210/625-16, 225/625-16, 210/625-17, 225/625-17 225/650-17, 225/650-18
N 190/580-15, 210/625-16, 225/625-16, 225/650-17 225/650-18
RP 225/650-18
Yokohama
AOO6T 170/595R16 190/610R16, 210/625R16, 190/610R17,
210/625R17, 210/650R17 210/625R18, 210/650R18
AO33 185/60R15 84Q, 205/65R15 84Q
AO35 185/60R15 84Q, 185/65R15 88Q,
175/65R14 82Q, 185/65R14 86Q
Avon
SFR 175/70-14, 185/65-14, 155-15, 175/70-15, 185/65-15, 175/75-15, 185/70-15,
195/65-15, 175/70-16, 185/65-16, 195/60-16
Silverstone
S525(X) 15/62-15, 16/64-15, 17/65-15
X = datummärkning 1800 och högre
S-575 190/580-15, 210/625-16 på sidan av däcket
S-505 15/60-14

Regummerade däck
GullaboDäckfynd
Gullabo RY 185/65-15, 185/70-14, 175/70-14
Gullabo Evo AGI185/65-15, 175/70-14
Maxsport
RB3 165/65-14, 175/65-14,185/55-15, 205/60-15, 205/55-16
RB3D2 185/70-14, 175/70-15, 185/65-15, 155/15, 185/70-14, 175/70-15, 185/65-15, 195/65-15
RB3D2A 185/65-15H, 185/65-15V, 185/70-14H,
185/70-14V, 195/65-15VoH
RB3D2-A (U) 185/65-15, 185/70-14, 195/65-15
RB4 185/60-14, 195/60-14, 175/70-15, 185/55-15, 195/50-15, 195/55-15
RB5 185/60-14, 185/55-15, 205/55-15, 205/50-16, 185/60-14 WET, 185/55-15 WET,
205/55-15 WET, 205/50-16 WET
Adaptor
R2 175/70-R15, 175/65-R14
Indy Sport
F 175/65-14, 185/55-15, 195/50-15
FA 185/70-14, 185/65-15

publicerad: 2000-09-01


Rättad däcklista

På grund av tryckfel har listan rättats på följande däck: MICHELIN TA 18/58-16 skall vara TA 18/58-15.
MICHELIN N 18/57-14 skall vara N 16/57-14”

publicerad: 2000-09-01


Bilsportforum 2000

Var med och utforma framtiden för Svenska Bilsportförbundet – delta i framtidskonferensen den 7 oktober i Stockholm.

Målet med framtidsarbetet är att skapa ett dokument som pekar ut den väg som förbundet ska ta i början av 2000-talet. Det gäller t ex frågor som mål & syfte, föreningsarbete, elit–bredd, ideellt– kommersiellt, SM, miljö & säkerhet och nyrekrytering.

Vi välkomnar alla intresserade från t ex klubbar, förarföreningar, team och arrangörer.

Nu finns mer information här samt möjlighet att anmäla sig hos Anne-Catherine Rosén på kontoret telefon 08-626 33 15, e-mail: annecatherine.rosen@sbf.se.

Sista anmälningsdag är den 7 september 2000.

publicerad: 2000-09-01


Utbildning - TJEJER och KILLAR - CL - KURS ARGUMENTATION/KOMMUNIKATION

2000-09-30 -10-01 NOVA PARK HOTEL, AR KNIVSTA
STÄRK DIG SJÄLV I DIN ROLL SOM LEDARE
Denna kurs vänder sig till tjejer och killar inom bilsporten. Delar av innehållet:
Kommunikation, argumentation, att sitta i en styrelse, effektiv mötesteknik mm.
KURSLEDNING: Elisabeth Eriksson EE Företagsresurs AB och SBF:s Tjejkommitté
TID: lördag 09.30 - söndag ca 15.00
KOSTNAD: 1150:- inkl. mat och logi med plats i dubbelrum. Enkelrum: tillägg 200:- Extra övernattning
350:-/plats i dubbelrum, 450:-/enkelrum.
Avgiften skall betalas i förskott med inb.kort på pg 35 23 00-8
Anmälan görs med talongen nedan senast den 11 september.
ANMÄLAN OCH FRÅGOR Dagtid: Anita Åstrand tel. 08-6263304 fax. 08-6263320 mailadress: anita.astrand@sbf.se Kvällstid: Ann-Sofie Hanéll tel. 044-40240 mobil. 070-5340240 fax. 044-40240
Mailadress: sbftjejer.annsofie@swipnet.se

publicerad: 2000-08-17


Reklam vindruta

Rallyutskottet kommer under hösten att meddela om man år 2001 kommer att, för Förbundets räkning, utnyttja reklamplatsen på vindrutans överkant enligt reglerna G11.2.b.

publicerad: 2000-08-17


Påminnelse för regler gällande katalysatorer

På förekommen anledning påminner SBF om de regler som gäller avseende katalysator och dess funktionskontroll för Grupp N bilar i Sverige.
Dessa regler är en översättning från FIAs internationella bestämmelser. Reglerna finns översatta till svenska i art. 254 Appendix J.
Att bryta mot dessa regler är inte bara en teknisk oegentlighet / fusk , utan även ett brott mot SBFs Miljökodex.
SBF kommer att fortsätta med kontroller för att tillse efterlevnaden av reglement i denna fråga.
Nästa kontroll kommer att genomföras vid SM-tävlingen i Sandviken.

publicerad: 2000-08-17


Svenska Rekord

Officiella Svenskt rekord Dragracing noterade vid tävlingar i Alastaro,
Finland, 2000-06-9—11
402,33 m
G/SA Janne Kretz, SHRA Malmö, 11,92 sek, 179 km/h.

201,16 m
G/SA Janne Kretz, SHRA Malmö, 7,52 sek, 145 km/h.

Officiella Svenskt rekord Dragracing noterade vid tävlingen Sko Uno
Drag Festival, Mantorp Park, 2000-07-28-31
402,33 m
C/TA Sören Andersson, SHRA Skellefteå, 8,12 sek, 260 km/h.

201,16 m
C/TA Sören Andersson, SHRA Skellefteå, 5,13 sek, 215 km/h.

publicerad: 2000-08-17


Nytt Index

Dragracing, Competition Eliminator.
1/4-mile 1/8-mile
Klass: BN/A 8,01 5,09
Gällande från 31/7-2000

Dragracing, Competition Eliminator.
Nytt Index.
Klass: 1/4-mile 1/8-mile
D/D 8,14 5,17
Gäller från den 8/8-2000

publicerad: 2000-08-17


FLYTTAT MÄSTERSKAP

P g a att det svenska mästerskapet regnade bort vid tävlingen på Pite Dragway är de Svenska Mästerskapen i Competition och Stock Eliminatorer flyttade till Mantorp Park den 1-3 september. Arrangör SHRA Nyköping.

publicerad: 2000-08-17


RALLYCROSSERIE 2001 ARBETSKOPIA 25/7 2000

Förslag från RallyCrossutskottet till nordisk serie och Svenskt Mästerskap..

* Typ av serie
Serien administreras av Svenska Bilsportförbundet. Medialt och ekonomiskt av SBF Motorsport AB.
Nordisk Cup. SM ingår i vissa tävlingar.
Blandad serie Backe och RallyCross. 1 ev. 2 deltävlingar i Backe.
TV-sändning av serien där Nordisk Cup ingår.

* Tävlingsuppläggning
8 tävlingar i hela serien
Av dessa 8 är 2 st enbart SM för Super Nationell och Juniorer. Ev. kan även Nordisk Cup för SN inräknas.
Återstående 6 tävlingar ingår i nordisk Cup, 2 av dessa 6 kan körs i Norge
Återstående 4 körs i Sverige varav 1 är Backe. Samtliga ingår i SM. Bilklasser är Div 1, Div 2 och Super Nationell

* Deltagare.
Antal startande:
Div 1 18 st. Div 2 18 st (ev 12), Super Nationell 30 ev 36 st.
Kvalificerade till serien är ett förutbestämt antal från 2000 års SM-serie, ett mindre antal från kvaltävling (ar) under hösten samt ca. 8-10 st wild card i samtliga klasser
Reserver bör ingå i samtliga klasser
Junior-SM ingår endast i vissa tävlingar.
För att utöka JSM-serien kommer deltävlingar att ingå i kommande SM-kvaltävlingar
Eventuellt deltagande i Norska deltävlingarna bestäms av resp. arrangör eller förbund.

Om tävlingen
Fri tidsträning med SM och Cup-poäng enligt nuvarande SM-reglemente.
Samtliga heat förlottade.
Gemensamt officiellt program för hela serien.
Gemensam inbjudan för hela serien.
Rallycrossutskottet kan komma att utse Tävlingsledare för hela serien.
Juryordförande samma hela serien.
Norsk delegat i juryn på samtliga tävlingar som ingår i Nordisk Cup. En svensk delegat i de norska deltävlingarna
Teknisk kontrollant utses av RallyCrossutskottet. Ej i Norge
Transpondersystem för att serva publiken med mellantider och övriga resultat snabbt och med hög kvalité.
Storbild bör beaktas.

RallyCrossutskottet
Leif Halvarsson

publicerad: 2000-08-17


Nya GrN reglemente

På vår nya hemsida finns nya tekniska reglementet för GrN publicerat. För den som inte har tillgång till dator, kan dessa regler rekvireras från SBFs kontor.

publicerad: 2000-08-03


Nytt Index

Competition Eliminator
1/4-mile 1/8-mile
Klass D/A8,73 5,54
Gällande från 17/7-2000

A 10.8 Skyddsklädsel
Motor utan överladdning eller lustgas
Föraroverall enligt SFI spec 3.2A/5 eller FIA-overall 1986 standard obligatoriskt och handskar samt skor/stövlar enligt SFI Spec.3.3/1.

DR 1 TÄVLINGSFORMER
Ny reviderad regländringar 1999 & 2000 kan beställas från SBF:s kontor eller tas hem från hemsidan.

publicerad: 2000-08-03


Arbetskopior till nytt tekniskt reglemente

Arbetskopior till nytt tekniskt reglemente Super Nationell i Rallycross, samt rallycrosserie 2001 finns att läsa på www.rallycrossbacke.nu/

publicerad: 2000-08-03


Registrerade däck i rally

På förekommen anledning vill rallyutskottet förtydliga att ingen form av efterbearbetning, typ. handskärning, av däcksmönstren är tillåten.

publicerad: 2000-08-03


NM-DELTAGARE

Nedanstående ordinarie förare har uttagits till NM i Danmark 12-13 augusti. Eventuellt kommer Sverige få möjlighet att sända extra förare. Dessa kommer att namnges senare. Dessutom körs Nordic Yamaha Trophy i samband med NM.

FORMEL A
Alexander Storckenfeldt, UKK
Kjell Zetterström, Sollentuna BK
Stefan Olausson, Bergs MK
Niklas Petersson, Borås MK,
Fredrik Danielsson, Bohus KC
Daniel Karlsson, Göteborgs KRC
Johan Lidman, Piteå MS
Hanna Johansson, Bohus KC

INTERCONTINENTAL A
Johan Stolt, Rasbo MK
Rickard Svensson, Jönköping KC
Joakim Andersson, Linköping
Susanne Larsson, Katrineholm
Claes Åström Rasbo MK
Martin Henriksson, Luleå MS
Daniel Johansson, Jönköpings KC
Niclas Persson, Kristianstad KK

INTERCONTINENTAL A JUNIOR
Sebastian Hohenthal, Mora MK
Fredrik Roos, SMK Sundsvall
Jonny Back, Borås MK
Tommy Strid, Göteborgs KRC
Mikael Granberg, Bohus KC
Carl Söderblom, Gislaveds MK
Jimmy Lindberg, Kalmar MK
Tim Lindborg, Wäxjö MS

INTERCONTINENTAL C
Rikard Bengtsson, KS Klippan
John Stambeck Linköpings MS
Rikard Persson, Örebro RC
Stefan Olsson, Sollentuna BK
Stefan Karlsson, Wäxjö MS
Mathias Berg, Lycksele MK
Mats Nilsson, KS Klippan
Peter Göransson, Lycksele MK

publicerad: 2000-08-03


Regeländringar Tekniska Reglementet

GK-T 0 Tillåtna fordon
GK-T 0.1 Nationella Klasser
FORMEL MINI (85 cc)
ÅLDER: 12 år -

SPORT 2000
VENTURI: Max 23.00 mm

NATIONAL C (125 cc med växellåda)
ÅLDER: 15 år-
MINIMIVIKT: 165 kg
MOTORER: Av SBF nationellt homologerad vattenkyld motor av fabrikat Tm 125/K7
TÄNDSYSTEM: Nationellt homologerat tändsystem.
FÖRGASARE: Delorto PHSB, VHSB-36 och PHBE-36.
Med homologerad insugningsljuddämpare.
TRIMNING: Enligt grupp 2. För identifikation och kontroll används nationell homologeringshandling
CHASSI: Fritt.
KAROSS: Enligt CIK;s regler för ICC
BROMSAR: Tvåkrets fyrhjulsbroms.
DÄCK: Nationellt homologerade enhetsdäck
NUMMERPLÅT: Vit med svarta siffror

GK-T 0.2 Internationella Klasser
INTERCONTINENTAL A JUNIOR (100 cc)
ÅLDER: 13 år-

INTERCONTINENTAL C (125 cc med växellåda)
ÅLDER: 15 år-
MINIMIVIKT: 165 kg
MOTORER: Av CIK/FIA homologerade encylindriga reedmotorer för Intercontinental C
TÄNDSYSTEM: Homologerat av CIK/FIA.
TÄNDSTIFT: 14 x 125, max längd 18,5 mm
FÖRGASARE: 1 st, tillverkad av aluminium, normal serie med venturi typ diffusor. Maximal diameter på 30 mm. Endast justering/ byte av nål, spridare och munstycke tillåten. Homologerad insugningsljuddämpare.
AVGASBEGRÄNSNING: Enligt CIK/FIA;s homologeringhandling för respektive motor, tolerans +2º
VOLYM FÖRBRÄNNINGSRUM: Min 13 cc, tolerans
enligt respektive motors homologeringshandling.
UTVÄXLING: Enligt CIK/FIA;s homologeringshandling för respektive motor (inklusive primärutväxling)
TRIMNING: Enligt vad som sägs i Internationella regler, samt iakttagande av de begränsningar som CIK anger i reglerna för klassen.
CHASSI: CIK/FIA homologerat, grupp 2.
KAROSS: Enligt CIK;s regler för klassen
BROMSAR: Tvåkrets fyrhjulsbroms.
DÄCK: Nationellt homologerade enhetsdäck
NUMMERPLÅT: Gult med svarta siffror.
GK-T 3.1.1 Identifiering/kontroll
GK-T 3.1.4 Toleranser
c) Sotning är inte tillåten före swisch och volymmätning av förbränningsrum
GK-T 10 APPENDIX
Utfyllnad vevparti Motor TM K7
Balanseringsutfyllnad av aluminium i vevparti är inte tillåten, rätt material skall var kork
Användning av tittan.
Användning av tittan är tillåten i nationella klasser, dock ej i motor eller bakaxel.

publicerad: 2000-08-03


Förtydligande av SM-reglemente (Utgåva 1 den 14/7 2000)

Vid fördelning av SM-poäng efter tidskval gäller bästa i tid i något av tidskvalen. Vid lika bästa tid gäller andra tid. Vid lika både bästa och andra tid delas motsvarande SM-poäng ut till båda eller i förekommande fall flera förare.
Poäng för placering under utgår i detta fall
För heatindelning i tredje omgången gäller summan av poängen för heat 1 och heat 2. Under förutsättning att två heat genomförts.

I varje bilklass två sista heat i resp. omgång är placeringarna fasta. Får alltså ej ersättas utan platsen lämnas tom.

Vid tjuvstart i juniorklassen i finaler sker tillbakaflyttning till fjärde led oavsett placering innan.

publicerad: 2000-07-27


SM poäng i rally

Rallyutskottet vill klargöra att inga dubbla SM-poäng kommer att delas ut på den sista deltävlingen i Rally-SM 2000.”

publicerad: 2000-07-27


SM-tävlingar i Rally 2001

Följande tävlingar ingår i Rally-SM 2001
Jan 12-13 Rally Nordvärmland
Mars 2-3 Härjedalens AK
Maj 17-19 South Swedish Rally
Juni 1-3 Öresundsrallyt, Hässleholms MK
Aug 24-25 Eskilstuna MK
Sept14-15 Kolsva MS

publicerad: 2000-07-27


Ny V-ringad T-shirt

Ny V-ringad T-shirt
Vi har åter i lager den populära V-ringade svarta T-shirten med tjejloggan i lager. Pris: endast 60.-.
Om Du vill beställa denna sätter Du in 80.- (20.- f expeditionskostnad och porto) på vårt postgirokonto: 35 23 00-8.
Glöm inte att skriva avsändare samt vilken storlek Du vill ha på tröjan, så kommer denna så snabbt som möjligt.

publicerad: 2000-07-27


OFFICIELLA SVENSKA REKORD DRAGRACING

Noterade av Svenska Förare (innehavare av svensk licens) på svensk bana alternativt vid tävling arrangerad av/på utländsk arrangör/bana sanktionerad av SBF:s Dr-utskott. Tid respektive sluthastighet skall backas upp inom 1 procent vid samma tävlingstillfälle. Endast tider och sluthastigheter från officiell kvalificering eller eliminering är giltiga.
Förutom ovanstående krävs för att rekordet skall räknas som officiellt att rekordfordonet efter rekordkörningen samt efter den uppbackande körningen kontrollerats avseende motorvolym, vikt och bränsle.

1/4 Engelsk mile (402,33 m)
Klass Tid Hast Förare/Sponsor/Team, Bana Datum
(sek) (Km/h) Klubbtillhörighet

TOP FUEL
4,98 457 Kent Persson/PLR Motorsports,
SHRA Mantorp Hockenheim, D 9708

TOP METHANOL FUNNY CAR
5,84 395,57 Leif Andreasson/
Kamasa-TOOLS,Borlänge DRC Santa Pod, GB 0006

PRO STOCK
6,99 316,07 Michael Malmgren/AC Delco Racing,
SHRA Helsingborg Santa Pod, GB 0006

PRO MODIFIED
6,51 346 Håkan Nilsson/ Veidec Racing,
SHRA Malmö Santa Pod, GB 9909

COMPETITION
AA/A 7,00 309 Kenneth Feldthusen, SHRA Göteborg Piteå 9907
B/A 7,29 306 Jacob Ferrer, Jakobsbergs BSF Piteå 9707
C/A 7,66 Per Erik Lindgren, SHRA Luleå Mantorp 9809
C/A 290 Lasse Britsmar, Arlanda Motorklubb Mantorp 9907
D/A 8,02 267 Michael Callin/MGC COMBI AB,
Jakobsbergs BSF Mantorp 9907
E/A 8,27 Michael Callin, Nacka MS Mantorp 9805
E/A 264 Stefan Bernhardsson,
SHRA Eskilstuna Piteå 9707
G/A 9,14 236 Michael Callin / MGC COMBI AB,
Nacka MS Mantorp 9607
H/A 10,15 212 Jan Rhodin, DRC Strömsund Piteå 9608

SUPER STOCK
SS/I 10,36 207 Lennart Thoresson, SHRA Uppsala Mantorp 9606
SS/EA 9,96 Markus Svensson, Jakobsbergs BSF Mantorp 9609
SS/GA 10,66 201 Jan Wikström, SMF Dorotea Mantorp 9809
SS/CM 9,51 221 Marc Kelty, SHRA Malmö Mantorp 9909

STOCK
B/SA 11,13 192 Stefan Nordahl, SHRA Malmö Mantorp 9909
C/SA 11,23 Peter Lindgren, SHRA Helsingborg Mantorp 9809
G/SA 12,08 177 Janne Kretz,
Skåne Racers Idéella Förening Västerås 9907
H/SA 12,29 174 Willy Olsen, SMF Västerås Mantorp 9809

OFFICIELLA SVENSKA REKORD DRAGRACING
Noterade av Svenska Förare (innehavare av svensk licens) på svensk bana alternativt vid tävling arrangerad av/på utländsk arrangör/bana sanktionerad av SBF:s Dr-utskott. Tid respektive sluthastighet skall backas upp inom 1 procent vid samma tävlingstillfälle. Endast tider och sluthastigheter från officiell kvalificering eller eliminering är giltiga.
Förutom ovanstående krävs för att rekordet skall räknas som officiellt att rekordfordonet efter rekordkörningen samt efter den uppbackande körningen kontrollerats avseende motorvolym, vikt och bränsle.
Rekord markerade med fet stil har noterats under år 2000.

1/8 Engelsk mile (201,16 m)
Klass Tid Hast Förare/Sponsor/Team, Bana Datum
(sek) (Km/h) Klubbtillhörighet

PRO MODIFIED
4,23 279 Håkan Nilsson/ Veidec Racing,
SHRA Malmö Santa Pod, GB 9909

COMPETITION
B/A 4,75 247 Jacob Ferrer, Jakobsbergs BSF Västerås 9707
C/A 4,86 230 Per Erik Lindgren, SHRA Luleå Mantorp 9809
D/A 5,09 217 Michael Callin/MGC COMBI AB,
Jakobsbergs BSF Mantorp 9907
F/A 5,72 193 Michael Callin/Bros Callin Racing,
Nacka MS Östersund 9406

SUPER STOCK
SS/GA 6,75 162 Jan Wikström, SMF Dorotea Mantorp 9809
SS/CM 5,99 183 Marc Kelty, SHRA Malmö Mantorp 9909

STOCK
B/SA 7,04 155 Stefan Nordahl, SHRA Malmö Mantorp 9909
G/SA 7,67 144 Janne Kretz,
Skåne Racers Idéella Förening Västerås 9907

publicerad: 2000-07-27


Officiella Svenska rekord

Noterade rekord vid tävlingar på Santa Pod, England, 2000-06-27-29.

Top Methanol Funny Car
Leif Andreasson/Kamasa TOOLs, Borlänge DRC. 5,84 Sek, 395,57 Km/h

Pro Stock
Michael Malmgren/AC Delco Racing, SHRA Helsingborg, 6,99 Sek, 316,07 Km/h.

publicerad: 2000-07-27


Competition eliminator.

Competition eliminator.
Class: 1/4-mile: 1/8-mile:
D/D 8,17 5,19
F/D 9,76 6,18
D/A 8,76 5,56
Gällande från den 27/6-2000

Nytt Index.
Dragracing, Competition Elim.
1/4-mile 1/8-mile
Klass D/D 8,24 5,23
Gäller från den 12/7-2000

publicerad: 2000-07-27


Namnändring: Nossebro MK

Nytt namn: Team Nossebro MS
c/o Mikael Carlsson
Skogstorpet Pl 10882
534 93 ST LEVENE
Västra BF

publicerad: 2000-07-27


Följande klubbar har invalts i Svenska Bilsportförbundet

Vagnhärads RC Klubb
Box 3
610 70 Vagnhärad
Södermanland/Västmanland BF

Bäckhammars Motorklubb
c/o Malin Kouba
Urbergsstigen 6
681 60 Kristinehamn
Västra BF

MK Team Grums
Lerbäcksvägen 3
660 40 Segmon
Västra BF

Marks Racingklubb
Varbergsvägen 219
511 96 Berghem
Västra BF

Sportklubben Örnen - Motor
c/o Per Olsson
Skolgatan 6
660 60 Molkom
Västra BF

Gold Town Drag Racing Club
c/o Ulf Enkvist
Ängesvägen 8 C
931 39 Skellefteå
Övre Norra BF

Vi hälsar de nya klubbarna välkomna i förbundet och önskar dem lycka till.

publicerad: 2000-07-27


Bilsportforum 2000

Var med och påverka framtiden för Svensk Bilsport!
Lördagen den 7 oktober genomförs en viktig idékonferens om framtiden för Svensk Bilsport. Alla kan vara med och delta i debatten och framtidsarbetet. Läs mer här

publicerad: 2000-07-27


Internationell kommersiell anmälarlicens

Från årsskiftet har krav på Internationell kommersiell anmälarlicens gällt. Bestämmelserna har dock inte varit helt entydiga. Bilstyrelsen beslutade därför vid senaste styrelsemötet att förtydliga texten för kommersiell anmälarlicens enligt nedan:
Internationell kommersiell anmälarlicens
Juridisk person som anmäler bil till Internationell tävling utomlands måste inneha Internationell kommersiell anmälarlicens. Juridisk person som anmäler bil till Internationell tävling i Sverige måste inneha kommersiell anmälarlicens, Nationell eller Internationell.
Beslutet gäller med omedelbar verkan.

publicerad: 2000-07-27


Regeländringar Tävlingsbestämmelser

GK 5.2 Flaggor och flaggsignaler
Grön med gult diagonalt kors
Starten ogiltig. Omstart kommer att ske.
Flaggan visas vid lämplig postering

Svart och vit diagonalt delad
Varning.

Flaggan visas tillsammans med tävlandes nummer, vitt nummer på svart botten. Visas vid osportslig eller ojust körning på domarens order. Föraren skall efter heatet/final meddelas om anledningen till varningen.

Svart
Uteslutning
Flaggan visas tillsammans med den tävlandes nummer, på domarens order. Förare som visas flaggan ska ovillkorligen köra in i ban- eller maskindepån. Efter avslutat tävlings-moment meddelas föraren anledningen till uteslutningen.

Blå
Omkörning kan komma att ske - håll ditt spår.
Flaggan betyder att du håller på att bli omkörd av en snabbare medtävlare, undvika att byta spår.
Rörlig blå flagga betyder att den omkörande är i omedelbar närhet eller närmar sig med mycket hög hastighet.
Blå flagga med diagonalt röda fält
Gäller varvad förare - kör omedelbart in i depån.
Flaggan visas före varvning, och om möjligt tillsammans med tävlandes nummer. Skall flaggan skall användas måste detta anges i inbjudan till tävlingen.

GK 6 FUNKTIONÄRER
GK 6.7 Säkerhetschef
Åligganden:
att Kontrollera säkerhetsåtgärderna före tävling, samt kontrollera att alla har brandsläckarna i maskindepån. (Se. 3.3)

GK 8 TÄVLINGSBESTÄMMELSER
GK 8.1 Definitioner
10. Förare som utgått eller fått stopp på sin kart ute på banan, skall omedelbart flytta sin bil så att den ej hindrar eller utgör en säkerhetsrisk för övriga medtävlare. Han är också skyldig att stanna i närheten av sin kart till heatet är slut.
11. Det är förbjudet att köra om medtävlare på banavsnitt som är under gulflagg.
GK 8.9.1 Plastkonor vid start
Om plastkonor används vid masterstart skall dessa stå före startlinjen och placeras enligt skissen
O
O
O
GK 8.9.2 Startprocedur, rullande start
Startfältet står under startens kommando tills dess att starten går. Starten har ingen skyldighet att invänta ”eftersläntrare” utan har rätt att ge startsignal om formeringen är riktig. Startsignal kan ges när startfältet befinner sig 20 meter före startlinjen eller närmare.
Respektive förare får påbörja omkörning så snart start-linjen har passerats.
Formering: De tävlande skall hålla sina inbördes startpositioner i två led. Mastern bestämmer ensam hastigheten som fältet skall hålla. Hastigheten skall vara jämn och för kartarna lämpligt anpassad. När respektive föraren passerar den gula linjen 25 meter före startlinjen är det tillåtet att börja accelerera.
Mastervarv: Om någon blir efter, så skall plats lämnas i formeringen så att vederbörande har möjlighet att köra in till sin rätta startposition. Man har rätt att återta sin position fram till 75-meterslinjen oavsett hur många mastervarv det blir.
Om däremot om en förare fått stopp på sin kart oberoende av orsak, får han/hon inte försöka starta igen förrän hela startfältet har passerat. Föraren har också mist sin rätt att återtaga sin startposition i fältet. Han/hon måste lägga sig längst bak i fältet. Förare som försöker återta sin startposition skall omgående uteslutas.
Förare vars motor ej är i gång när starten går har mist sin rätt att deltaga i heat eller final.
GK 8.9.3 Stående start
Vid startuppställning med stående flaggdirigerad start, skall starten hålla flaggan riktad nedåt utmed benet med flaggduken väl samlad i handen.
Starten håller den vänstra handen nere tills samtliga bilar står rätt och helt stilla, därefter lyfts sakta vänster arm
uppåt (=var beredd). Starten går när flaggan snabbt lyfts upp. Flaggan bör hållas kvar i lodrätt läge tills hela start-fältet har passerat. Omkörning får påbörjas omedelbart.
I klasser med växellåda tillåts endast stående start typ 2-2-2 osv.
GK 8.10 Ljusdirigerad start
Rullande start:
När fältet kommer fram till 75 meters linjen, så släcks rött ljus. När starten anser fältet väl samlat och fältet befinner sig vid rätt position, 20 meter före startlinjen eller närmare så tänds grönt ljus och starten går. (i övrigt se GK 8.9.2)
Om fältet ej är väl samlat så tänds rött ljus när alla passerat startlinjen och ett nytt mastervarv påbörjas.
Stående start:
Vid uppställning till start, skall den rött ljus lysa och tills hela fältet är uppställt, när starten är nöjd släcks rött ljus (=var beredd). Starten går när grönt ljus tänds.
GK 8.11 Tjuvstart
Följande förseelser är att betrakta som tjyvstart:
(Att under mastervarvet förbättra sin startposition.
(Att på startgriden förbättra sin startposition.
(Att starta innan starttecken har givits.
(Att rulla framåt vid stående start, innan starttecken har givits.
GK 8.11.1 Felaktig start
Följande är definitioner på felaktig start och skall medföra omstart.
(Allmän oordning i startfältet.
(En eller flera förare som har hindrats av medtävlare och inte har kunnat intaga sina startpositioner eller som står fel.
( Om flera förare i starten kolliderat eller fått motorstopp.
( Om fem förare eller fler klass F-micro/mini blir stående på första halva banvarvet efter start, p.g.a. en eller flera kollisioner. I fall av upprepade förseelser under startproceduren kan domarna stoppa heatet och placera de skyldiga sist i fältet.
GK 8.15 Resultatlista
När den fastställda protesttiden mot resultatlistan utgått och sedan ev. protester behandlats, undertecknar domarordföranden desamma.

publicerad: 2000-06-29


Nytt Index.

Dragracing, Competition Elim.
1/4-mile 1/8-mile
Klass D/D 8,24 5,23
Gäller från den 12/7-2000

publicerad: 2000-06-29


Personlig utrustning, kläder

FIA har tidigare beslutat att vid internationell tävling och vid tävling utanför det egna landet skall alltid FIA-godkända underkläder, overall, handskar, skor samt balaklava användas.
Vid VM i rally i Grekland kollapsade några av deltagarna i den starka värmen på grund av den omfattande klädseln. FIA beslutade då att upphäva den nyinförda regeln och återgå till vad som tidigare gällde.
Tills vidare gäller alltså vid internationella tävlingar och tävlingar utomlands de tidigare regler, som finns i FIA:s regler Appendix L.

publicerad: 2000-06-29


Öppettider

Vi har öppet hela sommaren, dock med reducerad personalstyrka p.g.a semestrar. Vi ber att Ni i god tid kontaktar oss för ex.vis utfärdande av licens, beställning av blanketter, etc.

Våra öppettider för växeln ( 08-626 33 00) sommartid måndag - torsdag mellan kl 09.oo-16.oo, fredag kl 09.oo - 15.oo, lunchstängt mellan kl 12.oo - 13.oo.

Direktnumren till personalen finns även här.

publicerad: 2000-06-29


Nytt datum i tjej-rm samt poängställning

En av deltävlingarna i tjej-RM i rally har bytt datum nämligen - tävling nr 5 Kolsva MS. Tävlingen körs nu den 16 september.
poängställning i rm för tjejer i rally 2000 efter 2 AV 6 tävlingar
Förare/kartläsare/klubb Bil Tävl 1 Tävl 2 Tot
1) Charlotta Henningsson/Fredrik Sjöö, Svärdsjö MK Volvo 15 13 28
2) Ann-Louise Gabrielsson/Jocke Jakobsson, SMK Nyköping Peugeot 205 GTI 13 12 25
3) Carina Hermansson/Lotta Thorzelius, Skepptuna MK/Rasbo MK Toyota Corolla 2 15 17
4) Fia Nordgren/Mia Eriksson, Östhammars MK/Almunge MK Volvo 240 12 2 14
5) Mari Ekström/Anna Ekström, Östernärkes RMC Ford Escort RS2000 2 2 4
6) Monia Magnusson/Fredrik Högberg, Avesta BK/Horndals MK Volvo 142 2 - 2

Datum Distrikt Tävlingar Arrangörer
1) 2000-03-11 NN LBC-Ruschen Lima MS
2) 2000-04-28-29 GOT Rally Gotland Gotlands MF
3) 2000-07-07-08 SMÅ Tjustknäppen Tjust MK+Åtvidabergs AMS
4) 2000-08-12 SÖ/VÄ Texacosnurren Strängnäs AMS
5) 2000-09-16 SÖ/VÄ Kolsvarundan Kolsva MS
6) 2000-10-21 VÄ ASG Rallyt SMK Örebro
Reservtävling
2000-09-23 SÖ/VÄ Mitsubishi-Pokalen Eskilstuna MK

publicerad: 2000-06-15


Rättelse av tabell

tävling nr2
Fia Nordgren fick maxpoäng i Rally Gotland och därmed får hon enbart två poäng i Tjej-RM-tabellen.

publicerad: 2000-06-15


Ny v-ringad T-shirt

Vi har åter i lager den populära V-ringade svarta T-shirten med tjejloggan i lager. Pris endast 60 kr. Om du vill beställa denna sätter du in 80 kr (20 kr f expeditionskostnad och porto) på vårt postgirokonto 3523 00-8.

Glöm inte att skriva avsändare samt vilken storlek du vill ha på tröjan, så kommer denna så snabbt som möjligt.

publicerad: 2000-06-15


JTCC 2000

Tillägg Tekniskt reglemente:
1.2 Motor
Prepareras och plomberas av Volvo/SBF. Motorfäste främre res.nr 950 72501 och bakre res.nr 950 72502 som ingår i komplett sats res.nr 950 72500 ska monteras.

1.15 Chassi
Nav, skivor och bromsok är original. Bussningsats 950 72500 ska vara monterad. Endast främre länkarm av tidigt utförande res.nr 308 21650 resp. 308 21651 är tillåtna.
Endast bakre länkarm av tidigt utförande res.nr 308 18096 resp. 308 18097 är tillåtna.

1.17 Krängningshämmare
Endast följande krängningshämmare skall användas: Fram, diam. 19 mm res.nr 308 18381. Bak, diam. 16 mm res.nr 308 51354. Fasta bussningar, främre res.nr 950 72510 och bakre res.nr 950 72509 som ingår i bussningsatsen res.nr 950 72500 ska monteras. Krängningshämmarna fram och bak skall alltid vara inkopplade. Krängningshämmarna får inte bearbetas, ytbehandlas eller värmebehandlas.

publicerad: 2000-06-15


Extrautrustning på ratt

På förekommen anledning har utskottet med skärpa funnit det nödvändigt att påpeka att all montering av extrautrustning på ratten är förbjuden av säkerhetsskäl. Det är endast tillåtet att ha en varvräknare med måtten 50x70x20 millimeter monterad. Montering av extrautrustning med Displayer ska göras under ratten på rattstångsfäste eller rattkåpa, vi uppmanar därför alla tekniker ute på tävlingar att vara observant på detta problem.

En utredning rörande passiv och aktiv säkerhet inom karting pågår inom FIA/CIK, det kan därför inte uteslutas att ytterligare begränsningar och förändringar kan komma att införas.

publicerad: 2000-06-15


Öppettider i sommar

Vi har öppet hela sommaren, dock med reducerad personalstyrka p g a semester. Vi ber att Ni i god tid kontaktar oss för exempelvis utfärdande av licens, beställning av blanketter etc.
Våra öppettider för växeln (08-626 33 00) sommartid måndag-torsdag mellan kl 09.00-16.00, fredag kl 09.00-15.00, lunchstängt mellan kl 12.00-13.00.
Direktnumren till personalen finns här nere på sidan samt på vår hemsida www.sbf.se startsida, klicka på SBF Information, klicka på Kontoret.

publicerad: 2000-06-15


Ny adress

Kicki Boström i dragracingutskottet har ny adress och tel:
Gustav Garvares gata 10 A,
903 42 Umeå.
Meddelandebox: 0911-132 10.
Mobiltelefon: 070-659 78 50.
Vid fax ring mobilen först.

publicerad: 2000-06-15


S 1 Motor S 1.7 Motor

Motor måste vara av samma årsmodell och typ som bilen. Utrustning annan än original fabriksmonterad är ej tillåten om ej annat anges. Specialutrustning (export kits, kompressor, tillbehör installerad av återförsäljare eller dylikt) är ej tillåtet. Motorn måste förbli på originalplats i alla ledder. Cylinderborr får ej överstiga original med mer än 1,27 mm (0,050 tum). Cylindern mäts vid toppen av cylindern där ringslitage ej finns. "Blandras"-produkter ej tillåtna. Normal balansering tillåten, (en kolv och vevstake lämnas obearbetad). Övrig lättning av motordelar ej tillåten. Förgasare, insug och topplock etc måste vara fastskruvade för att för hindra luft eller bränsleläckor. Vakuumslangar och dylikt skall vara fastsatta eller pluggade. Maximal tolerans på motorns slaglängd ( 0,381 mm (0,015 tum). Original vevaxel är obligatorisk. Lättning av vevaxel annat än för balansering förbjudet. Motorblock får fodras. Svängningsdämpare enl. SFI Spec. 18.1 obligatorisk i följande klasser A/S till F/S samt A/SA till F/SA. I övriga klasser är en egentillverkad i ett stycke av stål tillåten. Se DRT 1.2.
Class
Index+0,20 1/4-mile 1/8-mile Class 1/4-mile 1/8-mile

A/D 7,60 4,84 A/A 7,90 5,02
B/D 8,00 5,09 B/A 8,03 5,10
C/D 8,05 5,12 C/A 8,45 5,37
D/D 8,30 5,27 D/A 8,79 5,58
E/D 9,20 5,83 E/A 9,07 5,75
F/D 9,88 6,25 F/A 9,48 6,00
DT/D 7,85 5,00 G/A 9,77 6,18
ET/D 8,07 5,13 H/A 10,02 6,33
FT/D 8,20 5,21 I/A 10,35 6,53
AA/D 7,55 4,81 AA/A 7,71 4,91
AB/D 7,55 4,81 AB/A 7,71 4,91
BA/D 7,90 5,02 BA/A 8,40 5,33
BB/D 7,90 5,02 BB/A 8,40 5,33
CA/D 8,05 5,12 CA/A 9,35 5,92
CB/D 8,05 5,12 CB/A 9,35 5,92
DA/D 8,30 5,27 DA/A 10,00 6,32
DB/D 8,30 5,27 DB/A 10,00 6,32
EA/D 9,10 5,77 AT/A 7,90 5,02
EB/D 9,10 5,77 BT/A 8,10 5,15
FA/D 9,80 6,20 CT/A 8,60 5,46
FB/D 9,80 6,20 DT/A 9,30 5,89
BN/D 8,05 5,12 AN/A 7,67 4,88
BN/A 8,10 5,15
CN/A 8,35 5,31
DN/A 8,75 5,55

publicerad: 2000-05-31


DRT 0.10.1 Ljudbegränsningar Stock/Super Stock

Mätning skall utföras enligt nedan angivna bestämmelser. Maximalt tillåtet värde är 95 db(A).
Mätutrustningen vara placerad på ett stativ 1 meter över marken, 15 meter från bilens centrum i en rät vinkel. Underlaget skall vara av asfalt eller betong och inga föremål inom 30 meters radie från bilen vid ljudmätningen. Mätning skall vid tävling utföras i sådan omfattning att föreskrivna maximala ljudkrav inte överskrids. Mätning skall ske med ljudnivåmätare av precisionstyp klass 1 eller bättre som uppfyller kraven i "International Elektrotechnical Commission" publikation 651. ("IEC".) Mätning skall utföras med ljudnivåmätare i läge "SLOW". Ljudnivåmätare skall kalibreras före mätning och därefter med 30 min intervaller samt omedelbart efter mätning där otillåten ljudnivå konstaterats. Endast föraren och tre funktionärer får befinna sig inom mätområdet vid mätning. Nivån på ovidkommande ljud inom mätområdet skall vara minst 10 dB(A) under den uppmätta ljudnivån för bilen. Bilen skall placeras inom mätområdet så att kraven på mätyta är uppfyllt. Bilens växel skall vara i neutralläge. Motorn skall ha normal arbetstemperatur. Vid mätning skall motorns varvtal vara 3500 rpm. För att fastställa varvtalet skall en separat varvräknare med högst 3% felvisning användas. Mikrofonens symmetriaxel skall vara parallell med marken. Symmetriaxeln skall, räknat utåt från bilens sida bilda 90 +/-10° vinkel mot det vertikalplan som från bilens centrum. Mätning skall göras på båda sidor om bilen. Om mätresultatet efter första avläsningen överstiger max angivet värde skall ytterligare två mätningar utföras. Mellan varje mätning skall motorn nedvarvas. Decibelvärde inkluderar tolerans för mätnoggrannhet. Till maxvärdet skall således inget tillägg göras. Funktionär vars uppgift är att utföra ljudmätning skall bära hörselskydd. Om mätning skall genomföras under längre tid bör dessutom möjlighet till avlösning finnas.
All mätning av ljudbegränsning skall dokumenteras enligt DRT 0.7.

publicerad: 2000-05-31


DRT 0.4 Besiktning, klassning och kontroll vid lokal tävling.

Bilarna klassas i lämplig kategori. Samtliga bilar skall genomgå besiktning innan de får köras ut på banan. Vid besiktningen skall i första hand bilarnas säkerhet enligt antagen kategori kontrolleras. Kontroll och omklassning av bilarna kan ske under tävling före eliminering. Bil som underskrider lägsta tidsgräns i sin antagna kategori skall genomgå ny säkerhetsbesiktning enligt den kategori den nu tillhör. Stor vikt skall läggas vid bilarnas körsäkerhet och förarens säkerhetsutrustning.
När det gäller tävlingsfordon enligt DR 1.4 är omklassning ej tillåtet efter att fordonet passerat besiktningen och fått godkännandemärke. Se även DR 1.4.

publicerad: 2000-05-31


DRT 0.2 Besiktning och klassning

Lämplig plats för besiktning och bullermätning skall finnas. Tillgång till brygga eller lyft rekommenderas. Samtliga tävlingsbilar skall, oavsett klass, vara kompletta och godkända i den tekniska besiktningen innan de får provköras eller delta i tävling. Ett godkännandemärke skall anbringas på bilen. I samband med besiktning sker klassning enligt detta reglemente. När det gäller tävlingsfordon enligt DR 1.4 är omklassning ej tillåtet efter att fordonet passerat besiktningen och fått godkännandemärke. Se även DR 1.4.

På godkännandemärket bör finnas möjlighet att skriva in bilens min.vikt, för förenkling vid efterkontroll.
Besiktningen och vågen skall vara bemannad under hela tävlingen för att möjliggöra stickprovskontroller av antingen rutinmässig art eller beordrade av tävlingsledning/domarjury, och även för att ge tävlande möjlighet att kontrollera sin vikt på den aktuella vågen. Vid besiktning före tävling skall följande kontrolleras:
- Bilens allmänna kondition och säkerhet;
Bilens överensstämmelse med de tekniska reglerna;
Vikten bör kontrolleras efter kvalrunda, när bilen är i rätt "race-skick"; Se även DRT 0.6
- Styrinrättning och bromsdetaljer;
- Förarstol, bilbälten och skyddsbåge/-bur;
- Brandskyddsutrustning;
- Tävlingsnummer;
- Förarens personliga utrustning (hjälm, tävlingsdräkt);
- Tävlingshandlingar (registreringsbesiktningsprotokoll, vagnbok, körkort, förar/anmälarlicens, Accident Control Card).

Det åligger föraren eller annan ansvarig i teamet, att för besiktningsman, personligen visa upp bilens vagnbok och registreringsbesiktningsprotokoll. Om vagnbok eller bevis om registreringsbesiktning saknas skall ekipaget vägras start.

Stickprovskontroll av vikt, bränsle och cylindervolym ingår som en normal del av tävlingsförfarandet och kan beslutas av teknisk chef, tävlingsledare eller domarjury. Vid teknisk kontroll får endast berörda funktionärer, förare/anmälare samt det antal mekaniker som behövs vara närvarande. Den som leder arbetet med kontrollen får besluta om antal medverkande i kontrollen.

publicerad: 2000-05-31


ROA

Nu finns Råd och Anvisningar 2000 att beställas från kontoret, 08-626 33 00. Kostnad 150:-.

publicerad: 2000-05-31


Tävlingsbestraffningar

Bilstyrelsen har beslutat att följande regler gäller tävlingsbestraffningar inom racing:
G 13.2 Tävlingsbestraffningar
Vid tävling kan följande bestraffningar utdelas:
• Varning respektive uteslutning ur heat.
• Drive through / Stop and Go
• Tävlingsböter.
• Tidstillägg eller motsvarande.
• Uteslutning ur tävlingen.
Bestraffningar kan utdelas av domarjuryn samt vid varning, uteslutning ur heat samt Drive through/Stop and Go även av enskild domare och av tävlingsledaren.
Beslut om bestraffning ska alltid snarast delges den bestraffade skriftligt och kvitteras.

Varning eller uteslutning
ur heat
Varning respektive uteslutning ur heat. utdelas för mindre förseelse, som inte påverkat eller i mycket ringa grad påverkat tävlingsresultatet.

Tävlingsböter
Utdelas för grövre förseelse. Bötesbeloppet får utgöra maximalt 10 000 kr om inte specifika tävlingsregler anger annat belopp. Vid internationell tävling enligt internationella bestämmelser (FIA YEARBOOK). Bötesbeloppet ska ha erlagts första bankdagen efter det att den bötfällde meddelats om beslutet. Har inte bötesbeloppet erlagts i föreskriven tid är den bötfällde automatiskt avstängd från allt tävlingsdeltagande tills böterna betalts. Böterna inbetalas till tillståndsgivande SDF/SBF.
Böterna ska användas till ungdomsbefrämjande verksamhet.

Tidstillägg eller motsvarande
Utdelas för grövre förseelser, i första hand för sådana förseelser som påverkat eller kunnat påverka tävlingsresultatet.

Uteslutning ur tävlingen
Utdelas för förseelser, som i första hand kan betraktas som osportsliga.

Ytterligare bestraffning
Om det finns anledning till det, kan det inträffade anmälas för ytterligare bestraffning i enlighet med bestämmelserna i 14 kap. RF:s stadgar (s.k. förbundsbestraffning). Se G20.
G 13 3 Överklagande
Oförändrad text.
G 14 Protest
Protesten skall vara inlämnad senast enl nedan:
Tidsfrister
Medtävlandes behörighet En timme före start
Tävlingens längd
En timme före start
Beslut av besiktningsman Omedelbart efter beslutet
Fel eller oegentlighet under tävling
10 min efter heatets avslutande
Placering i resultatlistan
Delresultat 10 min och slutresultat 30 min efter offentlig görandet av resultatlistan
Bils behörighet
30 min efter tävlingens avslutande

Protestavgift
Protest skall åtföljas av fastställd protestavgift.
Protestavgift är för närvarande 500:-
för ungdom med juniorlicens 200:-
Bifalles protesten återbetalas protestavgiften till den protesterande. I annat fall tillfaller avgiften arrangören.
Domarjuryn får dock besluta att avgiften ändå skall återbetalas till den protesterande.

publicerad: 2000-05-31


Tekniska regler artikel T 6.8 Super Nationell

Svenska Bilsportförbundets Rallycrossutskott och Tekniska kommitté har gemensamt beslutat att klarlägga och ändra artikel T 6.8 Super nationell, med avseende på den nuvarande texten "Alla rutor skall vara genomsynliga."
Denna text ersätt med följande text:
"Plastrutor får ej vara färgade. Färgade rutor är endast tillåtna om det är bilens originalrutor färgade från bilfabrikanten."
Denna text gäller med omedelbar verkan.

publicerad: 2000-05-31


Hjälmbestämmelser gäller samtliga sportgrenar

Från och med den 1 juli 2000 kommer följande hjälmbestämmelser att tillämpas:
Vid nationella tävlingar i Sverige gäller nuvarande hjälmbestämmelser dvs
att vid tävling i öppen bil krävs en integralhjälm med en max vikt på 1500 gram.
I täckt bil krävs en s.k jet-hjälm med en max vikt på 800 gram, när sådan hjälm
används i rally får denna förses med intecom utrustning och då för den högsta
tillåtna vikten vara 950 gram.
Förare som ämnar tävla utanför Sverige, eller vid internationella tävlingar i Sverige,
måste efter den 1 juli 2000 använda en hjälm som är godkänd enligt någon av följande normer:
SNELL Foundation 1995-SA
BS 6658-85 type A/FR
SFI Foundation inc., SFI spec 31.1 eller SFI spec 31.2.
Enskilt land kan dessutom ha egna hjälmbestämmelser utöver dessa.
De förare som för året innehar gällande Medical Card och SBFs tillstånd för utlandsstart
tillåts deltaga att tävla vid nationella tävlingar i Sverige med sin internationellt
godgända hjälm enligt ovan.
Dessa bestämmelser är obligatoriska från 1juli 2000.

publicerad: 2000-05-31


Bränsle

Få förekommen anledning vill vi påminna om att i de generella bränslereglerna under art. GT2 finns angivet två typer av bränslen som är godkända för tävlingsbruk. Utöver dessa två (miljöklass 2 och miljöbensin) skall även Miljöklass 1 tilläggas som godkänt.
Detta tillägg i reglerna har varit gällande sedan publicering i IB nr 9/2000.

publicerad: 2000-05-31


Körkort

På förekommen anledning vill vi påpeka att krav på körkort i arenasporter, däribland Folkrace, har avskaffats.

publicerad: 2000-05-31


Resebidrag för juniorer för start utanför Norden

Bilstyrelsen har beslutat om resebidrag för juniorer att utbetalas under år 2000 enligt samma regler som för år 1999, alltså 3 000 kr/tävling. För miniracing gäller 1 500 kr/tävling. Totala beloppet maximeras i en första omgång till 300 000 kr. För enskild person maximeras totala beloppet till 1/2 basbelopp.
Ansökningarna som behandlas i den tidsföljd de inkommer. Reseersättningsblankett kan beställas hos SBF.

publicerad: 2000-05-31


Ljud-, film- och TV-rättigheter vid tävling

Bilstyrelsen har beslutat ändra texten i G 9 enligt följande:
G 9 Ljud-, film- och TV-rättigheter vid tävling
Alla rättigheter till upptagning av ljud, film och rörliga bilder i samband med FIA världsmästerskap, Trophy, Cup eller Challenge (med undantag för amatörupptagningar för personligt bruk) tillhör FIA.
Utan skriftligt tillstånd från FIA får ingen organisation, rörelsedrivande företag eller varumärke sammankopplas med FIA världsmästerskap, Trophy, Cup eller Challange. Samma förhållande gäller ljudupptagningar och rörliga bilder från FIA världsmästerskap, Trophy, Cup eller Challenge.
Alla rättigheter till all form av ljudupptagning, film, video och televisionsupptagning eller annan form av upptagning av rörliga bilder i kommersiellt syfte från biltävlingar anordnade av till Svenska Bilsportförbundet anslutna klubbar eller sådana privata arrangörer, som har SBF:s sanktion tillkommer uteslutande SBF. Medgivande och tillstånd från SBF erfordras för att arrangör ska kunna upplåta rättigheterna vidare eller själva utöva desamma.
Alla rättigheter till publicering av ovanstående ljud- eller bildupptagningar i kommersiellt syfte, tillkommer även de uteslutande SBF.

publicerad: 2000-05-31


Regler vid tävlande på nationell tävling utomlands (sk. EU-tävling)

Vid denna typ av tävling gäller respektive lands nationella regler. Det kan innebära att regler som gäller i på nationella tävlingar i Sverige inte gäller i det land du ska tävla i. Det kan även innebära att FIA:s regler inte gäller fullt ut.

Det är den tävlandes ansvar att själv förvissa sig om vilka regler som gäller. Var och en ombedes därför förvissa sig om vilka regler som gäller innan man åker till tävlingen. Enklaste sättet att få reda på gällande regler är att prata med arrangören av tävlingen.

publicerad: 2000-05-31


Anmälningsblankett Rally

Då många har ringt och undrat om den nya anmälningsblanketten för Rally, vill vi här passa på att klargöra att denna har blivit omgjord och nu är uppdelad i 2 blanketter, en för anmälan och en för besiktningsprotokoll. Dessa båda blanketter kan du hämta hem från vår hemsida, www.sbf.se.

publicerad: 2000-05-31


Personlig skyddsutrustning, kläder

För nationella tävlingar i Sverige (ej VM och EM) gäller att förare med gällande nationell licens eller motsvarande, svenska såväl som utländska, skall minst uppfylla de svenska reglerna för personlig utrustning kläder (enlagers nomexoverall eller Folkrace-overall).
Vid internationella tävlingar gäller, såväl i Sverige som utomlands, FIA:s utrustningsregler (FIA godkända underkläder, overall, handskar, skor samt balaklava).
OBS! Svenska förare som avser delta i nationella tävlingar utanför Sverige (s.k. EU-tävling) rekommenderas att ta kontakt med respektive arrangör för information om vilka krav som ställs på den personliga säkerhetsutrustningen.

publicerad: 2000-05-31


Löstagbar ratt

Svenska Bilsportförbundets Tekniska kommitté och Rallyutskottet har beslutat att reglerna för löstagbara rattar med snabbkoppling i rallybilar skall ändras enligt följande:
- Förbud gäller för snabbkopplingskonstruktioner som är s.k. egentillverkade.
- För att en snabbkopplingskonstruktion skall vara godkänd, gäller att den skall ha ett godkännande från Vägverket, TÜV eller motsvarande samt vara listade i Vägverkets och Bilprovningens föreskrifter.

publicerad: 2000-05-31


Rekord

Class 1/4-mile 1/8-mile Class 1/4-mile 1/8-mile
Index+0,10

A/D 7,50 4,78 A/A 7,80 4,96
B/D 7,90 5,02 B/A 7,93 5,04
C/D 7,95 5,06 C/A 8,35 5,31
D/D 8,20 5,21 D/A 8,69 5,51
E/D 9,10 5,77 E/A 8,97 5,68
F/D 9,78 6,19 F/A 9,38 5,94
DT/D 7,75 4,93 G/A 9,67 6,12
ET/D 7,97 5,07 H/A 9,92 6,27
FT/D 8,10 5,15 I/A 10,25 6,47
AA/D 7,45 4,75 AA/A 7,61 4,85
AB/D 7,45 4,75 AB/A 7,61 4,85
BA/D 7,80 4,96 BA/A 8,30 5,27
BB/D 7,80 4,96 BB/A 8,30 5,27
CA/D 7,95 5,06 CA/A 9,25 5,86
CB/D 7,95 5,06 CB/A 9,25 5,86
DA/D 8,20 5,21 DA/A 9,90 6,26
DB/D 8,20 5,21 DB/A 9,90 6,26
EA/D 8,90 5,64 AT/A 7,80 4,96
EB/D 8,90 5,64 BT/A 8,00 5,09
FA/D 9,70 6,14 CT/A 8,50 5,40
FB/D 9,70 6,14 DT/A 9,20 5,83
BN/D 7,95 5,06 AN/A 7,57 4,82
BN/A 8,00 5,09
CN/A 8,25 5,24
DN/A 8,65 5,49

publicerad: 2000-05-18


Kalenderändring

SMK Helsingborg har utsetts till ny arrangör till Uttagningstävlingen 1:10 Off Road 13-14 maj.
MHF Skarpnäck ställer in sin sedan tidigare avicerade tävling.
EFRA-licenser
Anmälda förare till internationella mästerskap får EFRA licensen automatiskt utskickad .
Övriga förare som skall köra EFRA-sanktionerade tävlingar anmäler detta till RB utskottet.
Godkända Karosser 1:5 år 2000

No. Type Manufacturer Country Date Category
5022/97 BMW 320iS FG D 02.04.00 Class 2
5023/97 Audi A4 STC 95/96 FG D 30.03.97 Class 2
5024/97 Audi A4 STC 95/96 A-Zeta I 03.06.97 Class 2
5027/97 Peugeot 406 ´98 T.R.T. D 15.03.99 Class 2
5028/97 Peugeot 406 ´98 FG D 15.04.99 Class 2
5029/97 Alfa Romeo 156 2.0 ´99 PMT I 17.06.99 Class 2
5030/97am Honda Accord 2.0 ´99 Dynamic I 29.06.99 Class 2
5031/00 Peugeot 406 ´98 LARO F 02.04.00 Class 2

publicerad: 2000-05-18


Namnbyte

Miniracing verksamheten inom Svenska Bilsportförbundet har bytt namn till Radiostyrd Bilsport.

publicerad: 2000-05-18


Regeländring

Följande regeländring har gjorts vad beträffar utbildning för tävlingslicenser i Bil-O.
G 7 LICENSER
G 7.1 Tävlingslicenser för Bil-O
Utbildning får endast bedrivas av SBF:s Bil-O-grupp utsedda utbildare. Utbildningen är densamma för både Debutlicens och Nationell licens.

publicerad: 2000-05-18


DÄCK

Förare som deltar i EM och VM tävlingar i klasserna ICA, FA, FSA och ICC tilldelas ett set träningsdäck vid varje tävlingstillfälle. Förare som deltar i Tyska serien tilldelas ett set däck vid ett tävlingstillfälle.
För avhämtning av Bridgestonedäck kontakta Radne Motor AB, tel. 08-777 15 31,
Vega däck kontakta Forsman Motor AB 08-608 18 00. Ytterligare fördelning av träningsdäck meddelas senare.

publicerad: 2000-05-18


RESEBIDRAG

Förare som deltar i EM och VM tävlingar år 2000 i klasserna ICA Junior, Intercontinental A, Formel A, Formel Super A och Intercontinental C erhåller resebidrag med 3.000:- per tävlingstillfälle. Bidraget utbetalas till förare födda -75 eller senare och verifieras genom resultatlista eller annat deltagarbevis.
Ansökningsblankett erhålles från SBF, tel. 08-626 33 00. Ev. ytterligare fördelning meddelas senare.

publicerad: 2000-05-18


SBF:s VIP-kort

1999 års VIP-kort förlängs att gälla till den 15 juni 2000.

publicerad: 2000-05-18


Till samtliga klubbar

Årsavgift och årsrapport
Vi har i dagarna till klubbarna skickat ut årsrapporten med inbetalningskort till Svenska Bilsportförbundet.
På grund av bl a tekniska problem är detta klubbutskick försenat, då normalt årsavgiften redan skulle varit betald. Vi har förlängt inbetalningstiden till den 15 juni för klubbavgift 1000 kr. Betalar ni senare än detta datum är avgiften 2000 kr. Betalar ni efter 30 september förlorar ni även rösträtten vid kommande distriktsårsmöte.
Om ni har några frågor kontakta då Anne-Catherine Rosén tel 08-626 33 15 eller annecatherine@sbf.se

publicerad: 2000-05-18


RALLY - regler för löstagbara rattar

Svenska Bilsportförbundets Tekniska kommitté och Rallyutskottet har beslutat
att reglerna för löstagbara rattar med snabbkoppling i rallybilar skall
ändras enligt följande:
- Förbud gäller för snabbkopplingskonstruktioner som är s.k.
egentillverkade.
- För att en snabbkopplingskonstruktion skall vara godkänd, gäller att den
skall ha ett godkännande från Vägverket, TÜV eller motsvarande samt vara
listade i Vägverkets och Bilprovningens föreskrifter.

publicerad: 2000-05-18


NYA BIL-O-REGLER

Ändringar i bil-o-reglementet fr o m 2000.01.01.
1 Bil-O 1.2 Utländskt deltagande
Tävlande med utländsk licens får deltaga vid SM-tävling, men erhåller ej
SM-poäng. I startfältet placeras dessa närmast före den startgrupp där de
bedöms vara seedade. Vid övriga tävlingar ...
2 Bil-O 2.1.2 Tävlingssträckor
Transportsträcka
... ej förekomma. Idealtiden på en transportsträcka är den maximala körtid
som de tävlande tillåts använda utan prickbelastning. Körtiden skall vara
tilltagen ...
3 Bil-O 4.1 Kontroller
Bil-O typ A: Alla kontroller (även TK) skall numreras. Numrering kan vara i
stigande ordningsföljd eller blandad. I inbjudan och PM skall tydligt anges
vilken typ av numrering som används. På samma bana får olika typer av
numrering ej förekomma. Då blandad numrering används får två kontroller med
samma nummer ej finnas. Ordningsnumret anges ...
4 Bil-O 4.3 Skyltar och banmarkeringar
Endast följande kodbokstäver får användas: A, H, I, K, M, N, O, P, S, T, V,
Z.
5 Bil-O 8.11.8 Strykning av delsträcka
Tävlingsledningen ska stryka o-sträcka eller transportsträcka efter det har
inträffat något som medfört klart orättvisa förhållanden för de tävlande.
6 Bil-O 8.12 Prickbelastning
För tidig ankomst till TK efter transportsträcka ... Ingen prickbelastning.

publicerad: 2000-05-16


RÄTTELSE

ET Racing
ET 10.7 Skyddsklädsel
9,99-7,50 sek (6,39-4,50 sek 1/8 mile) Öppna bilar med frontmotor med lustgas, kompressor eller turbo. Täckta bilar med frontmotor med lustgas, kompressor eller turbo utan original brandvägg eller brandvägg av stål. Föraroverall enligt SFI spec 3.2A/15, handskar och skor/stövlar enligt SFI Spec. 3.3/5 obligatoriskt.
Alla bilar med automatlåda i förarutrymmet.
Föraroverall enligt SFI spec 3.2A/15, handskar och skor/stövlar enligt SFI Spec. 3.3/5 obligatoriskt.

D Dragster
D 10.8 Skyddsklädsel
Föraroverall enligt SFI spec 3.2A/5 eller FIA-overall 1986 standard obligatoriskt. Läderskor av kängtyp, avsedda för racing, med lädersula eller bindsula av läder samt strumpor, handskar och balaklava av Nomex etc eller SFI spec 3.3/1. Se DRT 10.11.1
Frontmotor Dragster med kompressor, turbo, lustgas och alla bilar med automatlåda i förarutrymmet.
Föraroverall enligt SFI Spec.3.2A/15 och handskar samt skor/stövlar enligt SFI Spec.3.3/5 obligatoriskt.

A Altered
A 10.8 Skyddsklädsel
Alla Altereds med en automatlåda i förarutrymmet.
Föraroverall enligt SFI Spec.3.2A/15 och handskar samt skor/stövlar enligt SFI Spec.3.3/5 obligatoriskt.
Täckta frontmotor Altereds med kompressor eller turbo.
Föraroverall enligt SFI Spec 3.2A/5 och handskar samt skor/stövlar enligt SFI Spec.3.3/5 obligatoriskt.Fr o m år 2001 Föraroverall enligt SFI Spec 3.2A/15 och handskar samt skor/stövlar enligt SFI Spec 3.3/5 obligatoriskt.
Öppna frontmotor Altereds med kompressor eller turbo.
Föraroverall enligt SFI Spec 3.2A/20 och handskar samt skor/stövlar enligt SFI Spec. 3.3/15.
Öppna eller täckta frontmotor Altereds med lustgas. Föraroverall enligt SFI Spec. 3.2A/15 och handskar samt skor/stövlar enligt SFI Spec.3.3/5.
Altereds med motor utan överladdning eller lustgas
Föraroverall enligt SFI spec 3.2A/5, handskar enligt SFI Spec. 3.3/1 obligatorisk.

SG Super Gas
SG 10.8 Skyddsklädsel
Föraroverall enligt SFI spec 3.2A/1 eller FIA-overall 1986 standard obligatoriskt. Läderskor av kängtyp, avsedda för racing, med lädersula eller bindsula av läder samt strumpor, handskar och balaklava av Nomex etc eller SFI spec 3.3/1. Se DRT 10.11.1
Bilar med kompressor eller turbo Föraroverall enligt SFI spec 3.2A/5 eller FIA-overall 1986 standard obligatorisk.Läderskor av kängtyp, avsedda för racing, med lädersula eller bindsula av läder samt strumpor, handskar och balaklava av Nomex etc eller SFI spec 3.3/1. Se DRT 10.11.1

SC Super Comp
SC 10.7 Skyddsklädsel
Föraroverall enligt SFI spec 3.2A/5 eller FIA-overall 1986 standard obligatoriskt. Läderskor av kängtyp, avsedda för racing, med lädersula eller bindsula av läder samt strumpor, handskar och balaklava av Nomex etc eller SFI spec 3.3/1. Se DRT 10.11.1
Bilar med frontmotor med lustgas, kompressor eller turbo.
Föraroverall enligt SFI spec 3.2A/15, handskar och skor/stövlar enligt SFI Spec. 3.3/5 obligatoriskt.
Alla bilar med automatlåda i förarutrymmet.
Föraroverall enligt SFI spec 3.2A/15, handskar och skor/stövlar enligt SFI Spec. 3.3/5 obligatoriskt.

publicerad: 2000-05-04


DR 5.1 Befattningar

DR 5.1 Befattningar
Ändringar i tabellen
alt Teknisk chef kategori 1-4* 2B 2B 2B
alt Teknisk chef kategori 5* 2A 2A 2A
alt Säkerhetschef kategori 1-4* 1B 1B 1B
alt Säkerhetschef kategori 5* 1A 1A 1A
*) Se Råd och anvisningar, Räddningstjänstreglemente

publicerad: 2000-05-04


Tillägg till bränsleregler

I de generella bränslereglerna under art. GT2 finns angivet två typer av bränslen som är godkända för tävlingsbruk. Utöver dessa två (miljöklass 2 och miljöbensin) skall även Miljöklass 1 tilläggas som godkänt.
Gäller med omedelbar verkan.

publicerad: 2000-05-04


RALLY

Svenska Bilsportförbundets Tekniska kommitté och Rallyutskottet har på förkommen anledning beslutat om följande:
– Generellt gäller förbud att montera kamera i rallybilar. Men en enskild tävlingsarrangör kan besluta om tillåtelse vid sin tävling. Om kamera i sådant fall tilllåts att monteras, skall kameran med sin fastsättningkonstruktion kontrolleras av tävlingens besiktningspersonal.
– Alla utföranden av löstagbara rattar med snabbkoppling är förbjudna i rallybilar.
Ovanstående beslut gäller med omedelbar verkan.

publicerad: 2000-05-04


LANDSKAMP I BACKE

Norska bilsportförbundet bjuder in till landskamp i backe 7 oktober för rallybilar med 4 klasser och för rallycrossbilar med 3 klasser. Tävlingen äger rum i Lillehammer och sänds i norsk TV. Från tävlingen -99 sändes även ett reportage i svensk TV. Rally-utskottet har under denna rubrik i ett tidigare nummer redogjort hur deras uttagning ska gå till. Rallycrossutskottet vill härigenom meddela klasserna, antalet deltagare och hur uttagningen för rallycrossklasserna ska gå till.
Div. 2 2 deltagare
Super Nationell 3 ”
Div. 1 4 ”
Rallycrossutskottet förbehåller sig rätten att utse deltagarna men uttagningarna kommer att ske huvudsakligen från resultaten från årets SM-tävlingar i rallycross och backe. Ansvarig ”lagledare” för rallycrossklassen är Hans-Erik Lidgren RC-utskottet.

publicerad: 2000-05-04


Ändrad befattning

Håkan Junfors som numera ingår i Bilstyrelsen, är ej längre registrerings-/ och homologeringsbesiktningsman. Stryk honom från Din lista.

publicerad: 2000-05-04


Viktig information till Klubbarna

Årsavgiften till Svenska Bilsportförbundet
Nej, Ni har inte slarvat bort inbetalningskortet, vi har heller inte slopat fakturering av årsavgiften, men p.g.a sjukdom och kort bemanning på förbundet, är vi försenade med den s.k. årskörningen/ rapporteringen och därtillhörande fakturering av årsavgift. Detta innebär att vi inte kommer att belasta klubbarna med någon förseningsavgift.
Vi beräknar kunna göra utskicket om ca 3-4 veckor.

publicerad: 2000-05-04


Däck i Sydrallyt

Endast registrerade däck är tilllåtna i Sydrallyt.

publicerad: 2000-05-04


Folkraceutskottet förtydligar

Det är inte tillåtet att deltaga med två bilar i olika klasser på endagars tävlingar som körs med ex. fram och bakhjuls drivet, eller senior och oldboys, eller senior och damklass.
Det är däremot vid tvådagars tävlingar tillåtet att köra två klasser. Där en klass körs på dag ett och en annan klass på dag två. Vid detta tillfälle skall det naturligtvis vara anbud på bilen dag ett. Chansen finns då att bilen säljs på anbud första dagen och en eventuell walkover avgift får erläggas.

ANBUD
Det är från och med 00-04-01 tillåtet att för förare att lämna anbud på egen bil utan att visa upp 4500:- i kontanter. Föraren ska istället för pengar lämna startbekräftelsen i ett förseglat kuvert.
Förare som delar bil får endast lämna ett anbud innehållande startbekräftelsen på den gemensamma bilen. Den andra föraren får lämna bud som då ska innehålla 4500:- till ett förseglat kuvert.

SJUKSKÖTERSKA
Används endast sjuksköterska till en tävling ska han/hon vara anestesiutbildad och delegerad av en läkare, för att ha rätt att verka vid en tävling.
Läkare/sjuksköterska ska även ha tillgång till en akutväska. Akutväskan skall innehålla nackkrage.

publicerad: 2000-04-19


Licens i rally

På förekommen anledning vill rallyutskottet göra följande förtydligande vad som gäller när man skall ta licens i rally. För att erhålla C-förarlicens i rally krävs teoretisk utbildning av en från distriktet godkänd utbildare samt en genomförd debuttävling. Då det inte längre finns någon debutlicens så deltar man i denna tävling med den påskrivna licensansökan. Debuttävlingen skall innehålla transporttider samt road-book. Utbildningsmaterial för C-förarkurs finns centralt på SBF. Det är viktigt att personuppgifterna på de som går en C-förarutbildning omgående skickas upp till licensavdelningen så att försäkringsskyddet finns vid debuttävlingen. Giltigheten på en C-förarkurs är 3 månader. Man har också rätt att ta ut en C-förarlicens ifall man innehar CO-driverlicens och deltagit på minst tre rallytävlingar. Detta utan ytterligare utbildning. För att ta ut en kartläsarlicens krävs ingen obligatorisk utbildning. Dock rekommenderas en C-förarkurs. Under loggan Tjejer Mentorprojekt 2000
I februari år 2000 startar vi ett nytt mentorprojekt för såväl tjejer som killar. Syftet och mål med detta mentorprojekt är att bidra till personlig utveckling, öka kontaktnätet inom bilsporten, bredda rekryteringsbasen för nya ledare, främja jämställdheten inom förbundet och sist men inte minst bidra till föryngringen av ledare inom svensk bilsport. Åtta adepter med respektive mentorer kommer under 15 månader att arbeta tillsammans i det program de själv planerat. Vill Du delta eller vet någon annan som kan vara intresserad, hör av Dig då till Malena Lundgren 0502-20356 kvällstid eller Anne-Catherine Rosén 08-626 33 15 dagtid. Intresseanmälan och ansökningsblankett får du av samma tjejer ovan. Ansökan skickas till Malena Lundgren, Broholm Daretorp, 522 91 Tidaholm. Anmälan skall vara oss tillhanda senast den 31 maj 2000.

publicerad: 2000-04-19


Regeländringar 2000

DR 1 Tävlingsformer
DR 1.4.2 Sportsmanklasserna
Competition Eliminator
Öppen för bilar i klasserna A/D - F/D, DT/D - FT/D, BN/D och AA/D - FF/D, samt A/A - I/A, AA/A - DD/A, AT/A - DT/A och AN/A - DN/A.
Handikappstart mot givna index. Klassbeteckning enligt ovan följt av startnummer.

Klass Dragster (D)
Innehåller mycket modifierade bilar, som enbart är avsedda för tävlingsbruk. 16 olika klasser.
Klass A - F/D avsedda för bilar med sugmotorer utan lustgas, varav
Klass E och F avsedda för bilar med max fyrcylindriga motorer.
Klass DT/D - FT/D avsedda för bilar med turbomatad motor.
Klass AA/D, AB/D, BA/D, BB/D, CA/D, CB/D, DA/D, DB/D, EA/D, EB/D, FA/D, FB/D avsedda för bilar med kompressormatad motor.
och
Klass BN/D avsedd för bilar med lustgasmatad sugmotor.

Klass Altered Cars (A)
innehåller mycket modifierade bilar, som enbart är avsedda för tävlingsbruk. 21 olika klasser. Bilarna skall vara av typ Altered, Funny Car, roadster eller försedda med hel kaross.
Klass A/A - I/A avsedda för bilar med sugmotorer utan lustgas.
Klass AA/A, AB/A, BA/A, BB/A, CA/A, CB/A, DA/A, DB/A avsedda för bilar med kompressormatad motor.
Klass AT/A - DT/A avsedda för bilar med turbomatad motor.
Klass AN/A - DN/A avsedda för bilar med lustgasmatad motor.

DR 1.4.3 FIA klasserna
Pro Stock Eliminator
Öppen för bilar enligt FIA:s internationella regler.
Klassen innehåller mycket modifierade eller specialtillverkade bilar som uppvisar stor likhet med en serietillverkad sedan eller kupé. Hel kaross med öppningsbara dörrar. Fjädring och bromsar på alla hjul. Klassbeteckning (PRO) följt av startnummer. Heads up med pro start.

Top Methanol Funny Car Eliminator
Öppen för bilar enligt FIA:s internationella regler.
Top Methanol Funny Car (TM/FC). Klassbeteckning enligt ovan följt av startnummer. Heads up med pro start.

Top Methanol Dragster Eliminator
Öppen för bilar enligt FIA:s internationella regler.
Innehåller Top Methanol Dragster (TM/D). Klassbeteckning enligt ovan följt av startnummer. Heads up med pro start.

Top Fuel Eliminator
Öppen för bilar enligt FIA:s internationella regler.
Innehåller bilar som enbart byggts för att tävla över 1/4 mile. De kännetecknas av över 450 cm hjulbas, rörram, kompressor och nitro som bränsle. Klassbeteckning (TF) följt av startnummer. Heads up med pro start.

DR 4.6 Competition Index Control (CIC)
I avsikt att få så rättvisa index som möjligt i Competition Eliminator tillämpas CIC.
Alla tävlande som i eliminering (ej i kvalificering eller tidsträning) kör 0,50 sek. eller mera under sitt index, får sitt personliga index justerat nedåt med den tid som överstiger 0,50 sek. under index i följande rundor av elimineringen.
När någon tävlande i eliminering kör 0,610 sek. eller mera under sitt klassindex kommer klassens index att sänkas enl. följande:

I de fall två bilar i samma klass möts skall det alltid vara "heads-up", oavsett tidigare eventuella personliga indexsänkningar. Eventuella sänkningar av klassindex under tävling skall av arrangören rapporteras till DR-utskottets utsedda CIC-administratör senast första vardag efter tävling på blankett som ingår i Råd och Anvisningar. Ev. sänkning av klassindex träder i kraft till nästa tävling. Ändringar i index publiceras i SBF:s officiella organ, Idrottsbladet. Aktuella index kan även hämtas på Internet: http://www.dragracing.se eller http://www.sbf.se

DRT 0 Allmänna Tekniska Regler
DRT 0.10.1 Ljudbegränsningar Stock/Super Stock
Här kommer mer text efter godkännande, se kommande IB.

DRT Motor
DRT 1.12 Kompressor
I Competition och Advanced ET tillåts kompressor av Rootstyp samt High Helix Rootstyp (max 6,5º rotorvridning/tum). I alla andra klasser som omfattas av denna regelbok är endast kompressor av Rootstyp enl. nedan tillåten.
Maximalt tillåten storlek 14-71, max 483 mm (19 tum) längd och max 286 mm (11,25 tum) bredd på kompressorhuset. Minimum 6,35 mm (0,25 tum) godstjocklek i hus och främre gavel, minimum 7,62 mm (0,30 tum) godstjocklek i bakre gavel. Maximum rotorhåldiameter är 148,34 mm (5,840 tum). Rotorns vridning får ej överstiga vinkeln på en standard 71-serie GM-typ rotor (4 grader per tum). Kompressorns överdrivning får ej överstiga 70 procent. Variabel drivning av kompressorn förbjuden. Kompressorn skall monteras med aluminiumbult mot insugningsgrenröret. Kompressorns placering skall, på V-motorer, vara över insuget och topplocken. Denna placering rekommenderas även för andra motorkombinationer. För krav på sprängbleck (burst panel), se resp. klassregler, för fångremmar. Se DRT 1.13.

DRT 10 Förare, team, förarutrustning
DRT 10.10 Passagerare
Endast föraren får vistas i bilen under tävlingskörning. VIP-person kan åka med som passagerare i tävlingsbil enligt nedanstående bestämmelser;Tävlingsbil med hel kaross inklusive plåttak. Bilen får ej framföras så att en tid av 8,00 sekunder underskrids. Den skall på passagerarsidan utrustas med samma typ av utrustning som på förarsidan. D v s stol av racingtyp där så krävs, säkerhetssele/bälte med samma krav som på förarplatsen. S k Nascarnät skall om så fordras på förarplatsen även monteras i den högra dörren. Säkerhetsburens/bågens konstruktion får ej vara sådan att passageraren kan slå i denna vid en eventuell rullning. Installation av stol, säkerhetssele, -bälte m m skall före körning godkännas av registreringsbesiktningsman, intyg skall skrivas. Passageraren skall utrustas med samma typ av förarutrustning som krävs av föraren i den aktuella bilen. Alla krav på märkning av både bilens och förarens/passagerarens utrustning skall uppfyllas. Bilen får ej framföras så att en tid av 8,00 sekunder underskrids. Den skall på passagerarsidan utrustas med samma typ av utrustning som på förarsidan. D v s stol av racingtyp där så krävs, säkerhetssele/bälte med samma krav som på förarplatsen. PR-licens skall lösas av passageraren, körningen skall ske som solokörning.
Fordon som är specialbyggd för VIP arrangemang eller utbildning skall registreringbesiktas varje år. Bilen får ej framföras så att en tid av 8,00 sekunder underskrids. Passagerarplatsen utrustas med samma typ av utrustning som förarplatsen. D v s stol av racingtyp där så krävs, säkerhetssele/bälte med samma krav som på förarplatsen. S k Nascarnät skall om så fodras på förarplatsen även monteras vid passagerarplatsen när bilen är av karosstyp. Säkerhetsburens/bågens konstruktion får ej vara sådan att passageraren kan slå i denna vid en eventuell rullning. Passageraren skall utrustas med samma typ av förarutrustning som krävs av föraren i den aktuella bilen. Alla krav på märkning av både bilens och förarens/passagerarens utrustning skall uppfyllas. PR-licens skall lösas av passageraren, körningen skall ske som solokörning.

DRT 10.11 Skyddsklädsel
Förare skall bära heltäckande skyddsklädsel vid all tränings-, test-, uppvisnings- och tävlingskörning. Minimikrav på denna utrustning anges i nedanstående regler. För att skyddsklädsel skall vara godkänd krävs att den är märkt enligt den standard den är testad efter. De standarder som är godkända för Dragracing i Sverige är SFI Spec. 3.2A samt 3.3, FIA norm 1986 (ISO 6940), eller SBF-godkända overaller, kontrollera med tekniskt ansvarig på SBF:s kansli.
För SFI Spec. gäller att ett påsytt märke skall finnas, detta märke anger även klädselns klass, ex 3.2A/1 litet värmemotstånd, 3.2A/20 högt värmemotstånd avsedd för Advanced ET, Pro Modified samt TM/FC.
Märkning enligt FIA norm 1986 är på overaller tillverkade efter 1990 broderade med märkning på kragens utsida. Märkningen skall inkludera tillverkarens namn. På äldre overaller enligt FIA norm 1986 är overallerna märkta med påsytt märke på overallens övre framsida.
All skyddsklädsel skall vara utformad och uppsydd så att den väl skyddar hela kroppen inklusive nacke, vrister och handleder. Se respektive klass reglemente för godkänd specification.

DRT 10.11.1 Underkläder
I de fall skyddsklädsel enligt SFI Spec. ersätts med skyddsklädsel enligt någon SBF eller FIA norm skall denna alltid kompletteras med flamsäkra underkläder av material Nomex eller Zirpro/ull. Underkläder enligt SFI Spec. 3.3 rekommenderas. Se respektive klass reglemente för godkänd specification.

DRT 10.11.2 Övriga tillbehör
Flamsäkra sockor
skall vara av Nomex eller Zirpro/ull. Se respektive klass reglemente för godkänd specification.

Skor/kängor
skall vara av flamsäkert material. De skall vara avsedd för racing och skydda hela foten inklusive vristen, kängor. Sulan på skon eller bindsulan skall vara tillverkad av läder. Se respektive klass reglemente för godkänd specification.

Handskar
skall vara tillverkade i flamsäkert material och täcka handleder samt gå omlott med overallens ärm. Se respektive klass reglemente för godkänd specification.

Balaklava
skall vara tillverkade av flamsäkert material, och väl täcka huvud och nacke, samt gå omlott med övrig utrustning. Balaklava kan ersättas av särskild hjälm med inredning och hjälmdok av flamsäkert material. Sådan hjälm skall uppfylla SFI Spec. 31.2. Se respektive klass reglemente för godkänd specification.

JR Junior Dragster
JR 1.3 Avgassystem
Ingen del av avgassystemet får sträcka sig bakom bilens bakkant
Ljud från avgaser skall begränsas till maximalt 113 dB(A). Se DRT 0.10

ET
ET 2.3 Bakaxel
Bilar snabbare än 10.0 sek och har en vikt överstigande 907 kg (2000 lbs) med inviduellt avfjädrad bakaxel utan övre och undre bärarmar, måste byta till sedvanlig bakaxel (ex. 1963 till 1982 Corvette).
Bilar med inviduellt avfjädrad bakaxel med övre och undre bärarmar kan behålla swing-axeln, men måste ha en 360 graders stålring min. 25mm x 6.4mm (1 tum x _ tum) om båda drivaxlarna.
Inviduellt avfjädrad bakaxel är ej tillåtat i Advanced ET.
Se DRT 2.2 och 2.11.

ET 3.2 Styrning
Lägg till meningen "När borttagbar ratt med snabbfäste används i Advanced ET skall fästet följa SFI Spec. 45.1.

ET 10.7 Skyddsklädsel
ET > 12,00 sek (7,50 sek 1/8 mile)
Föraroverall av enlagers flamsäkert tyg enligt SBF:s normer eller SFI spec 3.2A/1 eller FIA-overall 1986 standard rekommenderas. Kläder av ylle eller bomull kan användas, heltäckande overall är att föredra framför delad klädsel. Läderskor med lädersula eller bindsula av läder samt läderhandskar obligatoriskt. Bruk av kläder i nylon eller liknande material är absolut förbjudet. Kortärmade tröjor och kortbyxor är förbjudna. Se DRT 10.11.1
10.00-11,99 sek (6,40-7,49 sek 1/8 mile)
Föraroverall av enlagers flamsäkert tyg enligt SBF:s normer eller SFI spec 3.2A/1 eller FIA-overall 1986 standard obligatoriskt. Läderskor av kängtyp, avsedda för racing, med lädersula eller bindsula av läder samt strumpor, handskar och balaklava av Nomex etc. Se DRT 10.11.1
9,99-7,50 sek (6,39-4,50 sek 1/8 mile)
Föraroverall enligt SFI spec 3.2A/5 eller FIA-overall 1986 standard obligatoriskt. Läderskor av kängtyp, avsedda för racing, med lädersula eller bindsula av läder samt strumpor, handskar och balaklava av Nomex etc eller SFI spec 3.3/1. Se DRT 10.11.1
Alla öppna bilar <11,99 sek (6,40 sek 1/8 mile)
Handskar enligt SFI spec 3.3/1 samt fångremmar för armar obligatorisk. Se DRT 10.3
9,99-7,50 sek (6,39-4,50 sek 1/8 mile) Öppna bilar med frontmotor eller täckta bilar utan original- eller brandvägg av stål med lustgas, kompressor eller turbo.
Föraroverall enligt SFI spec 3.2A/15, handskar och skor/stövlar enligt SFI Spec. 3.3/5 obligatoriskt.
Alla bilar med automatlåda i förarutrymmet.
Föraroverall enligt SFI spec 3.2A/15, handskar och skor/stövlar enligt SFI Spec. 3.3/5 obligatoriskt.

Advanced ET
7,49-6,30 sek (4,49-3,85 1/8 mile)
Täckta frontmotor bilar med kompressor eller turbo, eller alla bilar med en automatlåda i förarutrymmet.
Föraroverall enligt SFI Spec.3.2A/15 och handskar samt skor/stövlar enligt SFI Spec.3.3/5 obligatoriskt.
Öppna frontmotor bilar med kompressor eller turbo.
Föraroverall enligt SFI Spec.3.2A/20 och handskar samt skor/stövlar enligt SFI Spec. 3.3/15.
Öppna eller täckta frontmotor bilar med lustgas.
Föraroverall enligt SFI Spec. 3.2A/15 och handskar samt skor/stövlar enligt SFI Spec.3.3/5.
Bakmotor bilar med lustgas eller kompressor eller turbo.
Föraroverall enligt SFI Spec.3.2A/15 och handskar samt skor/stövlar enligt SFI Spec. 3.3/5.
Motor utan överladdning eller lustgas
Föraroverall enligt SFI spec 3.2A/5, handskar enligt SFI Spec. 3.3/1 obligatoriskt.

S Stock Cars
S 1.9 Avgassystem
vac-u-pan-system tillåtna se DRT 1.3
Ljudbegränsningar se DRT 0.10.1

SS Super Stock
SS 1.6 Avgassystem
vac-u-pan-system tillåtna se DRT 1.3
Ljudbegränsningar se DRT 0.10.1

S Stock Cars
S 10.6 Skyddskläder
Föraroverall av enlagers flamsäkert tyg enligt SBF:s normer eller SFI spec 3.2A/1 eller FIA-overall 1986 standard rekommenderas. Kläder av ylle eller bomull kan användas, heltäckande overall är att föredra framför delad klädsel. Läderskor med lädersula eller bindsula av läder samt läderhandskar obligatoriskt. Bruk av kläder i nylon eller liknande material är absolut förbjudet. Kortärmade tröjor och kortbyxor är förbjudna. Se DRT 10.11.1

SS Stock Cars
SS 10.6 Skyddskläder
I klasserna SS/A-SS/H, SS/AA-SS/HA skall föraroverall enligt SFI spec 3.2A/5 eller FIA-overall 1986 standard obligatoriskt. Läderskor av kängtyp, avsedda för racing, med lädersula eller bindsula av läder samt strumpor, handskar och balaklava av Nomex etc eller SFI spec 3.3/1. Se DRT 10.11.1
I klasserna SS/I-SS/P, SS/IA-SS/PA skall föraroverall av enlagers flamsäkert tyg enligt SBF:s normer eller SFI spec 3.2A/1 eller FIA-overall 1986 standard obligatoriskt. Läderskor av kängtyp, avsedda för racing, med lädersula eller bindsula av läder samt strumpor, handskar och balaklava av Nomex etc. Se DRT 10.11.1

GT Super Stock/GT
GT 10.1 Skyddsklädsel
I klasserna GT/A-GT/E, GT/AA-GT/EA skall föraroverall enligt SFI spec 3.2A/5 eller FIA-overall 1986 standard obligatoriskt. Läderskor av kängtyp, avsedda för racing, med lädersula eller bindsula av läder samt strumpor, handskar och balaklava av Nomex etc eller SFI spec 3.3/1. Se DRT 10.11.1
I klasserna GT/F-GT/M, GT/FA-GT/MA skall föraroverall av enlagers flamsäkert tyg enligt SBF:s normer eller SFI spec 3.2A/1 eller FIA-overall 1986 standard obligatoriskt. Läderskor av kängtyp, avsedda för racing, med lädersula eller bindsula av läder samt strumpor, handskar och balaklava av Nomex etc. Se DRT 10.11.1

MS Super Stock/Modified Stock
MS 10.2 Skyddskläder
I klasserna AS, BS och CS skall föraroverall enligt SFI spec 3.2A/5 eller FIA-overall 1986 standard obligatoriskt. Läderskor av kängtyp, avsedda för racing, med lädersula eller bindsula av läder samt strumpor, handskar och balaklava av Nomex etc eller SFI spec 3.3/1. Se DRT 10.11.1
I klassen DS skall föraroverall av enlagers flamsäkert tyg enligt SBF:s normer eller SFI spec 3.2A/1 eller FIA-overall 1986 standard obligatoriskt. Läderskor av kängtyp, avsedda för racing, med lädersula eller bindsula av läder samt strumpor, handskar och balaklava av Nomex etc. Se DRT 10.11.1

M Super Stock/Modified
MS 10.2 Skyddskläder
Föraroverall enligt SFI spec 3.2A/5 eller FIA-overall 1986 standard obligatoriskt. Läderskor av kängtyp, avsedda för racing, med lädersula eller bindsula av läder samt strumpor, handskar och balaklava av Nomex etc eller SFI spec 3.3/1. Se DRT 10.11.1

MX Super Stock/MX
MS 10.2 Skyddskläder
I klasserna AX, BX och DX skall föraroverall enligt SFI spec 3.2A/5 eller FIA-overall 1986 standard obligatoriskt. Läderskor av kängtyp, avsedda för racing, med lädersula eller bindsula av läder samt strumpor, handskar och balaklava av Nomex etc eller SFI spec 3.3/1. Se DRT 10.11.1
I klassen CX skall föraroverall av enlagers flamsäkert tyg enligt SBF:s normer eller SFI spec 3.2A/1 eller FIA-overall 1986 standard obligatoriskt. Läderskor av kängtyp, avsedda för racing, med lädersula eller bindsula av läder samt strumpor, handskar och balaklava av Nomex etc. Se DRT 10.11.1

MC Super Stock/Modified Compact
MC 10.2 Skyddskläder
Föraroverall av enlagers flamsäkert tyg enligt SBF:s normer eller SFI spec 3.2A/1 eller FIA-overall 1986 standard obligatoriskt. Läderskor av kängtyp, avsedda för racing, med lädersula eller bindsula av läder samt strumpor, handskar och balaklava av Nomex etc. Se DRT 10.11.1


D Dragsters
D 0.2 Beteckning på bilarna
A/D, B/D, C/D, D/D, E/D, F/D, DT/D, ET/D, FT/D, AA/D, AB/D, BA/D, BB/D, CA/D, CB/D, DA/D, DB/D, EA/D, EB/D, FA/D, FB/D samt BN/D följt av startnummer enligt DRT 7.3.
D 0.3 Klassindelning
Klass Kg/liter Min.vikt (kg) Anm
A/D 94 - 110 612
B/D 111 - 124 612
C/D 125 - 137 612
D/D 138 - 193 1), 2), 3)
E/D 194 - 231 386 Max 4-cyl
alt 219 - 231 386 Max 4-cyl, 4vent/cyl
F/D 232 - 386 Max cyl volym 2,54 l
DT/D 255 - 358 1), 2), 3) Endast turbo
ET/D 359 - 428 2), 3) Endast turbo, max 6-cyl
FT/D 429 - 386 Endast turbo, max 4-cyl
AA/D 150 - 177 1), 2), 3) Endast kompressor, Roots High Helix
AB/D 150 - 177 1), 2), 3) Endast kompressor, standard Roots
BA/D 178 - 199 1), 2), 3) Endast kompressor, Roots High Helix
BB/D 178 - 199 1), 2), 3) Endast kompressor, standard Roots
CA/D 200 - 220 1), 2), 3) Endast kompressor, Roots High Helix
CB/D 200 - 220 1), 2), 3) Endast kompressor, standard Roots
DA/D 200 - 220 1), 2), 3) Endast kompressor, Roots High Helix
DB/D 221 - 309 1), 2), 3) Endast kompressor, standard Roots
EA/D 200 - 220 1), 2), 3) Endast kompressor, Roots High Helix
EB/D 310 - 370 1), 2), 3) Endast kompressor, standard Roots
FA/D 200 - 220 1), 2), 3) Endast kompressor, Roots High Helix
FB/D 371 - 1), 2), 3) Endast kompressor, standard Roots
BN/D 160 - 612 Endast lustgas

Minimivikt
1) 612 kg, bil med V8
2) 454 kg, bil med maximalt sex cylindrar
3) 386 kg, bil med maximalt fyra cylindrar
Maximal vikt 1.100 kg.


A Altered Cars
A 0.2 Beteckning på bilarna
A/A, B/A, C/A, D/A, E/A, F/A, G/A, H/A, I/A, AT/A, BT/A, CT/A, DT/A, AA/A, AB/A, BA/A, BB/A, CA/A, CB/A, DA/A, DB/A, AN/A, BN/A, CN/A och DN/A följt av startnummer enligt DRT 7.3.
A 0.3 Klassindelning
Klass Kg/liter Min.vikt (kg) Anm
A/A 94 - 129 1), 2)
B/A 130 - 149 1), 2)
C/A 150 - 179 680
D/A 180 - 207 3), 4), 5)
E/A 208 - 234 3), 4), 5)
F/A 235 - 262 3), 4), 5)
G/A 263 - 290 3), 4), 5)
H/A 291 - 317 3), 4), 5)
I/A 318 - 3), 4), 5)
AA/A 150 - 207 1), 2) Endast kompressor, Roots High Helix
AB/A 150 - 207 1), 2) Endast kompressor, standard Roots
BA/A 208 - 299 3), 4), 6) Endast kompressor, Roots High Helix
BB/A 208 - 299 3), 4), 6) Endast kompressor, standard Roots
CA/A 300 - 399 Endast kompressor, Roots High Helix
CB/A 300 - 399 Endast kompressor, standard Roots
DA/A 400 - Endast kompressor, Roots High Helix
DB/A 400 - Endast kompressor, standard Roots
AT/A 163 - 226 1), 2) Endast turbo
BT/A 227 - 349 3), 4), 6) Endast turbo
CT/A 350 - 499 Endast turbo
DT/A 500 - Endast turbo
AN/A 110 - 139 1), 2) Endast lustgas
BN/A 140 - 169 1), 2) Endast lustgas
CN/A 170 - 199 1), 2) Endast lustgas
DN/A 200 - Endast lustgas

Minimivikt
1) typ 1-bil 680 kg
2) typ 2-bil 1.066 kg
3) 950 kg, bil med V8
4) 900 kg, bil med max sex cylindrar
5) 500 kg, bil med max fyra cyl
6) 612 kg, bil med max fyra cyl
Maximal vikt 1350 kg.

SST Super Street
SST 10.7 Skyddsklädsel
Föraroverall av enlagers flamsäkert tyg enligt SBF:s normer eller SFI spec 3.2A/1 eller FIA-overall 1986 standard rekommenderas. Kläder av ylle eller bomull kan användas, heltäckande overall är att föredra framför delad klädsel. Läderskor med lädersula eller bindsula av läder samt läderhandskar obligatoriskt. Bruk av kläder i nylon eller liknande material är absolut förbjudet. Kortärmade tröjor och kortbyxor är förbjudna. Se DRT 10.11.1

SG Super Gas
SG 10.8 Skyddsklädsel
Föraroverall enligt SFI spec 3.2A/5 eller FIA-overall 1986 standard obligatoriskt. Läderskor av kängtyp, avsedda för racing, med lädersula eller bindsula av läder samt strumpor, handskar och balaklava av Nomex etc eller SFI spec 3.3/1. Se DRT 10.11.1

SC 1.2.1 Ljudbegränsning
Ljud från avgaser skall begränsas till maximalt 120 dB(A). Se DRT 0.10

SC Super Comp
SC 10.7 Skyddsklädsel
Föraroverall enligt SFI spec 3.2A/5 eller FIA-overall 1986 standard obligatoriskt. Läderskor av kängtyp, avsedda för racing, med lädersula eller bindsula av läder samt strumpor, handskar och balaklava av Nomex etc eller SFI spec 3.3/1. Se DRT 10.11.1
Öppna bilar med frontmotor eller täckta bilar med lustgas, kompressor eller turbo.

Föraroverall enligt SFI spec 3.2A/15, handskar och skor/stövlar enligt SFI Spec. 3.3/5 obligatoriskt.
Alla bilar med automatlåda i förarutrymmet.
Föraroverall enligt SFI spec 3.2A/15, handskar och skor/stövlar enligt SFI Spec. 3.3/5 obligatoriskt.

G 7.1 Tävlingslicenser
G 7.1.2 Uppklassning/Utbildning
Uppklassning sker efter godkänt teoretiskt och praktiskt förarprov. Kontakta din klubb eller den sportgrensansvarige för dragracing i ditt SDF för kursdatum. Ansökan inlämnas till klubben som efter kontroll och godkännande skickar ansökan vidare till SBF, som utfärdar uppklassad licens när ansökan och betalning inkommit. Om ändring görs i samband med årsskiftet utgår ingen extra avgift.
Utbildning juniorlicens
Junior Stock, Junior Modified samt Junior 16 år med ett break out på 16,00 sekunder
Förarkurs Juniorer enligt Råd och Anvisningar i samband med första tävlingen. Tävlingsledare/domare godkänner förarprov samt undertecknar licensansökan. Vid första tävlingen används interimslicens. Därefter krävs fast licens.

Junior 16-år med ett break out på 9,90 sekunder
Förare under 18 år som uppfyller nedanstående krav får deltaga i Super Street, Super Gas samt i Stock och ET Racing med ett absolut break out på 9.90 sek
- 20 st dokumenterade helt fullföljda tävlingar i J/S
- 6 st tävlingar helt fullföljda i J/M
- Minimiålder är från det år han/hon fyller 16 år
- Teoretisk förarprov enl. krav för A3, B3-licens
- Av DR-utskottet beviljad ansökan om licensuppkörning
- Av examinator godkänd uppkörning enl. särskilt protokoll från SBF/DR-utskottet
Då förare uppnått 18 års ålder erhåller han/hon ordinarie A3, B3-licens utan förarprov, förutsatt att han/hon har kört minst 4 fullföljda dokumenterade tävlingar.

Super Comp-dragster och ET-dragster för 16-åringar ner till 8,90 sekunder
Förare under 18 år som uppfyller nedanstående krav får deltaga i eliminatorn Super Comp samt ET Racing ner till 8,90 sekunder.
- 20 st dokumenterade helt fullföljda tävlingar i J/S
- 6 st tävlingar helt fullföljda i J/M
- Minimiålder är från det år han/hon fyller 16 år
- Teoretisk förarprov enl. krav för A3, B3-licens
- Av DR-utskottet beviljad ansökan om licensuppkörning
- Av examinator godkänd uppkörning enl. särskilt protokoll från SBF/DR-utskottet
Då förare uppnått 18 års ålder erhåller han/hon ordinarie A3, B3-licens utan förarprov, förutsatt att han/hon har kört minst 4 fullföljda dokumenterade tävlingar.

Juniorlicensers giltighet
Åldersgränsen för juniorer varierar i de olika juniorklasserna.

Utbildning A4, B4-licens
Förarkurs för debutlicens enligt Råd och Anvisningar i samband med första tävlingen eller förarkurs med teoriprov. A-licensierad tävlingsledare/Domare godkänner praktiskt förarprov samt undertecknar licensansökan. Ansökningsblankett för licens beställs från SBF.

Utbildning A3, B3-licens
Förarkurs med teoretiskt prov, som förarutbildare godkänner, och uppkörning enligt Råd och Anvisningar. A-licensierad tävlingsledare/Domare godkänner förarprov samt undertecknar licensansökan. Ansökningsblankett för nationell licens beställs från SBF.

Utbildning A1-, B1-, C1-, A2-, B2-licens
Förarkurs med teoretiskt prov, som förarutbildare godkänner, och uppkörning enligt Råd och Anvisningar. Förbundsdomare inom dragracing godkänner förarprov samt undertecknar licensansökan. Ansökningsblankett för internationell licens beställs från SBF. Se även G 7.1.1 Internationell licens.

G 7.2 Dragracinglicenser
Förare mellan 10 och 18 år benämns juniorer.
Licensinnehavare i andra sportgrenar än Dragracing kan ansöka hos DR-utskottet om dispens från förarprov.
Bokstavsförklaring:
J = Junior
A = Bilar med en hjulbas över 3.175 mm (125 tum).
B = Bilar med en hjulbas under 3.175 mm (125 tum).
C = Pro Stock
Debutlicens
Krav för licens
Giltigt medlemskap i SBF-ansluten klubb.
Enkel förarkurs enligt Råd och anvisningar 1998.
Licensen gäller
J = Junior Stock, Junior Modified, Junior från 16 år.
A4, B4 = Stock, Super Street, Super Gas.
ET långsammare än 10 sek.
Licensen gäller under förarens första tävlingssäsong. Licensen gäller nationella klasser på dragracingtävlingar i Sverige, dock ej Svenskt Mästerskap.
Önskas nationell eller internationell licens för A4, B4 under första säsongen skall teoretiskt prov genomföras.

Nationell licens
Krav för licens
Giltigt medlemskap i SBF-ansluten klubb.
Giltig utbildning enligt G 7.1.2 eller en säsong med debutlicens. (gäller endast J- och A4, B4- licens)
Licensen gäller
J = Junior Stock, Junior Modified, Junior från 16 år.
J16 ner till 9,90 sek = För 16-åringar, giltig endast i Sverige, samt eventuellt i annat land. Kolla med värdlandets bilsportförbund.
J16 Super Comp och ET dragster ner till 8,90 sek = för 16-åringar, giltig endast i Sverige, samt eventuellt i annat land. Kolla med värdlandets bilsportförbund.
A4, B4 = Stock, Super Street, Super Gas, Super Comp.
ET långsammare än 7,50 sek.
A3, B3 = Competition, ET i tidsintervallen 6,30 - 7,49.
Licensen gäller i nationella klasser på dragracingtävlingar inom EU och dess associerade länder.

Internationell licens
Krav för licens
Giltigt medlemskap i SBF-ansluten klubb.
Giltig utbildning enligt G 7.1.2
Läkarundersökning enligt FIA-norm.
Licensen gäller
A4, B4 = Stock, Super Street, Super Gas, Super Comp.
ET långsammare än 7,50 sek.
A3, B3 = Competition, ET i tidsintervallen 6,30 - 7,49.
C1 = Pro Stock
A2 = Top Methanol Dragster
B2 = Top Methanol Funny Car
A1 = Top Fuel
B1 = Funny Car

PR-licens
PR-licens gäller för VIP-person (politiker, journalist eller annan person som bedöms som viktig för svensk dragracing eller för den lokala klubbens fortsatta arrangemang). PR-licensen får användas för förare/passagerare i bilar som är godkända för debutlicens enligt bestämmelser ovan samt som passagerare i klasserna Super Stock, Super Gas, Super Comp, Pro Stock och ET med en lägsta tid av 8.00 sekunder. Särskilda säkerhetsbestämmelser gäller, se DRT 10.10.

publicerad: 2000-04-19


Miniracing byter namn till Radiostyrd Bilsport

Miniracingsektionen har inkommit med en skrivelse med begäran att namnet Miniracing ska ändras till Radiostyrd Bilsport, förkortat RB.

Bilstyrelsen beslutade godkänna förslaget att ändra namnet från Miniracing till Radiostyrd Bilsport, förkortat RB.

Modellverksamheten inom SBF byter namn från Miniracing till Radiostyrd Bilsport from 7/4 2000-

publicerad: 2000-04-07


Klassningslista rallydäck sommar 2000

Aktuell klassningslista hittar du under menyvalet regler/ blanketter eller klicka på länken så kommer du direkt dit.

publicerad: 2000-04-06


Sport 2000

Fasta startnummer kan beställas från och med den 10 april hos licensavdelningen tel 08-626 33 00. Rätten till startnumret gäller två år och kostar 150 kr.

publicerad: 2000-04-06


Däck i EM

Förare som anmält sig i EM avseende klass ICC och FA kan hos Radne Motor till första tävlingen kvittera ut ett set däck.

publicerad: 2000-04-06


Yamaha

Homologerade däck från föregående period kan användas fram till och med den 31/8 2000.

publicerad: 2000-04-06


Micro Mini

Däck från föregående homologeringsperiod, både slicks och regndäck, kan användas fram till och med den 31/8 2000.

publicerad: 2000-04-06


Formel E

Nordiskt Mästerskap för FE kommer att köras på Jyllandsringen den 6-7 maj

publicerad: 2000-04-06


Viking Trophy

Viking Trophy i Finland körs i Pori (Björneborg) den 16-18 juni och omfattar klass ICA. Ev. kommer Viking Trophy även att omfatta ICA Junior, förhandlingar pågår med CIK.
Inbjudningsklassen Yamaha körs enligt de regler som används i Nordiskt mästerskap

publicerad: 2000-04-06


SM DRAGRACING 2000

2000-07-14-16, SHRA-Luleå, Pite Dragway
RM DRAGRACING 2000
2000-09-01-02 (-03) SHRA-
Nyköping, Mantorp Park.

publicerad: 2000-04-06


Grupp E

Då kontoret får en hel del frågor kring Grupp E kommer här nedan vad som gäller:
Fr.o m 2000-01-01 ersätts klass Ekonomi med Grupp E i samtliga distrikt utom Övre Norra BF samt Mellan Norrlands BF.

Med original typintyg menas den typning som bilen hade då den lämnade fabriken som ny. Innertak samt golvmattor får bortagas förutsatt att Svensk Bilprovning godkänner detta för bilmodellen. Baksätet får demonteras förutsatt att bilen är registreringsbesiktigad för endast 1 passagerare. Bränsle och bromsledningar får dras inne i kupén förutsatt att Svensk Bilprovning godkänner detta för bilmodellen.
Bilar som tidigare tävlat i klass ekonomi och har ett lägre vikt/effekt förhållande än 15,0 kg/Kw skall tillläggsviktas med 60% av den verkliga viktskillnaden dock max 40 kg. Vikten på en sådan bil kan uppnås med en eller flera ballastvikter förutsatt att dessa är massiva och enhetliga samt fastsatta med verktyg (genomgående bult med mutter) och dessutom att plombering kan anbringas, placerade på golvet för höger baksätespassagerare och åtkomliga samt väl synliga för den tekniska personalen. Plombering skall sedan ske av en distriktstekniker.
Om du har några frågor kring Grupp E är mailadressen till regelgruppen:
grupp_e@hotmail.com
Reglerna för Grupp E i sin helhet hittar du under menyvalet Regelbok/Blanketter. Klicka på länken nedan så kommer du direkt till sidan.

publicerad: 2000-03-23


DÄCKLISTA, SOMMARDÄCK RALLY-2000

Nu presenteras de nya klassningslistorna för kommande sommarsäsong. Dessa listor kan komma att kompletteras med ytterligare däck så fort berörda däcktillverkare/generalagenter inkommit med kompletterande uppgifter.
Klassade däck är obligatoriskt i samtliga rallytävlingar sommartid fr o m 2000-03-15 till 2000-12-01.
Undantag: Internationella mästerskapstävlingar ( VM / EM ), Bil-O samt lokaltävling.
Lista A1
Michelin Dimension
N 16/57-14. 18/58-15. 20/58-15, 20/61-16. 17/63-17, 20/63-17, 20/65-17, 20/65-18
Z 17/65-15
T 20/65-17, 20/65-18
TA/TE 16/57-14. 17/63-17. 20/63-17. 20/61-16, 18/58-15. 20/50-15

Pirelli
ASG-Z (K) 205/65-15
RS 190/580-15. 210/625-17.
N 190/580-15. 225/650-17. 225/650-18, 225/625-18,
RP 225/650-18

Yokohoma
AOO6T 210/650R18, 210/625R17, 210/650R17
AO33 185/60R15 84Q, 205/60R15 94Q
AO35 185/60R15 84Q, 185/65R15 88Q, 175/65R14 82Q, 185/65R14 86Q

Avon
SFR 175/70-14, 185/65-14, 155-15, 175/70-15, 185/65-15, 175/75-15, 185/70-15, 195/65-15, 175/70-16, 185/65-16, 195/60-16

Silverstone
S-525(X) 15/62-15, 16/64-15, 17/65-15
S-575 190/580-15, 210/625-16
S-505 15/60-14

Gullabo Däckfynd
Gullabo RY 185/65-15, 185/70-14, 175/70-14
Gullabo Evo 185/65-15, 175/70-14

Maxsport
RB3 185/55-15, 205/60-15, 205/55-16
RB3D2-A 185/65-15H, 185/65-15V, 185/70-14H, 185/70-14V
RB3D2-A(U) 185/65-15, 185/70-14

Adaptor
R2 175/70-R15, 175/65-R14

Lista B1
AVON SFR

MATADOR Rally Flex S2
MATADOR Rally Flex S22
MATADOR Rally Flex S77

MDS-RALLY S2
MDS-RALLY S22 alt. Beteckning S22H
MDS-RALLY S22S

SILVERSTONE S22S
SILVERSTONE S505
SILVERSTONE S525Y

Regumerade däck:
GALXIE SAFARI

AGI-GULLABO Rally Super G
AGI-GULLABO Rally Akropolis

MONARCH Maxsport alt. Beteckning RB 4

MAXSPORT RB3D alt. Beteckning RB3D2 eller D2
MAXSPORT RB 5

ADAPTOR R1

COLWAY intermediate

Volymdäck:
PIRELLI P1000
PIRELLIP2000

FIRESTONEF560

MONARCH ACIER R70

Lista A2
Yokohama Dimension
AO17 205/60R15 89Q. 185/65R15 87Q, 195/65R15 90Q,205/65R15 94Q
175/65R1 82Q, 185/65R14 85Q. 185/70R14 87Q
AO33 215/60R 94Q,
AO35 195/65R15 91Q, 205/65R15 94Q

Pirelli
ASG-M1 (KM) 205/65-15

Silverstone
S55 175/65-14

Maxsport
RB1 165/65-14. 175/70-15, 185/65-15

publicerad: 2000-03-23


Tillägg till DRT 1.6 Bensin

Bensinleverantörer

VP
JAMS AB Jimmy Karlsson mobil 0705-893150
Lunda, 747 91 Alunda

SUNOCO
ÅMT AB Bengt Boman tel. 040-293750
Box 50135, 202 11 Malmö

ELF
EJELF AB Eje Elgh, Magnus Olsson tel. 0586-34090
Maskinvägen 2, 691 37 Karlskoga

76
OSCO OIL AB Gustav Torgner tel. 0142-12585
Vallerstad Prästgård, 596 62 Mjölby fax. 0142-18117

AG Petrolium
AG Petrolium Royne Theander tel. 033-284069
Forssa, 517 91 Bollebygd fax. 033-284087
Från och med 2000-01-01 är endast blyfri bensin tillåten. Bensin som används måste vara handelsbensin som kommer från en bensinstation eller från godkänd leverantör. Nedanstående bränsle leverantörer är godkända av SBF:s Dragracing Utskott för leverans av blyfria bränslen. Under året så kommer listan att kompletteras med de leverantörer som blir godkända.Bensinleverantörer

VP
JAMS AB Jimmy Karlsson mobil 0705-893150
Lunda, 747 91 Alunda

SUNOCO
ÅMT AB Bengt Boman tel. 040-293750
Box 50135, 202 11 Malmö

ELF
EJELF AB Eje Elgh, Magnus Olsson tel. 0586-34090
Maskinvägen 2, 691 37 Karlskoga

76
OSCO OIL AB Gustav Torgner tel. 0142-12585
Vallerstad Prästgård, 596 62 Mjölby fax. 0142-18117

AG Petrolium
AG Petrolium Royne Theander tel. 033-284069
Forssa, 517 91 Bollebygd fax. 033-284087

publicerad: 2000-03-23


Regeländringar från 2000-04-01

Följande regeländringar har Folkraceutskottet och distriktens Sportgrensansvariga beslutat om att gälla från 2000-04-01.
Anbud
Det är tillåtet att, på egen bil lägga ett stödbud, utan att detta åtföljs av 4500:- i kontanter.
Startbekräftelsen ska gälla, som uppvisas när anbudet lämnas. Förändringen är gjord för att, den som vill lägga ett stödbud på sin egen bil, inte ska behöva gå med kontanta pengar på sig.
Från 2000-04-01 gäller att den som vill lägga ett anbud på sin egen bil endast behöver lägga startbekräftelse i kuvertet och betala expeditionsavgift på 100:-.
Övriga anbudsregler gäller som tidigare.
Klasser
Det är från 2000-04-01 tillåtet att dela bil i samma klass om tävling körs i Folkrace special.
Det är däremot inte tillåtet att deltaga med två bilar i samma tävling ex. i både fram och bakhjulsdrivna klasser i samma tävling.
Klassindelning är som tidigare nämnts, arrangör ska inbjuda till särskild klass för DAM senior, HERR senior, JUNIORER samt DEBUTANTER.

Utbildningar
Det finns nu utbildningsmaterial att beställa från kontoret.
Utbildningspaketet för förare ska innehålla regelbok och ett SISU anpassat utbildningshäfte, utbildningen kan bedrivas som studiecirkel enligt SISU regler, och materialet kan även beställas via ditt sisuombud.
Ett nytt utbildningsmaterial för utbildning av funktionärer finns även det att beställa.
" Att arrangera en Folkracetävling ".
Vi påminner om att för att arrangera en folkracetävling krävs att de licenskrav som finns angivna i regelboken uppfylls och att kunskaperna i licensnivån är hämtade från funktionärsutbildning i folkrace.
Marknadsföringsbroschyrer och affischer
Finns nu åter på kontoret och går bra att beställa. Använd gärna SBFs Beställningsblankett

publicerad: 2000-03-23


UTBILDNING

Ungdomsläger
Svenska Bilsportförbundet inbjuder aktiva ungdomar mellan 14-20 år till motorsportläger i Säfsen 26-28 maj. Förra årets succé har gjort att vi åter vill ge chansen till flera ungdomar som är aktiva inom bilsportens olika dicipliner att få lärdom om hur hantera sponsorer, miljö, den egna mentala träningen inför tävlingarna, kostlära mm. Deltagandet är till självkostnads-pris.
Ytterligare info och anmälan till Maria Björk, Ungdomsanvarig RC, telefon 0240-193 22 eller 070-573 67 05.

publicerad: 2000-03-23


Ersättningsarrangörer har utsetts

Följande arrangörer har utsetts i stället för de som tidigare avanmält sig från årets SM serie.
30 juni Finnskoga MK
(endast Super nationell)
22 juli Strängnäs AMS
5 aug MK Team Westom
TV 2 i Norge sänder från alla tävlingar och norska EM-förarna med Ludvig Hunsbedt och Eivind Opland i spetsen kommer till SM-deltävlingarna!

publicerad: 2000-03-23


Sista chansen att anmäla sig till Kursen - Argumentation/Kommunikation

Absolut sista chans att anmäla sig till "Kurs för killar o tjejer den 25-26 mars!
Stärk dig själv i din roll som ledare! Kurs i Argumentation/kommunikation/att tala inför grupp.
Undervisningen genomförs på ett individuellt plan. Varje kursdeltagares utgångsläge bildar bas för individen.
* Genomgång av teoretisk modell för presentationer.
* Genomgång av målet för presentationen.
* Genomgång av talarens beteende.
* Genomgång av åhöraren.
* Kroppsspråkets betydelse.
* Praktiska framträdande som byggs upp stegvis, beroende på individens utgångsläge.
Plats Nova Park Knivsta
Kurskostnad 1150:- inkl mat och logi med plats i dubbelrum.
Enkelrum + 200:-
Frågor och anmälan: Dagtid Anita Åstrand 08-626 33 04. Kvällstid Ann-Sofie Hanéll 044-402 40 el 044-409 60.

publicerad: 2000-03-09


TJEJERNAS ÅRSKONFERENS

Så var det åter dags för den årliga konferensen som äger rum den 1-2 april på Nova Park i Knivsta. Samling lördag kl 09.00 och avslut söndag kl 15.00. Denna konferens vänder sig i första hand till distriktskontakter/kommittéer samt alla andra tjejer som är intresserade.
Anmälan och frågor dagtid till Anne-Catherine Rosén, 08-626 33 15 (fax 08-626 33 20,) och kvällstid till Ann-Sofi Hanéll, 044-402 40 eller 409 60.
Kostnad 1150 kronor inkl mat och logi, med plats i dubbelrum. Sista dag för anmälan är 10 mars.

publicerad: 2000-03-09


MENTORPROJEKT 2000

I februari år 2000 startades ett nytt mentorprojekt för såväl tjejer som killar. Syftet och mål med detta mentorprojekt är att bidra till personlig utveckling, öka kontaktnätet inom bilsporten, bredda rekryteringsbasen för nya ledare, främja jämställdheten inom förbundet och sist men inte minst bidra till föryngringen av ledare inom svensk bilsport.
Åtta adepter med respektive mentorer kommer under 15 månader att arbeta tillsammans i det program de själv planerat.
Vill Du delta eller vet någon annan som kan vara intresserad, hör av Dig då till Malena Lundgren 0502-20356 kvällstid eller Anne-Catherine Rosén 08-626 33 15 dagtid.
Intresseanmälan och ansökningsblankett får du av samma tjejer ovan. Ansökan skickas till Malena Lundgren, Broholm Daretorp, 522 91 Tidaholm. Anmälan ska vara oss tillhanda senast den 31 maj 2000.

publicerad: 2000-03-09


HOMOLOGERINGSBESIKTNINGSMÄN I RALLY 2000

Adress och telefonlista

Anders Andersson Lingonstigen 35 952 41 Kalix
A) 0923-12080 B) 0923-13603 M) 070-5233603

Björn Annerstedt Enskiftesvägen 4 145 60 Norsborg
A) 08-50605062 B) 08-53177675 M) 070-3178062

Ralf Berglund Sommarhagen 28 733 97 Sala
A) 0224-86665 B) 0224-59200+fax M) 070-5886444

Lars Blomberg Stängselvägen 38 811 35 Sandviken
B) 026-256754

Hans-Åke Flink Tunnelvägen 8 821 50 Bollnäs
A) 0278-32226 B) 0278-10474 M) 070-3000005

Bengt Emilsson Linvägen 14 831 75 Östersund
A) 063-156800 B) 063-87736 M) 010-2509813

Christer Fridlund Birgits väg 1 665 00 Kil
B) 0554-14319

Kent Heijel Ramsåsen 665 91 Kil
A) 0554-21040 M) 070-5802461

Jörgen Hellström Segebadengatan 9 621 45 Visby
A) 0498-269783 B) 0498-213190

Ylve Johansson Ekeby Björka 9 692 91 Kumla
Fax. 019-236142 B) 019-236149 M) 070-3207102

Raymond Johansson Nösund Lunden 6554 474 96 Nösund
A) 031-7650427 B) 0304-20898 M) 0708-926577

Håkan Junfors Klippgårdsvägen 3 441 65 Alingsås
B) 0322-50151 M) 070-3240630

Klas Karlsson Smedstuguplan 7 B 602 13 Norrköping
B) 011-189360 M) 070-5833537 kväll

Kent Lindberg Ström 59 916 93 Bjurholm
A) 070-6937282 B) 0932-25033 M) 070-6937282

Bengt Persson Äpplegatan 10 233 38 Svedala
A) 040-400861 B) 040-403147 M) 010-6523503

Frans Persson P R 831 06 Östersund
P-sök.0740-166642 M) 070-3571866

Gert-Owe Petersson Lärkvägen 4 340 30 Vislanda
A) 0470-23355 B) 0472-30972 M) 070-5523355

Sören Wahlberg Brushanevägen 16 891 40 Örnsköldsvik
A) 0661-10440 B) 0660-15063

Tord Öberg Lillnäs 2 184 91 Åkersberga
A) 070-6677560 B) 08-54354354 M) 070-6677560

publicerad: 2000-03-09


RÅDSMÖTET

Svenska Bilsportförbundets Rådsmöte kommer att hållas i Tylösand söndagen den 9 april.

publicerad: 2000-03-09


FIA-KALENDER 2000

Året upplaga av FIA-kalender finns att beställas hos förbundet till en kostnad av 600 kronor. Kontakta Anne-Catherine Rosén för beställning, tel 08-626 33 15. eller e-post: annecatherine.rosen@sbf.se.

publicerad: 2000-03-09


EFRA godkända ljuddämpare Klass 1:8

Rossi 9894
Laro 9893
NovaRossi 053 or 9853
Novarossi 086 or 9886
Serpent 089 or 9889
R&B 063 or 9863
OPS 001 or 9801
OPS 003 or 9803
Picco 9897
NovaRossi 9901
Mielke 9902
Kyosho 9903
R&B 062 or 9862
CMB 9904
Picco 069 or 9869
Bergonzoni 056 or 9856
Bergonzoni 057 or 9857
SVM 072 or 9872

publicerad: 2000-02-24


BORTTAGANDE AV ÅLDERSGRÄNSER

Klass Micro, övre åldersgräns borttagen. Klass ICA junior, övre åldersgräns borttagen.

DÄCK I YAMAHA
Slicks: Vega XLL grön, 1390:-/set. Dimension fram: 4.50x10-5, bak: 7.10x11-5.
Regndäck: Vega W2, 1400:-/set. Dimension fram: 4.20x10-5, bak: 6.00x11-5.
Fälg regndäck: Fri Line aluminium fram och 120, bak dh 180. Reducerat pris från Forsman Racing fram till och med 31/12 2000, en sats fälgar 980:-.

publicerad: 2000-02-24


Götalandscupen 2000

9 april Knutstorp
6 maj Falköping
20 maj Trollhättan
3 juni Arvika
10 juni Vimmerby
17 juni Norrköping
29 juli Skene
12 aug Laholm
26 aug Tomelilla
9 sept Höljes
24 sept Fjärås


Däckbestämmelser gällande Götalandscupen


Klass 1, 2, 3, enligt tekniska reglementet Super Nationell punkt T2.1. (fabrikat fritt). Klass 4, 6, regummerade klassade rallydäck enligt SBF:s lista A eller B år 2000, med ett maxpris av 750 kr.
Reglemente för Götalandscupen 2000 kan rekvireras från respektive distrikt eller SBF:s hemsida

publicerad: 2000-02-24


REGISTRERINGSBESIKTNINGMÄN 2000

Adress och telefonlista

Sten Amund Kantarellvägen 7 863 34 Sundsbruk
A) 060-123175 B) 060-537379 M) 010-6959430

Lennart Andersson Annedalsvägen 15 931 91 Skellefteå
A) 0910-736336, 39 B) 0910-86001 M) 070-3455824

Pär Arvidsson Hansavägen 6 516 32 Dalsjöfors
B) 033-271724

Boy Beckert Oxelgatan 7 310 41 Gullbrandstorp
B) 035-53913 M) 070-5613462

Stefan Bergendahl Kvarnhagsgatan 132 165 54 Hässelby
B) 08-7596996

Ralf Berglund Sommarhagen 28 733 97 Sala
A) 0224-86665 B) 0224-59200 M) 070-5886444

Erik Emanuelsson Sjödalsbacken 5 141 61 Huddinge
A) 08-7191039 B) 08-7748977 M) 070-5403787

Bengt Emilsson Linvägen 14 831 75 Östersund
A) 063-156841 B) 063-87736

Hans-Åke Flink Tunnelvägen 8 821 50 Bollnäs
A) 0278-32226 B) 0278-10474 M) 010-6665666

Kent Heijel Ramsåsen 665 91 Kil
A) 0554-21030 M) 070-5802461

Jörgen Hellström Segebadengatan 9 621 45 Visby
A) 0498-269783 B) 0498-213190 M) 070-3558346

Kenneth Ingvarsson Ekhagsgatan 2 521 30 Falköping
A) 070-6859757 B) 0515-11847 M) 010-2822354

Håkan Junfors Klippgårdsvägen 3 441 65 Alingsås
B) 0322-50151 M) 070-5750151

Bo Karlsson Övre Åsvägen PL 7711 439 37 Onsala
B) 0300-29872 M) 0704-670487

Ulf Larsson Gränsvägen 2 B 137 41 Västerhaninge
A) 08-50027409 B) 50023414

Svante Lindh Gårdsås, Östertomta 670 35 Gunnarskog
A) 0570-10808 B) 0570-32479

Ingvar Lundh Jämtsvedsvägen 5 774 61 Avesta
A) 0226-57085 B) 0226-52236 M) 073-9868371

Stig Lundström Skotvägen 6 973 41 Luleå
B) 0920-229054 M) 010-2589571

Hans Lundgren Björkbacken 740 10 Almunge
B) 0174-23001 M) 070-2221101

Evert Nilsson Källstorp 213 231 98 Klagstorp
A) 040-967035 B) 0410-26624 M) 010-2012578

Sune Ohlsson Box 3334 165 21 Hässelby
A) 08-384003 B) 08-892440 M) 070-3784003

C-O Pettersson Andrévägen 53 B 554 66 Jönköping
B) 036-140335 M) 010-2363116

Jan Röhs Solskensvägen 3 654 80 Karlstad
A) 054-297054 B) 054-860327

Staffan Rönnmark Skravelsjö 264 905 87 Umeå
B) 090-22515 M) 070-3203839

Sigge Skålberg Abborrgränd 45 262 41 Ängelholm
A) 0431-88400 B) 0431-16993

Anders Spjut Tjugesta Pl 154 705 97 Glanshammar
B) 019-467112 M) 070-7126580

Mikael Simonsson Kyrkbrovägen 38 685 97 Östmark
A) 0560-27203 M) 070-4486910

Arne Stenberg Stambanegatan 25 942 35 Älvsbyn
B) 0929-12340

Rolf Thilly Dalsvägen 29 B 590 93 Gunnebo
A) 0490-36467 B) 0490-23710 M) 010-6738060

Stanley Thiman Härdarevägen 17 595 95 Mjölby
B) 0142-26119 M) 070-5380577

Sören Wahlberg Brushanevägen 16 981 40 Örnsköldsvik
A) 0661-10440 B) 0660-15063

publicerad: 2000-02-24


REGISTRERINGSBESIKTNINGMÄN 2000

Adress och telefonlista

Sten Amund Kantarellvägen 7 863 34 Sundsbruk
A) 060-123175 B) 060-537379 M) 010-6959430

Lennart Andersson Annedalsvägen 15 931 91 Skellefteå
A) 0910-736336, 39 B) 0910-86001 M) 070-3455824

Pär Arvidsson Hansavägen 6 516 32 Dalsjöfors
B) 033-271724

Boy Beckert Oxelgatan 7 310 41 Gullbrandstorp
B) 035-53913 M) 070-5613462

Stefan Bergendahl Kvarnhagsgatan 132 165 54 Hässelby
B) 08-7596996

Ralf Berglund Sommarhagen 28 733 97 Sala
A) 0224-86665 B) 0224-59200 M) 070-5886444

Erik Emanuelsson Sjödalsbacken 5 141 61 Huddinge
A) 08-7191039 B) 08-7748977 M) 070-5403787

Bengt Emilsson Linvägen 14 831 75 Östersund
A) 063-156841 B) 063-87736

Hans-Åke Flink Tunnelvägen 8 821 50 Bollnäs
A) 0278-32226 B) 0278-10474 M) 010-6665666

Kent Heijel Ramsåsen 665 91 Kil
A) 0554-21030 M) 070-5802461

Jörgen Hellström Segebadengatan 9 621 45 Visby
A) 0498-269783 B) 0498-213190 M) 070-3558346

Kenneth Ingvarsson Ekhagsgatan 2 521 30 Falköping
A) 070-6859757 B) 0515-11847 M) 010-2822354

Håkan Junfors Klippgårdsvägen 3 441 65 Alingsås
B) 0322-50151 M) 070-5750151

Bo Karlsson Övre Åsvägen PL 7711 439 37 Onsala
B) 0300-29872 M) 0704-670487

Ulf Larsson Gränsvägen 2 B 137 41 Västerhaninge
A) 08-50027409 B) 50023414

Svante Lindh Gårdsås, Östertomta 670 35 Gunnarskog
A) 0570-10808 B) 0570-32479

Ingvar Lundh Jämtsvedsvägen 5 774 61 Avesta
A) 0226-57085 B) 0226-52236 M) 073-9868371

Stig Lundström Skotvägen 6 973 41 Luleå
B) 0920-229054 M) 010-2589571

Hans Lundgren Björkbacken 740 10 Almunge
B) 0174-23001 M) 070-2221101

Evert Nilsson Källstorp 213 231 98 Klagstorp
A) 040-967035 B) 0410-26624 M) 010-2012578

Sune Ohlsson Box 3334 165 21 Hässelby
A) 08-384003 B) 08-892440 M) 070-3784003

C-O Pettersson Andrévägen 53 B 554 66 Jönköping
B) 036-140335 M) 010-2363116

Jan Röhs Solskensvägen 3 654 80 Karlstad
A) 054-297054 B) 054-860327

Staffan Rönnmark Skravelsjö 264 905 87 Umeå
B) 090-22515 M) 070-3203839

Sigge Skålberg Abborrgränd 45 262 41 Ängelholm
A) 0431-88400 B) 0431-16993

Anders Spjut Tjugesta Pl 154 705 97 Glanshammar
B) 019-467112 M) 070-7126580

Mikael Simonsson Kyrkbrovägen 38 685 97 Östmark
A) 0560-27203 M) 070-4486910

Arne Stenberg Stambanegatan 25 942 35 Älvsbyn
B) 0929-12340

Rolf Thilly Dalsvägen 29 B 590 93 Gunnebo
A) 0490-36467 B) 0490-23710 M) 010-6738060

Stanley Thiman Härdarevägen 17 595 95 Mjölby
B) 0142-26119 M) 070-5380577

Sören Wahlberg Brushanevägen 16 981 40 Örnsköldsvik
A) 0661-10440 B) 0660-15063

publicerad: 2000-02-24


BENSINLEVERANTÖRER

Godkänd blyfri bensin för dragracing år 2000.
VP
JAMS AB Jimmy Karlsson mobil 0705-893150
Lunda, 747 91 Alunda

SUNOCO
ÅMT AB Bengt Boman tel. 040-293750
Box 50135, 202 11 Malmö

ELF
EJELF AB Eje Elgh, Magnus Olsson tel. 0586-34090
Maskinvägen 2, 691 37 Karlskoga

76
OSCO OIL AB Gustav Torgner tel. 0142-12585
Vallerstad Prästgård, 596 62 Mjölby fax 0142-18 117

AG Petrolium
AG Petrolium Royne Theander tel. 033-284069
Forssa, 517 91 Bollebygd fax 033-284087

publicerad: 2000-02-24


SÄKERHETSBESTÄMMELSER

På förekommen anledning repeteras de tidigare publicerade skärpta kraven avseende bilar i racing, rally och rallycross/backe. Samtidigt har vissa förtydliganden tillagts.
Bälten och stolar: Fr o m 1.1.2000 skall samtliga bilar vara utrustade med FIA-godkända tävlingsstolar och säkerhetsbälten enligt nedanstående sportgrensvisa uppdelning.
Rally: Alla klasser, förutom klass Ekonomi, Volvo Original och Grupp H. Men alla nybyggda bilar i Grupp H skall obligatoriskt vara utrustade med detta.
Racing: Samtliga klasser, förutom bilar i Clubmens formula där bara bälteskravet gäller för alla. Vad gäller stolar så finns det inte alltid möjlighet att p g a av utrymmesbrist montera FIA-homologerade stolar. Dessa bilar skall då överensstämma med reglerna angivna i tekniska reglementet.
För formelbilar gäller också bara bälteskravet och avseende stol skall respektive klassregler gälla.
Rallycross: Samtliga klasser.
Skyddsburar: SBF har beslutat att införa skärpta minimikrav för skyddsburar. Dessa minimikrav är obligatoriska för nybyggda bilar fr o m 1 januari 2000.
Dessutom är det rekommendation för övriga bilar för närvarande, men kommer att vara obligatoriskt fr o m 1 januari 2003.
Kraven är enligt något av nedanstående alternativ, se bilderna nedan.
Undantag gäller för klasserna Ekonomi, Volvo Original Cup samt Klassiska Rallycupen. I andra klasser där man använder bilar som också omfattas av vägtrafikförordningen d v s är registrerade, besiktade av bilprovningen och används på allmän väg när det inte är tävling, gäller också undantag för nya skyddsbursregler. Dessa bilar skall följa respektive klassreglementes regler.
Det rör som är markerat med (A) i bilderna kan i sin övre infästning flyttas i höjdled på främre bågen så att ett minimimått på 100 mm finns mellan ratten och röret. Detta betyder att rörets övre infästningen inte behöver monteras i knutpunkten som visas på bilderna men nedre infästningen skall alltid finnas vid nedre knutpunkten. Röret får även vara böjt efter kupéutrymmets form.
De främre stag som ansluter buren till fjäderbenstornen behöver inte monteras, om bilen saknar fjäderbenstorn.

publicerad: 2000-02-24


ANMÄLARLICENSER

Nationell anmälarlicens gäller för nationella tävlingar inom EU. Nationell anmälarlicens utges i likhet med förar- och funktionärslicens som plastkort i kreditkortformat. För avgiften på 1 500 kronor erhåller licensinnehavare 5 st kort och följande kort kan erhållas för självkostnadspris, 25 kr.
Internationell anmälarlicens gäller för internationella tävlingar. Internationell anmälarlicens utges i likhet med nationell anmälarlicens som plastkort i kreditkortformat. Kostnad 6000 kronor (obegränsat antal kort).

publicerad: 2000-02-24


FIA-KALENDER 2000

Årets upplaga av FIA-kalendern finns att beställas hos förbundet till en kostnad av 600 kr. Kontakta Anne-Catherine Rosén för beställning, tel 08-626 33 15 eller
e-post:annecatherine.rosen@sbf.se

publicerad: 2000-02-24


MENTORPROJEKT

I höst startar vi ett nytt mentorprojekt för såväl killar som tjejer. Vill Du delta eller vet någon annan som kan vara intresserad kontakta då Anne-Catherine Rosén dagtid, 08-626 33 15, eller Malena Lundgren kvällstid, 0502-203 56, så får Du anmälningsblankett och mer information.

publicerad: 2000-02-14


TJEJERNAS ÅRSKONFERENS

Så var det åter dags för den årliga konferensen som äger rum den 1-2 april på Nova Park i Knivsta. Samling lördag kl 09.00 och avslutning söndag kl 15.00. Denna konferens vänder sig i första hand till distriktskontakter/kommittéer samt alla andra tjejer som är intresserade.
Anmälan och frågor dagtid till Anne-Catherine Rosén, 08-626 33 15 (fax 08-626 33 20), och kvällstid till Ann-Sofi Hanéll, 044-402 40 eller 409 60.
Kostnad 1 150 kronor (med plats i dubbelrum) inklusive mat och logi. Sista dag för anmälan är 10 mars.

publicerad: 2000-02-14


ÄNDRING I MÄSTERSKAPSKALENDERN

SM 1:8 Track på Väst 8, Göteborg har flyttat datum på grund av datumkrock men internationellt mästerskap i klass 1:10ic Track. Nytt datum är 18-20 augusti.

publicerad: 2000-02-14


ISRACING-KALENDER

27 febr Umeå AK
3 mars Luleå MS
19 mars MK Nordjämten
25 mars Överkalix MK
1 april Morjärvs MS

publicerad: 2000-02-14


ÅRLIG SFI/SBF-SERVICE

SFI-inspektion av kopplingskåpor och kopplingar samt för fälgar som har tappat sin SFI 15.1-identitet. Inspektionen sker på Scandic Hotell Infra City i Bredden den 4 mars klockan 13.00.
Inspektion av 6.1-, 6.2- och 6.3-kåpor och kopplingar typ 1.2, 1.3 och 1.4. Förare/team som har fälgar som har tappat SFI 15.1- godkännande/seriemärken kan få hjälp att märka upp fälgarna och få dem godkända.
Sänd delarna i god tid samt meddela Rolf Lundberg om ni sänder eller lämnar delar på SBF:s kontor. Märk delarna med ägare samt adress och telefonnummer.
Adress: Svenska Bilsportförbundet, Att: Dragracing SBF/SFI,
Bilsportens Hus, Bergkällavägen 31 A, S-192 79 Sollentuna. OBS! Beställ utbärning av paketet till SBF:s kontor.
Det går även att lämna delarna på dagtid på SBF:s kontor före den 4 mars. Om ni har några frågor om kostnader sänd ett fax/mail eller ring till dragracingutskottets tekniskt ansvarige, Rolf Lundberg, 013-29 97 52, loffy@dragracing.se
Meddela oss om ni sänder eller lämnar delar så att vi kan planera. Lämna uppgifter på ägare. Antal, typ av kåpa, koppling (t ex Crower, L&T) samt namn på fälgar, modell/tillverkare.
Det går även bra att komma till Infra City under lördagen 4 mars från kl 13.00 den med delarna.

publicerad: 2000-02-14


ARRANGÖRS- OCH DOMARTRÄFF

• Samtliga SM-arrangörer i rallycross och backe kallas till arrangörsträff den 18 mars i Knivsta. Information till berörda kommer att skickas ut av SBF.
• Samtliga tävlingsledare och av utskottet utsedda domare till SM-serien i rallycross och backe kallas till möte i Knivsta den 19 mars. Information till berörda kommer att skickas ut av SBF.

publicerad: 2000-02-14


POÄNGJUSTERING I GRUPP H

Rallyutskottet har beslutat justera SM-poängen i Grupp H utdelade efter resultatlistan från Bergslagsrallyt. Arrangören har bekräftat att startnummer 114, Patrik Malteskog, fått fyra minuter för bra tid noterad på SS 5. Resultatlistan justeras ej men SM-ställningen ska vara enligt följande:
1) Magnus Gustavsson,
Skepptuna MK 15
2) Fredrik Eljas MK, Nyhammar 12
3) Peter Ågren, Jämtlands MK 10
4) Trygve Ramstad, SMK Karlskoga 9
5) Lasse Israelsson, Vansbro MK 8
6) Martin Hjelmar, SMK Motala 7
7) Jens Pettersson, Björnjägarns RC 6
8) Peter Hellström, MK Kopparberg 5
9) Morgan Olsson, Kils MK Bil 4
10) Lars Söderström, SMK Hedemora 3
11) Ingemar Svensson, Flens MS 2
12) Mikael Johansson, SMK Örebro 1

publicerad: 2000-02-14


REGLEMEMENTEN 2000

Nu finns SM-regler i backe, bil-O (även NoM i bil-O), crosskart, isracing och rally att rekvirera från kontoret.

publicerad: 2000-02-14


LEDARKURS

En kurs för killar och tjejer hålls den 25-26 mars för att stärka dig själv i din roll som ledare.
Kurs: Argumentation/kommunikation/att tala inför grupp.
Undervisningen genomförs på ett individuellt plan. Varje kursdeltagares utgångsläge bildar bas för individen.
* Genomgång av teoretisk modell för presentationer.
* Genomgång av målet för presentationen.
* Genomgång av talarens beteende.
* Genomgång av åhöraren.
* Kroppsspråkets betydelse.
* Praktiska framträdande som byggs upp stegvis, beroende på individens utgångsläge.
Platsen är Nova Park i Knivsta. Kostnaden är 1150:- inklusive mat och logi med plats i dubbelrum. Enkelrum + 200:-
Frågor och anmälan: dagtid, Anita Åstrand 08-626 33 04, kvällstid, Ann-Sofie Hanéll 044-402 40 eller 044-409 60.

publicerad: 2000-01-27


ANSÖKAN OM SM 2001

Vi vill påminna arrangörer som ämnat ansöka om SM till år 2001 att ansökan skall skickas till SDF så fort som möjligt!

publicerad: 2000-01-27


UNGDOMSLÄGER

Finns det några klubbar med stort ungdomsintresse, som vill anordna ett ungdomsläger i samarbete med Folkraceutskottet? Vår förhoppning är att det blir läger på tre platser i landet.
Intresserade lämnar sin intresseanmälan till Folkraceutskottet senast 2000-03-01. Skicka den till: Karin Leandersson, Kantavägen 43, 380 40 Orrefors, eller Ronny Ragnarsson, Salemvägen 10, 510 13 Björketorp.
karin.leandersson@swipnet.se
ron.rag@telia.com

publicerad: 2000-01-27


UTBILDNINGAR

Det finns nu utbildningsmaterial att beställa från kontoret. Utbildningspaketet för förare ska innehålla regelbok och ett SISU-anpassat utbildningshäfte. Utbildningen kan bedrivas som studiecirkel enligt SISU:s regler och materialet kan även beställas via ditt Sisuombud.
Ett nytt utbildningsmaterial för utbildning av funktionärer finns även det att beställa, "Att arrangera en Folkracetävling". Vi påminner om att för att arrangera en folkracetävling krävs att de licenskrav som finns angivna i regelboken uppfylls och att kunskaperna i licensnivån är hämtade från funktionärsutbildning i folkrace.

publicerad: 2000-01-27


VAGNBÖCKER

Nu är tiden ute för utbyte av vagnböcker. Alla liggare ska vara inne senast 2000-02-15. De som inte har lämnat in sin liggare till sin sportgrensansvarig (SGA) i distriktet senast detta datum kommer att få betala för alla böcker de har fått ut.
För de som vill lämna tillbaka nya vagnböcker gäller följande: OBS! Skicka böckerna med namn, klubb och vagnboksutfärdarnummer till Karin Leandersson, Kantavägen 43, 380 40 Orrefors.
Vi kommer att skicka ut ett inbetalningskort till de som ska betala för en del böcker. Inbetalningskortet skickas till respektive vagnboksutfärdares klubb. Är det fler utfärdare från samma klubb samkörs de.
Har ni lånat böcker från andra klubbar eller distrikt får ni själva reda upp det med den klubben eller distriktet.

publicerad: 2000-01-27


REGELÄNDRINGAR

(f.n gällande regelbok är: utgåva januari 2000)
Följande regeländringar har Folkraceutskottet och distriktens Sportgrensansvariga beslutat om att gälla från 2000-04-01.
Anbud: Det är tillåtet att, på egen bil lägga ett stödbud, utan att detta åtföljs av 4 500:- i kontanter. Startbekräftelsen ska gälla, som uppvisas när anbudet lämnas. Förändringen är gjord för att den som vill lägga ett stödbud på sin egen bi, inte ska behöva gå med kontanta pengar på sig. Den som vill lägga ett anbud på sin egen bil endast behöver lägga startbekräftelse i kuvertet och betala expeditionsavgift på 100:-.
Övriga anbudsregler gäller som tidigare.
Klasser: Det är tillåtet att dela bil i samma klass om tävling körs i Folkrace special. Det är däremot inte tillåtet att deltaga med två bilar i samma tävling exempelvis i både fram- och bakhjulsdrivna klasser i samma tävling.
Klassindelning är som tidigare nämnts, arrangör ska inbjuda till särskild klass för DAM senior, HERR senior, JUNIORER samt DEBUTANTER.

publicerad: 2000-01-27


MÄRKNING AV VINTERDÄCK

För att det inte skall uppstå några tveksamheter vid era tävlingar i rally vill rallyutskottet göra följande förtydligande.
Pirelli har registrerat ett vinterdäck som benämns Y35. Ett antal däck med detta mönster saknar denna benämning. På dessa däck (och även de med märkning Y35) finns också ingjutet benämning ASW1. Däck med ASW1 som saknar Y35-märkningen är godkända.
Michelin har registrerat ett vinterdäck som benämns GA. Även här finns det ett antal däck som saknar denna benämning, men som har detta mönster. Dessa däck har inbränt antingen F40975 och en bokstav efter eller F41022 och en bokstav efter. Däck med denna bokstav och sifferkombination är godkända.

publicerad: 2000-01-27


INFOTRÄFF OM TYSKA MÄSTERSKAPET

Tre klasser kör under samma tävlingshelg i Tyska mästerskapet enligt följande. Klasserna är Formel A (krävs internationel B-licens), Intercontinental C (krävs internationell C-licens) och Intercontinental A Junior (krävs internationel C-licens junior).
För ytterligare info ring Eva Zetterström, tel 08-462 97 55.

Tyska mästerskapet 2000
27-28 maj Niedergörsdorf
22-23 juli Ampfling
5-6 aug Wackersdorf
19-20 aug Lohsa
16-17 sept Hahn HunsrŸck
30 sept- Kerpen
1 okt

publicerad: 2000-01-27


Nordiska mästerskapet 2000

Formel 3
Enligt FIA-reglementet med följande nordiska tillägg: restriktor 24 mm, katalysator samt ljudbegränsning.
Tävlingskalender:
9-10 juni Kemora (Finland)
29-30 juli Anderstorp
12-13 aug Mo i Rana (Norge)
9-10 sept Mantorp

Formel Ford 1800 (Zetec)
Tävlingskalender:
3- 4 juni Rudskogen (Norge)
9-10 juni Kemora (Finland)
19-20 aug Kinnekulle
7- 8 okt Jyllandsringen (Dk)

publicerad: 2000-01-27


Ny klubb

Katrineholms Mini Racing Club med adress Vassmogatan 6, 641 49 KATRINEHOLM, har den 3.1.2000 invalts i Svenska Bilsportförbundet.
Vi hälsar klubben välkommen i förbundet.

publicerad: 2000-01-27


TÄVLINGSKALENDER

Tävlingskalendern år 2000 kommer inte att distribueras i tryckt form. Den finns redan nu att hämta på vår hemsida www.sbf.se.

publicerad: 2000-01-27


TELEFONNUMMER TILL SBF:s PERSONAL

Affärschef: John Graff 08-626 33 17
inköp
Ekonomiavdelning: Bo Brask 08-626 33 07
finanser, redovisning, bokslut, IT
Marie Bäck 08-626 33 01
bokföring, post/växel
Idrottsavdelning: Lars Edvall 08-626 33 11
generalsekreterare, utbildning
Lotta Eriksson 08-626 33 05
licens- och tävlingsservice 08-626 33 50
Lillemor Mossberg 08-626 33 05
licens- och tävlingsservice 08-626 33 06
Anne-Catherine RosŽn 08-626 33 15
licens- och tävlingsservice
utskott/klubbar
Teknikavdelningen: Per-A Schoultz 08-626 33 03
teknik, homologering
Anita Åstrand 08-626 33 04
teknik, utbildning
Marknadavdelning: Titti Ågren 08-626 33 08
information/media
Monika Gustavsson 08-626 33 09
marknadsföring/försäljning

publicerad: 2000-01-27


Kurs 000325-26

Stärk dig själv i din roll som ledare.
Kurs i Argumentation/kommunikation/att tala inför grupp.
Undervisningen genomförs på ett individuellt plan. Varje kursdeltagares utgångsläge bildar bas för individen.
* Genomgång av teoretisk modell för presentationer.
* Genomgång av målet för presentationen.
* Genomgång av talarens beteende.
* Genomgång av åhöraren.
* Kroppsspråkets betydelse.
* Praktiska framträdande som byggs upp stegvis, beroende på individens utgångsläge.
Plats Nova Park Knivsta.
Kurskostnad 1150:- inkl mat och logi med plats i dubbelrum.
Enkelrum +200:-
Frågor och anmälan: dagtid Anita Åstrand 08-626 33 04, kvällstid Ann-Sofie HanŽll 044-402 40 el 044-409 60

publicerad: 2000-01-13


OBS! INSTÄLLD Upptaktsträff för Rallycrossjuniorerna

Den tänkta upptaktträffen är inställd kontakta Maria Björk för ytterligare information på telefon 0240-251 63 eller 070-573 67 05.

publicerad: 2000-01-13


Crosskart år 2000

¥ Tävlingsregler för crosskart år 2000 finns att beställa hos Svenska Bilsportförbundet eller Din motorklubb.
¥ SM i crosskart i år körs i klasserna 250 cc och 500 cc samt SBF:s juniorcup i klassen 125 cc.
¥ För samtliga tävlanden år 2000 vill vi informera om att det även i år är fasta startnummer och de fås i samband med anmälan till säsongen av crosskartansvarig Morgan Björk, telefon 0511-601 84.

publicerad: 2000-01-13


Ändrade regler från år 2000

Från och med år 2000 gäller följande regler för kvalificering för fria starter i rally.
Slutsegraren i Tjej-RM/JSM år 2000 erhåller fria tävlingsavgifter i samtliga RS- och rallytävlingar under år 2001.
Denna premie kan endast utnyttjas där inte bilimportör står som anmälare.

Fram till och med år 1999 har följande regler gällt för kvalificering för fria starter i rally.
1. Slutsegrare och svensk juniormästare i respektive bilklass berättigas till fria tävlingsavgifter i samtliga RS- och rallytävlingar i Sverige under 3 år fr.o.m påföljande kalenderår.
2. Andraplacerande i respektive bilklass berättigas till fria tävlingsavgifter i samtliga RS- och rallytävlingar i Sverige under 2 år fr.o.m påföljande kalenderår.
3. Tredjeplacerande i respektive bilklass berättigas till fria tävlingsavgifter i samtliga RS- och rallytävlingar i Sverige under påföljande kalenderår.

* OBS! Fri tävlingsavgift för start i tävling där anmälan gjorts på sådant sätt att lägsta avgift tillämpas, EJ eventuell efteranmälningsavgift/förhöjd avgift eller kostnad för noter.

Följande förare har efter prestationer i JSM eller Tjej-RM erhållit fria tävlingsavgifter för start i rallytävling i Sverige där anmälan gjorts på sådant sätt att lägsta avgift tillämpats.
(Ej eventuell efteranmälningsavgift / fördröjd avgift eller kostnader för noter.)

År 2000, 2001, 2002
Patric Carlsson
SMK Nyköping 750928
Liljas väg 5
611 38 NYKÖPING

Carina Hermansson
Skepptuna MK 720719
Kårsta Furulid
186 96 VALLENTUNA

Matti Johansson
Vara MK 740313
Förstadsvägen 43 B
531 54 LIDKÖPING

Henrik Sirath
SMK Hörby 750603
Kvarngatan 29 C
244 31 KÄVLINGE

År 2000, 2001
Andrèas Eriksson
MK Speed 730513
Fagerbjörk 12
148 92 ÖSMO

Patrik Fredriksson
Fagersta MK 730719
Bruksvägen 5 B
737 45 FAGERSTA

Daniel Carlsson
Säffle MC 760629
Ölserud, Tageborg
661 91 SÄFFLE

Roger Andersson
SMK Valdemarsvik 740403
Målen
614 93 SÖDERKÖPING

Kristian Berglind
Borlänge MK 740907
Ernst Hedlundsvägen 17 C
780 41 GAGNEF

Monia Magnusson
Avesta BK 710516
Högboleden 1
774 61 AVESTA

År 2000
Mikael Johansson
SMK Örebro 740418
Brokåsen
716 92 FJUGESTA

Petter Åkerström
Vansbro MK 760915
Holan 2861
780 45 BJÖRBO

Johan Jonsson
SMK Trollhättan 740516
Önneröd 6
463 92 LILLA EDET

Marie Ellner
SMK Kungsör 670728
Elofsnäs
640 40 STORA SUNDBY

Joachim Nilsson
SMK Arboga 741010
Hamrevägen 7
732 32 ARBOGA

Marcus Karlsson
Lessebo MK 751024
Gamla vägen 3
360 53 SKRUV

Charlotta Henningsson
Svärdsjö MK 740304
Liljansvägen 25
791 52 SVÄRDSJÖ

Peter Hillebjörk
Vännäs MK 750603
Håkmark 481
905 91 UMEÅ

publicerad: 2000-01-13


Inval i sbf

Katrineholms Mini Racing Club har fr o m 3 januari 2000 invalts i Svenska Bilsportförbundet. Klubben hälsas välkommen och vi hoppas på ett gott samarbete.

publicerad: 2000-01-13


G 13.2 Tävlingsbestraffningar

RALLY, Tävlingsbestraffningar: (ändring i texten)
Tjuvstart vid SS/SP (mindre än 10 sekunder)
1:a gången 10 sekunder;
2:a gången 60 sekunder;
3:e gången Rapport till tävlingsledningen; och
Tjuvstart 10 sekunder eller mer Uteslutning.

publicerad: 1999-12-27


Stoppad homologering

Förtydligande av texten från IB nr.24
Den temporärt stoppade homologeringen av bilar till Grupp H vänder sig endast till bilfabrikanter/generalagenter som tänker homologera en ny bilmodell.
Anpassning av regeltexten i RALLY Regler fr.o.m. 2000-01-01.
(Ändringar i Utgåva: November 1998.)

publicerad: 1999-12-27


Gemensamma regler

Med anledning av Riksidrottsförbundets ändrade regler för överklagan till Riksidrottsnämnden har Bilstyrelsen beslutat att motsvarande regler ändras i SBF:s Gemensamma regler.
I praktiken innebär ändringen att frågor rörande tävlingsregler, som tidigare hade som sista instans SBF:s Juridiska kommitté, nu kan överklagas till RIN genom att begära prövningstillstånd hos RIN. Bilstyrelsen har beslutat ändra sista meningen i avsnittet vidare överklagan, G13.3 till:
"Beslut fattat av SBF-styrelse/SBF:s juridiska kommitté avseende tävlingsbestraffning kan överklagas till Riksidrottsnämnden enligt 15 kap, 2 ¤, RF:s stadgar."

publicerad: 1999-12-08


FRIKÄNDA

Vid SM-tävlingen i gokart den 23-25 juli 1999 togs prov på bränsle, bland andra Robert Karlssons och Fredrik Spångbergs bränslen. Vid analys visade det sig att deras bränslen ej följde gällande bränsleregler. Domarjuryn uteslöt dessa båda förare ur tävlingen och anmälde dem för ytterligare bestraffning.
Vid den utredning som genomförts har konstaterats brister i de bränslebestämmelser som gäller och som förarna dömts efter. Bland annat gäller att vid tillförande av 2-taktsolja, avsedd för gokartmotorer, till ordinarie bränsle enligt nu gällande bestämmelser förändras vissa värden så att värden enligt specifikationen ej uppfylles.
Juridiska kommittén finner att förarna inte kan lastas för bränslets avvikande värden. Robert Karlsson och Fredrik Spångberg frikännes därför och skall återinsättas i resultatlistan.
Med anledning av vad som kommit fram angående gällande bränslebestämmelser har en utredning startats för att justera reglerna så att ett liknande fall inte ska kunna uppstå igen.

publicerad: 1999-12-08


Rättelse i A-listan - reg av vinterdäck

Michelins registrerade produkter skall vara Michelin C samt Michelin GA. D v s siffrorna bakom bokstäverna har inget med registreringen att göra.

publicerad: 1999-12-08


Märkning på vinterdäcken

På förekommen anledning vill rallyutskottet klargöra att samtliga inregistrerade vinterdäck skall kunna entydigt identifieras genom märkning på däcket.

publicerad: 1999-12-08


"Kratsning" av vinterdäck

Rallyutskottet vill göra följande förtydligande av gällande reglemente för vinterdäck i rally. Kratsning av däck är tillåtet förutsatt att mönstrets utseende inte förändras.

publicerad: 1999-12-08


Stoppad Homologering

Bilstyrelsen har beslutat att temporärt stoppa homologering av bilar till Grupp H (Nationella klassen). Skälet för beslutet är att intentionerna med nationell homologering inte längre helt uppfylls, framförallt säkerhetsmässigt. Bilstyrelsen har även beslutat uppdra åt Rallyutskottet och Tekniska kommittŽn att utreda förutsättningarna för framtida homologeringar. Utredningen ska vara klar senast mars 2000.

publicerad: 1999-12-08


SBFs Medaljutdelning

Den årliga Medaljutdelningen hölls i år på Solvalla i Stockholm. Över 450 gäster närvarade och över 120 medaljer och utmärkelser utdelades. Under kvällen hade gästerna möjlighet att spela på ett billopp som arrangerades på travbanan. "Bongar" såldes för 10 kronor st och inkomna pengar, 5.651 kronor, gick oavkortat till Ronnie Petersons Minnesfond.

Årets utmärkelser och stipendier tilldelades följande personer:
RF:s förtjänstnål i guld: Lennart Nilsson, Södra BF.
Stora Grabbar: Rikard Bengtsson, KS Klippan, Leif Helander, SHRA Sundsvall, Johnny Mislijevic, Kristianstad KC, Jan "Flash" Nilsson, Munkfors MC, Hans Eriksson, SMK Sundsvall, Bo Warmenius, Taxinge MK.
Ronnie Peterson Minnesfond: Pontus Mörth, Kils MK, Niklas Pettersson, Borås MK, Alexander Storckenfeldt, Uddevalla KK, Stefan Söderberg, SMK Gävle.
Årets Bilsportkvinna: Carina Hermansson, Skepptuna MK.
Årets Guldgosse: Per-Gunnar "Peggen" Andersson.
Årets Rookie: Edward Sandström, SMK Motala, i JTCC

Övriga Medaljörer presenteras på Svenska Bilsportförbundets hemsida www.sbf.se

publicerad: 1999-12-08


Årets Guldgosse

På Svenska Bilsportförbundets Medaljutdelning lördagen den 27 november utdelades den 5:de Guldgosse statyetten.
Mottagare av denna statyett blev en värdig vinnare Per-Gunnar "Peggen" Andersson från Falkenberg MK.
Motiveringen löd: Peggen har under de senaste två åren startat, skapat och drivit BMW Women Team. Ett tvåbilsteam där man kör med BMW Cup i SSK serien. Teamet består genomgående av tjejer, från teamchef till mekaniker och naturligtvis förarna Nina Rosén och Sofia Lassbo.
Med den energi, entusiasm och enorma tid som lagts ner har Peggen visat sig vara en värdig kandidat.
Grattis "Peggen" från Tjejkommittén!

publicerad: 1999-12-08


Mentorprojekt 2000


I februari år 2000 startar vi ett nytt mentorprojekt för såväl tjejer som killar. Syftet och mål med detta mentorprojekt är att bidra till personlig utveckling, öka kontaktnätet inom bilsporten, bredda rekryteringsbasen för nya ledare, främja jämställdheten inom förbundet och sist men inte minst bidra till föryngringen av ledare inom svensk bilsport.
Åtta adepter med respektive mentorer kommer under 15 månader att arbeta tillsammans i det program de själv planerat.
Vill Du delta eller vet någon annan som kan vara intresserad, hör av Dig då till Malena Lundgren b) 0502-20356 eller Anne-Catherine Rosén a) 08-626 33 15 .
Intresseanmälan och ansökningsblankett får du av samma tjejer ovan. Ansökan skickas till Malena Lundgren, Broholm Daretorp, 522 91 Tidaholm. Anmälan skall vara oss tillhanda senast den 15 december 1999.

publicerad: 1999-12-08


REGELÄNDRINGAR

Tillägg och ändringar till MR 2000 kan beställas hos SBF.

Internationell Mästerskapskalender 2000
Inklusive SM/RM och EM-uttagningstävlingar

Metanol 1:8 OR
GP
28-30/4 Mogadouro, Portugal
UT
27-28/5 Staffanstorps HS,
Sverige
GP
9-10/6 Vauzelles, Frankrike
EM
5-9/7 Mogadouro, Portugal
SM
28-30/7 MK Eskil, Sverige
UT
26-27/8 Vätterbygdens MRK, Sverige
NoM
Aug/Sept Norge ej klart
VM
9-15/10 Las Vegas, USA

1:8 Track GP
29-30/4 Thionville, Frankrike
UT
13-14/5 MHF Skarpnäck,
Sverige
GP
26-28/5 Grenoble, Frankrike
NoM
Juni Hilleröd, Danmark
GP
23-25/6 Madrid, Spanien
EM
16-23/7 Madeira, Portugal
SM
5-6/8 Väst-8, Sverige
EM40+
18-20/8 Locarno, Schweiz
GP
25-27/8 Trencin, Slovakien
UT
9-10/9 Staffanstorps HS,
Sverige
GP
23-24/9 Apeldoorn, Holland

1:10 IC TR
UT
20/5 MK Eskil, Sverige
UT
8-9/7 Väst-8, Sverige
VM
7-13/8 Kirchberg, Österrike
EM40+
18-20/8 Locarno, Schweiz
GP
15-17/9 Alocomendas, Spanien

1:5 Track
GP
22-23/4 Wallisellen, Schweiz
GP
5-7/5 Zagreb, Kroatien
UT
6/5 MK Eskil, Sverige
GP
20-21/5 Groningen, Holland
GP
9-11/6 Dormagen, Tyskland
UT
8-9/7 Väst-8, Sverige
EM
19-23/7 Sollenau, Österrike
GP
25-27/8 Mendip, England
NoM
2-3/9 Naestved, Danmark
GP
22-24/9 Slavkov, Tjeckien
VM 2001 Warm Up
24-26/11 Stuttgart, Tyskland

Electric 1:10 OR
UT
10-11/6 MHF Skarpnäck,
Sverige
EM
18-23/7 Trelleborgs MK,
Sverige
SM/RM
28-30/7 Landvetter MF,
Sverige
NoM
5-6/8 Åbo, Finland
UT
19-20/8 MK Eskil, Sverige

1:10 Touring Cars
GP
2-4/6 Heemstede, Holland
EM
7-9/7 Vichy, Frankrike
NoM
12-13/8 Västerås MS, Sverige
VM
8-17/9 Tokyo, Japan

1:12 Track
NoM/UT
15-16/1 MK Eskil, Sverige
SM
11-12/3 Västerås MS, Sverige
EM
17-19/3 Boston Lics, England
VM
8-17/9 Tokyo, Japan
UT
14/10 Staffanstorps HS,
Sverige

publicerad: 1999-12-08


Skärpta säkerhetsbestämmelser

På förekommen anledning har SBFs styrelse, berörda utskott och tekniska kommittén beslutat att skärpa minimikraven för skyddsburar i Rally, Racing och Rallycross/Backe.
Dessa skärpta minimikrav är obligatoriskt för nybyggda bilar fr.o.m. 1 januari 2000.
Dessutom är det en rekommendation för övriga bilar för närvarande, men kommer att vara obligatoriskt fr.o.m 1 jan. 2003.
Kraven är enligt något av nedanstående tre alternativ se bilderna 1,2,3.

publicerad: 1999-12-08


Mentorprojekt 2000

I februari år 2000 startar vi ett nytt mentorprojekt för såväl tjejer som killar. Syftet och mål med detta mentorprojekt är att bidra till personlig utveckling, öka kontaktnätet inom bilsporten, bredda rekryteringsbasen för nya ledare, främja jämställdheten inom förbundet och sist men inte minst bidra till föryngringen av ledare inom svensk bilsport.Åtta adepter med respektive mentorer kommer under 15 månader att arbeta tillsammans i det program de själv planerat.

Vill Du delta eller vet någon annan som kan vara intresserad, hör av Dig då till Malena Lundgren 0502-20356 kvällstid eller Anne-Catherine Rosén 08-626 33 15 dagtid.
Intresseanmälan och ansökningsblankett får du av samma tjejer ovan.

Ansökan skickas till Malena Lundgren, Broholm Daretorp, 522 91 Tidaholm. Anmälan skall vara oss tillhanda senast den 15 december 1999.

Källa idrottsbladet 99/23

Publicerat på internet 991125

publicerad: 1999-11-24


Regeländring - Miniracing

MR-T 4.1 Strömkälla

Nicad eller NiMH celler storlek Sub-C, 1,2 Volt får användas. Grunddimension É. É. är tillåtna.

Ändringen träder i kraft fr o m 99 11 15.

Frågor kring regeländringen kan ställas till MR-utskottet Stefan Andersson eller Sune Wall.
Källa idrottsbladet 99/23

Publicerat på internet 991125

publicerad: 1999-11-24


Omorganisation

Omorganisation, nya arbetsuppgifter, nytt telefonsystem mm

Nu är den nya växeln med knappvalssystemet installerad.
Personalens telefonnummer är följande:

Affärschef: John Graff , inköp 08-626 33 17

Ekonomi: Bo Brask, finanser, redovisning, bokslut, IT, 08-626 33 07

Källa idrottsbladet 99/23

Publicerat på internet 991125

Marie Bäck, bokföring, post/växel 08-626 33 01

Marknad: Titti Ågren, information/media 08-626 33 08

Monika Gustavsson, marknadsföring/försäljning 08-626 33 09

Idrott: Lars Edvall, generalsekreterare, utbildning 08-626 33 11

Lotta Eriksson, licens- o tävlingsservice 08-626 33 05

Lillemor Mossberg -"- 08-626 33 06

Anne-Catherine Rosén -"- 08-626 33 15

Teknik: Per-A Schoultz, teknik, homologering 08-626 33 03

Anita Åstrand, teknik, utbildning 08-626 33 04

Telefax: 08-626 33 21 (licens, ekonomi,
tävl.service) 08-626 33 20
(inköp, teknik, utbildning, marknad).

Hemsida: www.sbf.se

E-post: mailbox@sbf.se

För att skicka personlig e-post. skriv: förnamn.efternamn@sbf.se

publicerad: 1999-11-24


Klassade sommardäck

På förekommen anledning ber vi att få korrigera följande i årets lista över klassade sommardäck i rally:

Nyheter: MAXSPORT RB5 skall heta MAXSPORT RB 5 - F2.

publicerad: 1999-11-16


Gr.E reglementet

From 1/1 - 2000 ersätter dessa regler tidigare klass ekonomi i samtliga distrikt utom Övre Norra och Mellan Norrland.
From 1/8 - 2000 tillåts bilar enligt Gr.E att tävla parallelt i klass - ekonomi. Samtliga bilar som faller utanför Gr.E reglerna får slutanvändas under regelperioden. Dock skall vikteffekten hållas.

Gr.E TEKNISKT REGLEMENTE - ÅR 2000 - 2002
Uppdaterad 1999.05.27

TILLÄMPNING AV REGLEMENTET FÖR Gr.E
När du läser reglementet för Gr.E. skall du tänka på följande: Läs regeltexten, om det inte speciellt anges att något är tillåtet så betyder det att man inte tillåter någon form av förändring från originalutförandet. Detta betyder att det som inte uttryckligen finns angivet, är att betrakta som förbjudet.

BILAR - ÅLDER
Tvåhjulsdrivna bilar utan överladdade motorer, med ett förhållande, enligt original typintyg, på tjänstevikt / effekt = 15,0 kg / kW eller högre. Bilar med årsbeteckning 1987 eller äldre. Bilmodellen skall, av generalagent vara importerad till, alternativt tillverkad i, Sverige, samt saluförd av återförsäljare.
Bilen skall helt överensstämma med tillverkarens/generalagentens typintyg enligt vägverkets modellkod, samt de undantag/tillägg som sägs i dessa regler.

KAROSS
Karossen får förstärkas. Dock får inget material utöver svetstråd tillföras. Med undantag för-
-infästningar för fjädrar och stötdämpare, vilka får förstärkas.
-domkraftsfästen får flyttas, förstärkas samt extra fästen får monteras.
-karossen får förstärkas vid infästningar av säkerhetsutrustning och andra utrustningsdetaljer, såsom reservhjul, domkraft, m.m.

3.1.KAROSS INVÄNDIGT
Utformningen av kupeutrymmet skall vara i enlighet med svensk vägtrafiklagstiftning
DOCK -SKALL säkerhetsbälten av minst 4-punktsmodell, för både förare och co-driver/kartläsare monteras. Infästning av säkerhetsbälten i kaross enligt SBF´s tekniska reglemente. Original säkerhetsbälten får EJ demonteras. 6-punktsbälten med FIA-godkännande rekommenderas.
-SKALL hel skyddsbur monteras. Sidosträva för förare/co-driver SKALL monteras. För bilar registrerade med baksätespassagerare får bakre stöttor utformas så att de följer taklinjen, och ej inkräktar på passagerarutrymmet, dessutom är tvärstag mellan huvudbågens ben inte obligatorisk. Infästningar i karossen skall vara enligt SBF´s tekniska reglemente. Buren får EJ svetsas i karossen. Tvärgående rör under instrumentbräda är EJ tillåtet. Förstärkning enl. GT 8 skiss No.253-11 är EJ tillåtet
-SKALL brandsläckare och övrig säkerhetsutrustning i enlighet med Rallyreglementet monteras.
-FÅR baksätet demonteras förutsatt att bilen registreringsbesiktigats till en passagerare.
-FÅR rallystolar monteras under tävling. Nackstöd integrerade med stolen, är obligatoriskt. Stolarna skall vara i gott skick och väl fastsatta. Stolar med FIA-godkännande rekommenderas.
-FÅR ratt får bytas i enlighet med Vägverkets föreskrifter.
-FÅR extra instrument monteras. Under förutsättning att dess placering ej ökar risken för skador. I enlighet med Vägverkets föreskrifter.
-FÅR fotstöd monteras, enligt SBF´s regler.

MOTOR
Motor skall överensstämma med bilens identitetshandlingar. All bearbetning är förbjuden

DOCK FÅR-
-omborrning av cylinderloppen göras till första överdimension eller med max. 0,6 mm.
-endast kolvar av originalutförande får användas.
-vevaxelns lagerytor får slipas, med bibehållen slaglängd.
-ventilsäten får slipas / fräsas med bibehållen vinkel. Endast ventiler av originalutförande med original sätesvinkel får användas.
-planslipning av topplock får ske i enlighet med generalagent/original verkstadshandbok´s föreskrifter.
Motorfästen får fritt förstärkas i original fästpunkter. Dock skall motorns placering överensstämma med original / standard. Antalet motorfästen får EJ förändras.

KYLSYSTEM
Kylsystemet skall vara i originalutförande.

DOCK FÅR-

-termostat fritt bearbetas, utbytas eller demonteras i original termostathus.

-en extra kylfläkt får monteras.

-oljekylare får monteras. Under förutsättning att den EJ skjuter utanför karossens yttre begränsningslinjer.

AVGASSYSTEM
Efter grenröret/katalysator får avgassystemet fritt utbytas.

TRANSMISSION
Växellåda och slutväxel skall vara enligt bilens identitetshandlingar. Diffrentialbroms / spärr eller antispinn får ej monteras eller användas Det är EJ tillåtet att använda slutväxel med skuren diffrential.

BROMSSYSTEM
Skall i sin helhet vara enligt bilens identitetshanling. Bromsbeläggens fabrikat är fritt. Inom ramen för miljölagstiftningen.

LEDNINGAR
Utvändiga ledningar får skyddas enligt svensk bilprovnings anvisningar.

10. DRIVMEDEL, TANKAR OCH PUMPAR

Dessa skall vara av originalutförande, likväv som dess placeringar.

EL.-SYSTEM
Generator får fritt utbytas på originalplats. Batteriets fabrikat och kapacitet är fritt. Under förutsättningar att det är monterat på originalplats. Batteriets infästning skall förstärkas med en övre infästning, och täckas med polskydd av icke strömförande material. Tändspole och relä får fritt bytas. Huvudströmbrytare får monteras

FÄLGAR - DÄCK
Dimension på fälgar enligt fordonkungörelsen. Material i fälgar är fritt. Däck skall vara enligt Rallyreglementet och / eller varje enskild tävlings inbjudan / tilläggsregler.

STÖTDÄMPARE - FJÄDRAR
Stötdämparnas typ och fabrikat är fritt i original infästningar. Justerbara stötdämpare är EJ tillåtet. Fjädrar får bytas mot fjäder med annan hårdhet än original om original ytterdiameter bibehålles. Fjäderben, fabrikat fritt Dock skall utseende och mått överensstämma med original fjäderben, och monteras i original infästningar. Justerbara fjäderben är EJ tillåtet. Fjäderbensstag får monteras. Wirestopp för bakaxel får monteras.

HUVAR - SKYDDSPLÅTAR
Två extra huvlås av sprinttyp skall monteras på motorhuven. Original huvlås SKALL demonteras. Säkerhetsspärr som öppnas utifrån FÅR EJ sättas ur funktion. Lås av sprinttyp rekommenderas även för bagagelucka. Skyddsplåtar får monteras, förutsatt att dessa är demonterbara. Deras enda funktion skall vara att skydda t.ex. motor, kylare, växellåda, kraftöverföring, bränsletank, m.m. Dessa får ej fungera som karossförstärkning.

ÖVRIGA TEKNISKA BESTÄMMELSER (ALLMÄNNA)
I enlighet med svensk trafiklagstiftning och rallyreglementet i valda delar.

IDENTIFIERING AV BIL
Bilens original registreringsbevis, original handbok och av SBF utfärdad vagnbok skall medföras vid tävling. Om det vid besiktning av bil enligt registreringsbeviset uppstår tveksamhet skall besiktningsman utnyttja den handbok som åtföljer bilen vid inköp, generalagentens reservdelskatalog och/eller verkstadshandbok. Saknas tillräckligt noggrann beskrivning i dessa handlingar får besiktning utföras genom en jämförelse med motsvarande original reservdel åtkomlig i öppna handeln.

Om tveksamhet uppstår är den tävlande skyldig att kunna styrka bilens identitet.


--------------------------------------------------------------------------------

Eventuella regeltolkningar eller dispenser behandlas av arbetsgruppen "Gr.E". Denna nås genom E-post: gr.e@swipnet.se eller fax 0510-664 89."

Enklare sätt att få C-förarlicens i rally
Distrikten godkänner en utbildare för klubben. Efter genomgången utbildning räcker det med att deltaga i en debuttävling (endast rallytävlingar räknas) för att kunna ansöka om C-licens. Dagens ansökningsblankett gäller vid körtillfället. I och med detta försvinner alltså benämningen debutlicens i rally. Denna möjlighet att prova på i rally kommer att ersättas av dagens Prova Bilsport, Drivers Open samt engångslicnes vid klubbtävling. För ytterligare information prata med Din motorklubb eller distriktets SGA.

publicerad: 1999-11-16


Förlängd giltighetstid på VIP-kort

Vi har i de senaste numren av Idrottbladet informerat om att vi förlängt giltighetstiden på Svenska Bilsportförbundets VIP-kort för 98 fram till sista maj. Nu förlänger vi giltighetstiden ytterligare med en månad, alltså att gälla till och med den 30 juni.

publicerad: 1999-11-16


Inbjudan Däcksupphandling Gokart

Upphandlingen avser gokartdäck för tävlingsändamål. Omönstrade däck typ slicks för klassserna : Cadetti, Micro, Mini, Sport 2000, Intercontinental A Junior, Intercontinental A, Formel A, National C, samt Intercontinental E , Mönstrade däck avsedda för regn i klassserna: Micro, Mini och Sport 2000. Anbudet är ett förhandlingsanbud, motbud kommer att tillämpas vid upphandlingen.

Offertdatum 18/7. Avtalstid från 1/1 2000 till och med 31/12 2002. Offertavgift meddelas senare separat. Däckstest kommer att genomföras under Augusti månad, datum meddelas senare.
Offertunderlag, tekniska specifikationer samt övriga upplysningar kan rekvireras från Gokartutskottet/SBF;s kansli. Anbuden skall lämnas i förslutet kuvert märkt "Däckupphandling Gokart " Offertadress: Svenska Bilsportförbundet

Att. Gokartutskottet
Bergkällavägen 31 A
192 79 Sollentuna

Källa:Idrottsbladet 11/99

publicerad: 1999-11-16


Nu ska Folkrace marknadsföras

Folkraceutskottet har tagit fram en snygg, aktuell folder som beskriver sportgrenen och som bilaga till den finns det affisch att beställa för att sätta upp i klubb, skol, fritidsgård eller annan lokal där ungdomar vistas. På affischen finns det plats för varje enskild klubb att skriva klubbnamn och ev. telefonnummer på SGA Motorklubbarna är välkomna att beställa av dess foldrar och affischer, ring, maila eller faxa in beställningen, materialet är kostnadsfritt. Använd gärna Svenska Bilsportförbundets Beställningsblankett


Källa: Idrottsbladet 11/99

publicerad: 1999-11-16


Mentorprojekt 2000

I februari år 2000 startar vi ett nytt mentorprojekt för såväl tjejer som killar. Syftet och mål med detta mentorprojekt är att bidra till personlig utveckling, öka kontaktnätet inom bilsporten, bredda rekryteringsbasen för nya ledare, främja jämställdheten inom förbundet och sist men inte minst bidra till föryngringen av ledare inom svensk bilsport.
Åtta adepter med respektive mentorer kommer under 15 månader att arbeta tillsammans i det program de själv planerat.

Vill Du delta eller vet någon annan som kan vara intresserad, hör av Dig då till Malena Lundgren 0502-20356 kvällstid eller Anne-Catherine Rosén 08-626 33 15 dagtid.
Intresseanmälan och ansökningsblankett får du av samma tjejer ovan. Ansökan skickas till Malena Lundgren, Broholm Daretorp, 522 91 Tidaholm. Anmälan skall vara oss tillhanda senast den 15 december 1999.

Källa:Idrottsbladet 21/99

publicerad: 1999-11-16


Tjej RM 2000

11 mars Lima MS, LBC-Ruschen, Nedre Norra,
* 28-29 april Rally Gotland,
* 7-8 juli Tjust MK/Åtvidabergs MF, Tjustaknäppen, Småland,
* 12 augusti Strängnäs AMS, Texaco-snurren, Södermanland/Västmanland,
* 26 augusti Kolsva MS, Kolsvarundan, Södermanland/Västmanland,
* 21 okotber SMK Örebro, ASG-rallyt,
* (reserv 30 september Eskilstuna MK , Mitsubishi pokalen, Södermanland/Västmanland).Källa:Idrottsbladet 20/99

publicerad: 1999-11-16


Årets Guldgosse 1999

Vi efterlyser även kandidater till Årets Guldgosse 1999. Där söker vi killen, som är den som jobbar för att göra bilsporten mer jämställd och "öppnar dörrar" för tjejer i bilsporten. Har Du förslag till någon som bör äras och är värd denna speciella utmärkelse, så skicka genast in förslaget med motivering till Svenska Bilsportförbundet, Bilsportens Hus, Bergkällavägen 31A, 192 79 Sollentuna, senast den 1 november.


Källa:Idrottsbladet 20/99

publicerad: 1999-11-16


Årets Bilsportkvinna 1999

Nu är det åter dags att lämna in förslag till Årets Bilsportkvinna. Det är en årlig utmärkelse där en kvinna/tjej, aktiv förare eller ledare, på ett förtjänstfullt sätt gagnat utvecklingen för kvinnor inom bilsporten eller svensk bilsport som helhet. Förslaget ska vara kontoret tillhanda senast den 1 november 1999.

Blankett finns att rekvireras från SBFs kontor hos Anne-
Catherine Rosén, tel 08-626 33 15

Källa:Idrottsbladet 19/99

publicerad: 1999-11-16


Kurs - Argumentation/Kommunikation

För killar o tjejer - Kurs i Argumentation/Kommunikation

Anmäl Dig till CL-kursen den 30-31 oktober. Nu är programmet och föreläsare spikat.

Delar av innehållet:* Genomgång av teoretisk modell för presentationsteknik-övning.

* Genomgång av målet för presentation-övning

* Genomgång av talets beteende-övning

* Genomgång av åhöraren-övning

* Kroppsspårkets betydelse-övning


Praktiska framträdanden som byggs upp stegvis beroende på individens utgångsläge. Undervisningen sker på individuellt plan. Varje kursdeltagares utgångsläge bildar bas för individen.

Kursen är öppen för både tjejer och killar

Kursarrangör: SBF:s Tjejkommitté

Kursledare: EE Företagsresurs AB Örebro

Plats: Nova Park Knivsta den 30 - 31 oktober 1999.

Anmälan/Frågor till SBF:s kontor Anita Åstrand tel 08-626 33 04 eller e-post: anita.astrand@sbf.se.Källa:Idrottsbladet 16/99 & 17/99

publicerad: 1999-11-16


Skärpning av säkerhetsbestämmelser

På förekommen anledning, publiceras åter den skärpning av säkerhetsbestämmelser som tidigare beslutats och publicerats.
Fr.o.m. 1.1.2000 skall samtliga bilar vara utrustade med FIA-godkända tävlingsstolar och säkerhetsbälten enligt nedanstående sportgrensvisa uppdelning.

Rally: Alla klasser, förutom klass Ekonomi, Volvo Original och Grupp H. Men alla nybyggda bilar i Grupp H skall obligatoriskt vara utrustade med detta.

Racing: Samtliga klasser, förutom bilar i Clubmens formula där bara bälteskravet gäller för alla. Vad gäller stolar så finns det inte alltid möjlighet att pga av utrymmesbrist montera FIA-homologerade stolar. Dessa bilar skall då överensstämma med reglerna angivna i tekniska reglementet.
För formelbilar gäller också bara bälteskravet och avseende stol skall respektive klassregler gälla.

Rallycross: Samtliga klasser.

Källa:Idrottsbladet 20/99

Publicerat på internet 991014

publicerad: 1999-11-16


Respengar till kommande stjärnor

Svenska Bilsportförbundet fortsätter sin jakt på kommande stjärnor. I en ny satsning utgår resebidrag till alla under 25 år som tävlar utanför Norden.

- Vi har högsta prioritet i att utveckla våra ungdomar för framtiden, alla kategorier, säger ordförande Greger Petersson.

En rad gokartförare, men också rally-, racing- och dragracingförare, kommer att få ta del av ungdomstödet 1999.

- Vi hoppas att detta skall innebära att fler ungdomar tar chansen att komma ut och tävla i internationell konkurrens, fortsätter Petersson.
Ekonomin är ett problem för bilsportungdomarna. I gokart ligger till exempel budgeten för en säsong på hög internationell nivå på 500 000-800 000 kronor.


Källa : Idrottsbladet 12/99

publicerad: 1999-11-16


Vem ska få OK-Q8 stependiet?

Vem skall få århundradets sista OK-Q8 stependium?

1998 var det första året Q8 delade ut sitt stipendium till personer som under året hade gjort fina insatser inom bilsporten. Tre lyckliga vinnare fick ta emot sina stipendium på SBFs Medaljutdelning.


Förra årets vinnare:

Anneli Lundmark, Stockholm, Anita & Roger Trygg samt Kari Lehtimäki/Värmdö Tekniska Gymnasium.Stipendiet är ett samarbete mellan "gamla" Q8 och Svenska Bilsportförbundet. Det instiftades som en prioriterad satsning inom bilsporten riktad till ungdomar.


Nu är det dags för det nya bensinbolaget OKQ8 att tillsammans med Svenska Bilsportförbundet nominera århundradets sista OKQ8 stipendiat/er.


Kriterierna är:

-att under 1999 gjort årets bästa insats i form av rekrytera och/eller bibehålla medlemmar, värnat om ungdomar, gjort något för handikappade barn/ungdomar. Vi ser även gärna förslag på funktionärer som under året i ur och skur troget ställt upp på varje tävling.


För att bli vald till årets OKQ8 stipendiat får man inte vara förtroendevald eller anställd på Svenska Bilsportförbundet, på distriktet eller inom någon klubb.


Förslag kan lämnas in av enskild person, klubb eller sponsor.


En jury bestående av Titti Ågren och John Graff från SBF samt Ann Maurin och Gunnar Ericson från OKQ8 utser stipendiaterna.


Utdelning sker på SBFs Medaljutdelning den 27 november.


Förslagen sändes till Svenska Bilsportförbundet, Bergkällavägen 31A, 192 79 Sollentuna senast den 1 november. Märk kuvertet med "OKQ8-stipendiet 1999"


För varje liter bensin eller diesel som du tankar och betalar med ditt OK-Q8 Privatkort, går en del av summan tillbaka till SBFs ungdomsverksamhet.Vi tackar dig för din medverkan till att detta stipendium kan delas ut även detta år.


Källa:Idrottsbladet 20/99

publicerad: 1999-11-16


Utbet. av reseersättning till juniorer

Rutiner för utbetalning av reseersättning till juniorer vid internationella tävlingar

Reseersättning medges med 3 000 kronor per tävling. Ansökan om reseersättning skall ifyllas på SBF:s blankett för reseersättningar. Blanketten får du från vårt kontor, 08-626 33 00.

Efter att du har fyllt i blanketten, där det tydligt skall framgå vilka tävlingar du kört, skall du skicka den till ordföranden i ditt sportgrensutskott för attest. Glöm inte att fylla i kontonummer dit pengarna skall skickas.

Tillsammans med blanketten skall du bilägga resultatlista.
Efter godkänd attest betalas reseersättningen ut från Svenska Bilsportförbundet.


Källa:Idrottsbladet 13/99

publicerad: 1999-11-16


Tilldelade SM tävlingar år 2000

Tilldelade SM tävlingar år 2000 i RC och Backe

Rallycross utskottet har beslutat att ompröva samtliga SM arrangörer inför år 2000.Ett krav från media, sponsorer och bilstyrelse gör att nästa års arrangemang måste uppfylla en de krav som ställs på ett SM arrangemang.
Nytt besked om vilka arrangörer som ska arrangera år 2000 SM tävlingar kommer inom 14 dagar.

Källa:Idrottsbladet 21/99

publicerad: 1999-11-16


NYTT REGLEMENTE

Nya reglementet för rallycross-SM 99 (utgåva 4) finns nu på kontoret. Utgåva 1, 2 och 3 utgår.
Final i rallycross-SM körs på Kinnekulle Ring 11 september. Göteborg, Heden, utgår.Källa:Idrottsbladet 13/99

publicerad: 1999-11-16


TEKNISKA REGLER - SUPER NATIONELL

I regelboken T.3.1.3 Grupp A/N Flerventilsutförande. Byt ut första meningen mot: "Homologerad cylindervolym skall bibehållas. En omborrning på max 1.1 mm tillåts i förhållande till originalborrning".


Källa : Idrottsbladet 12/99

publicerad: 1999-11-16


SM i IsBANA 2000 körs enligt nedan

20 februari (söndag) Woxnadalens MK, 27 februari (söndag) Umeå AK, 11 mars (lördag) Luleå MS, 19 mars (söndag) MK Nord-Jämten, 1 april (lördag) Morjärvs MS, reservarrangör Överkalix MK..

Källa:Idrottsbladet 21/99

publicerad: 1999-11-16


SM Isracing

Racingutskottet har beslutat följande beträffande SM-reglementet för isracing.
Giltighetstiden omfattar 3 år (2000-2002).
Bilklasser:

* Klass 1 förblir oförändrad

(-1999). Gällande viktskala reduceras med -20kg för sugmotorbilar

* Klass 2 förblir oförändrad

(-1999) med undantag för cylindervolymen, som maximeras till 2400cc. Viktskala enligt 1 sugmotorbilar.

* Klass 3 förblir oförändrad med tillägget att 4WD-bilar tillåts deltaga enligt Gr N, Gr A, Gr H4WD och WRC mot en begränsning av antalet dubb till 10 st/längddecimeter däck.


Racingutskottet har för avsikt att fr.o.m 2003 maximera tävlingsbilens ålder i isracing till den giltiga homologeringens utgångsår + 5 år.

Komplett tävlingsreglemente samt tävlingskalender för Is-SM-2000, kommer att fastställas inom kort.

Källa:Idrottsbladet 20/99

publicerad: 1999-11-16


STCC-finalen i mantorp

Juridiska Kommittén (JK) har behandlat frågor kring händelserna vid STCC-finalen i Mantorp, som berör Mattias Ekströms genomförande av Shoot Out med släckt lyse, samt Mattias Ekströms körning vid starten i heat 2.

JK har inte funnit något, som föranleder annan bedömning än tidigare och omprövar således inte sitt beslut avseende Shoot Out.
JK fastställer också domarjuryns beslut angående starten i heat 2.
Besluten kan inte överklagas.


Källa:Idrottsbladet 19/99

publicerad: 1999-11-16


KURS FÖR MORGONDAGENS CHEFER

Vi behöver yngre funktionärer som morgondagens chefer!

Racingutskottet inbjuder Dig som har/har haft funktioner som 1:e / 2:e / 3:e biträdande tävlingsledare, bitr. säkerhetschef, bitr. banchef, 3:e eller 4:e domare, banobservatör, bitr. posteringschef eller bitr. chefstekniker till CL-kurs den 30-31 oktober på Hotell John Bauer i Jönköping.


Kursen startar kl 10.00 på lördagen och avslutas på söndagen kl 15.00. Kursavgiften är 850 kr som inkluderar kost samt logi i dubbelrum (enkelrumstillägg 150 kr). Avgiften måste vara betald före kursstart. Betalning sker till Svenska Bilsportförbundet, Racingutskottet, postgiro 35 23 00 - 8. Anmälan, bestående av fullständigt namn, adress, klubbtillhörighet , tel/fax nr samt önskemål om enkel alt. dubbelrum, rökare/icke rökare, göres till fax 040-46 15 80 senast fredagen den 8 oktober. Kursbekräftelse tillsändes samtliga anmälda.


Källa : Idrottsbladet 17/99

publicerad: 1999-11-16


Angående Starthjälp

På förekommen anledning har Racingutskottet beslutat om ett totalförbud av 3-4 hjuliga terrängmotorcyklar, trädgårdstraktorer och/eller motsvarande, att användas som dragfordon i syfte att "dra igång" en tävlingsbil, servicebil eller dylikt. Beslutet gäller med omedelbar verkan.


Källa : Idrottsbladet 15/99

publicerad: 1999-11-16


DÄCK I JTCC

Racingutskottet vill på förekommen anledning påpeka att däcken skall monteras enligt däckfabrikantens anvisning. detta innebär att bilens samtliga däck alltid skall vara monterade så att däckets rullningsriktning överensstämmer med markerade pil på däcksidan.


Källa : Idrottsbladet 15/99

publicerad: 1999-11-16


SBF Motorsport AB söker projektledare

Svenska Bilsportförbundet Motorsport AB är ett bolag helägt av Svenska Bilsportförbundet, SBF.

SBF organiserar svensk bilsport. Genom mer än 500 klubbar har vi 18.000 licensierade förare och ca. 18.000 funktionärer. Våra sportgrenar är Rally, Racing, Rallycross, Gokart, Dragracing, Folkrace och Miniracing.

De stora kommersiella arrangemangen vi anordnar är STCC i racing samt SM i rally och rallycross.


För att ytterligare förstärka vår organisation, söker vi


Projektledare


Du skall arbeta med marknadsföring och försäljning av STCC, SM-serien i Rally och Rallycross.

I arbetsuppgifterna ingår det även att praktiskt arbeta med de arrangemang som ingår i STCC- och SM-serierna.

Det innebär att du dagligen kommet att ha kontakt med våra sponsorer, arrangörer och övriga samarbetspartners.


För att klara detta tror vi att du har utbildning inom marknadsföring och försäljning.

Troligen är du mellan 28 och 35 år och har troligen arbetat några år efter din utbildning.

Som person är du utpräglad projektorienterad och målmedveten. Du är noggrann och har en positiv livssyn.

Samtidigt är du inte rädd för att ta i och genomföra dina idéer praktiskt.Vi finns i egen fastighet i Sollentuna. Där har du din arbetsplats bland förbundets övriga bilsport kunniga medarbetare.

Ytterligare uppgifter kan du få av John Graff på tel. 08-626 33 17.


Din ansökan med meritförteckning och referenser vill vi ha senast 15 Oktober. Märk kuvertet "projektledare".


SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
Bilsportens Hus , Bergkällavägen 31A, 192 79 Sollentuna

Källa:Idrottsbladet 19/99

publicerad: 1999-11-16


Stängt på SBF

Svenska Bilsportförbundets kontor har stängt
för städdag onsdagen den 29 september.

publicerad: 1999-11-16


Stängt på SBF

Pga konferens stänger kontoret onsdagen den 1 september kl. 12.00 för att sedan ha helstängt 2-3 september.

Källa:Idrottsbladet 16/99 & 17/99

publicerad: 1999-11-16


ÖPPET HELA SOMMAREN

Vi har öppet hela sommaren men med reducerad personalstyrka.


Dock har vi Licensavdelningen stängd onsdagen den 18 augusti


Källa:Idrottsbladet 14/99

publicerad: 1999-11-16


ÖPPET HELA SOMMAREN

Växeln/reception och övriga avdelningar (förutom licens) har öppet kl 09.00-12-00 och 13.00-16.30 måndag-torsdag. Licensavdelningen har öppet kl 09.00-12.00 och 13.00-15.00 måndag till torsdag. Fredagar stänger vi kl 15.15 .


Vi önskar alla våra Bilsportvänner en riktigt trevlig Bilsportsommar!Källa:Idrottsbladet 13/99

publicerad: 1999-11-16


Regeländring - Miniracing

MR-T 4.1 Strömkälla

Nicad eller NiMH celler storlek Sub-C, 1,2 Volt får användas. Grunddimension
.... .... är tillåtna.


Ändringen träder i kraft fr o m 991115.


Frågor kring regeländringen kan ställas till MR-utskottet Stefan Andersson
eller Sune Wall.
Publicerat på internet 991115

publicerad: 1999-11-16


Internationella Tävlingar 2000

1:8 Track

EM Grp C Madeira, Portugal
B-EM Grenoble, Frankrike


1:5 Track

EM Sollenau, Österrike

1:12 Track

EM England

VM Japan

1:10ic Track

EM Väst-8, Göteborg

VM Österrike

1:10 Electric Track

VM Japan

1:10 Electric Touringcars

EM Vichy, Frankrike

VM Japan

1:8 Off Road

EM Portugal

VM Las Vegas, USA

1:10 Off Road

EM 2+4WD Trelleborg, Sverige


Källa:Idrottsbladet 20/99

publicerad: 1999-11-16


SBF:s årliga Medaljutdelning

Vi vill passa på att annonsera om den kommande Medaljutdelningen som i år äger rum lördagen den 27 november. Alla Guld, Silver och Brons-medaljörer i samtliga grenar med RM, SM, NoM, EM och VM göres uppmärksamma om detta. Vi återkommer under hösten om ytterligare information.

Håll utkik under Officiella Meddelande i IB samt Klubbens anslagstavla och här på SBFs hemsida.


Källa:Idrottsbladet 15/99

publicerad: 1999-11-16


Resurser till Bilstyrelsen

Nya Kommittéer samt resurser till Bilstyrelsens förfogande

Bilstyrelsen tackar härmed de ledamöter i kommittéarbeten, som i och med detta slutar sitt mycket förtjänstfulla arbete de utfört inom den centrala organisationen. Nedan presenteras de nya kommittéerna som antagits av Bilstyrelsen.


* Juridiska kommittén

P G Dahlström, ordförande

Lars-Gunnar Wikell

Albert Jonsson

Anders Lindén

* Tekniska Kommittén

Lars Rahmqvist, ordförande (rally)

Lars Svensson, (racing)

Gert-Ove Petersson, (rallycross)

Håkan Junfors, adj

Per A Schoultz, adj* Tjejkommittén

Ann-Sofie Hanéll

Malena Lundgren

* Säkerhetsgrupp

Cronge Norstedt

Börje Fröberg

P-O Heiwall

* Förbundsläkare

Per-Olof Heiwall

Peter Jernfält

Torsten Egonsson

* Miljöansvarig

Greger Petersson

* Jämställdhetsansvarig

Bo Bengtsson

Källa:Idrottsbladet 17/99

publicerad: 1999-11-16


Datum gällande revidering

Följande datum gäller för senaste revidering gällande sportgrensvisa regelböcker:

Crosskart, mars 1998Dragracing, 1998


Folkrace, november 1998


Gokart, mars 1999


Miniracing, mars 1998


Offroad, juli 1999


Racing, oktober 1997


Rally/Bil-O, november 1998


Rallycross/Backe, februari 1999

Källa:Idrottsbladet 17/99

publicerad: 1999-11-16


Förbundsbestraffning

Juridiska kommittén har behandlat en överklagan av förbundsbestraffning av Andreas Myrberg.
Förbundsbestraffningen avser våld mot medtävlande. Enligt kommitténs mening har Myrbergs agerande inte innefattat så allvarligt våld att 14 kap. 2 ¤, punkt 8 RF:s stadgar är tillämplig. Däremot har Myrberg genom att tilldela sin medtävlare ett slag agerat otillbörligt på sätt att punkt 7 är tillämplig. Eftersom förseelsen är att betrakta som lindrig stannar påföljden vid tillrättavisning. Göteborgs BF:s beslut om diskvalifikation upphäves.
Två ledamöter var skiljaktiga och ville fastställa Göteborgs BF:s beslut.
Källa:Idrottsbladet 21/99

publicerad: 1999-11-16


Yamaha

På förekommen anledning har det blivit nödvändigt att förtydliga reglerna i klass Yamaha. Utskottet vill med skärpa påpeka att all bearbetning är förbjuden på och i Yamaha motorn.
Renovering av vevpartier där men slipar ner och lägger på material på vevaxeln är definitivt förbjuden. Utskottet har inte heller någon avsikt att förändra reglerna beträffande bearbetningsförbudet.
Källa:Idrottsbladet 21/99

publicerad: 1999-11-16


SPORT 2000

Feltryck i regelbok sid. 106, under VENTURI. Det skall vara max 23 mm i stället för 24 mm.


Källa:Idrottsbladet 17/99

publicerad: 1999-11-16


AUKTORISERAD LJUDMÄTARE

Tyvärr föll Alexandra Johansson bort ur den lista på auktoriserade ljudmätare som publicerades i IB. Alexandra tillhör Göteborgs BF, telefon 031-43 50 06.
Källa:Idrottsbladet 17/99

publicerad: 1999-11-16


JUNIOR/ELITSATSNING 1999

Tidigare aviserade belopp till förare i klasserna Formel A, Formel Super A och ICC vid deltagande i EM-serien utbetalas enligt separat brev. De tävlingar som dessutom berättigar till reseersättning är :16-18/7 Angerville Frankrike,


EM för ICA Junior


30/7-1/8 Napels Italien,


EM för ICA


16-19/9 Mariembourg Belgien,


VM för Formel A och Super A


1-3/10 Monaco Kart Cup,


Formel A, ICC samt ICA Junior
Reseräkningsblanketter erhålls från Svenska Bilsportförbundets kontor, telefon 08-626 33 00. Ifylld blankett sänds tillsammans med resultatlista eller annat bevis på deltagande till Svenska Bilsportförbundet, Att: Monica Möller, Bergkällavägen 31 A, 192 79 Sollentuna.
Källa:Idrottsbladet 17/99

publicerad: 1999-11-16


DM-REVANSCHEN

Något deltagande från Sverige i en eventuell landskamp vid DM-revanchen kommer inte att vara aktuellt i år.
Källa:Idrottsbladet 17/99

publicerad: 1999-11-16


AKTORISERADE LJUDMÄTNINGS FUNKTIONÄRER

AKTORISERADE LJUDMÄTNINGS FUNKTIONÄRERGotlands BF
Charlotte Pettersson 0498-21 75 44
Leif Pettersson 0498-21 75 44Göteborgs BF
Mikael Johansson 031-330 47 64
Rolf Hauge 0303-965 56
Carina Smedberg 0304-193 34
Hans Widfeldt 0304-67 49 50
Lars Olsson 0303-807 29
Joakim Christiansson 0303-74 88 34Mellannorrlands BF
Sture Nordstrand 0611-235 48
Arne Sjölander 0660-37 55 40Nedre Norra BF
Lars Rune Thorsell 0226-720 01
Lars Erik Steger 0248-202 56Smålands BF
Stephan Larsson 036-13 31 88Södermanland/Västmanlands BF
Sven-Erik Wingmyr 070-524 07 74
Gunne Lundberg 0157-300 53
Anders Lind 0157-212 21Södra BF
Rune Lundin 044-10 93 08
Esko Myllynen 0435-218 74
Pernilla Persson 0451-417 64Upplands BF
Fredrik Olsson 018-46 85 77
Rune Jansson 018-42 56 74Östergötlands BF
Jörgen Carlström 013-14 54 79Övre Norra BF
Claes Andersson 0920-106 46
Erik Edlund 090-222 60
Tommy Parvianen 070-356 16 39
Ronnie Svanmo 070-559 14 93
Daniel Sandmark 0920-25 18 17
Johan Martinsson 0920-525 85
Lennart Ohlsson 070-531 09 95
Stefan Elf 0910-149 47
Birgitta Johansson 0911-20 67 39
Stefan Lundqvist 0910-302 43
Magnus Rehn 090-468 43

Källa:Idrottsbladet 14/99publicerad: 1999-11-16


GK-T 3.4 AVGASSYSTEM

Följande text ändras till: Avgassystemets utloppsrör skall riktas nedåt eller åt sidan.

Källa:Idrottsbladet 13/99

publicerad: 1999-11-16


Förtydligande tävlingsregler

På förekommen anledning vill utskottet påminna om de regler som gäller för debutantklassens genomförande. Alla ska genomgå en teoretisk utbildning, efter den ska juniorer och körkortslösa seniorer genomföra praktisk del i utbildningen.

Efter detta ska juniorer och körkortslösa köra minst en debutant- tävling, detta får ske på kursintyget. Skulle dessa vilja fortsätta i debutant klassen ska ansökan om debutantlicens ske. Går även bra att ansöka om nationell licens, direkt efter först debuttävlingen.

Körkortsinnehavare väljer om han/hon vill köra debutantklass eller seniorklass direkt.
Väljer vederbörande debutklass får han/hon köra en tävling på kursintyget sedan ska debutantlicens anskaffas.

Åldersgräns för juniorer är att från den dag Han/Hon fyller 18 år. Då ska licensen utbytas till en seniorlicens och tävlandet ske i seniorklass.
Vidare vill vi förtydliga klassindelningen inom Folkrace. Arrangör ska minst inbjuda till separata klasser för Dam, Herr och Juniorer. Även debutantklass ska ges möjlighet att deltaga.
Prissumman vid Folkracetävling är maximerad till 1000 svenska kronor, eller varor till motsvarande belopp.

Att dela bil mellan två förare i samma klass är inte tillåtet.


TEKNIK !!!!

Vi vill samtidigt meddela att gränsen för utbytet av gamla vagnboken är satt till 991231. Då anser vi att alla vagnböcker ska vara utbytta. Den som efter nyåret kommer med bil och gammal vagnbok, ska behandlas som den som kommer med nybyggd bil. Alltså den får betala sin vagnbok själv.
Den som efter det att ny vagnbok är utfärdad, byter motortyp i sin bil, ska utföra en ny vagnboksbesiktning. Mot avgift som för ny vagnbok.
Vi vill nu göra alla uppmärksamma på att vi nu gemensamt måste hjälpas åt att följa de tekniska regler som finns. Det som inte uttryckligt finns angivet i reglementet är inte tillåtet.

SAMTIDIGT VILL VI PASSA PÅ ATT TACKA ALLA SOM VARIT INBLANDADE, BÅDE FÖRARE OCH FUNKTIONÄRER FÖR GENOMFÖRANDET AV DETTA ARBETE.

UTBILDNING

Ett nytt utbildningsmaterial finns nu framtaget, både för förare och funktionärsutbildningar. Materialet är SISU anpassat och kan beställas av ert lokala SISU ombud. Finns givetvis även på kontoret och ska ingå i utbildningspaketet till alla förarkurser, från och med nu.
Den 16/10 genomförs banbesiktningskurs. Nya och tidigare banbesiktningsmän hälsas välkomna. Inbjudan finns på SDF och hos SGA.

Vi påminner även om höstens SGA och Tekniker träff i Knivsta 27/28-11.
Samtidigt vill vi påminna om det marknadsföringsmaterial som nu finns att tillgå för att bättre kunna marknadsföra Folkracen, på skolor, ungdomsgårdar m.m.


Källa: Idrottsbladet 18/99

publicerad: 1999-11-16


Efterlysning av klubb

Vi efterlyser den klubb som betalt in årsavgiften för 1999 till Svenska Bilsportförbundet
99-08-09 nr 00028 med summan 2 000 kr, men som glömt att skriva klubbens namn. Vänligen kontakta Anne-Catherine Rosén på telefon 08-626 33 15.

publicerad: 1999-11-16


OFFICIELLA SVENSKA REKORD DRAGRACING

Noterade vid tävlingen european finals, Santa Pod England 10-12/9-99

1/4 MILE

PRO MODIFIED

Håkan Nilsson/Veidec Racing, SHRA Malmö 6,51 Sek 346 Km/h
Reviderad rekordsammanställning.


OFFICIELLA SVENSKA REKORD DRAGRACING

Noterade av Svenska Förare (innehavare av svensk licens) på svensk bana alternativt vid tävling arrangerad av/på utländsk arrangör/bana sanktionerad av SBF:s Dr-utskott. Tid respektive sluthastighet skall backas upp inom 1 procent vid samma tävlingstillfälle. Endast tider och sluthastigheter från officiell kvalificering eller eliminering är giltiga.
Förutom ovanstående krävs för att rekordet skall räknas som officiellt att rekordfordonet efter rekord-körningen samt efter den uppbackande körningen kontrollerats avseende motorvolym, vikt och bränsle.
1/4 Engelsk mile (402,33 m)
Klass Tid (sek) Hast (km/h Förare/Sponsor/Team Klubbtillhörighet Bana Datum
TOP FUEL 4,98 457 Kent Persson/PLR Motorsports SHRA Mantorp Hockenheim,D 9708
TOP METHANOL FUNNY CAR 5,90 383 Leif Andreasson/ Kamasa-Tools Borlänge DRC Alastaro, FIN 9906
PRO STOCK 7,07 315 Michael Malmgren/Panasonic Racing

Michael Malmgren
SHRA Jönköping Hockenheim, D
Piteå
9808
9507
PRO MODIFIED 6,51 346 Håkan Nilsson/ Veidec Racing SHRA Malmö Santa Pod, GB 9909


COMPETITION

AA/A, 7,00 - 309,Kenneth Feldthusen, SHRA Göteborg, Piteå 9907

B/A 7,29 306 Jacob Ferrer, Jakobsbergs BSF Piteå 9707

C/A 7,66 Per Erik Lindgren, SHRA Luleå Mantorp 9809

C/A 290 Lasse Britsmar, Arlanda Motorklubb Mantorp 9907

D/A 8,02 267 Michael Callin/MGC COMBI AB, Jakobsbergs BSF Mantorp 9907

E/A 8,27 Michael Callin, Nacka MS Mantorp 9805

E/A 264 Stefan Bernhardsson, SHRA Eskilstuna Piteå 9707

F/A 8,74 Michael Callin, Nacka MS Piteå 9507

249 Gordon Callin/Callin Bros Racing, Nacka MS Piteå 9407

G/A 9,14 236 Michael Callin / MGC COMBI AB, Nacka MS Mantorp 9607

H/A 10,15 212 Jan Rhodin, DRC Strömsund Piteå 9608

SUPER STOCK

SS/H 10,60 203 Lennart Thoresson, SHRA Uppsala Mantorp 9409

SS/I 10,36 207 Lennart Thoresson, SHRA Uppsala Mantorp 9606

SS/DA 9,75 220 Markus Svensson, Jakobsbergs BSF Piteå 9507

SS/EA 9,96 Markus Svensson, Jakobsbergs BSF Mantorp 9609

215 Stig PalnŽr, Jakobsbergs BSF Idre 9507

SS/FA 10,60 203 Mattis Månsson, DRC Strömsund Mantorp 9409

SS/GA 10,66 201 Jan Wikström, SMF Dorotea Mantorp 9809

GT/BA 10,05 212 Mikael Lind, Borlänge Dragracing Klubb Mantorp 9409

SS/CM 9,51 221 Marc Kelty, SHRA Malmö Mantorp 9909


STOCK

A/SA 10,71 202 Stefan Nordahl, SMF Malmö Mantorp 9505

C/SA 11,23 Peter Lindgren, SHRA Helsingborg Mantorp 9809

C/SA 190 Uffe Edwardsson, SHRA Eskilstuna Idre 9507


G/SA 12,08 177 Janne Kretz, Skåne Racers Idéella Förening Västerås 9907
H/SA 12,29 174 Willy Olsen, SMF Västerås Mantorp 9809
Källa:Idrottsbladet 20/99

publicerad: 1999-11-16


OFFICIELLA SVENSKA REKORD DRAGRACING

Noterade vid tävlingen Semcon DRAG, Final 3-5/9-99

1/4 MILE
KlassNamnTidHastighet

SUPER STOCK SS/CMMarc Kelty,
SHRA Malmö
9,51 Sek221 Km/h

STOCK B/SAStefan Nordahl,
SHRA Malmö
11,13 Sek192 Km/h
1/8 MILE
KlassNamnTidHastighet

SUPER STOCK SS/CMMarc Kelty,
SHRA Malmö
5,99 Sek183 Km/h

STOCK B/SAStefan Nordahl,
SHRA Malmö
7,04 Sek155 Km/h


Källa:Idrottsbladet 18/99

publicerad: 1999-11-16


Officiella Svenska rekord

Noterat vid tävlingen Midnight Sun Internationals, Piteå, 99-07-10

1/4 MILE, PRO MODIFIED
Håkan Nilsson, SHRA Malmö 6,60 Sek 340 Km/h


Noterat vid tävlingen Drag Challenge, Gardermoen, Norge, 990806-08


1/4 MILE,PRO MODIFIED
Håkan Nilsson, SHRA Malmö 6,59 Sek 341 Km/h


Källa:Idrottsbladet 15/99

publicerad: 1999-11-16


Ändring av index, Competition

Klass: D/A Nytt index: 1/4-mile; 8,61 1/8- mile; 4,57

Källa:Idrottsbladet 15/99

publicerad: 1999-11-16


Ny adress

Fr.o.m den 16 augusti gäller följande adress för: Christina Boström, Dragracingutskottet, Ankarskatavägen 85 B, 941 34 Piteå, tel/fax 0911-13210.Källa:Idrottsbladet 15/99

publicerad: 1999-11-16


Midnight Sun internationals

Piteå 9-11 Juli 1999

1/4 MILE COMPETITION AA/A

Kenneth Feldthusen, SHRA Göteborg, 7,00 sek (309 km/t)


Källa : Idrottsbladet 15/99

publicerad: 1999-11-16


Officiella Svenska Rekord Dragracing

Noterade vid Tävlingen AROS NATS #7, Västerås 3 Juli 1999

1/8 MILE STOCK G/SA

Janne Kretz, Skåne Racers Idéella förening, 7,67 sek (144 km/t)


1/4 MILE STOCK G/SA

Janne Kretz, Skåne Racers Idéella förening, 12,08 sek (179 km/t)


Källa : Idrottsbladet 15/99

publicerad: 1999-11-16


TILLÄGG RÅD & ANVISNINGAR 1999

Tidtagningsreglemente.

Kvallistor: Efter varje kvalomgång skall kvallistor anslås på särskild plats. Dvallistorna skall göras för varje Eliminator och grundas på respektive förares bästa kvalheat.

Följande uppgifter skall ingå:

Kvalplacering, Klass, Startnummer, förare, Kvaltid, Hastighet, Vs-Index, Reaktionstid.


Ändring av index i dragracing klass Competition.

Klass: AA/A, Nytt index:1/4 mile 7,51, 1/8 mile 4,79.

Klass: D/A, Nytt index: 1/4 mile 8,63, 1/8 mile 5,48.

Klass: F/D, Nytt index: 1/4 mile 9,68, 1/8 mile 6,12


Källa:Idrottsbladet 14/99

publicerad: 1999-11-16


Omorganisation

Omorganisation, nya arbetsuppgifter, nytt telefonsystem mm

I ett led av den omorganisation, som pågått på kontoret sedan september, kan vi nu informera om att personalen "flyttat om i huset" och de nya arbetsområden för berörda börjar ta form. Inom kort kommer även den nya växeln med knappvalssystemet att fungera.
Personalens telefonnummer är följande:

Affärschef:
John Graff , inköp 08-626 33 17
Ekonomiavdelning:
Bo Brask, finanser, redovisning, bokslut, IT, 08-626 33 07
Marie Bäck, bokföring, post/växel 08-626 33 01
Marknadavdelning:
Titti Ågren, information/media 08-626 33 08
Monika Gustavsson, marknadsföring/försäljning 08-626 33 09
Idrottsavdelning:
Lars Edvall, generalsekreterare, utbildning 08-626 33 11
Lotta Eriksson, licens- o tävlingsservice 08-626 33 05
Lillemor Mossberg -"- 08-626 33 05
Anne-Catherine Rosén -"- 08-525 33 15
Teknikavdelningen:
Per-A Schoultz, teknik, homologering 08-626 33 03
Anita Åstrand, teknik, utbildning 08-626 33 04


Källa:Idrottsbladet 22/99

publicerad: 1999-11-16